Hüseyin Çetin

BOZGIRLICA BİR HASBİHAL

Nişlen bizim oğlan?
Nahılsın bizim gız?
Selâmlar olsun emmim, dayım,
Selâmlar olsun deyzem, halam!
Abilerim, cicelerim,
Sizlere de selâm ederim.
Ben, Ismayıl,
Ismayıl’ın Bahri’nin Ismayıl.
Ebemin adı Hatma,
Anlı şanlı Fatıkların Hatma.
Anamın adı da Haşşa.
Hese’nin İrbehim’in Haşşa.
Memleketim, Gonya, Sırıstat,
Doğup büyüdüğüm köyüm, Çat.
Gelin hindi dıkı gülümseyelim,
Dıkı da öz kültürümüze dönelim.
Garnım gurulduyor acıkdım,
Gapağı galdırıp bakdım,
Aklım başımdan gitdi yav,
Tencere dolusu gumpirli pilav.
Garammuklu, ganevezli, şalgamlı,
Hepsi de birbirinden gözel ve datlı.
Ama ben gumpirlisine canımı veririm,
Ekmek de aramam çıkcana yerim.
Gaşık gaşık gaşıkladım,
Dıkım dıkım dıkındım.
Yanında bir tas da ayran götürdüm.
Üstüne sinidişi de giderdi hanı,
Ama bunun için beklemek gerekir düğünü, bayramı.
Anam yapmış ısıcacık pelte,
Amanın bu ne datlıdır böyle.
Deyzemin gızı Hürü,
Garlar yağmış çık damları kürü.
Eringeç olma, gıvrayıvir,
Kürüdükten sonra bir de yuvuvir.
Aman ha, çelenden aşağı sarkma,
Garları da gomşunun damına atma.
Zabah beridir bahçadasın ana,
Topladığın on kese bakla.
Kakla emmim gızı kakla,
Kakla halam gızı kakla.
Evin içi garman çorman,
Yeter artık beni yorman.
Anam geçileri gaçırdı,
Terlik babuç ne bulduysa aşırdı.
Bakla ekdim ot bitdi,
Garpuz ektim çok bitdi.
Goyun guzumuz vardı
Biselini gurd gapdı
Biseli de yitip gitdi.
Olmaz olsun böyle şans, böyle gader,
İşlerimiz hep böyle ters gider.
Su doldurdum boduca,
Birsel sonra oldu buzluca.
Dikdim boducu lıkır lıkır,
Ne de olsa memleketim Bozkır.
Daldan alma dişirdim,
Akşama tevek bişirdim.
Garanlık oldu gandili yak,
Otur döşeğe, ırahatına bak.
Zaman su misali akıp gidiyor,
Çağımız hızla değişiyor,
Arada dönüp bakmalı böyle geriye,
Kültür zenginliğimizle taşınıyoruz ileriye.
16.02 2022
İsmail YEŞİL