Archive for Eylül, 2018

SUGÖZÜN’DE BAHÇE YANGINI

0

Çiğdemlik

Sorkun Kızılçal Sugözü bahçelerinde öğle vakti kuru otların tutuşması sonucu çakıllı yer bahçelerindeki meyve ağaçlarına ve sulama borularına büyük zara vermiştir. SorkunDer Başkanı, SorkunDer, sayfasından durumu duyurarak halkımızdan yardım çağrısında bulundu. Bahçe sahiplerini arayarak Bozkır itfaiyesinden yardım istendi. Kızılçal Mahalle Camii İmamı da Mustafa Sayar cami hoparlöründen halkı yardıma çağırdı.

Öğle namazı ezanını okuyamadan yangın yerine hızla intikal ederek mahalle sakinleriyle çalışmalara katıldı. Bozkır itfaiyesi gelene kadar bahçelik alandaki yangının ormanlık alana yayılması engellendi. Fazla gecikmeden gelen Bozkır itfaiyesi, yangının ormanlık alana yayılmadan söndürdü. Daha sonra gelen orman söndürme aracı ve ekibi yangın mahallini görüp yapılacak bir iş kalmamıştır; deyip geri döndüler.

Çiğdemlik ve Bozkır İtfaiyesi

Yangının sürdürülmesinde özverili çalışma içinde olan: Hüseyin Çetin/SorkunDer Başkanı ve eşi, Mustafa Sayar/Mahalle İmamı ve eşi, Veli Akgül/ Mahalle Muhtarı, Memet Çınar, Muharrem Göktepe ve eşi, Remzi Güldağı, Ali Koçak, Hüseyin Ertekin ve diğer mahalle sakinleri ile Bozkır İtfaiyesi ekiplerine ve Medaş Ekibine çok teşekkür ederiz.

Böyle sıkıntılar yurtseverlik duygularımızı pekiştirir ama, inşallah bir daha yaşamayız.
Hemşehrilerimiz, özellikle güz mevsiminde bahçelerin kuruyan kökenlerini ve otlarını bahçede yakarak imha etme yolunu tercih etmektedirler. Bahçe artıklarını bahçe dışında uygun bir yere bırakıp orada çürümeye bıraksalar daha iyi olur. Bu artıklar ileriki zamanlarda humuslu toprağa dönüşür. Bahçede yakarlarsa bahçe toprağının biyolojik yapısına zarar verirler; topraklarının da verimini düşürürler.
Bu konularda İlçe Tarım Müdürlüğünden bilgi alırlarsa daha kaliteli verimli ürün alabilirler.
SorkunDer olarak çiftçilerimizin sorunlarını çözmek için her zaman yanlarındayız. Yeter ki hemşehrilerimiz üretsinler. Yazımı ünlü Alman düşünürü Goethe’nin şu sözüyle bitiriyorum; ““İnandığı şeyi yapan insanın enerjisi
asla tükenmez.”
Kazasız belasız iyi günlerde sağlıklı ve mutlu kalın.

Sorkun Kızılçal Sugözü, 24.09.2018
Hazırlayan: Hüseyin Çetin/SorkunDer Başkanı

KOSKİ’ DEN BEKLENTİMİZ

0

Su Kuyusu Ve Pompalama Binası

Siz, bir belediye duydunuz mu; kendi sınırları içinde kendi cazibesiyle akan bir içme suyunu il sınırları dışında başka bir yere/il sınırları dışına veren belediye ? O belediye: Sorkun Belediyesi’dir. Ondan sonra da kuruyan pınara içme suyu kuyusu kurup elektrik enerjisiyle içme suyu şebekesine su basan, su kuruduğunda da hava basan yine Sorkun Belediyesidir. Bu da yetmemiş olacak ki, yerel halkın bu pınar temmuz aylarında kurur demesine rağmen; Mevlana Kalkınma Ajansı/Mevka’nın Damlama Suyu Projesine sulama suyu bağlanmış. KOSKİ’nin de, çok verimli kullanılmayan hatta atıl duruma gelmiş  “Sorkun Damlama Suyu Projesine” sahip çıkmasını istiyoruz.

Sorkun Belediyesi, 06.12.2012 Tarih ve 6360 sayılı  yasa ile Konya Bozkır İlçesinin Mahallesi oldu.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en modern ve büyük yerel işletmesi “KOSKİ”ye sahip bulunmaktadır. KOSKİ, Bozkır Han Pınarı içme suyu hattından kendi cazibesi ile akan sudan Sorkun’a da içme suyu vererek sulu köyü/Sorkun’u susuzluktan kurtarır; inşallah.
Konya Büyükşehir Belediyesi’nden beklentimiz: Sorkun Kızılçal Sugözü eskisi gibi doğal yaşam ortamı/habitatına kavuşturulur; inşallah.
Sugözü eski  günlerde olduğu gibi ziyaretçilerini özlemle karşılamayı, güler yüzüyle şırıl şırıl buz gibi sularından ikram etmeyi beklemektedir. . .
Hazırlayan: Hüseyin Çetin
Sorkun Kasabası Kalkınma Ve Dayanışma Derneği/SorkunDer Başkanı

SORKUNDER: EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KUTLU OLSUN/2018-2019

0

2018 Eğitim Ve Öğretim Yılın

Türkiye Cumhuriyetini, çağdaş bir eğitimle gelecek kuşaklara aktaracak minik yavrularımızın ve sanatçı ruhlu öğretmenlerimizin 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılını ve bütün yaşamlarını sağlıklı, mutlu başarılı olarak sürdürenlerin canı gönülden temenni ederim. Esin kaynağınız, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Gençliğe Hitabesi” olsun.

Hüseyin Çetin/SorkunDer Başkanı

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır.

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı

Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kasdedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti’ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! (1927)

KÖYLÜYÜM BEN !

0

Köylüler

Konya Bozkır  Sorkun Köyü’m…

Ülkemizde en çok yetişen köylüdür. Köylü bütün iklimlerde yetişir. Köylünün yetişmesi için çok emek vermeye ihtiyaç yoktur. Bozkırda yetişir, yaylada yetişir, ormanda yetişir, dağda yetişir, kurak iklimde yetişir, ovada yetişir, sulak iklimde yetişir. Çabuk büyür, erken meyve verir. Kendi kendine yetişir, kendi kendine meyve verir. Biz köylüleri çok severiz. Gönüllerdeki köylüyüz.

Ali Osman Yılmaz

Go to Top