BOZKIR VE ÇEVRESİ DERNEKLERİ FEDERASYONUNUN TESPİT ETTİĞİ
(BOZ – DER – FED)
BOZKIR İLÇESİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Boz.Der.Fed.Yönetimi

Boz.Der.Fed.Yönetimi

Bu gün resmiyette 7 bin olan nüfusumuz yıllar öncesi yirmi bine yakındı. Nüfusun giderek azalmasında ki en önemli unsurların başında iş alanının “yok” denecek seviyede olmasıdır. Ekonomik seviyenin düşüklüğü sebebiyle bilhassa genç nüfus Bozkırın dışında hayatına devam ediyor. Daha önceleri siyasi oluşumların “Ahırlı, Yalıhüyük, Akören” beldelerini İlçe yapması sebebiyle Bozkır’ın ilçe gücü zayıflatılmış buda ekonomiye direk ve olumsuz olarak yansımıştır. 2011 Yılında zorunlu hizmet statüsünden çıkartılması ile Milli Eğitim ve Sağlık kuruluşlarında personel sıkıntısı baş göstermiştir. Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yaklaşık 200 Vekil Öğretmen ile eğitim yılını tamamlamaya çalışıyor. Sağlıkta ise doktor sıkıntısı had safhada görülmektedir. Konya’ya 120 km uzaklıkta olan Bozkır’ın hâla ambülans (tam teşekküllü hasta taşıma aracı) sorununun çözülememiş olması bizleri endişeye sevk etmektedir. Daha önceleri faaliyet gösteren meslek okullarımız şu anda yok. Yani kapatılmıştır. Tapu-Kadastro, cezaevi gibi devlete ait kuruluşlar bazı gerekçelerle başka yerlere nakledilmeleri Bozkır’ı olumsuz etkilemiştir. Askerlik Şubesinin kapatılacağı da şu anda gündemdedir. Birçok oda ve tüzel kuruluşlar ise merkezi sisteme dönmüş hali ile vatandaş basit bir evrak için Konya İline gitmek zorunda bırakılmıştır.
Bozkır Belediyesinin her dönem farklı partilerden seçilmesinin ardında ki sosyal gerçekliği anlayamayan iktidarlar, kendisinden olmadığı için sürekli Bozkır’ı cezalandırmışlardır. Bu da iktidarların Bozkır’ı anlayamamasından kaynaklanmaktadır. Bozkırlı şunu hep demek istemiştir. Biz satın alınamayız. Biz onurumuzla yaşarız. Hiçbir iktidarın kulu ve kölesi olmayız. Bu mertlik kokan Bozkırlının sessiz feryadıdır. Neden! Neden! Bozkır dışlanmaktadır. Bizim bunları sormak gibi bir suçumuz var. Ama suçunuz şudur denmemektedir. Kaderine terk edilmişliğini için için yaşayan ama kimseye derdim şu demeyen onurlu Bozkırlılar bunlara cevap beklemektedir.
Bunlar olağandır demek istenirse de; şunu sormak hakkımızı kullanmak istiyoruz. Kaymakamsız bir ilçeyi daha devletimiz ne kadar süre idare etmeyi düşünmektedir. Atanmamış vekâleten, idareten yürütülmeye çalışılıyor, artık Bozkır gözden çıkarılmış mıdır?
Tarihi ve doğal zenginlikleri konusunda ise önerilen, sunulan projelerin hiç birine cevap dahi verilmemiştir. Yaşanılan sel felaketlerinin ilçeye verdiği maddi zararın yüzde 30′u karşılanmıştır buda çare olmadığı gibi mağduriyet bugünde devam etmektedir. İller Bankasının Belediye verdiği 100 bin lira ödeneğin eski borçlara mahsuben 40 bin lirası kesilmekte kalan para ise personelin maaşlarına ancak yetmektedir.
S.Ü Bozkır Meslek Yüksek Okulunun bir kaç bölümü ise kapatılarak Hadim ve Taşkent’e taşınmıştır.
Orta Öğrenim Yurdunun olmaması sebebi ile köylerde bulunan öğrencilerin Konya’da öğrenim yapmaları ailelerin ekonomilerine olumsuz yansımaktadır.
Bozkır- Antalya yolunun geri kalan bölümü ise maalesef tamamlanmamıştır. Üç yıldır aynı söylemlerle geçiştirilmektedir diye de düşünmekten kendimizi alamıyoruz.
