Karasu

Dünya Su Günü/22 Mart

Biz bu dünyayı atalarımızdan miras değil, geleceğe bırakacağımız emanet aldık.

Habitat/bitkinin doğal olarak yetiştiği yeri, yurdunu bozmayalım.

Ekoloji/canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilimdir.

Dünya yüzeyinin ¾ su ile kaplıdır.

Türkiye’nin de üç tarafı sularla çevrilidir.

Metabolizmamızın % 70′ine yakını sudan oluşuyor. Doğal yaşamın sürdürülmesi için su vazgeçilmezimizdir.

Doğamızı/çevremizi tahrip etmeyelim. Sanayii ve evsel atıklarla, suyumuzu kirletmeyelim. Suyu idareli kullanalım.

Dünyanın geleceğinde canlı yaşamın sürmesi için çevremize karşı duyarlı olalım.

Su, insanların geleceği olduğu unutulmamalı sahip olduğumuz kaynaklar hepimizindir.

Hüseyin Çetin, SorkunDer Başkanı