Archive for Ekim, 2022

CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

0

Cumhuriyetimizin 99. Yılı

Cumhuriyetimizin, demokratik, laiklik ve sosyal hukuk yönlerinin en gelişmiş şeklinin yaşanacağı bir yönetim biçimi olması dileklerimle; vatan ortak paydasında kendisini, Türkiye Cumhuriyeti’nin özgür ve eşit yurttaşları olarak hissedenlerin en büyük milli bayramı Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla kutluyorum.
Hüseyin Çetin, SorkunDer Başkanı

CUMHURİYETİMİZİN 99. YILI KUTLU OLSUN

0

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Ey Türk Gençliği,

“CUMHURİYET” i bir halk egemenliği rejimi olarak; demokratik, laik, sosyal ve hukuki yönleri güçlendirilmiş bir Cumhuriyet rejiminin yaşama geçirilmesini canı gönülden arzu ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerimle;

tüm yurttaşlarımın, Cumhuriyet Bayramını

coşkuyla kutluyorum!

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ’ ni bir daha hatırlayalım:

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal Atatürk

Hazırlayan: Hüseyin Çetin, SorkunDer Başkanı

Go to Top