UNESCO’NUN ATATÜRK’Ü TARİFİ

0

ATATÜRK

UNESCO’NUN ATATÜRK’Ü TARİFİ:
Atatürk ;
Uluslararası anlayış, işbirliği ve barış yolunda çaba göstermiş üstün bir kişi,
olağanüstü reformlar gerçekleştirmiş bir devrimci,
sömürgecilik ve emperyalizme karşı savaşan ilk lider,
insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü,
bütün hayati boyunca insanlar arasında renk, din ve irk ayrımı gözetmeyen essiz bir devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu.
1981 yılının tüm dünyada Atatürk yılı olarak anımsanmasına karar verilmesi
UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) 1978 yılında Paris’te BM’nin UNESCO kültür kolu, genel kurul toplantısı yaparken, başkanlık divanına 11 ülkenin imzaladığı bir önerge verilmişti.
Öneri “1981 yılının tüm dünyada Atatürk yılı olarak anımsanmasına karar verilmesi” ile ilgili önergede şöyle denmişti:
”Bugün UNESCO’nun üzerinde çalıştığı bütün projelerin isim babası Mustafa Kemal’dir.”
“… Üç sene sonra 1981 yılı geliyor. 1981, Atatürk’ün doğumunun 100′üncü yıl dönümüdür. Atatürk elbette 20′nci yüzyılın en büyük devlet adamlarından biridir.
Bellidir ki, Türkler o özel gün için çok özel olarak hazırlanıyorlar ama Atatürk’ü anmak bir tek Türklere bırakılmamalıdır. Çünkü Atatürk tüm insanlığın ortak paydasıdır, dolayısıyla, hazır BM kültür kolu burada toplantı halinde. UNESCO şu anda genel kurul yapıyor. Bu genel kurul bir karar almalıdır, bu karar üye devletlere iletilmelidir. Önümüzde 3 yıl var. 3 yıl hazırlanılmalıdır ve 1981 yılı bütün dünyada günü gelince, Atatürk yılı olarak anılmalıdır.”
Bu önergeye İsveç delegesi itiraz eder:
Kürsüye gelen bu İsveç delegesi konuyu açıklarken, “…ben” der, Atatürk’ün büyüklüğünü elbette biliyorum.
Türkler için, insanlık için, çağdaşlaşma için ne anlama geldiğini de biliyorum. Buna rağmen bir kaygım var. Onu sizinle paylaşmak için söz aldım. Evet, Atatürk bir devlet, bir cumhuriyet kurucusu.
Fakat dünyada 200 devlet var, yarısından fazlası cumhuriyet. Bu kadar cumhuriyet kurucusu varken, bugüne kadar kimse için düşünmediğimiz bir olayı, şimdi bir tek Atatürk için ve Türkler için düşünüyor olursak bu ileride başımıza bir iş çıkarır mı, bilmiyorum. Ama bu endişeyi taşıyorum.
Bunun üzerine o zamanın Sovyetler Birliği delegesi söz alır. Yumruğunu masaya vurur ve 152 ülkenin delegelerine aynen şöyle söyler; ”Genç delege arkadaşım hatırlatmak isterim ki ATATÜRK öyle dünyadaki herhangi bir lider değildir, bırakın onu bir yıl anmayı her ülke her problemimizde çare olarak aramalıyız”
İsveç delegesi bu imzanın atıldığı gün mikrofona gelir ve aynen şunları söyler;
”Ben ATATÜRK’Ü inceledim bütün ülkelerden özür diliyor ilk imzayı ben atıyorum” diyecektir.
Oylamaya geçilir, O gün, “1981 Yılının Atatürk Yılı olarak kabulüne” oy birliği ile karar verilir.
27 Kasım 1978 tarihli UNESCO genel kurulu kararı doğrultusunda, Atatürk’ün doğumunun 100′üncü yılı bütün dünyada, “1981 Atatürk Yılı” olarak kutlanmıştır.
Bu uygulama, dünyada ilk ve tektir. UNESCO, dünyadaki hiçbir lider için bugüne kadar düşünülmemiş bir uygulamayı Atatürk için yapmıştır. Bu uygulama 1981′ den bu yana bir başka lider için de tekrarlanmamıştır.
Bunun en büyük nedeni, Bir başka devlet adamı bulamadıkları için değil; bir başka “Atatürk” bulamadıkları içindir.
UNESCO 152 ülkesinin oybirliği ile yapmış ve dünyaya dağıtmış olduğu ATATÜRK tanımlaması: sayfanının başında.
Alıntı

