SorkunDer

4. Olağan Genel Kurul Duyurusu:

Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığından:

Değerli Üye,

Derneğimizin 4.Olağan Genel Kurulu 09.06.2019 Pazar günü saat 14.oo de Bozkır Ve Çevresi Dernekleri Federasyonu İhsaniye Mahallesi İnce Minare Sokak Nu:29/101 Selçuklu/Konya adresinde yapılacak. Çoğunluk sağlanamazsa; 16.06.2019 Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın toplantı yeter sayısı ile aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır.

Tebliğ olunur. 09.05.2019

GÜNDEM                                           :

1- Yoklama ve açılış

2-Divan Kurulunun Teşkili

3-Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşı

4-Yönetim ve Denetim Kurullarının Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi

5-Yönetim ve Denetim Kurulu ile Hesaplarının İbra Edilmesi

6- Üyelikten çıkarılanların üyeliklerinin düşürülmesi ve aidat borçlarının silinmesi,

7-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi

8-Dilek ve Temenniler

9-Kapanış