Hüseyin Çetin

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı’nın 102. Yılı Kutlu Olsun

Milli Bayramlar, bir ülkede kazanılan ulusal başarıların yad edildiği özel günlerdir.

Türkiye Cumhuriyet kolay kurulmadı.

Osmanlı İmparatorluğu, Sevr Antlaşmasını imzalayarak kendini imha ettikten sonra; Türk Milleti, Atatürk önderliğinde vatanı işgalden kurtarıp yeni bir devlet kurmak üzere yola çıkıldı.

Amasya Genelgesi ile; milleti, yine milletin kendisinin azmi ve kararlılığının kurtaracağını beyan edilerek Kurtuluş Savaşı başlatılmıştır.

Cumhuriyet rejimine giden bu süreçte, ilk adım, 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasıdır.

Kurtuluş Savaşı bir tek kişinin tek başına aldığı kararlarla kazanılmadı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin verdiği kararlarla Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk Milleti ile kazanılmıştır.

Cephede kazanılan zaferleri, masada da kazanmak gerekiyordu.

Milli Şef İsmet İnönü’nün başkanlığındaki müzakere heyeti uzun görüşmelerin sonunda; Lozan Antlaşması (veya yapıldığı dönem Türkçesi ile Lozan Sulh Muâhedenâmesi), 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lozan şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle Britanya İmparatorluğu, Fransız Cumhuriyeti, İtalya Krallığı, Japon İmparatorluğu, Yunanistan Krallığı, Romanya Krallığı ve Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı (Yugoslavya) temsilcileri tarafından, Leman Gölü kıyısındaki Beau-Rivage Palace’ta imzalayarak “Türkiye Cumhuriyeti”nin tapusunu almıştır.

Türk Milleti, cephedeki başarısını masada da kazanarak Türkiye Cumhuriyet’inin Milletler Cemiyeti’nin içindeki onurlu yerini almasını sağlamıştır.

Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın nasıl kazanıldığını Nutuk/Söylevinde anlatmıştır.

Tüm yurttaşlarımızın bu eseri tekrar tekrar okumasını tavsiye ederim.

Bu duygu ve düşüncelerimle;

Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan; kaderde, kıvançta ve tasada ortak duygulara sahip tüm yurttaşlarımızın ve geleceğimizin sahipleri çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramını coşkuyla yaşamaları dileğiyle kutluyorum.

Hüseyin Çetin

SorkunDer Başkanı

Kaynakça: Wikipedia