ATATÜRK’ÜN VEFATININ 81. YILI

0

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder en büyük türk  Gazi  Mustafa Kemal ATATÜRK’Ü vefatının 81. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz.
Sana olan sevgimizi ve bağlılığımızı kalbimizden hiç eksiltmeden sonsuza kadar sürdüreceğiz. “Gençliğe Hitaben” en büyük yol rehberimiz olacaktır.
Ruhun şad olsun.
 Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi
Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kasdedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti’ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! (1927)
Hazırlayann: Hüseyin Çetin/SorkunDer Başkanı

GÜÇLÜ İLETİŞİM/ HAKKI GÜLEÇ

0

Hakkı Güleç

Hadimliler Derneğinin düzenlediği Eğitim Programının  “Güçlü İletişim”  konulu konferansına, Sorkun Kasabası Kalkınma Ve Dayanışma Derneği/SorkunDer’i temsilen  dinleyici olarak Dernek Başkanı Hüseyin Çetin katıldı.

Konuşmacı İletişimci/Yazar Hakkı Güleç, konularına hakim sıcak samimi bir hava içerisinde, zaman zaman karşılıklı olarak  konuşmacılara da  söz vererek dinleyicilerin konferansa etkin bir şekilde katılımlalarını sağladı. Böylece bildiklerimizi tazeledik. Bilmediklerimizi de öğrendik.
Konferansı düzenleyen Hadimliler Derneğini, Başkan Zeki Kıvrak’ın nezdinde tüm Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik ederiz.
Nazik davetlerinden ötürü SorkunDer Yönetim Kurulu olarak ayrıca teşekkür ederiz.

Hazırlayan: Hüseyin Çetin

CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

0

Cumhuriyet Bayramı

CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925′ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.
Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız. 1923 (Atatürk’ün S.D. III, S. 71)
Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.
Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.
Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
Cumhuriyet bir halk egemenliği rejimidir.
Demokratik, laik, sosyal ve hukuki yönleri güçlendirilmiş  bir Cumhuriyet rejiminin yaşama geçirilmesini arzu ediyoruz.
Türk Milleti’in Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.
Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!
Dip Not:
Prof. Dr. Afet İnan’ın “Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün El Yazıları” kitabında Atatürk’ün kendi el yazısıyla ifade ettiği “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir” tanımına yer verildi.
Hazırlayan/Derleyen: Hüseyin Çetin, SorkunDer Başkanı

628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925′ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.
Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız. 1923 (Atatürk’ün S.D. III, S. 71)Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.
Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.
Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
Cumhuriyet bir halk egemenliği rejimidir.Demokratik, laik, sosyal ve hukuki yönleri güçlendirilmiş  bir Cumhuriyet rejiminin yaşama geçirilmesini arzu ediyoruz.
Türk Milleti’in Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.
Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!
Dip Not:Prof. Dr. Afet İnan’ın “Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün El Yazıları” kitabında Atatürk’ün kendi el yazısıyla ifade ettiği “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir” tanımına yer verildi.
Hazırlayan/Derleyen: Hüseyin Çetin, SorkunDer Başkanı

