SORKUNDER 3. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

0

SorkunDer, 3.Olağan Genel Kurulu

SORKUN KASABASI KALKINMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

3.Olağanüstü Genel Kurulu Karar Tutanağı

Gündemin 1. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çetin yoklama yaparak toplantı yeter sayısının var olduğunu tespit etti. 3. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını hayırlara vesile olması dileğiyle açtı.

Gündemin ikinci maddesi gereği 2. Olağanüstü Toplantıyı yönetecek Divan Başkanı ve üyelerinin seçimine geçildi. OSMAN TUGAY Divan Başkanlığına, MEHMET AKGÜL ve SÜLEYMAN CETİN divan üyeliklerine oybirliğiyle seçildiler.

Gündemin 3. Maddesi gereği saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu.

Gündemin 4. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu raporunu Hüseyin Çetin, Denetim kurulu raporunu Hasan Hüseyin Öneği tarafından okundu. Üyelere raporlar hakkında görüşleri soruldu. Söz alan Süleyman Taşlı: Dernek hesapları ve raporlarının düzgün ve iyi olduğunu belirterek, Dernek Yönetimine teşekkür etti.

Gündemin 5.maddesine geçildi.  Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları ile hesaplarının açık olarak oylanması NECATİ GEVENLİ tarafından oylamaya sunuldu. Öneri oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylamada Yönetim ve Denetim kurulu raporları ve kurullar ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.

Gündemin 6. Maddesine geçildi. Dernek üyeliğinden çıkarılanların üyeliklerinin düşürülmesi ve borçlarının silinmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu kararları gereğince üyelikten çıkarılanların üyeliklerinin düşürülmesine ve birikmiş borçlarının silinmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 7.maddesine geçildi. Mehmet Sarıkaya, Abdullah Çetin:Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneğinin Yönetim Kurulu asil üyeliklerine;  Hüseyin Çetin, Mehmet Akgül, Mustafa Sarıkaya, Mehmet Başaran, Necati Gevenli’yi, Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine: Tevfik  Aydın, Musa Keşir, Hüseyin Gevenli, Mustafa Kesen, Oğuz Çetin,  Denetim Kurulu asil üyeliklerine: Hasan Hüseyin Öneği, Süleyman Çetin, Ali Osman Yılmaz’ı Denetim Kurulu yedek üyeliklerine: Mehmet Uzun, Muammer Karakaya, Abdullah Çetin’i önerdiler. Genel Kurul Üyelerinin oylarına sunuldu: Oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 8. Maddesine geçildi. Söz alan Necati Gevenli hemşeriler arası dayanışmayı geliştirmek için sosyal etkinliklerin artırılması gerektiğini belirtti.

Gündemin 9. Maddesi gereği  Divan Başkanı OSMAN TUGAY, Kongrenin sonuçlarının hayırlı olması dileğiyle. Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneğinin 3.Olağanüstü Kongresini sonlandırdı.    29  MAYIS 2016

Divan Kurulu

Başkan                                                          Üye                                                     Üye

OSMAN TUGAY                               MEHMET AKGÜL                          SÜLEYMAN ÇETİN

SorkunDer 3. Olağan Genel Kurul Denetim Raporu

0

SorkunDer 3. Olağan Genel Kurulu

SORKUN KASABASI KALKINMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

3. OLAĞAN GENEL KUURL DENETİM KURULU RAPORU

Değerli Genel Kurul Üyeleri,

Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneğinin, Haziran2013-Mayıs 2016 Dönemi  Hesapları, Denetim Kurulumuz tarafından denetlendi.

Denetim Kurulu, derneğimizin hesap ve işlemlerini dernekler kanunu, dernek tüzüğü, ilgili mevzuatlar ve genel kabul görmüş muhasebe standartları çerçevesinde denetlendi.

Denetleme sonucu aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1-Yapılan harcamaların ve işlemlerin yasalara ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olduğu tespit edlmiştir.

