Yaşasın Cumhuriyet

CUMHURİYET BAYRAMI
Osmanlı İmparatorluğu, Birinci Dünya Savaşı sonucunda Çanakkale Savaşı’nı kazanmamıza rağmen Almanya ile birlikte yenilen ama, tek kaybeden taraf/Osmanlı Devleti olmuştur.
Sevr Antlaşmasıyla Osmanlı İmparatorluğunun ölüm fermanı imzalanmıştır.
İmparatorluk, yaralı zürafaya saldıran çakallar gibi itilaf devletleri tarafından her yönden işgale uğramıştır.
Milli Mücadeleyi başlatmak üzere Bandırma Gemisiyle Samsun’a çıkan Gazi Mustafa Kemal, kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere ilk adımını burada atar ve Amasya’ya geçer.
“Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”
İşte bu cümle, alınan bütün kararların özeti ve bağımsızlığa giden yolun başıdır.
Erzurum, Sivas Kongreleri yapılışı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşu,
Kurtuluş Savaşı’nın esaslarını belirlemiştir.
Kahraman Türk Milleti, yurdun dört bir yanından işgal kuvvetlerini yenilgiye uğratmış. Sakarya, Dumlupınar Meydan Savaşları ve 9 Eylül’de 1922 Tarihinde düşmanın denize  dökülmesiyle Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanmıştır.
Sıra savaş meydanında kazanılanların masada da kazanılmasına gelmiştir; böylece.
İsmet İnönü’nün başkanlığındaki Heyet’in itilaf devletleriyle yaptığı çetin görüşmelerin ardından, İsviçre’nin başkenti Lozan’da, 23 Temmuz 1923 de Türkiye’nin tapusu olan Lozan Antlaşması’nı imzaladı.
Hem cephede hem masada kazanılan bu mücadeleler, Türkiye Cumhuriyeti’ni oluşturan tüm ahalinin/Türk Milletin’in onurlu bağımsızlık mücadelesinin  semeresidir.
Atatürk’de 28 Ekim 1923 Akşamı:
“Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz!” demiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi de,
Kurtuluş Savaşı’mızın kazanılmasında varını yoğunu, canını malını ortaya koyan  Kahraman Türk Milleti’ne en büyük bayramını ‘Cumhuriyet Bayramı’nı hediye etmiştir. 29 Ekim 1923
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanı uğruna canlarını mallarını feda eden tüm kahramanlarımıza minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Ruhları şad olsun.
Cumhuriyetimizin, demokrasi, hukuk, laiklik ilkelerinin en gelişmiş şeklinin yaşanacağı bir yönetim biçimi olması dileklerimle; vatan ortak paydasında kendisini Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak hissedenlerin en büyük bayramı Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.
Sağlıcakla kalın.
Yurttaş Hüseyin Çetin

CUMHURİYET BAYRAMIOsmanlı İmparatorluğu, Birinci Dünya Savaşı sonucunda Çanakkale Savaşı’nı kazanmamıza rağmen Almanya ile birlikte yenilen ama, tek kaybeden taraf/Osmanlı Devleti olmuştur.Sevr Antlaşmasıyla Osmanlı İmparatorluğunun ölüm fermanı imzalanmıştır.İmparatorluk, yaralı zürafaya saldıran çakallar gibi itilaf devletleri tarafından her yönden işgale uğramıştır.Milli Mücadeleyi başlatmak üzere Bandırma Gemisiyle Samsun’a çıkan Gazi Mustafa Kemal, kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere ilk adımını burada atar ve Amasya’ya geçer.“Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”İşte bu cümle, alınan bütün kararların özeti ve bağımsızlığa giden yolun başıdır.Erzurum, Sivas Kongreleri yapılışı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşu,Kurtuluş Savaşı’nın esaslarını belirlemiştir.Kahraman Türk Milleti, yurdun dört bir yanından işgal kuvvetlerini yenilgiye uğratmış. Sakarya, Dumlupınar Meydan Savaşları ve 9 Eylül’de 1922 Tarihinde düşmanın denize  dökülmesiyle Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanmıştır.Sıra savaş meydanında kazanılanların masada da kazanılmasına gelmiştir; böylece.İsmet İnönü’nün başkanlığındaki Heyet’in itilaf devletleriyle yaptığı çetin görüşmelerin ardından, İsviçre’nin başkenti Lozan’da, 23 Temmuz 1923 de Türkiye’nin tapusu olan Lozan Antlaşması’nı imzaladı.Hem cephede hem masada kazanılan bu mücadeleler, Türkiye Cumhuriyeti’ni oluşturan tüm ahalinin/Türk Milletin’in onurlu bağımsızlık mücadelesinin  semeresidir.Atatürk’de 28 Ekim 1923 Akşamı:”Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz!” demiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi de,Kurtuluş Savaşı’mızın kazanılmasında varını yoğunu, canını malını ortaya koyan  Kahraman Türk Milleti’ne en büyük bayramını ‘Cumhuriyet Bayramı’nı hediye etmiştir. 29 Ekim 1923Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanı uğruna canlarını mallarını feda eden tüm kahramanlarımıza minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Ruhları şad olsun.Cumhuriyetimizin, demokrasi, hukuk, laiklik ilkelerinin en gelişmiş şeklinin yaşanacağı bir yönetim biçimi olması dileklerimle; vatan ortak paydasında kendisini Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak hissedenlerin en büyük bayramı Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.Sağlıcakla kalın.

Hüseyinn Çetin, SorkunDer Başkanı