BU GÜN 10 KASIM

0

Bugün 10 Kasım

“Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır.”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Atatürk’üzü, ölümsüzlüğünün 82. yılında rahmet, sevgi ve minnetle anıyoruz.
Ruhu şad olsun!
Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kasdedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti’ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! (1927)
https://www.ktb.gov.tr/TR-96304/ataturk39un-genclige-hitabesi.html

“Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır.”Gazi Mustafa Kemal AtatürkRuhu şad olsun!
Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kasdedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti’ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! (1927)

https://www.ktb.gov.tr/TR-96304/ataturk39un-genclige-hitabesi.html

Hazırlayan: Hüseyin Çetin, SorkunDer Başkanı

CUMHURİYET BAYRAMI

0

Yaşasın Cumhuriyet

CUMHURİYET BAYRAMI
Osmanlı İmparatorluğu, Birinci Dünya Savaşı sonucunda Çanakkale Savaşı’nı kazanmamıza rağmen Almanya ile birlikte yenilen ama, tek kaybeden taraf/Osmanlı Devleti olmuştur.
Sevr Antlaşmasıyla Osmanlı İmparatorluğunun ölüm fermanı imzalanmıştır.
İmparatorluk, yaralı zürafaya saldıran çakallar gibi itilaf devletleri tarafından her yönden işgale uğramıştır.
Milli Mücadeleyi başlatmak üzere Bandırma Gemisiyle Samsun’a çıkan Gazi Mustafa Kemal, kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere ilk adımını burada atar ve Amasya’ya geçer.
“Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”
İşte bu cümle, alınan bütün kararların özeti ve bağımsızlığa giden yolun başıdır.
Erzurum, Sivas Kongreleri yapılışı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşu,
Kurtuluş Savaşı’nın esaslarını belirlemiştir.
Kahraman Türk Milleti, yurdun dört bir yanından işgal kuvvetlerini yenilgiye uğratmış. Sakarya, Dumlupınar Meydan Savaşları ve 9 Eylül’de 1922 Tarihinde düşmanın denize  dökülmesiyle Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanmıştır.
Sıra savaş meydanında kazanılanların masada da kazanılmasına gelmiştir; böylece.
İsmet İnönü’nün başkanlığındaki Heyet’in itilaf devletleriyle yaptığı çetin görüşmelerin ardından, İsviçre’nin başkenti Lozan’da, 23 Temmuz 1923 de Türkiye’nin tapusu olan Lozan Antlaşması’nı imzaladı.
Hem cephede hem masada kazanılan bu mücadeleler, Türkiye Cumhuriyeti’ni oluşturan tüm ahalinin/Türk Milletin’in onurlu bağımsızlık mücadelesinin  semeresidir.
Atatürk’de 28 Ekim 1923 Akşamı:
“Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz!” demiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi de,
Kurtuluş Savaşı’mızın kazanılmasında varını yoğunu, canını malını ortaya koyan  Kahraman Türk Milleti’ne en büyük bayramını ‘Cumhuriyet Bayramı’nı hediye etmiştir. 29 Ekim 1923
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanı uğruna canlarını mallarını feda eden tüm kahramanlarımıza minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Ruhları şad olsun.
Cumhuriyetimizin, demokrasi, hukuk, laiklik ilkelerinin en gelişmiş şeklinin yaşanacağı bir yönetim biçimi olması dileklerimle; vatan ortak paydasında kendisini Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak hissedenlerin en büyük bayramı Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.
Sağlıcakla kalın.
Yurttaş Hüseyin Çetin