2-Yönetim Kurulu, üyelerin hak ve menfaatlerini korumak için çaba sarf etmişlerdir.

3-Defterlerin ve belgelerin yasalara uygun şekilde tutulduğu; kayıtlarının düzenli olarak yapıldığı ve titizlikle muhafaza edildiği yerinde tespit edilmiştir.

4-Aşağıdaki gelir- gider tablosunun, belgelere uygun ve doğru olduğu tespit edilmiştir.

İşletme Hesabı Gelir-Gider Tablosu (2013 Haziran-2016 Mayıs)
Yönetim Kurulunu, özverili çalışmalarından dolayı kutlar, çalışma raporunun Genel Kurulca onaylanması yönündeki görüşlerimizi arz ederiz.
DENETİM  KURULU. 29/05/2016
Hasan Hüseyin Öneği                                    Ali Osman Yılmaz            Mehmet Uzun
Denetim Kurulu Başkanı                              Denetim Kurulu Üyesi                                   Denetim Kurulu Üyesi

SorkunDer 3. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu

0

SorkunDer

Sorkun Kasabası Kalkınma Ve Dayanışma Derneği

3.Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu

Değerli Genel Kurul Üyeleri,

Sorkun Kasabası Kalkınma Ve Dayanışma Derneğimizin 3. Genel Kuruluna hoş geldiniz.

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Genel Kurulumuza gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Genel Kurulumuz, derneğimizin yapacağı hayırlı işlerine vesile olur; inşallah.

Derneğimizin 2. Olağan Genel Kurulu büyük sıkıntılarla yapılmıştır. Derneğimiz, maddi yetersizlik yüzünden her an kapatılma noktasına gelmişti. Hatta Yönetim Kurulunun 01.05.2014 Tarih ve 06 sayılı kararı ile 2. Olağanüstü Genel Kurula gidilerek Derneğin feshedilmesi kararı alındı. Hemşehrilerimizin bir kısmı maddi destek verelim; derneği kapatmayın diye yönetime isteklerde bulunmuşlardı. Bu istekleri dikkate alarak 2. Olağanüstü Genel Kurul kararı 01.06.2014 tarih ve 07 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile iptal edildi. Aradan geçen üç yıl da; ne yazık ki vaat edilen maddi desteği alamadık. Yayla şenlikleri gibi birçok etkinliklerimizi iptal etmek zorunda kaldık. Bugüne kadar bağış ve üye aidatlarını ödeyen hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Yaptıkları bu güzel hizmetin karşılığını, bulurlar; inşallah.

Derneğimizin ikinci Genel Kurulundan (09.06.2013)bu yana derneğimizin tüzel kişiliğini sürdürmek adına yaptığımız işleri şöyle sıralayabiliriz:

1-Yönetim Kuruluna seçtiğiniz üyeler, Hüseyin Çetin’in başkanlığında büyük bir özveriyle çalışarak üçüncü Olağan Genel Kurulumuzu idrak etmemizi sağladılar.

2-Derneğimiz kurumsal olarak birçok sıkıntılar yaşamıştır. Kurucusu olduğumuz Bozkır ve Çevresi Dernekleri Federasyonu üyeliğinden, 09.06.2013 tarihli 2. Genel Kurul kararı gereği; dokusal bütünlük sağlanamadığı için Yönetim Kurulumuzun 23.03.2014 Tarih ve 03 Sayılı kararı ile çıkılmıştır.

3-Derneğimiz bir yandan maddi sorunlarla uğraşırken; bir yandan da yardım çalışmalarını sürdürdü.

4-Sorkun İlk Öğretim Okuluna dört bilgisayar, bir yazıcı ve donanımlarını alarak bilişim odasını oluşturdu.