SORKUN’UN İÇME VE SULAMA SUYU SORUNUNU KOSKİ’YE İLETTİK

0

KOSKİ

Köyümüzün/Mahallemizin içme suyu sorunu ve Damlama Suyu sorunlarını görüşmek üzere KOSKİ Genel Müdürü Sayın Ahmet Demir’i makamında ziyaret ettik. Ziyarete Sorkunder Başkanı Hüseyin Çetin, Başkan Yardımcısı Mehmet Başaran Köylümüz Hasan Kavuş katıldılar.
KOSKİ Genel Müdürü Sayın Ahmet Demir bizleri sıcak, samimi ve sevgiyle karşıladı. Toplantı, özlenen sıcak dostların sohbeti havasında geçti.
Köyümüzün/Mahallemizin içme suyu ve sulama suyu ile ilgili sorunlarını en yetkili kişi olarak KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir Bey’e aşağıdaki maddeler halindeki sorular mahiyetinde sorduk. Ahmet Bey de, anlaşılır bir şekilde olumlu yanıtlar verdi. Yapılacak işlemler konusunda yönlendirmelerde bulundu. Sorularımıza verilen yanıtlarını da aşağıdaki  sorularımızın sonunda ifade edeceğim.
1- Proje Müdürü Grup Suyundan bağlantı yapılacak demişti. Mart/ 2019 ayında.
2- Sistemdeki su çok güvensiz çok bulanıyor.
Sorkun’a giderken içme suyunu satın alıp gidiyoruz.
3- Havzaların bulanması farklı.
Sorkun’un kuyususuna düdenlere gelen sel suları karışmaktadır.
4- İçme Suyu Pompası Bahçe Sulamasını etkiliyor.(Yaz aylarında.)
5- MevKa’nın Damlama Sulama Projesini
Koski Devralmayı Düşünüyor mu?

Verilen yanıtlar:

1- Sarıot Grup Suyu çalışmaları devam etmektedir. Tasarımızda bu hattan Sorkun Mahallesi’ne de su verilecetir. Çalışmalarımızı iklim şartları elverdiğince sürdüreceğiz. Projenin, Allah izin verirse  Sorkun’a Sarıot Gürlevik Hanpınarı kaynaklarından Grup içme suyu ıslahı ile  2020 nin Eylül/Ekim aylarında tamamlanması planlanmaktadır

2- Havza suyunda meydana gelen bulanıklığın giderilmesi içinde “bulanıklığı giderme ünitesi” yapacağız;

3- Mevlana Kalkınma Ajansı/MevKa’nın projesi olan ve Sorkun Belediyesinin yaptırdığı “Damlama Suyu Projesi”ni de Sorkun Muhtarlığı, Koski Genel Müdürlüğü’nden iyileştirme yapılmasını içeren bir talepte bulunursa; iyileştirme projesi yapabileklerini söyledi.

Sıcak samimi bir şekilde bizleri kabul eden ve Sorkun’un sorunlarına yapıcı şekilde yaklaşan Koski Genel Müdürü Ahmet Demir Bey’e Sorkun Kasabası Kalkınma Ve Dayanışma Derneği/SorkunDer Yönetim Kurulu adına teşekkür ederiz.

Hazırlayan: Hüseyin Çetin SorkunDer Başkanı

YÖRE ÇİFTÇİLERİMİZE HİBE YARDIMI YAPILACAK

0

GÖKSU TAŞAELİ HAVZASI HİBE PROGRAMI

Göksu-Taşeli havzası kalkınma projesi kapsamında 2020 yılında yapılacak hibeler için başvurmak isteyenlerin 18 Ekim 2019 tarihine kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümğze müracaat etmeleri önemle rica olunur.

Başvuru Dilekçesine Konu Olacak Faaliyetler
1) Kiraz Yetiştiriciliği hibesi (Fidan, Damla Sulama, İhata vb. seçeneklerinden hepsine birden ya da birkaçına başvuru alınabilir)
2) Bağ yetiştiriciliği (Fidan, Damla Sulama, İhata, Yüksek telli terbiye sistemi seçeneklerinden hepsine birden ya da birkaçına başvuru alınabilir)
3) Çilek yetiştiriciliği (fide, malç örtüsü, damla sulama, ihata)
4) Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği
5) Mantar yetiştiriciliği
6) Serada sebze yetiştiriciliği
7) Yem bitkisi üretimini geliştirmek amacıyla yem bitkisi tohumu dağıtımı
8)Antraknoza dayanıklı nohut tohumu dağıtımı
9) Teraslama
10) Teraslı alanlarda ceviz badem fidanı dağıtımı
11) Sulama göletleri ve jeomembran havuzlar
12) Solar enerji dönüşümleri
13) Canlı hayvan dağıtımı hariç her türlü hayvansal üretimle ilgili faaliyet
14) Arıcılık
15) Altyapı yatırımları (mera, hayvan içme suları, mera erişim yolları vb)
16) Makine ekipman talepleri