CUMHURİYET BAYRAMIOsmanlı İmparatorluğu, Birinci Dünya Savaşı sonucunda Çanakkale Savaşı’nı kazanmamıza rağmen Almanya ile birlikte yenilen ama, tek kaybeden taraf/Osmanlı Devleti olmuştur.Sevr Antlaşmasıyla Osmanlı İmparatorluğunun ölüm fermanı imzalanmıştır.İmparatorluk, yaralı zürafaya saldıran çakallar gibi itilaf devletleri tarafından her yönden işgale uğramıştır.Milli Mücadeleyi başlatmak üzere Bandırma Gemisiyle Samsun’a çıkan Gazi Mustafa Kemal, kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere ilk adımını burada atar ve Amasya’ya geçer.“Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”İşte bu cümle, alınan bütün kararların özeti ve bağımsızlığa giden yolun başıdır.Erzurum, Sivas Kongreleri yapılışı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşu,Kurtuluş Savaşı’nın esaslarını belirlemiştir.Kahraman Türk Milleti, yurdun dört bir yanından işgal kuvvetlerini yenilgiye uğratmış. Sakarya, Dumlupınar Meydan Savaşları ve 9 Eylül’de 1922 Tarihinde düşmanın denize  dökülmesiyle Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanmıştır.Sıra savaş meydanında kazanılanların masada da kazanılmasına gelmiştir; böylece.İsmet İnönü’nün başkanlığındaki Heyet’in itilaf devletleriyle yaptığı çetin görüşmelerin ardından, İsviçre’nin başkenti Lozan’da, 23 Temmuz 1923 de Türkiye’nin tapusu olan Lozan Antlaşması’nı imzaladı.Hem cephede hem masada kazanılan bu mücadeleler, Türkiye Cumhuriyeti’ni oluşturan tüm ahalinin/Türk Milletin’in onurlu bağımsızlık mücadelesinin  semeresidir.Atatürk’de 28 Ekim 1923 Akşamı:”Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz!” demiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi de,Kurtuluş Savaşı’mızın kazanılmasında varını yoğunu, canını malını ortaya koyan  Kahraman Türk Milleti’ne en büyük bayramını ‘Cumhuriyet Bayramı’nı hediye etmiştir. 29 Ekim 1923Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanı uğruna canlarını mallarını feda eden tüm kahramanlarımıza minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Ruhları şad olsun.Cumhuriyetimizin, demokrasi, hukuk, laiklik ilkelerinin en gelişmiş şeklinin yaşanacağı bir yönetim biçimi olması dileklerimle; vatan ortak paydasında kendisini Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak hissedenlerin en büyük bayramı Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.Sağlıcakla kalın.

Hüseyinn Çetin, SorkunDer Başkanı

SORKUN’UM

0

SORKUN

Sorkun’um (1)

Seherin vaktinde esiyor yeller
Menekşeler, papatya, açıyor güller
Güllerin dalında öter bülbüller
Cennetin köşesi benim Sorkun’um

Çarşamba çayı tam ortadan akar
Ablalar oturmuş geyisi yıkar
Arife gününde mis gibi kokar
Cennetin köşesi benim Sorkun’um

Odun ateşinde ülübüler pişiyor
Tütüsü tepelerden ötelere aşıyor
Sinesinde gül-i reyhan yaşıyor
Cennetin köşesi benim Sorkun’um

Soğuktur suların pınarlarında
Gezerken bahçenin kenarlarında
ilkbahar, sonbahar yaz aylarında
Cennetin köşesi benim Sorkun’um

Bizim köyün ortası, tuzla tepesi
Seyran olur Cuma günün ertesi
Hayran olur gelenlerin hepsi
Cennetin köşesi benim Sorkun’um

Seyyahi, unutmaz geldiği yeri
Geldiğinde huzur bulduğu yeri
Bugünden değil, ezelden beri
Cennetin köşesi benim Sorkun’um

16 Şubat 2018 Istanbul

Sadece Sana Özel şiir kitabımızda yer alan
Kendi köyüme yazdığım bir şiir

- 76

2020-2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI HAYIRLI OLSUN

0

2020-2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

Değerli Yurdum İnsanı,

2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılının,

dünyayı ve ülkemizi etkileyen salgın hastalık nedeniyle bir hayli sıkıntılı geçeceği anlaşılmaktadır.

Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı/gençlerimizi bütün zorluklara karşın en iyi şekilde, Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda eğitip öğretmeliyiz.

Bu eylemi gerçekleştirecek öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize büyük bir anlayış ve sorumluluk düşmektedir.

“Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.” (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

Eğitim sistemimizdeki tüm paydaşların gerekli özeni göstermeleri dileğiyle 2020-2021 Eğitim Ve Öğretim Yılı’nın vatanımıza milletimize başarı getirmesini ve hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Hüseyin Çetin

SorkunDer Başkanı

TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk millî eğitiminin genel

amaçları

I. Genel Amaçlar

Madde 2. Türk millî eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini;

1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk

milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel

değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve

daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel

ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye

Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline

getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek,

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde

gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya

görüşüne sahip; insan haklarına saygılı; kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma

karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek,

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranış ve

birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların,

kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek

sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve

mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve

kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş

uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

COVİD-19 BOMBASI OLMAYALIM

0

Yurdum İnsanı,

Dünya salgın hastalık savaşında

Covid-19 bombası olmayalım!

Hiç ses çıkarmadan görünmeden farkına varmadan patlayıp hem kendimizin hemde çevremizdeki onlarca insanın yaralanmasına veya ölümüne vesile olmayalım; istemeden katil olabiliriz!

Bilim insanlarının uyarılarına uyalım,

uymayanları da uyaralım;

sağlık çalışanları tükenmeden!

Toplumsal bilinç bizi ve toplumu korur.

Temizlik, maske ve mesafe tedbirlerimizi alalım.

TEDBİR KULDAN TAKDİR ALLAH’TAN.

Sağlıcakla kalın. Selamlar.

Hüseyin Çetin

SorkunDer Başkanı

HEMHAL OLMAZSAK YALNIZLAŞIRIZ

0
HEMHAL OLMAZSAK YALNIZLAŞIRIZ
Değerli hemşehrilerimiz ve üyelerimiz; bilgileriniz olduğu üzere salgın hastalık nedeniyle aylık “Söyleşi Toplantıları”nı yapamıyoruz. Derneğimizce yapılmasını istediğiniz konuları da dolayısıyla görüşemiyoruz. Sizler yine de görüş ve düşüncelerinizi yönetim kurulu üyelerimize iletebilirsiniz.
Covid-19 virüsü salgını nedeniyle cenaze törenlerimize katılmıyoruz. Bu süreçte hakkın rahmetine kavuşanlara Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve metanet dileriz. Ruhları şad olsun.
Yeni eğitim ve öğretim yılının başlangıcında ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yardımlarımızın devam etmesi için siz değerli üyelerimizin ve hemşehrilerimizin derneğimize sahip çıkmalarını, ayrıca katkılarını da   bekliyoruz. “Veren el alan elden üstündür.”
Dernekçilik bir gönül işidir. Sosyal hayatın her alanında vardır. Bizim derneğimiz de hemşehri dayanışmasını geliştirmek için kuruldu. Birlik ve dayanışma gibi haslet duygularımızı, yaşamımızın bir parçası haline getirelim. Sevinçler ve güzellikler paylaştıkça çoğalır. Acılar ve hüzünler paylaştıkça azalır.
Hemşehrimiz ve  dernek üyelerimiz bağış ve üyelik aidatlarını dernek yönetimine elden veya dernek banka hesabına (Sorkun Kasabası Kalkınma Ve Dayanışma Derneği
Ziraat Bankası Konya  Zafer Şubesi
Hesap Numarası:2488-54766550-5004
IBAN Numarası:TR23000100 2488547665505004)
havale edebilirler.
SorkunDer Yönetim Kurulu olarak;
değerli hemşehrilerimize ve üyelerimize  sağlık ve huzur içinde bir mutlu bir yaşam dileriz.
SORKUNDER YÖNETİM KURULU