5-Dernek faaliyetlerini yürüttüğümüz kiralık adresten; kira ve genel giderlerini karşılamayacağımız için

Yönetim Kurulumuzun 28.01.2015 Tarih ve 02 sayılı kararı ile yerleşim yeri değişikliğine gittik. İhsaniye Mahallesi  İnce Minare Sokak Nu:29/1 Selçuklu-Konya adresindeki Bozkır ve Çevresi Dernekleri Federasyonuna taşındık.

6-Dernek adresinden taşınıncaya kadar da Yönetim Kurulunun, 22.06.2014 Tarih ve 10 sayılı ve 29.06.2014 Tarih ve 11 sayılı kararları ile saklama ve depolama giderlerinin yüksek olması nedeniyle dernek malları satış, hibe ve hurdaya ayırma yoluyla elden çıkarıldı. Hurdalar da 30.08.2014 Tarih ve 13 sayılı kararla imha edildi.

7-Bilgisayar, monitör, yazıcılar ve donanımları, şenlik malzemeleri Sorkun Muhtarlığına hibe edildi.

8-Masalar, sandalyeler, dolaplar da hurda satışı yapılarak 600.-TL. gelir kaydedilmiştir.

9-Satılamayan mutfak ve diğer malzemeler de imha edilerek çöpe atıldı. Demirbaş kayıtlarından düşülmüştür.

10-Derneğe ait elektrik ve su abonelikleri iptal edildi. Kapatılan banka hesabı yeniden açıldı.

11-Dernek işlerinin iyi yürütülebilmesi için Yönetim Kurulunun 26.07.2014 Tarih ve 12 sayılı kararı ile

799,00 TL.değerinde bir adet akıllı telefon alındı.

12-Ana ve babası ayrı üç kız öğrenciye kitap kırtasiye desteği yanında 2015-2016 eğitim-öğrenim yılında kişi başı 400.- TL. den toplamda 1200.- TL eğitim yardımı banka hesaplarına havale edildi.

13-Bir yüksek okullu kız öğrencimizi üniversite yurduna yerleştirildi.

14-Köyümüzün Camilerinin tamiratlarına ve Bozkır Şehitleri Anıtı yapımına bağışlar yapılmıştır.

15-Huzurevi ve Engelliler Bakımevleri ziyaret edilerek gıda ikramlarında bulunulmuştur.

16-Hasta ziyaretleri yapılarak ihtiyaçları giderilmiştir. Ölen hemşehrilerimizin cenaze nakilleri yapılmıştır.

17- Köylülerimizle 2015 Yılında Sorkun merkezde Ramazan Bayramında bayramlaşma etkinliği düzenledik.

Bir hayırsever vatandaşımız yağlı ekmek ve helva ikramında bulundu. 2016 Yılı Ramazan Bayramında da hem bayramlaşacağız hem de bir hemşehrimizin pilavı ikramını organize edeceğiz.

18-Her ayın son Pazar günü ‘’Söyleşi Toplantıları’’yaparak hemsehrilerimizin buluşmalarını sağlıyoruz.

19-Önemli günlerde, ölüm haberlerinde, kan aramalarında, iş duyurularında ve diğer konularda; halkımız,

kısa ileti yoluyla bilgilendirilmektedir.

20-Köydeki Sorkunlu gençleri spora yönlendirmek amacıyla voleybol ve futbol takımlarına forma yaptırılmıştır.

21-Derneğimizin,sorkunkasabsi.com ve sorkunder.com web sayfaları da halkımızın hizmetindedir.

22-Facebook da BOZKIR-SORKUN KASABASI kapalı gurubumuzda (700 den fazla takipçimiz) ve Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneği sayfamızda günlük görselleri ve haberleri anında paylaşmaktayız.

Dernek Başkanımız Hüseyin Çetin bu sayfaların işlerini; gece gündüz demeden büyük bir özveriyle yürütmektedir.

