30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

30 Ağustos 2014

Türk tarihine altın harflerle yazılmış olan 30 Ağustos Zaferi, Türk milleti için son derece önemli bir zaferdir. Başkomutan Mustafa Kemal’in bizzat yönettiği meydan muharebesi sonucunda, düşman vatan topraklarından tamamen atılmış, bu sayede düşman işgaline nihayet bir son verilmiştir.

Yaşadığımız bu toprakları, vatan yapan şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ederek; tüm hemşehrilerimin, 30 Ağustos Zafer Bayramını içtenlikle kutlarım.

30 Ağustos Zafer Bayramının Anlam ve Önemi :

Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması, koşulları itibariyle Türk topraklarının tamamen işgalini hedef alıyordu. 10 Ağustos 1920’de yine Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Sevr Antlaşması da Türk milletinin yok sayılmasına neden olan çok ağır koşullar içeriyordu. Türk milleti bu antlaşma hükümlerini hiçbir zaman kabul etmediğini, Atatürk’ün önderliğinde başlattığı bağımsızlık mücadelesi ile bütün dünyaya ilan etmiştir.

19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a gelerek başlattığı bağımsızlık mücadelesi adeta bir çığ gibi büyümüş, yapılan kongreler ile birlikte daha da sağlam bir milli hareket haline dönüşmüştür. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması ile memleket yönetiminin halkın kendisine verilmiş olması, milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasındaki ki en büyük etkenlerden biri olmuştur.

Vatanın ve milletin bağımsız bütünlüğünü korumanın yolunun, düşmanla top yekun mücadele edilmesiyle mümkün olacağı fikrine sahip olan Meclis, bir çok önemli kararlara imza atmış, düzenli ordu kurularak ilk olarak Doğu’da Ermeni çetelerine karşı önemli başarılar elde edilmiştir. Elde edilen her başarı halkın moral gücünü yüksek tutmuş, İnönü Muharebeleri ile Batı’da Yunanlılara çok ağır kayıplar verdirilmiştir. 23 Ağustos-12 Eylül 1921 tarihleri arasında yapılan Sakarya Meydan Muharebesi ile Yunanlılar büyük bir bozguna uğratılmış, bu savaş sonrasında TBMM tarafından, Mustafa Kemal’e “Gazi” unvanı ve “Mareşal” rütbesi verilmiştir.

Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Savaşı’nın Türk ordusu tarafından kazanılması ile artık büyük zafere çok yaklaşılmıştır. Düşmanın son bir harekat ile vatan topraklarından atılması için tüm hazırlıklara son hızıyla devam ediliyordu. Tahrip olan toplar onarılmış, silah ve cephaneler temin edilmiş, Güneydeki Türk birlikleri gizlilik içerisinde Batı cephesine kaydırılmış, ordu taarruz eğitiminden geçirilmiş böylelikle 1922 yılı Ağustos ayına kadar tüm hazırlıklar tamamlanmıştı.

Başkomutanlığını Gazi Mustafa Kemal’in yaptığı ordumuz 26 Ağustos 1922’de düşmana karşı taarruza geçerek bir saat gibi kısa bir sürede düşman mevzilerini ele geçirdi. 30 Ağustos günü çember içine alınan düşman kuvvetleri yok edilirken, elde edilen esirler arasında Yunan Başkomutanı Trikopis’te bulunuyordu. Bu savaş Mustafa Kemal’in önderliğinde yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak adlandırıldı.

Büyük Taarruz’un başarı ile sonuçlanmasının ardından kaçan düşman askerleri İzmir’e kadar takip edilerek 9 Eylül 1922’de İzmir’inde kurtarılması ile yurdumuz tamamen düşmanlardan temizlenmiş oldu.

Türk’ün olağan üstü gayret ve gücünü tüm dünyaya göstermiş olması açısından büyük bir öneme sahip olan 30 Ağustos Zaferi, milli bir bayram olarak her yıl büyük bir coşku içerisinde kutlanmakta, dosta güven, düşmana korku veren kahraman ordumuzla milletçe gurur duymaktayız.

