SORKUNDER

KÖYÜNÜ UNUTMA!

Sorkun Köyü, suyun bol olduğu alanlardaki dağınık köy yerleşmelerine örnek tipik bir köydür.
Köyün girişi itibariyle, Bavlas, Sorkun,Tuzla, Heseli, Kızılçalı, Toplar, Çolaklar, Çelmeliler ve Kozlu  yerleşim yerlerinden oluşmaktadır.
Halk, her yerleşim yerini adına göre mahalle olarak isimlendirmiştir.
Toplar Mahallesi, Heseli Mahallesi gibi.
Köyümüz, 1996 yılında belde belediyesi oldukduktan sonra Güney ve Çarşamba adında iki mahalle oluşturulmuştur.
Böylece Sorkun Köyü, yerel yönetim birimleri arasında Sorkun Kasabası olarak yerini almıştır. Son olarak Büyükşehir Yasası çıktıktan (Resmi Gazete,6 Aralık 2012 Tarih ve 28489 Sayılı) sonra beldemiz Köyümüz, büyük şehre bağlı Bozkır’ın Sorkun Mahallesi olmuştur.
1960 yıllarda Bozkır/İlçeye indiğimizde
alış veriş yaptığımız esnaflar samimiyeti sağlamak için hangi köylüsün diye sorarlardı. Biz de falan köylüyüz derdik.
İşte ben o köylüyüm/Sorkun Köylüyüm.
Belde olunca idari yapıda bir yükseliş oldu. Ama yeterli nüfus olmayınca yeterince gelişme de olmamış.
Büyükşehir Yasasıyla idari birim olarak; beldemiz elimizden gittiği gibi köyümüz de elimizden gitmiş mahalle statüsüne geçmiştir.
Sorkun’un idari yapısı mahalle olsa da biz köylüyüz köylü kalacağız!
SorkunDer olarak; yukarıda belirttiğimiz Çarşamba/Uluçayın etrafında oluşan 9 mahalleye 10 yıldır gönül köprüleri kurmaya çalışıyoruz.
Hacı Bektaş Veli’in dediği gibi,
“Bir olalım, iri olalım, diri olalım.”
Değerli Sorkunlular, sağlıcakla sevgiyle kalın.
Hüseyin Çetin, SorkunDer Başkanı