Ziraat Mühendisi Halil Durmuş

Bozkır İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü

BOZKIR/SORKUN’DA PEPİNO ÜRETİLDİ

0

PEPİN O

Anavatanı Güney Amerika ülkelerinden Peru olan Pepino meyvesi, kavun aromalı, sulu ve ince kabuklu bir tropikal egzotik meyve. Türkiye’de Akdeniz sahillerinde yetiştirilen Pepino meyvesi, içerdiği yüksek potasyum oranı ile kan şekerini düşürücü bir etkiye sahip bu ürününü yetitirerek köylülerimize örnek olan  pepino SorkunDer Yönetim Kurulu Üyemiz Emekli Kurmay Albay Mehmet Akgül ve kardeşi İsa Akgül’ü tebrik ediyorum.

Köylülerimiz de farklı ürünler ekerek gelirlerini artırabilirler.
Hüseyin Çetin SorkunDer Başkanı
1750 RAKIMDA PEPİNO YETİŞTİCİLİĞİ
İlçemize bağlı Sorkun mahallemizin Heseli yaylasında 1750 rakımda yetiştiricimiz Emekli Albay Mehmet Akgül’e ait 500 metrekare deneme parselinde yapılan pepino üretiminde hiçbir kimyasal gübre ve ilaç kullanmadan 2500 TL maliyetle 1500 kg pepino hasatı gerçekleştirildi. Üreticimiz 500 metrekare alandan 7500 TL kar elde etmeyi öngördüğünü belirtti. Emeklerinden ve önderliğinden ötürü üreticimizi tebrik eder bol kazançlar dileriz…
Ziraat Mühendisi Halil Durmuş
Bozkır İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü

BÜYÜKŞEHİR MASALI

0
Büyükşehir Masalı
Büyükşehir Yasası ne yaptı:
İlçelere bağlı belde belediyeleri ile köyleri ilçelerin mahallesi yaptı. Mahalleli ne yaptı ilçe belediye ve büyükşehir belediye başkanlarını seçti. Başkanlar ne yaptı:
Aldık kızınızı/oylarınızı göremeyiz yüzünüzü bir dahaki seçime kadar; deyip koltuklarına oturdular!
Sonuçta ne oldu: Vaatlerin hepsi mahallelinin hayalinde/elinde kaldı. . .
Kıssadan hisse: “Sevdiklerinizle siyaset yapmayınız. Zira siyaset dostlukları zedeler. Siyasetçiler yollarına devam ederken siz dostlarınızı yitirdiğinizle kalırsınız”
Aristoteles Milattan önce 4. yüzyılda söylemiş. Bugün de güncelliğini daha fazla koruyor.

Hazırlayan: Hüseyin Çetin

KANNSERDEN KORUNMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN TEDBİRLER

