SorkunDer Başkanı

Bozkır Sorkun Kasabasının geleneksel hale getirdiği Yayla
şenliklerinin beşincisi 01 / Temmuz / 2012
tarihinde Keklicek Yaylasında büyük bir coşkuyla
kutlandı.

Belediye Başkanı

Şenliğin açılışını yapan Sorkun Dernek Başkanı ve Bozkır
Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Çetin: Sorkun
Kasabası kalkınma ve Dayanışma Derneği olarak, memleket
hasreti çeken Sorkunluları, uzak yakın, dağ taş demeden
yurdun dört bir tarafından sılayı yani doğup büyüdüğü ve
özlediği yerlere getirmenin ve yayla şenlikleri vesilesiyle
kavuşturmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Şenliğin
gerçekleşmesinde maddi manevi desteklerini esirgemeyen
katılımcılara teşekkür etti.

Keklicek Yaylası Ufacık Düzü

SorkunDer Başkanı, Kurucu üyesi olduğu, Bozkır ve
Çevresi Dernekleri Federasyonunun, Bozkır, Çağlayan,
Dere, Karacaardıç ve Soyucak Derneklerinin Konya’dan
araç kiralayarak Şenliğimize katılmaları Sorkun Der’imizi
onurlandırmışlardır dedi. Federasyon ve Bozkır Dernek
Başkanı Burhan Yılmaz’a, Çağlayan Dernek Başkanı Abdülkadir
Seyrek’e,Dere Dernek Başkanı Ali Cankurt’a,
Karacaardıç Dernek Başkanı Serap Görük’e Soyucak
Dernek Başkanı Mustafa Yamaner’e ayrı ayrı teşekkür etti.
Ayrıca Şenliğimize gelerek,Dernek Yönetimini ve
Sookunluları onurlandıran: Bozkır Belediye Başkanı,Mustafa
Uyar’a,Bozkır Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mustafa
Yılmaz’a, Dere Belediye Başkanı Mustafa Şahin’e,

Tanışma Töreni

Yalıhüyük
Belediye Başkanı Celâl Özmen’e Siyasi Partiler ile özel ve
resmi kurum temsilcilerine teşekkür etti.
Konuşmasına devamla Hüseyin Çetin Dernek çalışmalarıyla
ilgili şu açılamalarda bulundu: Derneğimiz, iki yıllık bir
süreçte büyük bir gelişme kaydetmiştir. Derneğimiz, elinde
siyah bir çantayla yardım toplayan, yeri yurdu belli olmayan
bir dernek görünümünde değildir. Kurumsal olarak, üyelerimizle
olan iletişimimiz, hesaplarımız, kayıtlarımız, açık
şeffaf, izlenebilir durumdayız. Gelir-gider tablomuzu internette
yayımlayan belki de ilk derneğiz.

Halk Oyunları

Geliri çok düşük bir
dernek olsak da Kurumsal olarak Konya Merkezde örnek
teşkil edebilecek durumdayız.
Bozkır Sorkun Kasabasının geleneksel hale getirdiği Yayla
şenliklerinin beşincisi 01 / Temmuz / 2012
tarihinde Keklicek Yaylasında büyük bir coşkuyla
kutlandı.
Dernek üye sayımız kuruluşumuzda yirmi yedi iken bugün
doksana ulaşmıştır. Gelirlerimizi ise aynı oranda
artıramadık. Kısa iletiye kayıtlı telefon sayımız altmış iken
bu sayı bugün iki yüz kırka çıkmıştır. Sorkunlu
hemşerilerimizin, kısa ileti

Yarışmalar

yoluyla: Vefat edenlerini, kan
aramalarını, iş ve işçi arayanlarını, ürünlerinin satışını vb.
duyurularını yaparak; insanlarımızın birbirinden haberdar
olmalarını sağlıyoruz.
Küçük bir Sorkun Derneği olarak, sesimizi fazla
duyuramıyorduk. Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma
Derneği büyük bir işbirliğine giderek, Bozkır ve Çevresi
Dernekleri Federasyonun Kurucu üyesi olduk. Bozkır,
Çağlayan, Dere, Karacaardıç ve

Yarışmalar

Soyucak dernekleri ile
kardeş dernekler olduk. Böylece Sorkunumuzun sesini daha
iyi duyurur hale getirdik. Yöremize geziler düzenleyerek
tanıtım hizmetlerini yapıyoruz. Çarşamba vadisindeki
yerleşim yerlerinin öncelikli yararlanması amacıyla Sarıot
gölünün baraj yapılmasını; ilgili kurumlar düzeyinde gündeme
getirdik.
Dernek Yöneticileri olarak, bu işlerle uğraşırken cebimize
giren bir şey yok. Hatta cebimizden çıkan var. O da
halkımıza helal olsun. Halkımız, bize güvendikçe, maddi
manevi destek verdikçe,

Yarışmalar

gücümüz ve aklımız yettikçe
dernek hizmetlerini yapmaya devam edeceğiz. Halkımız,
yaptıklarımızı hayırla, takdirle yâd ederlerse, bu manevi haz
bize yeter. Tek menfaatimiz de bu olur diye; düşünüyoruz
dedi.
Bu duygu ve düşüncelerle, şenliğimize gelen herkesi
sevgiyle kucaklıyorum. Güzel bir gün geçirmelerini yeni
dostluklar kurmalarını dileyerek konuşmasını tamamladı.
Sorkun Belediye Başkanı katılımlardan duyduğu memnuniyeti
ifade ettikten sonra

Hep Birlikte Şenlik

Sorkun artık belediye olamayacak
kanun gereği, bundan sonra derneğimize sahip
çıkmalıyız diyerek, derneğin önemini anlattı. Öğle
yemeğinden sonra Dereli Mehmet İnce ve ekibi sahne
aldı. Çocukların yarışmalarından sonra çekilişlerde
heyecanlı sahneler yaşandı.
Hüseyin Çetin
Abdurrahman Keşir
ELİT