TEŞEKKÜRLER KOSKİ

0

KOSKİ

TEŞEKKÜRLER KOSKİ
Yıllardır özlemini çektiğimiz Han Pınarı Grup İçme Suyu Hattından Sorkun Köyümüze/Mahallemize Eylül/2020 ayının başından itibaren kaliteli içme suyu verilmeye başlanmıştır.
Bundan böyle sulu köyde susuzluk çekmeyeceğiz. Salgın hastalık korkusu yaşamayacağız. Sulu köye hazır su taşımayacağız; artık. Keyifle suyumuzu yudumlayacağız. Pırıl pırıl tavşan kanı çayımızı demleyeceğiz. Çamaşır makinaları, güneş enerjileri gibi cihazlar çamurlu sularla arzalanmayacak.
Yıllar süren kaliteli içme suyu mücadelesi sonuç verdi. Kırk/elli yıllık su hasreti bitti. “Su akar, sorkunlu bakar.” sözü de artık tarih oldu.
Sorkun topraklarından çıkan kaynaklar Çarşamba Çayını oluşturmaktadır.
Böyle bol su havzası olan Sorkun’ un su sıkıntısı çekmesi suyun iyi idare edilemediği anlamına gelir.
SorkunDer, Sorkun’un içme suyu sorunu devamlı gündemde tutarak; Sorkun’dan geçen ve tek Sorkun’a verilemeyen Han Pınarı suyundan alınmasında kamuoyu oluşturmuştur.
SorkunDer Yönetimi, yerel yöneticilerle bir çok istişarelerde bulunmuştur. Ve bunun karşılığı olan kaliteli içme suyu köyümüze/mallemize de verilmiştir.
Sorkun’un kaliteli içme suyuna kavuşmasında emeği geçen; Koski Genel Müdürü Ahmet Demir Bey’e, Genel Sekreteri Sinan Bey’e, Koski’ nin yaz kış, camur çap demeden özveriyle çalışan emekçi kardeşlerimize, Sorkun’un önceki dönem Muhtarı Veli Akgül’e ve halefi Hasan Gökseki’ye, Köylümüz, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü Saha Bakım Şefi Kemal Koçak’a, Köylümüz Hasan Kavuş’a ve de Sorkun Kasabası Kalkınma Ve Dayanışma Derneği Yönetimi adına Dernek Başkanı Hüseyin Çetin’e canı gönülden teşekkür ederiz.
Su insanların geleceği olduğu unutulmamalı sahip olduğumuz kaynaklar hepimizindir.
Suyumuzu kirleteterek israf etmeyelim.
Hazırlayan:
Hüseyin Çetin, SorkunDer Başkanı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

0

30 Ağustos Zafer Bayramı

“Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” anlayışı, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevk ve idaresiyle Kurtuluş Savaşı’nın Finali Dumlupınar Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferle sonuçlanmış ve Türk Milleti’nin varlığı tüm dünyada kabul görmüştür.

Bu toprakları bize vatan yapan, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan’ı, İstanbul’u Fetheden Fatih Sultan Mehmet’i ve Sevr Antlaşması’na göre Osmanlı İmparatorluğu’nun paylaşılmasına karşı gelip Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve ayrıca vatan uğruna can ve mallarını kaybeden tüm geçmişlerimize minnettarım; ruhları şad olsun.

Vatan ortak paydasında, kederde, tasada kıvançta, Türk Milletinin yurttaşı olanların;

30 Ağustos Zafer bayramımız kutlu olsun.

Hüseyin Çetin

SorkunDer Başkanı

26 AĞUSTOS ZAFER HAFTASI

0

30 AĞUSTOS'UN ANLAM VE ÖNEMİ

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

KÖYÜM SORKUN

0

Celal Ünal

Köyümüz Sorkun

“Ben köyümü özledim”

Geçmişe özlem duyanlar hep “bir zamanlar “ diye. başlarlar söze .

Ben böyle başlamayacağım .Ve   kestirmeden  gireceğim konuya .Ben köyümü özledim.

Komşulukların akrabalıkların daha sıcak olduğu,pınardan  çıkan sularının köyün  çıkışına kadar tertemiz kaldığı  ve içildiği .Hatta balık yetiştiği.Acıyı sevinci içten ve samimi paylaşıldığı  köyümü özledim ben .

Başlığı görünce garipsediniz değil mi  Sorkun 1995 de kasaba oldu  nereden çıktı bu köy diye.

