Yurttaş Hüseyin

BEN OLMASAM DA

Dünya dönüyor dönecek
Zaman durmadan akıp gidecek
Can bedenden çıkıp arşa yükselecek
Ben olmasam da yaşam sürecek
Güneş vuracak karlar eriyecek
Pınarlar şırıl şırıl akacak
Bahçeler sürülüp ekilecek
Ben olmasam da bahar gelecek
Gelincikler tarlalarda süzülecek
Lale sümbül sıra sıra dizilecek
Mis kokular etrafa yayılacak
Ben olmasam da doğa canlanacak
Seherde garip bülbüller ötecek
Yalnızlar kendilerine yoldaş arayacak
Kader kısmet neyse o olacak
Ben olmasam da gönüller çoşacak
Güneş tepeden vuracak
Meyveler dallarda erecek
Nefsi çeken herkes yiyecek
Ben olmasam da yaz gelecek
Hazanda yapraklar dökülecek
Ağaçlar bahara hazır olacak
Hasatlar ambarları dolduracak
Ben olmasam da yüzler gülecek
Dağlar beyaz gelinliği giyecek
Bacaların kara dumanı tütecek
Kış uykuda baharı bekleyecek
Ben olmasam da mevsimler gelip geçecek!…
Konya, 21.03.2022
Yurttaş Hüseyin Çetin