El becerilerini geliştirecek kursların yokluğu bariz şekilde ortadadır.
Sebze ve Meyveciliği destekleyen çalışma Bozkır’lıya yetmemektedir.
Yukarıda belirttiğimiz bu olumsuz tablo Bozkırda yaşayan insanlarımızı umutsuzluğa ve göçe sevk etmektedir.
ÖNERİ VE İSTEKLER
Yukarıda belirtilen bu sorunlarımızın çözüm şekillerini madde madde arz edersek:
1- Kaymakam’ın bir an önce asaleten atanması ve görevine başlatılması.
2- İlçemize acilen “Ağaç işleri ve Orman ürünlerini değerlendiren mobilya ve ambalaj sanayi” nin kurulumu için desteklenmesi.
3- Hayvancılık konularının yeniden projelendirilerek ve desteklenerek, yeni oluşumların önü açılmalıdır.
4- Sebze ve Meyve yetiştiriciliğini geliştirmek sureti ile ihracat kolunun aktifleştirilmesi sağlanmalıdır.
5- İlçemizin yeniden zorunlu hizmet sahasına sokulmasının sağlanması.
6- İlçemiz ve belde belediyelerimizin borçlarının kalkınma tamamlanıncaya kadar ertelenmesi, ya da bir şekilde bu borçlarının kapatılması.
7- Hükümetin İlçenin “yol-kanalizasyon vb problemlerinin” hal olması için gerekli ödeneklerin sağlaması. (Sorkun Kasabasından başlayıp Mavi Boğazına kadar ulaşan Çarşamba Çayının ıslah çalışması ihale edilmiştir. Ancak ıslah çalışmalarının yapılabilmesi için etrafında ki özel mülklerin kamulaştırılmasının yapılması gerekmektedir. Kamulaştırmayı da Çarşamba Çayının etrafındaki belediyelerimizin yapması gerekmektedir. Belediyelerimizin kamulaştırmayı yapacak paraları bulunmamaktadır. Bu projenin tamamlanabilmesi için belediyelerimize kamulaştırmayı yapabilmeleri için mutlaka kaynak aktarılması gerekmektedir. Bu kaynağın aktarılması veya devlet tarafından kamulaştırmanın yapılması.)
8- Zengibar kalesinde arkeolojik çalışmalarının başlatılması ve bir arkeoloji ya da etnografya müzesinin açılarak tarihin talan edilmesinin önüne geçilmesi. (Ayrıca bir kültür evinin hizmete açılmasının sağlanması)
9- Kapatılan kurumların tekrar faaliyete geçirilmesi, en azından kayıpların geriye getirilmesinin sağlanması. (Sağlık Meslek Lisesi, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Ceza ve Tevkif Evi Müdürlüğü, Dört Yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okulunun açılması vs)
10- Yayla ve Dağ turizmine destek verilmesi, bunun için dağ köylerimizin turizmin gözdesi haline getirmesi için teşvik verilmesi.
11- Bozkır ve köylerini birbirine bağlayan ve yayla yollarının yapımının bir an önce tamamlanması. (Özellikle Alacabel’den ayrılarak Sülek Yaylası, Dere Yaylası, Sarot ve Keklicek Yaylasından Bozkır’a ulaşan güney sahilini İç Anadolu’ya bağlayan yolun tamamlanarak asfaltlanması.)
12- Çumra ayırımından Alibeyhüyüğü Yaylasına kadar yolun genişletilmesi – Sarıoğlan yol ayırımından Bozkır’a kadar dar olan yerlerin genişletilmesi)
13- Bozkır Tahininin tanıtımının sağlanması için devlet tarafından teşvik verilerek desteklenmesi.
Yukarıda tespitini yaptığımız İlçemiz ve Çevresiyle ilgili sorunlarımızın bir an önce: Hükümetimizden çözümünün sağlanması için gereğinin yapılmasını Federasyonumuz olarak beklemekteyiz ve arzu etmekteyiz!

Burhan YILMAZ
BOZ – DER – FED Başkanı

Adres : Sahipata Mah. Ahmet Küçük Armağan Sokak
Nu: 3/6 Meram KONYA
Tel: 0 332 353 90 23
0 535 572 90 10