Not: Türklerin Kurtuluş Savaşı’nı zaferle sonuçlandırmasının ardındanSevr Antlaşması hiçbir zaman yürürlüğe girmemiş, 23 Temmuz 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması uygulamaya konulmuştur.

http://www.ataturkdevrimleri.com/yazi-1010-30-agustos-zafer-bayraminin-anlam-ve-onemi.html

Hüseyin Zeybek Oğlu Mahmut’u Evlendiriyor

Hüseyin Zeybek Oğlu Mahmut’u evlendiriyor.

Genç çiftlere, Allah’dan yaşam boyu sağlık,mutluluk ve başarılar dilerim.
Hüseyin Çetin-SorkunDer Başkanı

Hüseyin Zeybek Düğün Davetiyesi
Hüseyin Zeybek Düğün Davetiyesi

SORKUNDER YOLA DEVAM EDİYOR

SORKUNDER

Değerli Üye, Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu,01/06/2014 günü yaptığı toplantıda, hemşehrilerimizin yoğun istekleri doğrultuda derneğin kapatılmaması kararına varıldı.Olağanüstü Genel Kurul kararı iptal edildi.

Bizlere gönülden destek veren herkese teşekkür ederiz.

SorkunDer, Temmuz /2014 ayından itibaren İhsaniye Mahallesi İnce Minare Sok. 1. Nizam Ap. Nu: 29/1 Selçuklu/Konya adresine taşınacak.

Tüm hemşehrilerimize selam ve hürmetlerimi sunarım.

Sağlıklı ve mutlu kalın.
Hazırlayan: Hüseyin Çetin-SorkunDer Başkan

BİLİŞİM ODASI

Sorkun'a Yolculuk

Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu, Bozkır Sorkun Mahallesi İlk Öğretim Okulunda ‘’Bilişim Odası’’ oluşturdu. Bilgisayar ve donanım malzemeleri Sorkun İlk Öğretim Okulu Müdürü Cenap Cengiz’e teslim edildi. Okul Müdürü Cenap Cengiz: Derneğiniz, okulumuz çocuklarının, bilgi çağının olanaklarından yararlanmaları için güzel bir yatırım yapmıştır; dedi. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin Çetin’e ve üyelerine ayrı ayrı teşekkür etti.

Sorkun Derneği Başkanı Hüseyin Çetin’de: Bu topraklarda doğup büyümenin bir minneti olarak okulumuza küçükte olsa bir katkı sağlamanın mutluluğunu yaşamaktayım dedi. Bizler, söğüt çubuklarından çakı ile harf yaparak okumayı öğrendik. Bu bilgisayarlar da, gelecekte ki çocuklarımıza da fare ile tık der gibi araç olur; inşallah dedi.

Çocuklarımızın yaşamı kolaylaştıracak güzel bilgilere ulaşması dileğiyle ‘’Bilişim Odası’’  Sorkun İlk Öğretim Okuluna hayırlı olsun dileklerinde bulunarak okuldan ayrıldılar.

Hazırlayan: Hüseyin Çetin-SorkunDer Başkanı

Sorkun'a Yolculuk

Sorkun'a Yolculuk

Sorkun'a Yolculuk

Sorkun'a Yolculuk

Sorkun'a Yolculuk

Sorkun'a Yolculuk

Sorkun'a Yolculuk

Sorkun'a Yolculuk

Sorkun'a Yolculuk

Sorkun'a Yolculuk

Olağanüstü Genel Kurul Kararı Duyurusu:

SorkunDer

Değerli Üye, Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu, 01.05.2014 Tarih ve 06 sayılı kararı ile Derneğimizi, amaçlarını yeterince yerine getiremediği gerekçesiyle kapatmak üzere Olağanüstü Genel Kurul kararı almıştır. 2. Olağanüstü Genel Kurul aşağıdaki gündem içeriğiyle 01/06/2014 Pazar günü saat: 14.oo de Derneğin Şemsi Tebrizi Mahallesi Osmanbey Sokak No: 5/301 Karatay/Konya adresinde yapılacaktır.

