Öküz ve Küp KESİN KÜPÜ KIRIN !

ÖKÜZÜ KESİN KÜPÜ KIRIN !
Komşunun öküzü avludaki zahire küpünün içindeki buğdayı yemeye çalışırken kafası sıkışır kalır. Mal sahibi ne yapsa, öküzün kellesini çömlekten çıkaramaz. Ne yapsın? Hemen akıldaneye koşar, durumu anlatır. Mehmet Ağa hiç istifini bozmadan: “ Hemen öküzün kafasını kesin, o zaman kurtulur” diye fetvayı verir. Öküzün kelleyi gövdeden ayırırlar ama ne fayda? Bakarlar yine kelle küpün içinde. Hemen koşarlar Mehmet Ağaya. Akıldane bu kez buyurur : “Ha öyle mi? O zaman hemen küpü kırın”…

KISSADAN HİSSE !
Hazırlayan: Hüseyin Çetin, SorkunDer Başkanı