SorkunDer Başkanı

SorkunDer Başkanı


Değerli Hemşehrilerim,
27/11/2011 Tarihinde yaptığımız Olağanüstü Genel Kurulda üyelerimizin, Yönetim Kurulumuza verdiği yetki doğrultusunda Sorkun Kasabası kalkınma ve Dayanışma Derneğinin
Kurucu üyesi olduğu; Bozkır ve Çevresi Dernekleri Boz-Der-Fed i 13/01/2012 tarihi itibariyle kurmuş bulunuyoruz.
Yöremiz halkına hayırlı osun.

Değerli Hemşehrilerim,
Üyelerimizin, Yönetim Kurulumuza verdiği yetki doğrultusunda Sorkun Kasabası kalkınma ve Dayanışma Derneğinin
Kurucu üyesi olduğu; Bozkır ve Çevresi Dernekleri Boz-Der-Fed i 13/01/2012 tarihi itibariyle kurmuş bulunuyoruz.
BozDer-Fed Bozkır ve çevresi derneklerinin (Bozkır Kültür ve Folklor Derneği,Çağlayan,Dere,Karacaardıç ve SorkunDer) in kurucu üyesi olduğu bir üst kuruluşu
olan federasyon çatısı altında birleşmedir.Her dernek kendi tüzüğünde var olan amaçlarına uygun çalışmalarına devam edecek.
Federasyon ise temsil gücümüzü artırdığı için kendi sorunlarımız olsun yöremiz sorunları olsun gündeme getirmek ve çözüm üretmekte ortak hareket edeceğiz.
Yöremizin kalkınması için yapılabilecek yatırımları,kültür folklor alanındaki etkinliklerimizi üst makamlara daha kolay duyurabileceğiz.Halkımız yararına olan
işleri ve çözüm önerilerimizi görsel medyada gündeme getirebileceğiz.”Birlikten güç doğar.” düşüncesiyle hareket edeceğiz.

İleriki zamanlarda Federasyonun Ana Tüzüğündeki amaçlar bölümünü de burada yayımlayacağız.

BozDer-Fed. Yöremiz halkına hayırlı osun.
Hüseyin Çetin-Sorkun Kasabası Kalkınma Dayanışma Derneği (SorkunDer) Başkanı