Tüzük gereği bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamazsa 08/06/2014 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerin, 2. Olağanüstü Genel Kurul’a katılmalarını önemle tebliğ ve rica ederim. 01/05/2014

Hüseyin Çetin

Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

1-Açılış ve Yoklama

2-Divan Kurulunun Teşkili

3-Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması

Yönetim ve Denetim Kurulları ile Raporlarının İbrası

4-Derneğin Kapatılması Kararı

5-Tasfiye Halinde Derneğin Para ve Mal Mevcutlarının Devredileceği Yerin Belirlenmesi

6-Tasfiye Komisyonu Oluşturulması

7-Kapanış

DURMUŞ YAZGAN RESİM SERGİSİ

Durmuş Yazgan Resim Sergisi

Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Çetin, Gederet (Dereiçi) Beldesinden Sanatçı Durmuş Yazgan’ın 2. Resim Sergisinin açılış törenine katıldı.

Durmuş Yazgan’ın 2. Resim Sergisini, Avukat Kayhan Selek açtı.

Kayhan Selek konuşmasında: Tanrının insanlara ikramlarında biri müzik, ikincisi de resim sanatıdır.Bu güzellikleri sergileyen Bozkır’lı bir hemşehrimizin Resim Sergisini açmaktan çok mutlu oluğunu dile getirdi. Sanatçıyı kutlayarak resim sergisini açtı.

Sanatçının, çoğunlukla Bozkır ve Konya konulu 50 resmini Konya İl Kültür Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisinde sergiledi.(12-30/04/2014)

Dernek Başkanı Hüseyin Çetin Sanatçı Durmuş Yazgan’ı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Açılışa katılan heyetle birlikte Resim Sergisini gezdi.

Durmuş Yazgan: 1949 yılında Gederet (Dereiçi) beldesinde doğdu. Resim eğitimi almadan kendi araştırmaları ile yeteneğini geliştirmiş. DSİ den emekli olduktan sonra KOMEK resim kurslarına katılarak kendini daha da geliştirmiş. Sanatçının 50 eserini iki kişisel sergisinde sergilemiştir.

Hazırlayan: Hüseyin Çetin-SorkunDer Başkanı

Durmuş Yazgan Resim Sergisi

Durmuş Yazgan Resim Sergisi

Durmuş Yazgan Resim Sergisi

Durmuş Yazgan Resim Sergisi

FEDERASYON ÜYELİĞİMİZ SONA ERDİ

SorkunDer Yönetim Kurulu

Bozkır ve Çevresi Dernekleri Federasyonu üyeliğimiz sona erdi.

Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneğinin 2. Olağan Genel Kurulunda, Federasyondan yeterli fayda sağlanamadığı gerekçesi ile Federasyondan çıkılması yönünde görüş bildirilmiş. Federasyon üyeliğinden çıkılması hususunda Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştı.

2. Olağan Genel Kurulumuzun kararı doğrultusunda, Yönetim Kurulumuzda, dokusal bir birliktelik sağlanamadığı gerekçesiyle 23/03/2014 tarih ve 03 sayılı kararı ile Bozkır ve Çevresi Dernekleri Federasyonu üyeliğinden çıkılmasına karar verilmiştir.

Bozkır ve Çevresi Dernekleri Federasyonu’da 31/03/2014 tarih ve 04 sayılı kararları ile Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneğinin Federasyon üyeliğinden ayrılama isteğini görüşerek onaylamıştır.

Federasyon olarak, üst düzey temsil yetkimiz varken; bu karar ile küçük bir dernek olarak üst düzey temsil yetkimizi kaybetmiş bulunmaktayız.

Bu karardan sonra, Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneği olarak geleceğimiz tartışır hale gelmiştir.

Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneği küçük bir Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olarak, birçok derneğe örnek olabilecek kapasitede ve güzellikte tüzel bir kişiliğe sahiptir.

