Hüseyin Çetin-SorkunDer Başkanı

Hüseyin Çetin-SorkunDer Başkanı

Bayramlar
Bayramlar ulusların ( milletlerin) ortak değerleridir.
Dini bayramlar ulus sınırlarını aşar. O dinin var olduğu coğrafyalarda değişik uluslar olarak hep birlikte aynı anda kutlanır. Allah kullarına, yılda iki sefer bayram vererek ödüllendirmiştir. İslam Coğrafyasında Ramazan ve Kurban Bayramları vardır. Bu bayramları, genel durumları uygun olanlar; temel dini vecibeleri yerine getirerek kutlarlar. Burada ortak duygu Allaha yaklaşmaktır.
Bir dinin üyesi olmak sosyal dayanışmayı kat kat artırır. Yoksulu zengini dayanışma içerisinde tutar. Kitabımız Kur’an-ı Kerim, sosyal hayatla ilgili yapılması gerekenleri ayetlerinde çok açık bir şekilde ifade etmektedir.
Din, ulus olmanın temel koşullarından biridir. Ancak, yeterli değildir. Vatan, dil, bayrak ve ülkü birliği gibi değerler; ulus devlet olmanın temel etmenleridir.
Bu bakımdan kanlarımızı, canlarımızı vererek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyet’inin bayramları da kutsaldır. Çocuk Bayramı, Gençlik Bayramı, Zafer Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı, Türk Ulusuna has bayramlarımızdır. Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devleri arasında imzalanan Sevr Antlaşması bizim tarihten silinmemize yetmemiştir. Türk Milletinin azim ve kararı; Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yepyeni bir Türkiye Cumhuriyetini kurmuştur.
Bu Cumhuriyetin, bizlere armağan ettiği bayramları da bir ve birlik içinde dini bayramlarda oluğu gibi içtenlikle bir vefa borcu olarak kutlamalıyız.
Bu duygu ve düşüncelerle, Türk ve İslam Aleminin Kurban Bayramını ve Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutlar; daha nice bayramlara erişmenizi dilerim.
Konya,24 Ekim 2012
Hüseyin Çetin-SorkunDer Başkanı