SorkunDer Yönetim Kurulu

Bozkır ve Çevresi Dernekleri Federasyonu üyeliğimiz sona erdi.

Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneğinin 2. Olağan Genel Kurulunda, Federasyondan yeterli fayda sağlanamadığı gerekçesi ile Federasyondan çıkılması yönünde görüş bildirilmiş. Federasyon üyeliğinden çıkılması hususunda Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştı.

2. Olağan Genel Kurulumuzun kararı doğrultusunda, Yönetim Kurulumuzda, dokusal bir birliktelik sağlanamadığı gerekçesiyle 23/03/2014 tarih ve 03 sayılı kararı ile Bozkır ve Çevresi Dernekleri Federasyonu üyeliğinden çıkılmasına karar verilmiştir.

Bozkır ve Çevresi Dernekleri Federasyonu’da 31/03/2014 tarih ve 04 sayılı kararları ile Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneğinin Federasyon üyeliğinden ayrılama isteğini görüşerek onaylamıştır.

Federasyon olarak, üst düzey temsil yetkimiz varken; bu karar ile küçük bir dernek olarak üst düzey temsil yetkimizi kaybetmiş bulunmaktayız.

Bu karardan sonra, Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneği olarak geleceğimiz tartışır hale gelmiştir.

Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneği küçük bir Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olarak, birçok derneğe örnek olabilecek kapasitede ve güzellikte tüzel bir kişiliğe sahiptir.

Gerek Yönetimsel, gerek kurumsal, gerek hesap verebilirlik bakımdan şeffaf bir dernektir.

Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneği üyelerinin, derneğin gelecekteki durumunu kendi kararları ile belirleyeceğine inanıyorum.

Takdir sorkunlularındır.

Hazırlayan: Hüseyin Çetin-SorkunDer Başkanı