Gerek Yönetimsel, gerek kurumsal, gerek hesap verebilirlik bakımdan şeffaf bir dernektir.

Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneği üyelerinin, derneğin gelecekteki durumunu kendi kararları ile belirleyeceğine inanıyorum.

Takdir sorkunlularındır.

Hazırlayan: Hüseyin Çetin-SorkunDer Başkanı

SORKUNDER’DEN SORKUN’A BAKIŞ

SorkunDer

SorkuDer’den Sorkun’a Bakış

Toros Dağlarının eteklerinde suyun başında meydana geldik. Ulu Çayın kenarlarına yerleştik. Hepimiz Sorkunlu olduk. Bahçelerini ektik. Renk renk sebzelerini meyvelerini yedik. Tanrıya şükrettik. Geçmişlerimizin ruhu şad olsun diye dualar ettik. Geçmişimizi geleceğe aktarmak için insanlarımızın sorunlarını ve güzelliklerini paylaşmak istedik.

İnsanların en hayırlısı, insanlara yararlı olanıdır. Sözünden yola çıkarak Beldemize Kalkınma ve Dayanışma Derneğini kurduk. Derneğimiz ana tüzüğünün başında gelen amaçlarının birincisi Beldemizin kalkınmasını sağlayacak çalışmalar yapmak. İkincisi halkımızın birlik ve beraberliğine katkı vermek, dayanışmasını artıracak çalışmalar yapmaktır.

İlk Genel Kurulumuzu yaptık. Büyük bir heyecanla hangi çalışmaları yapacağımıza dair kararlar verdik.

İlk iş olarak: Halkımızın gelir düzeyini yükseltmek için ekonomik değeri yüksek ürünler yetiştirilmesinin uygun olacağına inandık. Bu yönde çalışmalar yapmaya karar verdik.

Sorku’nun geleneksel ürünü olarak patates ve yeşil fasulye üretimi başta gelmektedir. Bu ürünlerin çoğu da ailelerin kendi gereksinmelerini karşılayacak kadardır. Üretimin çok az bir kısmı Bozkır Pazarında günü birlik ihtiyaçlarını karşılamak için satılmaktadır.

Geleneksel üretim çeşitlerine de yeni ve ekonomik değeri yüksek ürünlerle zenginleştirilmesi gerekir. Yani patatesin, fasulyenin elmanın yanına çilek, sarımsak, ceviz, asma ürünleri, sanem keçisi besiciliğinin eklenmesi ile çeşitliliği artırabiliriz.

Halkımızın gelirini çeşitlendirmek, üreticinin ekonomik değeri yüksek ürünlerin ziraatını yapmasına zemin hazırlayarak toplam geliri artırmak için Bozkır İlçe Tarım Müdürlüğü ile ortak çalışma toplantısı yaptık.(Sorkun,14 Şubat 2011)

Su taşkını kanalları, yeteri kadar yapılmasa da arazilerin korunmasına büyük fayda sağlayacaktır.

Parçalı arazilerin birleştirilmesi, Su boylarındaki söğüt ve kavak ağaçlarının sökülerek yerlerine ekonomik değeri yüksek ceviz, asma gibi bitkilerin dikilmesi halkın gelir düzeyini artıracaktır.

Dernek olarak biz bu tespitleri Bozkır İlçe Tarım Müdürlüğü ile yaptık. Ama, Sorkun’da uygulamaya geçebilecek etkili çalışacak yeterli insan gücü kalmadığını gördük. Olanlar da turizm sektöründe, otellerde çalışmaktadırlar.

Üretimde, bilim ve teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin; insan unsuru her zaman birinci sıradadır.

Beldemizin dinamik nüfus yapısı 1960 -1980 yılları arasında üst seviyelerdeydi.  1980 – 2000 yılları arasında etkin nüfus hızlı bir şekilde yurdun çeşitli illerine, ilçelerine göç etmeye başlamıştır. Kimisi sigortalı bir iş bulabilme, kimisi çocuklarının eğitimini sağlamak üzere doğduğu topraklardan ayrılmak zorunda kalmışlardır. 2000 – 2014 yıllarında Sorkun’da yaşlı aileler kalmıştır. Bunların çoğunun da ya kocası ya da karısı kalmıştır. Bazı evlerde de kimse kalmamış; virane olup gitmiş.

