Yurttaş Hüseyin

GENÇLİK HAFTASI

ATAM SANA MİNNETTARIM

Gelibolu’da Çanakkale geçilmez dedin, Osmanlı’nın şerefini kurtardın.

Kurtuluş Savaşı’nda hattı müdafaa yok sathı müdafaa var dedin, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdun.

Ay yıldızlı bayrağımızı yurdumun üstünde dalgalattın, dünya’nın mazlum milletlerine örnek oldun.

Yurtta sulh, cihanda sulh dedin, dünyaya barış ve güvenliği hedef gösterdin.

Tekke ve zaviyeleri kapattın, müslümanların kutsiyetini korudun.

Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin dedin, engin ufuklara açılan yollarımızı aydınlattın.

Cemalini görmesem de Sen, benim ruhumdasın, Atam sana minnettarım!

Benim en büyük eserim dediğin Cumhuriyet’e sahip çıkan gençlere hakkını helal et Atam.

Kurtuluş Savaşı’nı keşke Yunan kazansaydı diyen nankörlere, hakkını helal etme Atam.

En büyük Türk Atatürk; ruhun şad, doğum günün kutlu olsun!

Hüseyin Çetin (Konya, 19.05.2021)

Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kasdedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti’ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! (1927)