Archive for Mayıs, 2014

BİLİŞİM ODASI

0

Sorkun'a Yolculuk

Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu, Bozkır Sorkun Mahallesi İlk Öğretim Okulunda ‘’Bilişim Odası’’ oluşturdu. Bilgisayar ve donanım malzemeleri Sorkun İlk Öğretim Okulu Müdürü Cenap Cengiz’e teslim edildi. Okul Müdürü Cenap Cengiz: Derneğiniz, okulumuz çocuklarının, bilgi çağının olanaklarından yararlanmaları için güzel bir yatırım yapmıştır; dedi. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin Çetin’e ve üyelerine ayrı ayrı teşekkür etti.

Sorkun Derneği Başkanı Hüseyin Çetin’de: Bu topraklarda doğup büyümenin bir minneti olarak okulumuza küçükte olsa bir katkı sağlamanın mutluluğunu yaşamaktayım dedi. Bizler, söğüt çubuklarından çakı ile harf yaparak okumayı öğrendik. Bu bilgisayarlar da, gelecekte ki çocuklarımıza da fare ile tık der gibi araç olur; inşallah dedi.

Çocuklarımızın yaşamı kolaylaştıracak güzel bilgilere ulaşması dileğiyle ‘’Bilişim Odası’’  Sorkun İlk Öğretim Okuluna hayırlı olsun dileklerinde bulunarak okuldan ayrıldılar.

Hazırlayan: Hüseyin Çetin-SorkunDer Başkanı

Sorkun'a Yolculuk

Sorkun'a Yolculuk

Sorkun'a Yolculuk

Sorkun'a Yolculuk

Sorkun'a Yolculuk

Sorkun'a Yolculuk

Sorkun'a Yolculuk

Sorkun'a Yolculuk

Sorkun'a Yolculuk

Sorkun'a Yolculuk

Olağanüstü Genel Kurul Kararı Duyurusu:

0

SorkunDer

Değerli Üye, Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu, 01.05.2014 Tarih ve 06 sayılı kararı ile Derneğimizi, amaçlarını yeterince yerine getiremediği gerekçesiyle kapatmak üzere Olağanüstü Genel Kurul kararı almıştır. 2. Olağanüstü Genel Kurul aşağıdaki gündem içeriğiyle 01/06/2014 Pazar günü saat: 14.oo de Derneğin Şemsi Tebrizi Mahallesi Osmanbey Sokak No: 5/301 Karatay/Konya adresinde yapılacaktır.

Tüzük gereği bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamazsa 08/06/2014 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerin, 2. Olağanüstü Genel Kurul’a katılmalarını önemle tebliğ ve rica ederim. 01/05/2014

Hüseyin Çetin

Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

1-Açılış ve Yoklama

2-Divan Kurulunun Teşkili

3-Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması

Yönetim ve Denetim Kurulları ile Raporlarının İbrası

4-Derneğin Kapatılması Kararı

5-Tasfiye Halinde Derneğin Para ve Mal Mevcutlarının Devredileceği Yerin Belirlenmesi

6-Tasfiye Komisyonu Oluşturulması

7-Kapanış

Go to Top