Hüseyin Çetin, SorkunDer Başkanı

Yaşayan değerler, toplumları birleştirir ve geliştirir.Bu değerlerin bazılarını sıralarsak;

 • Nimete saygı,

 • Yalan söylememek,

 • Haram yememek,

 • Hak,

 • Hakkaniyet,

 • Vicdan,

 • Duygudaşlık/Empati,

 • Biz olmak,

 • Yardımlaşma,

 • Özgürlük,

 • Mutluluk,

 • Dürüstlük,

 • Alçak gönüllülük,

 • Sevgi,

 • Barış,

 • Huzur,

 • Saygı,

 • Sorumluluk,

 • Sadelik,

 • Hoşgörü/Tolerans,

 • Birlik,

 • V.b. . .

Prof.Dr. Psk. Doğan Cüceloğlu ifadesiyle;

“Söz konusu yaşayan değerler toplumsal sağlığın bağışıklık sistemini oluşturur.

Bir başka deyişle yaşayan değerler bir toplumun gizil gücüdür. Nasıl ki insanın bağışıklık sistemi güçlü ise hastalığa yakalansa dahi biraz ateşlenip yatağa düşmeden atlatır; bir toplumda yaşayan evrensel değerler varsa, o toplum da belki sarsılır ama hasta olup yatağa düşmez.”

Toplumsal yaşam, huzur ve barış içinde gelişerek sürer gider.

Yurttaş Hüseyin

SorkunDer Başkanı