0

Prof.Dr. Erkan Topuz

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ BAŞKANI

PROF. DR. ERKAN TOPUZ
1. Günde En Az 6-7 Saat Karanlık Odada Uyuyun
2. Haftada En Az 6 Gün Erken Yatın, Erken Kalkın
3. Elektronik Araçlardan Uzak Durun. Kullanmadığınız Zaman Açık Ve Yanınızda Tutmayınız
4. Bilgisayarınızı Açık Tutmayın
5. Telefonda Kısa Konuşun
6. Cep Telefonu İle Konuşmanız 30 Saniyeyi Geçmesin
7. Şampuanlar Ve Duş Jelleri Kanserojen. Vücudunuzu Sabunla Temizleyin Ve Bol Bol Durulanın
8. Zaman Zaman Yalın Ayak Toprakta Yürüyün
9. Giydiğiniz Terliğin Lastik- Plastik Olmamasına Dikkat Edin
10. Gece Uyurken Odadaki Televizyonu, Bilgisayarı vs Fişten Çekin Veya Ana Düğmesinden Kapatın
11. Cep Telefonunuzu Gece Uyurken Yattığınız Odada Bulundurmayın
12. Haftada 4 Kez Balık yiyin ve Balık Çorbası İçin Balığın Kılçığı Kanser Önleyicidir. Mümkünse Balığı Kılçığı İle Yiyin
13. Zerdeçal’ı (Turmerik) Bol Bol Kullanın Salatalarınıza Ekin, Çorbanıza Köftenize Koyun
14. Günde İki Bardak Domates Suyu İçin
15. Tuz Kullanmak İstiyorsanız Kaya Tuzu Kullanın
16. Zeytinyağı faydalı sabah kahvaltısında bir çorba kaşığı zeytinyağının içine kekik, nane, köri, koyup yiyin
17. Esmer Pirinç Tüketin
18. Zeytin Çok Yararlı Bol Bol Tüketin
19. Yağsız Peynir Ve Keçi Peyniri Yiyin
20. Haftada En Çok İki Kez Kırmızı Et Yiyebilirsiniz
21. Çay Önerisi: Yeşil Çay+Böğürtlen+Isırgan+ Limon Kabuğu’nu Karıştır Kaynat Günde İki Kupa İç Dikkat!!!Bunu İlaç Almayan İnsanlar İçebilir
22. Eğer Hiç Bir İlaç İçmiyorsanız Veya İlaçtan 6 Saat Sonra Bir Su Bardağı Greyfurt Suyu İçin
23. Bitkisel Otları Alırken İnternetten Alışveriş Yapmayın-Tarım Bakanlığı Onayı Olanları Eczanelerden Alın
24. Sentetik Yastık Yorgan Kullanmayın Pamuk Yorgan Yastık Daha Sağlıklı
25. Mutfakta Teflon Bulundurmayın Cam-Çelik-Porselen Kaplarda Pişirin
26. Sentetik Malzeme İçeren Halı Kullanmayın
27. Ayakkabı İle Evde Dolaşmayın
28. Organik Ürünler Tüketin En Azından Sebze Meyveyi Mevsiminde Tüketin
29. Fastfood Kanserojendir
30. Acı Biber Kansere Çaredir
31. Haftada En Az Bir Köy Yumurtası Tüketin Ve Özellikle de Beyazını Daha Çok Tüketin
32. Elma Sirkesi Metabolizmayı Hızlandırır Günde Bir Tatlı Kaşığı İçin
( Kadınlarda Kemik Erimesine Sebep Oluyor. Dikkat Edin! )
33. Her Sabah Aç Karına bir Bardak Ilık Su Tüketin
34. Kuru Erik, Böğürtlen, Çilek Tüketin
35. Havuzlarda Kullanılan Klor Kanserojendir Eğer Girerseniz de Hemen Duş Alın
36. İçme Suyu: İstanbul’da, izmir’de Şu Anda Belediyenin Suyu İçilebilir Eğer Satın Alıyorsanız 3 Ayda Bir Markasını Değiştirin
37. Kızartma Yemeyin Haşlama Buğulama Yenmelidir
38. Mikro Dalgada Fazla Isıtmayın
39. Yanmış Yiyecekler Kanserojendir
40. Diş Fırçalarken Kuru Fırçaya Macunu Koyup Fırçalayın Sonra Durulayın
41. Kuru Temizleme Kanserojendir