Amacımız: Birlik ve beraberliğimizi, dayanışmamızı geliştirmek için hemşehrilerimizi

‘’SorkunDer Şemsiyesi’’ altında toplamak. Hemşehrilerimiz, bize olan desteğini ve güvenini esirgemesin; yeter ki.

3.Olağan Genel Kurulumuzun, hayırlı çalışmalara vesile olmasını diliyorum.

Yönetim Kurulumuzun çalışmalarını destekleyen gönül yoldaşlarımıza selam olsun. 29.05.2016

Hüseyin Çetin

Sorkun Kasabası Kalınma Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkanı

3.OLAĞAN GENEL KURUL 29.05.2016 YAPILACAK

0

SorkunDer

Dernek Üyelerimizin Dikkatine:

Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneği’nin 3. Olağan Genel Kurulu, 29.05.2016 Pazar günü saat:14.00 de İhsaniye Mahallesi İnce Minare Sokak Nu:29/1 Selçuklu-Konya adresindeki Bozkır ve Çevresi Dernekleri Federasyonunda yapılacak.
Üyelerimizin Genel Kurula ilgi göstermelerini istiyoruz.
SorkunDer Yönetim Kurulu

Gündem:

1-Yoklama ve Açılış,

2-Divan Kurulu Seçimi,

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunması,

4-Yönetim ve Denetim Kurullarının Raporlarının görüşülmesi,

5-Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası,

6-Dernek üyeliğinden çıkarılanların üyeliklerinin düşürülmesi ve borçlarının silinmesi,

7-Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi,

8-Dilek ve temenniler,

9-Kapanış

Berat Kandiliniz Kutlu Olsun

0

Yurttaş Hüseyin

Özüyle sözü bir güzel isteklerinizin bu gece ve her gece Allah katında kabul görerek aklanmanız dileğiyle Berat Kandilinizi kutluyorum.

Hüseyin Çetin Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneği (SorkunDer) Başkanı

https://tr.wikipedia.org/wiki/Berat_Kandili

19 Mayıs Ataturk’ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramını Kutlu Olsun

0

Kendisini genç hisseden tüm yurttaşlarımın

19 Mayıs Ataturk’ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramını kutlarım.

Sağlıklı ve mutlu kalın.

Bu güzel vatanı bizlere emanet eden yüce Atatürk’ü saygıyla anarken, “Atatürk” soy adını bir Konyalının vermesi sebebiyle de ayrıca bir Konyalı olarak gurur duyuyorum.

Hüseyin Çetin-SorkunDer Başkanı

Doç.Dr. Osman Tugay Bozkır M.Y.O.Müdürlüğü’ne Atandı

0

Doç.Dr.Osman Tuğay

Dernek Üyemiz, Değerli Doç.Dr. Osman Tugay Bozkır Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne atanmıştır.
Yeni görevinin önce kendisine ve ailesine, Bozkır yöremize, Selçuk Üniversitemize
hayırlı olmasını dilerim.
Allah utandırmasın.Başarılar dilerim.
Hüseyin Çetin- Çetin-SorkunDer Başkanı


SORKUNDER 3.OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPACAK

0

Sorkun Kasabası Kalkınma Ve Dayanışma Derneği

Duyuru:

Konusu:          3. Olağan Genel Kurlun Yapılması ve Gündemin Belirlenmesi

Karar   Nu :     2

Karar Taarihi: 01/05/2015

Yönetim Kurulumuz Hüseyin Çetin’in başkanlığında Dernek adresinde toplanarak:

1-Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneği’nin 3. Olağan Genel Kurulunun aşağıdaki gündemle 22.05.2016 Pazar günü saat:14.00 de İhsaniye Mahallesi İnce Minare Sokak Nu:29/1 Selçuklu-Konya adresindeki Bozkır ve Çevresi Dernekleri Federasyonunda yapılmasına, çoğunluk sağlanamazsa; çoğunluğa bakılmaksızın, 29.05.2016 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılmasına,

Gündem:

