SorkunDer

Değerli Üye, Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu, 01.05.2014 Tarih ve 06 sayılı kararı ile Derneğimizi, amaçlarını yeterince yerine getiremediği gerekçesiyle kapatmak üzere Olağanüstü Genel Kurul kararı almıştır. 2. Olağanüstü Genel Kurul aşağıdaki gündem içeriğiyle 01/06/2014 Pazar günü saat: 14.oo de Derneğin Şemsi Tebrizi Mahallesi Osmanbey Sokak No: 5/301 Karatay/Konya adresinde yapılacaktır.

Tüzük gereği bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamazsa 08/06/2014 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerin, 2. Olağanüstü Genel Kurul’a katılmalarını önemle tebliğ ve rica ederim. 01/05/2014

Hüseyin Çetin

Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

1-Açılış ve Yoklama

2-Divan Kurulunun Teşkili

3-Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması

Yönetim ve Denetim Kurulları ile Raporlarının İbrası

4-Derneğin Kapatılması Kararı

5-Tasfiye Halinde Derneğin Para ve Mal Mevcutlarının Devredileceği Yerin Belirlenmesi

6-Tasfiye Komisyonu Oluşturulması

7-Kapanış