Archive for Mayıs, 2019

KADİR GECENİZ KUTLU OLSUN

0

Sugözü/Sorkun

“Allahım! Sen affedicisin, cömertsin. Affetmeyi seversin. Beni de/cümlemizi de affet.”

Kadir Geceniz kutlu olsun.

Hüseyin Çetin SorkunDer Başkanı

İLKADIMIN 100. YILI KUTLU OLSUN

0

ATATÜRK

Atatürk’ümüzün doğum günü kutlu olsun.

Selanik/Sansun, 19.05.1881
Millî mücadelemizin ilk adımının 100. yılını kutluyoruz.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kasdedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti’ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! (1927)
http://www.kultur.gov.tr/TR-96304/ataturk39un-genclige-hitabesi.html

Atatürk’ümüzün doğum günü kutlu olsun.Selanik/Sansun, 19.05.1881
Millî mücadelemizin ilk adımının 100. yılını kutluyoruz.19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kasdedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti’ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! (1927)

http://www.kultur.gov.tr/TR-96304/ataturk39un-genclige-hitabesi.html

SORKUNDER 4. OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPACAK

0

SorkunDer

4. Olağan Genel Kurul Duyurusu:

Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığından:

Değerli Üye,

Derneğimizin 4.Olağan Genel Kurulu 09.06.2019 Pazar günü saat 14.oo de Bozkır Ve Çevresi Dernekleri Federasyonu İhsaniye Mahallesi İnce Minare Sokak Nu:29/101 Selçuklu/Konya adresinde yapılacak. Çoğunluk sağlanamazsa; 16.06.2019 Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın toplantı yeter sayısı ile aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır.

Tebliğ olunur. 09.05.2019

GÜNDEM                                           :

1- Yoklama ve açılış

2-Divan Kurulunun Teşkili

3-Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşı

4-Yönetim ve Denetim Kurullarının Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi

5-Yönetim ve Denetim Kurulu ile Hesaplarının İbra Edilmesi

6- Üyelikten çıkarılanların üyeliklerinin düşürülmesi ve aidat borçlarının silinmesi,

7-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi

8-Dilek ve Temenniler

9-Kapanış

Go to Top