1-Yoklama ve Açılış,

2-Divan Kurulu Seçimi,

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunması,

4-Yönetim ve Denetim Kurullarının Raporlarının görüşülmesi,

5-Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası,

6-Dernek üyeliğinden çıkarılanların üyeliklerinin düşürülmesi ve borçlarının silinmesi,

7-Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi,

8-Dilek ve temenniler,

9-Kapanış,

maddelerinden oluşmasına ve duyuruların sorkunder.com web sayfamız, SMS ve duyuru tahtasında yapılmasına,

Toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu:

1-Hüseyin Çetin-Başkan

2-Mehmet Başaran-Başkan Yardımcısı

3-Mustafa Sarıkaya-Sayman

4-Tevfik Aydın-Sekreter

5-Musa Keşir-Üye

Söyleşi Toplantısı

0

SorkunDer, Söyleşi Toplantısı

Aylık Söyleşi Toplantısı,27.03.2016

Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneği (SorkunDer) her ayın son pazar günü yaptığı ”Söyleşi Toplantıları”na hemşehrilerimizin ilgisi her geçen gün artmaktadır.
Eski Belediye Başkanı Abdurahman Keşir, Emekli Albay Mehmet Akgül’de katıldılar. Çok verimli bir toplantı oldu.

Abdurahman Keşir, köyümüzün kuruluşundan 1400 lü yıllardan (1482) bugüne kadar geçirdiği evreleri, idare yapısı, coğrafi sınırlarındaki komşu ilçe ve köylerle olan mücadelelerini bazen dramatik, bazen esprili bir dille anlattı.

En sıkıntılı konuların: Yayla otlakları ve sınırları, Dipsiz Göl çevresindeki yapılaşmalar,Sarıot Gölünün sulama veya enerji amaçlı baraj yapılması konuları olduğunu belirtti. Kendi döneminde yapılan işler hakkında bilgileri hemşehrilerimizle paylaştı.

Dernek üyemiz Ahmet Kıllıbaş’da köylülerin yaşamlarına ait anılarını anlattı.

Emekli Albay Mehmet Akgül’de kuru pasta alıp gelmiş; sağ olsun. Dernek Başkan yardımcımız Mehmet Başaran’da arkadaşlara güzel bir çay yapmış.Dernek Yönetim Kurulu Üyemiz Musa Keşir’de servisleri yaptı. Hep birlikte hemşehriler olarak çaylı pastalı hoş bir sohbet yaptık. Anılarımızı paylaştık.

Biz de dernek olarak yapabildiğimiz kadarı ile Türkiye’nin ve Dünya’nın değişik yerlerine yerleşmiş hemşehrilerimizi SorkunDer şemsiyesi altında buluşturmak. Yeter ki hemşehrilerimiz, biz gönüllü çalışanlara ilgi gösterip yardımcı olsunlar.

Hemşehrilerimizin güzel tepkileri, gönüllü çalışma şevkimizi artırıyor.


Sağlıklı ve mutlu kalın.


Hazırlayan:Hüseyin Çetin-Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı(SorkunDer)

Çanakkale Zaferi 101 Yaşında

0

Gelibolu Yarımadası

Çanakkale Zaferinin 101. yılı kutlu olsun.
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.Ruhları şad olsun.
Şimdilerde bu ülkeyi bölmeye çalışanlar da kahrolsun.


BİR YOLCUYA
( Bu şiir Gelibolu yamaçlarında yazıldı.).

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın, Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda, Gördüğüm bu tümsek, Anadolu’nda,
İstiklal uğrunda, namus yolunda, Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele, Son vatan parçası geçerken ele,
Mehmed’in düşmanı boğuldu sele, Mübarek kanını kattığı yerdir.

Düşün ki, hasrolan kan, kemik, etin, Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin,
Bir harbin sonunda, bütün milletin, Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

NECMETTİN HALİL ONAN

Go to Top