Dernek Yönetim Kurulumuz 15 Ocak 2012 günü Dernek Merkezinde toplanarak 2011 Mali Yılı hesaplarını görüşerek 15/01/01/2012 tarih ve 1 numaralı kararla bağladı ve 2012 yılına devretti.Dernek tüzüğü gereği Dernek Başkanımız Hüseyin Çetin,Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneğimizin 2011 Mali Yılı Hesapları Ek-21 Beyannamesini 18/01/2012 tarihinde Konya İl Dernekler Masası Müdürlüğü’ne vermiştir.
Gelirlerimiz aidat ve bağış olarak önceki yıla oranla artışlar göstermiştir.Bunda dernek üye sayımızın istenilen seviyede de olmasa da artışı etkili olmuştur.
Dernek giderlerimizde artışlar olmuştur.Dernek donanımı için satın alınan eşyaların yanında burada en büyük pay dernek kirası ve bağlı giderlerinin olmuştur.
Gelecek planlarımızı,etkinliklerimizi yerli yerinde yapabilmemiz için üye sayımızın artması ve buna bağlı olarak gelirlerimizin de çoğalması gerekmektedir.
Değerli Sorkunlu hemşehrilerimiz, Derneğimizi uzaktan seyretmesinler.Dernek Yönetimiyle iletişim kursunlar.Katkılarını,görüş ve önerileriyle desteklesinler.İletişim adreslerimizi bu sitede bulabilirler.
Hemşehrilerimizin,Derneğin gelir durumuna göre doğru ve iyi işler yaptığına inanmalarını istiyoruz.
Dernek Yönetimi olarak, Denetim Kurulumuza verdiğimiz hesapları,her isteyen üyemize de
istedikleri zaman verebiliriz.
Bu amaçla Derneğimizin 2011 Yılı Ek-21 Beyannamesindeki gelir gider tablosu aşağıya çıkarılmıştır.

Derneğimize aidat ve bağış olarak katkıda bulanan herkese teşekkür ederim.

Hüseyin Çetin,SorkunDer Başkanı

GELİRLER [TL]
2.1. Önceki Yıldan Devreden Gelir :
2.1.1. Kasa : 114,44
2.1.2. Banka : 155,00
2.1.3. Alacaklar :
2.2. Uye Ödentileri : 3.965,00
2.3. Yurtdışından Alınan Yardımlar :
2.4. Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar :
2.5. Diğer Bağış ve Yardımlar : 2.095,00
2.6. İstisadi İşletme Gelirleri :
2.7. Finansal Gelirler :
2.8. Diğer Gelirler :
2.9. Alınan Borçlar :
GELİRLER TOPLAMI : 6.329,44

GİDERLER [TL]
3.1. Önceki Yıldan Devreden Borç :
3.2. Genel Giderler : 3.483,25
3.3. Personel Giderleri :
3.4. Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı :
3.4.1. Kültür, Sanat, Spor :
3.4.2. Eğitim ve Araştırma :
3.4.3. Sağlık :
3.4.4. Sosyal Hizmetler :
3.4.5. Çevre (Doğa ve Hayvanları Koruma) :
3.4.6. Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma :
3.4.7. Hukuk İnsan Hakları ve Politika :
3.4.8. Hayır İşleri ve Gönüllü Faaliyetler :
3.4.9. Uluslararası Faaliyetler :
3.4.10. Diğer :
3.5. Diğer Giderler :
3.6. Kasa : 881,19
3.7. Banka : 1.965,00
3.8. Alacaklar :
GİDERLER TOPLAMI : 6.329,44