Değerli Kasabalılar,

Kasabamız halkının verimli ürün yetiştirebilmesi için İlçemiz Tarım Müdürlüğü’ne Dernek olarak yazılı başvuruda bunmuştuk.

Değerli ilçe Yöneticileri, isteğimize ilgi göstermişler.Kasabalılar,Dernek ve İlçe Tarım Müdürlüğü olarak ortak çalışma önermişlerdir.

Kasabamızın kalkınmasını ve dayanışmasını sağlayabilmemiz için istekli öncü çiftçilere ihtiyacımız bulunmaktadır.

Kasabamızda en verimli ne yetiştirtirip ne üretebiliriz. Bu konuda bir ön çalışma yapmak üzere Ksabada veya Bozkır İlçe merkezinde ortak bir toplantı düzenliyeceğiz.

Öncü çiftçi olmak isteyen kasabalıların Mahalle Muhtarlıkalarımıza isimlerini yazdırmalarını istiyoruz.

Öncü çiftçileri belirledikten sonra ortak çalışma toplantısını yapmak üzere İlçe Tarım Müdürlüğ’ne müracaat edeceğiz. Belirlenen tarih, öncü çiftçilere kısa mesaj ile bildirilecektir.

Kasaba halkının, konuyu önemsemelerini ve ilgi göstermelerini bekliyoruz.

Hüseyin Çetin

Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı