Hüseyin Çetin-SorkunDer Başkanı

Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneği SorkunDer’i anlamak ve anlatmak; dernek başkanı olarak bana düşen bir görevdir. Ben de dilimin döndüğünce anlatacağım; tabii ki anlamak isteyenlere.

Sorkun Derneğimizi, büyük bir heyecan ve coşku ile 2010 yılı Haziran ayında kurmuştuk.

Dernekler, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olarak ortak sorunları çözmek, ortak amaçları gerçekleştirmek üzere kurulurlar. Hedeflerine ulaşınca da kapanır giderler.

Sorkunlu bir birey olarak; kendinizi bir sorgulayıp etkin bir üye oldum mu, üyelik vecibelerini, yerine getiriyor muyum, seçtiğim yöneticiler tüzük gereği çalışmaları yapıyorlar mı, diye aylık toplantılara katılıp düşüncelerimi dile getiriyor muyum; diye sorguluyor musun?

Gelişmiş toplumlarda sivil toplum kuruluşları, kamuoyu oluşturmada etkin rol üstlenirler. Mevcut

İktidarlar da bu oluşumları dikkate alırlar. Sorunları yasal olarak çözerler. Toplumu mutlu ederler. Sivil toplum kuruluşları, yaptıkları dayanışmalarla devletin de yükünü hafifletirler. Devlet halk kaynaşmasına katkı sağlarlar.

Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneği Yöneticileri olarak; halkımızın ve üyelerimizin verdiği çok az miktardaki maddi ve manevi yardımlarla Sorkun’u Sorkunluyu en iyi şekilde temsil etmek için her türlü özveride ve çabada bulunuyoruz.

Çalışmalarımızı, halkımıza yeterince anlatamıyoruz; herhalde. Ya da,  halkımız yaptığımız çalışmaları pek önemsemiyor. Veya görmezden gelip; neme lazım deyip galesizce uzaktan seyretmektedirler. Belki de çalışmalarımızın anlamsız olduğunu ifade ediyorlardır. Bu tür düşünceler, fitnenin ve fesatın esiri olanlarındır; diye düşünüyorum. Bununla da mücadele etmek kolay değildir. Sanırım, halkımızın büyük bir kısmı da yeterli dernek bilincine sahip değiller.(Halkımızın bir kısmını bu paragraftan ayrı tutuyorum.)

Halbuki bizim için, darda kalan birine yardım etmek, yol göstermek bütün insanlığı kurtarmak gibi kutsal bir davranış olduğuna inanıyoruz. Bu inanış doğrultusunda da çalışıyoruz.

Dernek olarak; sınırsız bir kaynaktan halka yardım dağıtacak durumda da değiliz. Bu tür beklentileri olan Sorkunlu varsa; boşuna bekler. Almadan vermek Allah’a mahsustur. Dernekler de üyelerine kar payı dağıtacak ticari kuruluşlar değildir. Yöneticileri ve üyeleri çalışmalarından dolayı kendileri kişisel menfaat temin edemezler. Ancak, faaliyetleri ile ilgili giderleri yapabilirler.

SorkunDer olarak; bu konularda sorkunder.com, facebook.com/BOZKIR-SORKUN KASABASI groups, facebook.com/Sorkunder2010 sayfalarımızda gerekli paylaşımlar yapılmaktadır.

Çalışmalarımızda gönüllülük esastır. İnsanlarımıza karşı bir art niyetimiz yoktur. Siyasi düşünce farkı hiç güdülmemektedir. Dernek olarak çabamız, sorkunluların dayanışmasını artırmak; güzelliklerini de geliştirmektir.

Ben de SorkunDer sivil toplum kuruluşunda, Dernek Başkanı olarak; doğduğum topraklara bir vefa borcu ödeyebilir miyim diye gönüllü olarak çalışmaktayım.

Gelin bize destek verin gönül verin, derneğinize sahip çıkın. Ortak sorunlarımızı birlikte çözelim ve ortak amaçlarımızı hep birlikte gerçekleştirelim.

Hazırlayan : Hüseyin Çetin,SorkunDer Başkanı

e-posta adres: sorkun-der@hotmail.com.tr