42. Domates Organikse Veya Mevsiminde Kanser Önleyicidir
43. Elmayı Kabuğu İle Yiyin
44. Sebzeyi Meyveyi Önce Elma Sirkeli Suda 20 Dakika Bekletip Durulayın sonra Kullanın
45. Brokoli, karnabahar, ıspanak, lahana kırmızı turp, kara turp, havuç, maydanoz, rezene, tere tüketin
46. En Yeşil, En Kırmızı, En Sarı Olan Yiyecekleri Yiyin
47. Yeşil Çayı Gündüz Tüketin
48. Kara Üzüm, Karadut, Böğürtlen Şurubu, Ananas Tüketin
49. Çin Üretimi Hiç Bir Şey Kullanmayın Şu Anda Made İn China Yerine Prc (People Republic of China) Yazıyorlar Dikkatli Olun
50. Süt Yerine Ayran ve Yoğurt Tüketin Çünkü Süte Hayvanın Gübreli Yediği Otların Kalıntıları Karışabiliyor
51. Fındık, Fıstık, Ceviz Kabuklu Alıp Kırın Öyle Tüketin
52. Mevsiminde Çekirdekli Karpuz Çok Faydalı
53. Üzüm Yiyin
54. Meyve Suyu Yerine Taze Meyve Tüketin Meyve Suyu Şişmanlatıyor
55. Hareketli Hayatı Tercih Edin
56. Oksijenli Ortamda Günde En Az Yarım Saat 45 Dakika Yürüyün
57. Sigara İçiyorsanız Yüzde 85 veya 90 Akciğer Kanseri Olacaksınız ve Kalp Krizi Geçireceksiniz Demektir.
Sigarayı Bırakınca Vücut 10 Yılda Yenilenebiliyor. Hemen Sigarayı Bırakın.
Bırakınca Kırmızı Olan Ürünleri Tüketin Meyan Kökü ve Kara Meşenin Kabuğunu Ezip Toz Olarak Alın Bu Vücudun Daha Kolay Temizlenmesini Sağlıyor.
Yılında 9 Milyon Kişi Akciğer Kanseri Olacak. Yirmi Saniyede Bir Kişi Akciğer Kanseri Oluyor.
58. Akciğer Kanseri Belirtileri Omuz Ağrıları, Yüksek Ateş, Öksürük Ve Kanlı Balgamdan Anlaşılır.
59. Stresten Uzak Durun Kanseri Tetikliyor.
60. Doktora inanın, Aile Sevgisine Bağlılık Gösterin Ki Stresin Etkileri yok olsun.
61.Elinizdeki İmkanlarla Mutlu Olun, Sizden Daha Az İmkanlara Sahip İnsanlar Olduğunu Unutmayın
62. Üzüm Çekirdeği Ve Keten Tohumu Günde Bir Tatlı Kaşığı Tüketin
63. Günde Bir Su Bardağı Akşamları Kefir Tüketin. Günde Bir Kez Büyük Apdeste Çıkılması Gerekir Eğer Olmuyorsa İlerde Kolon Kanseri Olma Olasılığı Yüksektir. Buna Dikkat Edin.
64. Beyaz Un Beyaz Şeker Ve Tuzdan Uzak Durun
65. Halsiz Hissediyorsanız Günde Birer Adet B Ve C Vitamini Alın
66. Kanser Hastaları Doktoruna Danışmadan Hiç Bir Bitkisel Ot Kullanmamalıdır. İlaç İçiyorsa Asla Ot Kullanmamalıdır.
67. Bütün Petrol Ürünleri Kanserojen. Şeytanın Dışkısı Olarak Adlandırılıyor.y Kullandığınız Her Şeyin Petrol Ürününden Yapılıp Yapılmadığını Sorgulayın..!
Herkesin Okuması İçin Paylaşırmısın.
Allah Razı Olsun.!

ŞEHİTE VEFA

0

Sorkun Mezarlığı

Mahalle Muhtarımız

Hasan Gökseki’nin başvurusu sonucu Konya Valiliği’nin talimatları gereğince Sorkunlu Şehidimiz İsmet Yılmaz’ın Sorkun’da  bulunan mezarı yenilenmiştir.

Vatanımızın bekası için şehitlerimize minnettarız.

Ruhları şad olsun.


Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Hüseyin Çetin/SorkunDer Başkanı
Go to Top