İNSANA DAİR
Yalan
Tohumdur.
Bire kırk verir.
Verdiği kırkın her biri bir tohumdur ki
o da bire kırk verir.
***
Bilgi de tohumdur.
Bire yüz verir.
Verdiği yüzün her biri
Bir tohumdur ki;
sana bilgelik, torunlarına da ilham verir.
***
Zeka
Sudur.
Tohumları yeşertir.
Yalanı da bilgiyi de.
***
Yetenek
Topraktır.
Ne ekersen onu biçersin
Ekmezsen üzerinde ayrık otları biter.
***
Emek
Güneştir.
Tohuma da suya da toprağa da hayat verir..
***
Kader
Çadırındaki kilim gibidir.
İpligini Ulu Manitu verir
Sen dokursun.
Deseni sendendir, renkleri Tanrı’dan.
***
Şans
Doğal gübredir.
Boktan bir şeydir yani.
Ne zaman nereye düşeceği belli olmaz.
Kilimine düşerse kirletir. Desenini değiştirir.
Her şeyi bok eder.
Oysa toprağına düşerse besler.
Kızılderili Kitabesi.
HAZIRLAYAN: HÜSEYİN ÇETİN, SORKUNDER BAŞKANI

İNSANA DAİR YalanTohumdur.Bire kırk verir.Verdiği kırkın her biri bir tohumdur kio da bire kırk verir.***Bilgi de tohumdur.Bire yüz verir.Verdiği yüzün her biriBir tohumdur ki;sana bilgelik, torunlarına da ilham verir.***ZekaSudur.Tohumları yeşertir.Yalanı da bilgiyi de.***YetenekTopraktır.Ne ekersen onu biçersinEkmezsen üzerinde ayrık otları biter.***EmekGüneştir.Tohuma da suya da toprağa da hayat verir..***KaderÇadırındaki kilim gibidir.İpligini Ulu Manitu verirSen dokursun.Deseni sendendir, renkleri Tanrı’dan.***ŞansDoğal gübredir.Boktan bir şeydir yani.Ne zaman nereye düşeceği belli olmaz.Kilimine düşerse kirletir. Desenini değiştirir.Her şeyi bok eder.Oysa toprağına düşerse besler.
Kızılderili Kitabesi.
HAZIRLAYAN: HÜSEYİN ÇETİN, SORKUNDER BAŞKANI