Dalkavukluk

Dalkavukluk, dünyanın en eski mesleğidir. İnsanlık varolduktan beri vardır.Günümüzde de gelişerek devam etmektedir.
Dalkavuklar, tüm güç sahiplerinin gururlarını okşayarak; onları zorlamadan, kendi kişisel çıkarlarını gerçekleştirmeye onları isteklendirirler.

Çünkü, dalkavuklar varlıklarını efendilerinin sırlarını satarak geçinirler.

Bu önemli mesleği yapan dalkavuklar, günümüzde de bukelemun gibi renk değiştirerek ve yöntemlerini geliştirerek çoğalmaktadır.

Allah’ım, güç sahibi yöneticilerimizi yalakalardan dalkavuklardan korusun ! . . .

Hüseyin Çetin-SorkunDer Başkanı