CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

0

Cumhuriyetimizin 99. Yılı

Cumhuriyetimizin, demokratik, laiklik ve sosyal hukuk yönlerinin en gelişmiş şeklinin yaşanacağı bir yönetim biçimi olması dileklerimle; vatan ortak paydasında kendisini, Türkiye Cumhuriyeti’nin özgür ve eşit yurttaşları olarak hissedenlerin en büyük milli bayramı Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla kutluyorum.
Hüseyin Çetin, SorkunDer Başkanı

CUMHURİYETİMİZİN 99. YILI KUTLU OLSUN

0

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Ey Türk Gençliği,

“CUMHURİYET” i bir halk egemenliği rejimi olarak; demokratik, laik, sosyal ve hukuki yönleri güçlendirilmiş bir Cumhuriyet rejiminin yaşama geçirilmesini canı gönülden arzu ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerimle;

tüm yurttaşlarımın, Cumhuriyet Bayramını

coşkuyla kutluyorum!

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ’ ni bir daha hatırlayalım:

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal Atatürk

Hazırlayan: Hüseyin Çetin, SorkunDer Başkanı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

0

Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-2023

Eğitim Ve Öğretim Yılı

Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerimize/velilerimize hayırlı uğurlu olsun.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedeflerin gerçekleştirilmesine hep birlikte çaba sarf edilmesi en büyük dileğimdir.

Mustafa Kemal Atatürk, Gençliğe Hitabesi’nde “Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir.” demiştir.

Türk Milletinin her bireyi,

Atatürk’ün yerine getirilmesini istediği arzularını kendisine vazife edinirse; Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır.

Hüseyin Çetin, SorkunDer Başkanı

BÜYÜK TAARRUZ’UN 100. YILI VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

0

ZAFER BAYRAMI

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZIN

100. YILI KUTLU OLSUN
Atatürk’ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz’un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir’e kadar takip edilmiş;
9 Eylül 1922′de İzmir’in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de,
30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon’da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye’de 1926′dan beri Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.
Bu toprakları bize vatan yapan, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan’ı, İstanbul’u Fetheden Fatih Sultan Mehmet’i ve Sevr Antlaşması’na göre Osmanlı İmparatorluğu’nun paylaşılmasına karşı gelip Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve ayrıca vatan uğruna can ve mallarını kaybeden tüm geçmişlerimize minnettarım;
ruhları şad olsun.

Türk Milletinin birlik ve beraberliğiyle; Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın/Büyük Taarruz’un 100. Yılı ve 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Hüseyin Çetin

SorkunDer Başkanı

İNSANA DAİR

0
İNSANA DAİR
Yalan
Tohumdur.
Bire kırk verir.
Verdiği kırkın her biri bir tohumdur ki
o da bire kırk verir.
***
Bilgi de tohumdur.
Bire yüz verir.
Verdiği yüzün her biri
Bir tohumdur ki;
sana bilgelik, torunlarına da ilham verir.
***
Zeka
Sudur.
Tohumları yeşertir.
Yalanı da bilgiyi de.
***
Yetenek
Topraktır.
Ne ekersen onu biçersin
Ekmezsen üzerinde ayrık otları biter.
***
Emek
Güneştir.
Tohuma da suya da toprağa da hayat verir..
***
Kader
Çadırındaki kilim gibidir.
İpligini Ulu Manitu verir
Sen dokursun.
Deseni sendendir, renkleri Tanrı’dan.
***
Şans
Doğal gübredir.
Boktan bir şeydir yani.
Ne zaman nereye düşeceği belli olmaz.
Kilimine düşerse kirletir. Desenini değiştirir.
Her şeyi bok eder.
Oysa toprağına düşerse besler.
Kızılderili Kitabesi.
HAZIRLAYAN: HÜSEYİN ÇETİN, SORKUNDER BAŞKANI

