2018 Eğitim Ve Öğretim Yılın

Türkiye Cumhuriyetini, çağdaş bir eğitimle gelecek kuşaklara aktaracak minik yavrularımızın ve sanatçı ruhlu öğretmenlerimizin 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılını ve bütün yaşamlarını sağlıklı, mutlu başarılı olarak sürdürenlerin canı gönülden temenni ederim. Esin kaynağınız, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Gençliğe Hitabesi” olsun.

Hüseyin Çetin/SorkunDer Başkanı

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır.

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı

Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kasdedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti’ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! (1927)