Muhsin Ertekin

YAŞLILIK AYLIĞI (EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR) BAĞLAMA KOŞULLARI.                     08.09.1999 tarihinden önce ilk defa sigortalı (eski adıyla SSK lı, yeni adıyla 4/a kapsamında sayılan) olanların 506 sayılı kanun geçici. 81 inci maddesinin B bendine göre kademeli yaşlılık aylığından yararlanma koşulları:

Bilindiği üzere 25.08.999 tarih ve 4447 sayılı Kanunun 17 inci maddesi ile 506 sayılı Kanuna eklenen geçici 81 inci maddesinin B bendi Anayasa Mahkemesince iptal edilince 23.05.2002 tarihinde kabul edilen 4759 sayılı kanun 3 üncü maddesi ile yapılan değişiklikle 23.05.2002 tarihi esas alınarak sigortalılar için aranan sigortalılık süresi, işe giriş tarihi, süre, yaş ve prim gün sayısı koşulları ayrıntılı olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu büzenlemeye göre kademeli yaşlılık aylığı bağlama koşulları erkek sigortalılar için tablo 1, kadın sigortalılar için tablo 2 de belirtilmiştir.
Tablo 1:
4759 sayılı Kanuna göre erkek sigortalılar (4/a kapsamında sayılanlar) için kademeli yaşlılık aylığı bağlama koşulları:
23.05.2002 tarihindeki Sigortalının sigortalı Gerekli sigortalılık Doldurulacak Gerekli
Sigortalılık Süresi: İşe giriş tarihi: Süresi: Yaş: Gün sayısı:
25 yıl ve daha fazla 08.09.1976 25 5000
23 yıl (dahil)- 25 yıl 8 ay    15 gün 09.09.1976 -23.05.1979 25 44 5000
21 yıl (dahil) -23 yıldan az 24.05.1979 -23.11.1980 25 45 5075
20 yıl (dahil)-21 yıl 6 aydan az. 24.11.1980 -23.05.1982 25 46 5075
18 yıl 6 ay (dahil)-20 yıldan az 24.05.1982 -23.11.1983 25 47 5150
17 yıl (dahil)-18 yıl 6 aydan az 24.11.1983 -23.05.1985 25 48 5225
15 yıl 6 ay (dahil)-17 yıldan az 24.05.1985 -23.11.1986 25 49 5300
14 yıl (dahil)-15 yıl 6 aydan az 21.11.1986- 23.05.1988 25 50 5375
12 yıl 6 ay(dahil) -14
yıldan az 24.05.1988 -23.11.1989 25 51 5450
11 yıl (dahil)-12 yıl 6 aydan az 24.11.1989 -23.05.1991 25 52 5525
9 yıl 6 ay (dahil)-11 yıldan az 24.05.1991 -23.11.1992 25 53 5600
A8 yıl  (dahil)-9 yıl 6 aydan az 24.11.1992- 23.05.1994 25 54 5675
6 yıl 6ay (dahil)-8 yıldan az 24.05.1994 -23.11.1995 25 55 5750
5 yıl (dâhil)-6 yıl 6aydan az 24.11.1995- 23.05.1997 25 56 5825
3 yıl 6 ay (dahil)-5 yıldan az 24.05.1997 -23.11.1998 25 57 5900
2 yıl 8 ay 15 gün (dahil)-3 yıl 6 aydan az 24.11.1998–08.09.1999 25 58 5975
TAMAM
Örnek:
Erkek sigortalının;
Cinsiyeti………………   :   Erkek
Çalıştığı sektör…………:   Özel
Doğum tarihi  …………:     01.01.1960
İlk işe giriş tarihi………:     01.01.1982
İşten ayrılış tarihi……..:     01.01.2008
ödeme gün sayısı:………    7200 gün
Tahsis talep tarihi……  :    15.01.2008
Bu örnekteki erkek sigortalı 25 yıllık sigortalılık süresini yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere 01.01.1982 tarihinde işe başlayanlar için gerekli olan 46 yaşını tamamladığından ve gerekli olan 5075 gün prim ödeme gün sayısından fazla olduğundan bu sigortalı 01.02.2008 tarihinden itibaren yaşlılık aylığına hak kazanmıştır.
4759 sayılı Kanuna göre kadın sigortalılar (4/a kapsamında sayılanlar) için kademeli yaşlılık aylığı bağlama koşulları:
23.05.2002 tarihindeki
Sigortalılık süresi: Sigortalının sigortalı işe
Giriş tarihi: Gerekli
Sigortalılık Doldurulacak Gerekli
Süresi Yaş Gün sayısı
20 yıl ve daha fazla 08.9.1981 ve öncesi 20 – 5000
18 yıl (dâhil) 20 yıldan az  09.9.1981-  23.5.1984 20 40 5000
17 yıl (dâhil)-18 yıldan az 24.5.1984–23.5.1985 20 41 5000
16 yıl (dâhil)-18 yıldan az 24.5.1985–23.5.1986 20 42 5075
15 yıl (dahil)-16 yıldan az 24.5.1986–23.5.1987 20 43 5150
14 yıl (dahil)-15 yıldan az 24.5.1987–23.5.1988 20 44 5225
13 yıl (dahil)-14 yıldan az 24.5.1988–23.5.1989 20 45 5300
12 yıl (dahil)-13 yıldan az 24.5.1989–23.5.1990 20 46 5375
11 yıl (dahil)-12 yıldan az 24.5.1990–23.5.1991 20 47 5450
10 yıl (dahil)-11 yıldan az 24.5.1991–23.5.1992 20 48 5525
9 yıl  (dahil) -10 yıldan az 24.5.1992–23.5.1993 20 49 5600
8 yıl  (dahil)  -  9 yıldan az 24.5.1993–23.5.1994 20 50 5675
7 yıl  (dahil)  -  8 yıldan az 24.5.1994–23.5.1995 20 51 5750
6yıl   (dahil)   - 7 yıldan az 24.5.1995–23.5.1996  20 52 5825
5 yıl  (dahil)  -  6 yıldan az 24.5.1996–23.5.1997 20 53 5900
4 yıl  (dahil)  -  5 yıldan az 24.5.1997–23.5.1998 20 54 5975
3 yıl  (dahil )  – 4 yıldan az 24.5.1998–23.5.1999 20 55 5975
2 yıl 8 ay 15 gün -3  yıl (dahil) 24.5.1999-  8.9.1999 20                56 5975
Örnek: Kadın sigortalının; TAMAM
Doğum tarihi……….    :  01.01.1969
İlk işe giriş tarihi………:  01.01.1987
İşten ayrılış tarihi…….  : 01.01.2007
Prim ödeme gün sayısı : 5761
Tahsis talep tarihi:        :  01.02.2007
Cinsiyeti                : Kadın
Çalıştığı sektör………    :Özel
Bu örnekteki kadın sigortalı, aylık bağlanması için 20 yıllık sigortalılık süresi ve gerekli 5150 prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirmişse de yukarıdaki tabloda belirtilen sigortalı başlangıç (01.01.1987) tarihine göre yaş şartı olan 43 yaşını doldurmadığından 01.02.2007 tarihli tahsis talep dilekçesine göre yaşlılık aylığı bağlanmasına imkan bulunmamaktadır.
Ancak bu kadın sigortalı 43 yaşını tamamlayacağı 02.01.2012 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunması halinde yaşlılık aylığı bağlanacak ve yaşlılık aylığı tahsis talep tarihini takip eden aybaşından itibaren başlatılacaktır.
Muhsin Ertekin
Emekli Sigorota Müdürü