ATATÜRK

Ey Türk Gençliği ! . . .

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yolculuğunda Samsun’a ilk adımın atıldığı 19 Mayıs 1919 tarihi; Atatürk’ün Selanik’ten sonra yeniden doğduğu doğum tarihidir. Atam doğum günün kutlu olsun. Bu kutlu yolculukta Atatürk’e yoldaş olan tüm vatanseverleri, saygı ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun.
Kendini her yaşta genç hisseden tüm yurttaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını canıgönülden kutluyorum.
Hüseyin Çetin, SorkunDer Başkanı
ATAM SANA MİNNETTARIM
Gelibolu’da Çanakkale geçilmez dedin, Osmanlı’nın şerefini kurtardın.
Kurtuluş Savaşı’nda hattı müdafaa yok sathı müdafaa var dedin, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdun.
Ay yıldızlı bayrağımızı yurdumun üstünde dalgalattın.
Dünya’nın mazlum milletlerine örnek oldun.
Yurtta sulh, cihanda sulh dedin, dünyaya barış ve güvenliği hedef gösterdin.
Tekke ve zaviyeleri kapattın, müslümanların kutsiyetini korudun.
Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin dedin.
Engin ufuklara açılan yollarımızı aydınlattın.
Cemalini görmesem de Sen, benim ruhumdasın, Atam sana minnettarım!
Benim en büyük eserim dediğin Cumhuriyet’e sahip çıkan gençlere hakkını helal et Atam.
Kurtuluş Savaşı’nı keşke Yunan kazansaydı diyen nankörlere, hakkını helal etme Atam.
En büyük Türk Atatürk; ruhun şad, doğum günün kutlu olsun!
Hüseyin Çetin  (Konya, 19.05.2021)
ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.
Mustafa Kemal Atatürk

Hazırlayan: Hüseyin Çetin SorkunDer Başkanı