Kıssadan Hisse. Ben ve biz birlikte varız. Sorkunluların da bu kıssadan hisse çıkarmaları gerekir diye düşünüyorum.

Çin’de bir adam, her gün boynuna dayadığı kalın sopanın iki ucuna astığı
testilerle dereden su taşırmış evine.
Bu testilerden birinin yan kısmında çatlak varmış. Diğeri ise hiç kusursuz ve çatlaksızmış; ve her seferinde bu kusursuz testi adamın doldurduğu suyun tümünü taşır, ulaştırırmış eve.
Ama her zaman boynunda taşıdığı testilerden çatlak olanı eve yarım; diğeri dolu olarak varırmış iki sene her gün bu şekilde geçmiş. Adam her iki testiyi suyla doldururmuş ama evine vardığında sadece 1,5 testi su kalırmış.
Tabi ki kusursuz, çatlaksız testi vazifesini mükemmel yaptığı için çok gururlanıyormuş . Fakat zavallı çatlak olan kusurlu testi, çok utanıyormuş. Doldurulan suyun sadece yarısını eve ulaştırabildiği için de çok üzülüyormuş. İki yılın sonunda bir gün,
görevini yapamadığını düşünen çatlak testi,ırmak kenarında adama şöyle
demiş: ‘Kendimden utanıyorum. şu yanımdaki çatlak nedeniyle, sular eve gidene
kadar akıp gidiyor.’ Adam gülümseyerek dönmüş testiye; ‘göremedin mi? Yolun
senin tarafında olan kısmı çiçeklerle dolu.
Fakat kusursuz testinin tarafında hiç yok.Çünkü ben başından beri senin
kusurunu, çatlaklığını biliyordum.. Senin tarafına çiçek tohumları ektim..
Ve hergün o yolda ben su taşırken,sen onları suladın. 2 senedir o güzel
çiçekleri toplayıp,masamı süslüyorum. Sen kusursuz olsaydın, o çatlağın
olmasaydı evime böyle güzellik ve zarafet veremeyecektim’ diye cevap
vermiş.

Aslında hepimiz birer çatlak testiyiz her birimizin kendine has kusurları
vardır. Fakat sahip olduğumuz bu kusurlar ve çatlaklardır hayatlarımızı
ilginç yapan,mükafatlandıran, renklendiren. .
Etrafımızdaki her kişiyi,oldukları gibi kabullenin.. Onlardaki
kusurları değil, içlerindeki güzellikleri görün. . .

Can Dündar

http://www.uludagsozluk.com/k/k%C4%B1ssadan-hisse/

Derleyen : Hüseyin Çetin-SorkunDer Başkanı