Sorkun Fasulyeleri

Sorkun Merkezde ve Kızılçal Sugözü’nde:

Su kaynakları verimli kullanılamadığı için ünlü “Sorkun Fasülyeleri” kurumaya terk edilmiştir.
Sorkun Kızılçal Sugözü mevkiinde Sugözü bahçeleri, özellikle kış mevsiminde yağışların az olması neticesin de Sugözü bahçeleri tarafındaki pınarlar yaz aylarında Temmuzdan itibaren kurumaya başlamaktadır.
Durum böyle olduğu halde, zamanın yerel yöneticileri yöre halkının itirazlarını ve taleplerini dikkate almadan Sugözü bahçelerini sulayan pınarlarını içme suyu şebekesine katmış bu da yetmiyormuş gibi birde “damla suyu sistemi”ni bu pınarların olduğu yere bağlamışlardır.
Böyle olunca, yaz aylarının sonunda kuruyabilen bu pınarlar atıl duruma gelmekte.Azalan suda içme suyu şebekesine verilince hem Sugözü bahçeleri susuz kalmakta hemde Sorkun’a su veren damla suyu hattına damla su kalmamaktadır.
İçme suyu ve damla suyu tesisleri yöre halkının görüşlerine itibar edilmeden yapılmıştır.Sugözü mevkiindeki kaynak suları mevsimin en kurak gittiği zamanlarda bile iki değirmeni dönddürmektedir.
Bu durum, Sorkun ile Kızılçal mevkiinde yaşayan insanları gereksiz yere su kavgalarına neden olmaktadır.
Suyun iyi yönetilememesi bolluk içinde yokluk çekilmesidir.
Büyükşehir yasası gereği suyu, KOSKİ idareetmektedir.
KOSKİ’nin de içme suyuna öncelik vermektedir. Yaz aylarının sonunda bahçelerin kurumamasına yönelik bir çalışma yapmasını bekliyoruz.İlçe Tarım Müdürlüğü’nün de her yıl tekrar eden su içinde susuzluk çeken Sorkun çiftçilerinin isteklerine ilgi göstermelerini bekliyoruz.
Yerel yöneticilerimizin,Muhtarımız Veli Akgül’ün istekleri doğrultunda konuya duyarlılık göstermelerini ümit ediyoruz.
Hüseyin Çetin-Sorkun Kasabası Kalkınma Ve Dayanışma Derneği (SorkunDer)Başkanı