Hüseyin Çetin-SorkunDer Başkanı

DERNEK NEDİR ?

4. Yayla Şenliğimizde sunucumuz izleyicilerimize:Dernek nedir ? diye sormuştu.SorkunDer yöneticileri olarak derneğin ne olduğunu yeterince anlatamadığımızı düşünüyorum.Demek ki çabalarımız yetersiz kalıyor.İnsanlarımızı ortak bir hedefte birleştirmek kolay bir iş olmasa gerek.

Dernek, belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için kurulan yasal topluluk, cemiyet.Sözün gelişi, insanların yaptıkları işlere göre bu adam (kişi) cemiyet adamıdır veya değildir; deriz.Bunun anlamı nedir: Bildiği bir şeyi bir değeri etrafındaki insanlarlarla paylaşabiliyor veya paylaşmıyordur.

Bizim derneğin adı:Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneği’dir.Derneğimizin hedeflediği ortak amaçlar,isminden de anlaşılmaktadır.Derneğimizin Ana Tüzüğü gereği,Sorkun Kasabamızın kalkınmasını ve Sorkunlu hemşehrilerimizin dayanışmasını geliştirmektir.Derneğimiz Tüzel Kişiliğe sahip bir Sivil Toplum Kuruluşudur.(STK)

Sivil Toplum Kuruluşları bir yerlerden emirler de almazlar bir yerelere emirler de veremezler.Amaçları doğrultusunda sorunlarını gündeme taşırlar.Hedefleri doğrultusunda diğer STK larıyla birlikteliklere gidebilirler.Yerel ve Merkezi yönetimlerlerle bilgi paylaşabilirler.Bu kuruluşlardan yardım alabilirler.

Derneğimizin Kuruluş amacı dışında faaliyet gösteremeyiz.Ana Tüzüğümüze uygun projelerin dışında projeler üretsek bile ilgili kuruluşlardan destek ve yardım alamayız.

İlk etkinliğimizi,SorkunDer olarak Bozkır ilçe Tarım Müdürlüğü ile Kasabamızın Tarımsal Kalkınması için yapmış olduğumuz “Öncü Çiftçi” toplantısı olmuştu.İnsanlarımız yeterli ilgiyi göstermediler.Devletimizin Kuruluşları konuları ile ilgili bir çok alanda destek veriyordu.Faaliyetlerimizde insan unsuru esasdır.Bu olmadı diye faaliyetlemizi bırakmıyoruz.Başka seçenekleri deneyeceğiz.

Derneğin hazırı temin edip verme gibi bir görevi yoktur.İtiyaçlı,çalışkan öğrenclerimiz,yaşlı itiyarlarımız ve afetzedelerimiz bunun dışındadır.

Bir de halkımıza anlatamadığımız bir konu var:Dernek Yöneticileri ve üyeleri faaliyetlerinden dolayı kişisel menfaat temin edemezler.Derneğin kurumsal işleyişi ve amacı doğrultusundaki etkinliklerin yürütülmesi için harcamalar yapabilirler.

Bizim insanımız Dernekçiliği,yaşlı insanların boş vakitlerini değerlendirdiği;bir faaliyet olarak algılıyor.Öyle olsa bile insanlar yaşlandıkça yalnızlık sendromu (sıkıntı) yaşarlar.Yalnızlıklarını gidermek için de olsa derneklere üye olmalıdırlar.

Her yaş kesiminin,her meslek grubunun (topluluk) hedfledikleri amaçlarını gerçekleştirmek ve ortak sorunlarını çözmek için Sivil Toplum Kuruluşu olan Dernekleri kurmalıdır veya kurulu olan derneklerden birine değil birkaçına üye olmalıdır.Yaşlı insanlarımızın yalnızlıklarını gidermek için dernekler de bir fırsattır.Bir kenarda içine kapanmış kendi kaderine terkedilmiş gibi beklememeleri gerekir.Büyükler birbirleriyle,gençlerle anılarını paylaşabilirler.Böylece geleneksel kültürümüzü de kuşaktan kuşağa aktarabilirler.Dernekler zaman öldürme yeri değildir.Zaman, bir süreçtir.Biz ne yaparsak onu kaydeder.İyi veya kötü değerlendirmek bizim elimizdedir.Aynı zaman da zaman kişinin yaşam sayacıdır.Hareketsiz yaşayarak zamanı değil kendimizi öldürürüz de farkında olmayız.

Değerli Hemşehrilerim, Sorkunluları yanımızda görmek biz SorkunDer Yöneticilerinin çalışma şevkini artırıyor.Benim bir tek ricam var insanlarımızdan:Tanyeri ağarırken ne olduğu belli olmayan bir karaltı gibi sessiz sedasız durmayalaım.Güneş ışıttıkca yüzleri gülen kişiler olarak birbirimiz tanyalım. Sıladakilerle gurbettekileri etkinliklerimizde buluşturalım.

İnsanlarımızla,harcı sevgi-güven-dostluk olan gönül köprüleri kuralım.Suyun iki yakasındakilerle hoş muhabbetler edelim.Sevincimizi acımızı birbirimize pay edelim.Olumsuzluklardan değil,olumlulardan dostluklar kuralım.
Yayla Şenlikleri bu bakımdan büyük fırsatlardır.

Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) gönüllü bir çalışan olarak herkesi saygıyla selamlıyorum.

Hüseyin Çetin,SorkunDer Başkanı