Derneğimizin, Sorkun’un kalkınması için yaptığı çalışmaları bu nedenlerle kadük kalmıştır.

Derneğimizin, dayanışma ile ilgili çalışmaları (Yayla Şenlikleri gibi) zaman zaman başarılı olunmuştur. Ancak, parasal destekler yetersiz olduğu için istenilen seviyeye ulaşılamamıştır. Kimi Sorkunlu, kendi şenliğine gelmeyip; çevre beldelerin şenliklerine gitmeyi tercih etmişlerdir.

Telefon rehberi çalışması, birçok hemşehrimizin geri durmaları neticesinde başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Dört yıldır süreli olarak düzenlediğimiz aylık söyleşi toplantılarına da üyeler dahil belli sayıda kişilerin hacrinde katılım sağlanamamıştır.

SorkunDer olarak, Sosyal Yardım Kurumlarında kalan kimsesiz vatandaşlarımızın, sorunlarının çözümüne katkı verdik. Hasta hemşehrilerimizin kan ihtiyaçları SMS duyuruları ile karşılanmıştır. Ölen ihtiyaçlı hastalarımızın cenaze hizmetleri yerine getirilmiştir.

Belde okulunun kitap kırtasiye ve teknik malzemeleri karşılanmış. Konya Merkezdeki ihtiyaçlı öğrencilerin kitap kırtasiye ve servis giderlerine katkı verilmiştir.

Derneğimizin 2. Genel Kurulu kararı ile Kurucusu olduğumuz, Bozkır ve Çevresi Dernekleri Federasyonu üyeliğinden çıkılması kararı Yönetim Kurulumuza verilmesi sonucu, üst düzey temsil yetkimiz de sıkıntı yaşanmaktadır.

Beldemiz, (30 Mart 2014 den itibaren Mahalle)Bavlas, Sorkun, Kozlu, İsalı, Kızılçalı, Sugözü, Hıdırbal, Toplar, Çolaklar gibi yerleşim birimlerinden oluşan oldukça geniş bir beldedir.

Beldemizin geniş  dağınık bir yerleşiminden midir, yerleşim yerlerinin ortasından geçen Ulu Çay dan mı; bilemedik. Ortak amaçlarda bir araya getiremedik. Uzun yıllar özlemini duyduğumuz birlik ve beraberliği, Derneğimiz ile sağlayabilir miyiz diye çok ümit etmiştik. Çabalarımıza dağlar ses verdi. Sorkunlunun bir çoğu ses vermedi. Belki de ses verdi de; biz dernek yöneticileri duyamadı, anlayamadı.

Sorkun Kasabası Kalkın Derneği olarak, Sorkunda birlik ve beraberliği geliştirmek için çıktığımız bu yolda; ümitlerimiz tükenmek üzere. Biz başaramadık. Siz başarırsınız diyenlerin, arzularını ne yazık ki; biz de yerine getiremedik. Biz de başarısız olduk.

Başarısızlığın sorumluluğu Dernek Yöneticilerinindir.

SorkunDer Yönetimi, Derneğimize gönülden destek verenlerden özür diler, onlara canı gönülden teşekkür eder.

Sorkunun birlik ve beraberliğini bir daha yeniden inşa edeceklere başarılar dileriz.

Hazırlayan Hüseyin Çetin-SorkunDer Başkanı

SOHBET TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR

Sorkun Kasabası Derneği

Değerli Sorkunlular,

Ayda beş sefer kısa ileti (mesaj) gönderiyoruz.
Tabii ki telefonunu dernek telefon listesine yazdıranlara.
Bir kaç kişi hariç kimseden tık yok.
Acaba insanlarımızı rahatsız mı ediyoruz;
diye istemeden düşünmeye başlıyoruz.
Gelin gayretimize güç verin destek verin.Daha güzel işler başaralım.