İNSANA DAİR YalanTohumdur.Bire kırk verir.Verdiği kırkın her biri bir tohumdur kio da bire kırk verir.***Bilgi de tohumdur.Bire yüz verir.Verdiği yüzün her biriBir tohumdur ki;sana bilgelik, torunlarına da ilham verir.***ZekaSudur.Tohumları yeşertir.Yalanı da bilgiyi de.***YetenekTopraktır.Ne ekersen onu biçersinEkmezsen üzerinde ayrık otları biter.***EmekGüneştir.Tohuma da suya da toprağa da hayat verir..***KaderÇadırındaki kilim gibidir.İpligini Ulu Manitu verirSen dokursun.Deseni sendendir, renkleri Tanrı’dan.***ŞansDoğal gübredir.Boktan bir şeydir yani.Ne zaman nereye düşeceği belli olmaz.Kilimine düşerse kirletir. Desenini değiştirir.Her şeyi bok eder.Oysa toprağına düşerse besler.
Kızılderili Kitabesi.
HAZIRLAYAN: HÜSEYİN ÇETİN, SORKUNDER BAŞKANI

HAYAT

0

HAYAT

HAYAT

Şerefle bitirilmesi gereken en asil görev HAYATTIR ..

Bir lokma ekmek için şerefini çiğnetmeye;
Bir anlık eğlence için servetini tüketmeye,
Bir zamanlık mevkii için el ayak öpmeye, insanları ezip geçmeye,
Günlük menfaatler için onurunu terk etmeye,
Bir kısım insanlara kızıp tüm insanlara düşman olmaya değmez bu HAYAT…
Can YÜCEL
Doğa ve Çiçek Dostlarıma Sugözü’nden selamlar sevgiler. Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın.
Hazırlayan Hüseyin Çetin, SorkunDer Başkanı

KURBAN BAYRAMI/2022 KUTLU OLSUN

0

Kurban Bayramı/2022

Bayramların, birlik ve beraberliğimizin gelişmesine vesile olması dileklerimle; Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım.

Hüseyin Çetin, SorkunDer Başkanı

SORKUNDER YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ YAPTI

0

SORKUNDER

Sorkun Kasabası Kalkınma Ve Dayanışma Derneğinin 5. Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kuruluna seçilen üyeler görev dağılımını yaptılar.

Yönetim Kurulu ve Dernek Başkalığına: Hüseyin Çetin, Emekli-Öğretmen, Başkan Yardımcılığına: Mehmet Başaran, Emekli-Esnaf, Saymanlığa: Mustafa Sarıkaya, Emekli-Öğretmen, Sekreterliğe: Mehmet Akgül, Emekli-Kurmay Albay, Asil Üyeliğe: Musa Keşir, Emekli-İşçi

Denetim Kurulu Başkanlığına: Hasan Hüseyin Örneği, Mali Müşavir, Başkan Yardımcılığına: Süleyman Çetin, Mali Müşavir, Asil Üyeliğe: Ali Osman Yılmaz, Esnaf, güven tazeleyerek yeniden seçildiler. Sorkun ve yöresine yapılacak hayırlı işlere vesile olmaları dileğiyle başarılar dileriz.

Hüseyin Çetin, SorkunDer Yönetim Kurulu Başkanı

SORKUNDER 5. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

0

SorkunDer

Sorkun Kasabası Kalkınma Ve Dayanışma Derneğinin 5. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Derneğimizin, üç yıllık döneme ait (2019-2022 Yılları) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının görüşmeleri yapıldı. Yönetim ve Denetim Kurulları ile raporları oybirliğiyle ibra edildi.

Yönetim ve Denetim Kurulları güven tazeleyerek yeniden oybirliğiyle seçildiler.

Yeni dönemde de görevlerini sürdürecek arkadaşlara hayırlı olsun der; başarılar dileriz.

Hüseyin Çetin, Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Çetin’in,

Sorkun Kasabası Kalkınma Ve Dayanışma Derneğinin 5. Olağan Genel Kurulunun açılış konuşması:

Değerli Üyeler,

Değerli Misafirler;

Derneğimizin 5. Olağan Genel Kuruluna Hoşgeldiniz.

Toplantı yeter sayımız vardır.

Genel Kurul açılışını yapıyorum.

Derneğimizin 5. Olağan Genel Kurulunun Karşılıklı anlayış içerisinde yapılmasını diliyorum.

Derneğimizin Kurucu üyelerinden Ali Çetin ve Necati Gevenli vefat etmiştir. Kendilerine Allah’tan rahmet kederli ailelerine başsağlığı dileriz.

