SorkunDer

SorkuDer’den Sorkun’a Bakış

Toros Dağlarının eteklerinde suyun başında meydana geldik. Ulu Çayın kenarlarına yerleştik. Hepimiz Sorkunlu olduk. Bahçelerini ektik. Renk renk sebzelerini meyvelerini yedik. Tanrıya şükrettik. Geçmişlerimizin ruhu şad olsun diye dualar ettik. Geçmişimizi geleceğe aktarmak için insanlarımızın sorunlarını ve güzelliklerini paylaşmak istedik.

İnsanların en hayırlısı, insanlara yararlı olanıdır. Sözünden yola çıkarak Beldemize Kalkınma ve Dayanışma Derneğini kurduk. Derneğimiz ana tüzüğünün başında gelen amaçlarının birincisi Beldemizin kalkınmasını sağlayacak çalışmalar yapmak. İkincisi halkımızın birlik ve beraberliğine katkı vermek, dayanışmasını artıracak çalışmalar yapmaktır.

İlk Genel Kurulumuzu yaptık. Büyük bir heyecanla hangi çalışmaları yapacağımıza dair kararlar verdik.

İlk iş olarak: Halkımızın gelir düzeyini yükseltmek için ekonomik değeri yüksek ürünler yetiştirilmesinin uygun olacağına inandık. Bu yönde çalışmalar yapmaya karar verdik.

Sorku’nun geleneksel ürünü olarak patates ve yeşil fasulye üretimi başta gelmektedir. Bu ürünlerin çoğu da ailelerin kendi gereksinmelerini karşılayacak kadardır. Üretimin çok az bir kısmı Bozkır Pazarında günü birlik ihtiyaçlarını karşılamak için satılmaktadır.

Geleneksel üretim çeşitlerine de yeni ve ekonomik değeri yüksek ürünlerle zenginleştirilmesi gerekir. Yani patatesin, fasulyenin elmanın yanına çilek, sarımsak, ceviz, asma ürünleri, sanem keçisi besiciliğinin eklenmesi ile çeşitliliği artırabiliriz.

Halkımızın gelirini çeşitlendirmek, üreticinin ekonomik değeri yüksek ürünlerin ziraatını yapmasına zemin hazırlayarak toplam geliri artırmak için Bozkır İlçe Tarım Müdürlüğü ile ortak çalışma toplantısı yaptık.(Sorkun,14 Şubat 2011)

Su taşkını kanalları, yeteri kadar yapılmasa da arazilerin korunmasına büyük fayda sağlayacaktır.

Parçalı arazilerin birleştirilmesi, Su boylarındaki söğüt ve kavak ağaçlarının sökülerek yerlerine ekonomik değeri yüksek ceviz, asma gibi bitkilerin dikilmesi halkın gelir düzeyini artıracaktır.

Dernek olarak biz bu tespitleri Bozkır İlçe Tarım Müdürlüğü ile yaptık. Ama, Sorkun’da uygulamaya geçebilecek etkili çalışacak yeterli insan gücü kalmadığını gördük. Olanlar da turizm sektöründe, otellerde çalışmaktadırlar.

Üretimde, bilim ve teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin; insan unsuru her zaman birinci sıradadır.

Beldemizin dinamik nüfus yapısı 1960 -1980 yılları arasında üst seviyelerdeydi.  1980 – 2000 yılları arasında etkin nüfus hızlı bir şekilde yurdun çeşitli illerine, ilçelerine göç etmeye başlamıştır. Kimisi sigortalı bir iş bulabilme, kimisi çocuklarının eğitimini sağlamak üzere doğduğu topraklardan ayrılmak zorunda kalmışlardır. 2000 – 2014 yıllarında Sorkun’da yaşlı aileler kalmıştır. Bunların çoğunun da ya kocası ya da karısı kalmıştır. Bazı evlerde de kimse kalmamış; virane olup gitmiş.

Derneğimizin, Sorkun’un kalkınması için yaptığı çalışmaları bu nedenlerle kadük kalmıştır.

Derneğimizin, dayanışma ile ilgili çalışmaları (Yayla Şenlikleri gibi) zaman zaman başarılı olunmuştur. Ancak, parasal destekler yetersiz olduğu için istenilen seviyeye ulaşılamamıştır. Kimi Sorkunlu, kendi şenliğine gelmeyip; çevre beldelerin şenliklerine gitmeyi tercih etmişlerdir.

Telefon rehberi çalışması, birçok hemşehrimizin geri durmaları neticesinde başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Dört yıldır süreli olarak düzenlediğimiz aylık söyleşi toplantılarına da üyeler dahil belli sayıda kişilerin hacrinde katılım sağlanamamıştır.

SorkunDer olarak, Sosyal Yardım Kurumlarında kalan kimsesiz vatandaşlarımızın, sorunlarının çözümüne katkı verdik. Hasta hemşehrilerimizin kan ihtiyaçları SMS duyuruları ile karşılanmıştır. Ölen ihtiyaçlı hastalarımızın cenaze hizmetleri yerine getirilmiştir.

Belde okulunun kitap kırtasiye ve teknik malzemeleri karşılanmış. Konya Merkezdeki ihtiyaçlı öğrencilerin kitap kırtasiye ve servis giderlerine katkı verilmiştir.

Derneğimizin 2. Genel Kurulu kararı ile Kurucusu olduğumuz, Bozkır ve Çevresi Dernekleri Federasyonu üyeliğinden çıkılması kararı Yönetim Kurulumuza verilmesi sonucu, üst düzey temsil yetkimiz de sıkıntı yaşanmaktadır.

Beldemiz, (30 Mart 2014 den itibaren Mahalle)Bavlas, Sorkun, Kozlu, İsalı, Kızılçalı, Sugözü, Hıdırbal, Toplar, Çolaklar gibi yerleşim birimlerinden oluşan oldukça geniş bir beldedir.

Beldemizin geniş  dağınık bir yerleşiminden midir, yerleşim yerlerinin ortasından geçen Ulu Çay dan mı; bilemedik. Ortak amaçlarda bir araya getiremedik. Uzun yıllar özlemini duyduğumuz birlik ve beraberliği, Derneğimiz ile sağlayabilir miyiz diye çok ümit etmiştik. Çabalarımıza dağlar ses verdi. Sorkunlunun bir çoğu ses vermedi. Belki de ses verdi de; biz dernek yöneticileri duyamadı, anlayamadı.

Sorkun Kasabası Kalkın Derneği olarak, Sorkunda birlik ve beraberliği geliştirmek için çıktığımız bu yolda; ümitlerimiz tükenmek üzere. Biz başaramadık. Siz başarırsınız diyenlerin, arzularını ne yazık ki; biz de yerine getiremedik. Biz de başarısız olduk.

Başarısızlığın sorumluluğu Dernek Yöneticilerinindir.

SorkunDer Yönetimi, Derneğimize gönülden destek verenlerden özür diler, onlara canı gönülden teşekkür eder.

Sorkunun birlik ve beraberliğini bir daha yeniden inşa edeceklere başarılar dileriz.

Hazırlayan Hüseyin Çetin-SorkunDer Başkanı