Derneğimizin, 2014 Yılı ilk sohbet toplantısı Dernek Lokalinde: 26 Ocak,2014 Pazar günü  saat: 13.00 de yapılacaktır.Dernek üyesi olsun veya olmasın tüm Sorkunlular davetlidir.

Hüseyin Çetin-Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

YENİ YILIN (2014) MUHASEBESİ


SorkunDer Başkanı

YENİ YILIN (2014) MUHASEBESİ

İnsanlar, doğumundan itibaren ölünceye kadar yeni yılları hep yaşarlar. Herkes, yaş gruplarına göre yeni yıllar da farklı duyguları, heyecanları, hüzünleri, coşkuları bazen tek tek bazen de hepsini birlikte yaşarlar.

2012 yılının bitişinde, 2013 yılının, dünyamıza, ülkemize ve insanlarımıza savaşın olmadığı barışın ve dostluğun egemen olduğu bir dünya isteğinde bulunmuştuk.

Sanki isteklerimizin tam tersi gerçekleşmiş gibi; bir dünya görüntüsü ile karşı karşıya kaldık.

Sorkunlu olarak, yakın akrabalarımızı, hemşehrilerimizi, Türkiye’nin tanınmış simalarını,  amansız hastalıklara yenik düşerek kaybettik.


Komşu ülkelerde sen ben kavgaları ile iç savaşlara sürüklendi. Belki milyonları aşan insanlar, kendi insanları tarafından öldürüldü.

Arapların bahar ayaklanmaları, kimlerin amacına hizmet ettiğini bilinmeden birçok taze fidan bir dal filiz veremeden kirli senaryoların içinde helak olup gittiler.

Ülkemiz de bu sıkıntılardan zaman zaman etkilenmekte. Türkiye Cumhuriyetinin köklü kuruluşları ve akli selim yöneticileri, milletin bekasına inanarak; bu tür sıkıntıları rahatlıkla atlatacaklarına inanıyorum.

Sivil toplum kuruluşunda (STK) çalışan gönüllüler olarak, ortak amaçlarımıza, ortak sorunlarımıza birlik ve beraberlik içinde çorbada tuz misali çözüm üretebilirsek ne mutlu bize. Gelişmiş ülkelerin dernek sayıları, ülkemizdeki dernek sayılarından çok fazladır. Merkezi yönetimler derneklere destek vererek, dolayısıyla kendi yükünü de azaltmış oluyor.

Duyarsız bir davranışla, Sorkun’da dernek olsa ne olur olmasa ne olur; demeyin. Devletin kurumları olsun başka kurumlar olsun bire bir insanlarla muhatap olmaktan ziyade kurumsal bir yapı ile muhatap olmak ister. Ortak sorunların, ortak işlerin kısa yoldan halledilmesi için dernek gibi tüzel kişilikler gereklidir.

Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneği yöneticileri olarak; sorkunlunun derneğimize gösterdiği ilginin çok üstünde çalışma yaptığımıza inanıyoruz. Sorkunlu, birlik ve beraberlik içinde dayanışmasını güçlendirmek istiyorsa, kurulmuş hazır derneğine sahip çıkmalıdır. Ayni ve nakti gönülden desteklerini esirgememelidirler. İhtiyaçlı bir insanın eksiğinin giderilmesi, çok  güzel bir duygu; hissedebilene tabiî ki.

Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın (2014) dünyamıza, ülkemize insanlarımıza bolluk, bereket, esenlik getirmesini; ailesiyle, sevdikleriyle ve dostlarıyla sağlıklı mutlu bir hayat sürmeleri dileğiyle

Yurttaşlarımızın yeni yılını gönülden kutluyorum.

Herkese selam.
Sağlıklı ve mutlu kalın.
Hüseyin Çetin-Sorkun Kasabası Kalkınma Dayanışma Derneği Başkanı