Değerli üyeler,

Derneğimizin kuruluşundan (09.06.2010) bugüne kadar (12.06.2022) Sizlerin güveni ve desteğiyle aynı zamanda yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımın özverili çalışmalarıyla dernek faaliyetlerini sürdürdürmekteyiz.

Dernek çalışmalarımızın son üç yılında yapılanların bir kısmını dernek çalışma raporunda açıkladık.

Dernek üyelerimizin çoğu yaşlı üyeleridir. Üyelerimizden zaman içerisinde vefat edenler oldu. Vefat edenlere Allah’tan rahmet yaşayanlara da sağlıklı ömürler diliyorum.

Yaşayanların bir çoğunda da yaşlılığa bağlı fiziksel rahatsızlıkları oluştuğu için dernek çalışmalarımız aksamaya başladı.

Gençlerin de kendilerince bahanelerinden dolayı dernek üyeliğine kazandıramıyoruz.

Derneğin geleceği konusunda Genel Kurulun sağlık bir karar vermesini istiyorum.

Son yaptığımız Yayla Şenlikleri de;

“Sizde yiyip içelim, biz de gülüp geçelim! havasına dönüştü.

Yönetim olarak; maddi ve manevi yeterli desteği göremediğimiz için kapsamlı etkinliklerden vazgeçmek zorunda kaldık. Bunun yerine köyümün öğrencilerine nakdi ve ayni yardımlar yapıyoruz.

Söyleyecek daha çok sözümüz var ama, sizlerinde fazla zamanını alıp sıkmayalım.

Genel Kurul çalışmalarımızın sonucu, Sorkun’a ve yöresine hayırlı hizmetler yapılmasına vesile olur; inşaallah!

Değerli Üyeler ve Misafirler;

Konuşmamı burada bitiriyorum.

Beni dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

Hüseyin Çetin

SorkunDer Yönetim Kurulu Başkanı

İdealist Öğretmen Nasıl Olmalı Ne Yapmalı ?

0

Abdurrahman Okay, Emekli

İdealist Öğretmen Nasıl Olmalı
Ne Yapmalı ?
YEMİN ETTİM
Görev yaptigim süre içinde,
Görevimi aksatmadan,
Zamanı boşa harcamadan
Çalışacağima yemin ettim.
Canım pahasına
Doğruluktan ayrilmayacagima,
Bizi yetiştirmek için harcanan emeğin
Boşa gitmeyeceğini yemin ettim.
Meslegimi ve ogrencilerimi  sevecegime
Öğrencilerim arasında ayrımcılık yapmayacağıma
Kişilik sahibi ,karekterli,özü sözü bir
Nesil yetistirecegime yemin ettim.
Öğrencilerime vatan,bayrak,
Atatürk sevgisi kazandıracağıma,
Aileye bağlı ,büyüklerini sayan,kucuklerini seven
Bir yurttaş olarak yetistirmeye yemin ettim.
Onlari,andimizda söz verdikleri
Yurt  ve millet sevgisiyle yetistirmeye,
Ataturk’ un gösterdiği uygarlık düzeyine
Ülkemizi yukseltecegimize yemin ettim.
Önümüze engeller çıksa da
Bu engelleri aşmak icin
Yilginliga,korkuya  kapılmadan
Her koşulda görev yapmaya yemin ettim.
Hiç kimseyi düşüncesinden,inancından
Dolayi  otekilestirmeyen,
Şiddete başvurmadan uygarca tartisabilen
Beyni özgür,araştıran,sorgulayan
Nesiller yetiştirmeye yemin ettim.
Şu anda bahtiyarim ki;
1967 -2013 yılları arasini
Dolu dolu geçirmiş olmanin
Mutluluğunu yasiyorum
Anilarimla yaşama tutunmaya çalışıyorum.
YASAYAN TUM OGRENCİLERİMİN GOZLERİNDEN OPUYORUM,SAGLİK VE MUTLULUKLAR DİLİYORUM.ARAMİZDAN AYRİLAN OGRENCİLERİME DE ALLAHTAN RAHMETLER DİLİYORUM.MEKANLARİ CENNET OLSUN.
ABDURRAHMAN  OKAY – EMEKLİ ÖĞRETMEN
Go to Top