Başlık belki size garip geldi   ama yazımı okuyunca  ne demek istediğimi anlamakta güçlük çekmeyeceksiniz Köyümüzün   kasaba olacağını duyduğumuz zaman  çok heyecanlanmıştık.Çünkü   köyün  az çok mürekkep yalamış gençleri olarak   kasabanın ne demek olduğunu biliyorduk.Her ne kadar  kasaba yıllardır kullanmışlıktan mı yoksa alışılmışlıktan mı  köy kadar sıcak gelmese de bir başka  coşku bir başka ruh hali  içimizi sarmıştı. Ancak daha başkanlık seçimleri başlar başlamaz  kasaba olmanın bizim köyümüze göre bir iş olmadığını , hizmet için kasaba olmaya  gerek olmadığını anlamıştık ama iş  işten geçmişti.Ve keşkelerin   bini bin para oldu  dillerimizde.Politikanın insanlar arasına nifak ve fitne   sokma  yönü bizim   güzel köyümüzde de görevini   çok güzel ifa etti.Ve insanlar bir birine düşman oldular.Komşuluk akrabalık ilişkilerinin   yerini  çıkar ilişkileri  aldı. Çok yakın akrabalar bile  farklı  kişileri desteklediği için   yolda birbirini görünce yollarını değiştirdiler.

Oysa  kasaba demek  büyümek gelişmek   ,hizmet demek  değimliydi. Birlikte el ele  ileriye yürümek   çocuklarımıza daha aydınlık bir gelecek bırakmak değimliydi.Biz böyle biliyorduk , bildiğimizin doğru olduğuna inanıyorduk.

Gerçi  yeterli olmasa da , bir takım gelişmeler, bir takım hizmetler olmadı değil.İlköğretim okulu  yapıldı ,evlere su geldi,  kanalizasyon çalışmaları başladı ve köyümüzün mezarlıkları düzenlendi pardon bakın yine köyümüz dedim .Başta da belirttiğim gibi  daha sıcak geliyor daha içten geliyor sanırım  bu yüzden kasaba demek içimden gelmiyor.

Yapılan çalışmaları  hizmetleri görmezden gelmek inkar etmek   akıl sahibi bir insana yakışmaz.Ama şurası bir gerçek ki   ayrılıklar ,kamplaşmalar  sizin mahallenin muhtarı bizim mahallenin  muhtarından öte  gitmiştir.

Kısacası tahribat  büyük olmuştur.Birlik ve beraberliğe  ekmek gibi su gibi  muhtaçken. Bir  birimize düştük.

Kısa zamanda bu ayrılık ve nifak tohumlarının temizlenmesi  lazım aksi taktirde  yüz yıl değil yüz asır geçse bile bu kaplumbağa hızında ilerlemeden bir adım ileriye gidemeyiz.Gelecekte çocuklarımız bizi rahmetle değil lanetle anarlar.Peygamberimiz(sav) “Birlikte rahmet,ayrılıkta azap vardır.”buyurmuştur.Rahmete  kavuşmak varken , bu  azaba koşmak neden ? Umarım kısa zamanda kasaba olmanın , köyün adını kasaba  yapmakla olmadığını anlar  birbirimize kenetlenir , kasaba olmanın  haklı gururunu yaşarız .Ve içimizdeki çalışkan başarılı insanlarımız sayesinde  kasabamız,  ülkemizde hatta  Avrupa ülkelerinde    tanınan bir kasaba olur.Bu arada derneğimizin kurulmuş olması   birlik ve beraberlik yönünde atılmış önemli bir adımdır.   Derneğin kuruluşunda emeği geçenlere   başta dernek başkanımız  Hüseyin Çetin’e  teşekkürü bir borç bilirim.Derneğimizin   yaşatılması ve uzun soluklu olması için yardımlarımızı esirgemeyelim.Kim kasabamız için  Allah rızasını gözeterek bir çivi çaktıysa Allah(c.c) ondan razı olsun.
En içten saygı ve selamlarımla.

Celâl ÜNAL

Emekli Öğretmen

Go to Top