4.Olağan Genel Kurul

Değerli Genel Kurul Üyeleri,

Sorkun Kasabası Kalkınma Ve Dayanışma Derneğimizin 4. Genel Kuruluna hoş geldiniz.

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Genel Kurulumuzun, hayırlı işlere vesile olmasını temenni ediyorum.

Derneğimiz, Tüzüğümüzün 2. Maddesi gereği,Sorkun Kasabasının hak ve çıkarlarını savunmak, gelişmesi ve    kalkınması için faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Dernek Yönetim Kurlunun, 3. Genel Kurulumuzdan bu yana geçen üç yıllık dönemde yaptığımız bazı çalışmaları özet olarak belirtecek olursak:

1-      Yönetim Kurulu olarak her ayın son Pazar günleri Sorkunlularla ‘’Aylık Söyleşi Toplantıları’’na devam ettik.

2-      Özel Yazır Engelliler Bakımevi ve Konya Dr. İsmail Işık Huzurevini ziyaret ettik ve ikramlarda bulunduk. Diğer hastanelerde yatan hastalarımızı ziyaret ettik. Kan ihtiyaçları SMS çağrıları ile giderildi.

3-      Resmi Kurumlarla ilişkilerimizi geliştirmek için Federasyon ve yöre dernekleriyle nezaket ziyaretlerinde bulunduk. Sorkun’nun ve yöremizin sorunlarına çözüm üretmek için fikirlerimizi ve önerilerimizi paylaştık. Bu kurumların bazıları: Selçuk Üniversitesinin Fakülte ve Yüksek Okul Müdürlükleri, Bozkır Kaymakamlığı, Bozkır Belediye Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi.

4-      Tarlalara ve bahçelere zarar veren yaban domuzlarıyla mücadele edilmesi için Hadim Derneği ve Çağlayanlılar Dernekleri ile işbirliği yaparak Konya İl Tarım Müdürlüğü ve Tarım, Orman ve Çevre Müdürlüğü Yaban Hayatı Koruma Konya İl Müdürlüğüne, Küçük Hisarlıklı Emekli Öretmen Mithat Arı’nın hazırladığı ‘’Torosların Domuz Sorunu Raporunu’’ ilettik ve fikir alış verişinde bulunduk. Önerilerimizi Konya Valiliğine ileteceklerini bildirdiler.

5-      Sorkun’da tarımın, hayvancılığın geliştirilmesi için Bozkır Kaymakamlığı, Bozkır İlçe Tarım Müdürlüğü ve Sorkun Muhtarlığı ile SorkunDer’in birincisini, 14.02.2011 Tarihinde yaptığımız Çiftçi Toplantısının 2.sini de 03.01.2018 Tarihinde Sorkun’da  gerçekleştirdik. Köylüler, hayvancılık, arıcılık ve ekilecek ürünler hakkında bilgilendirildi. Tarımsal desteklerden yararlanmaları tavsiye edildi. Köylümüz, Emekli Öğretmen Mehmet Göksu anısına yöreye uygun ceviz fidanları dağıtıldı.

6-      Sosyal etkinlik olarak; her ramazan bayramında köylülerle köy merkezinde topluca bayramlaşarak;  yemek ve çay ikramı yapılmaktadır. Bu etkinliği hemşehrilerimizin destekleriyle sürdürmek istiyoruz.

7-      Köyümüzün içme suyu sorunu devamlı gündemde tutularak; Koski’nin Hanpınarı  Grup içme suyundan 2019 Yatırım Projesine eklenerek Sorkun’ada içme suyu verilmesine katkı vermiştir. Kabulü yapılmadan atıl duruma gelen ‘’Damla Sulama Projesi’’de gündemde tutularak Bozkır Kaymakamlığının çözüm üretmesini sağlayacağız.

8-      Hemşehrilerimiz, Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneğimizin çalışmalarını internet ortamında    http://sorkunder.com/ http://www.sorkunkasabasi.com/ dan takip edebilirler.

Derneğimizin e-posta adresi  sorkun-der@hotmail.com.tr dir.

SorkuDer, aylık 5000 kısa SMS ile hemşehrilerimizi bilgilendirmektedir.

9-      Derneğimiz, bu dönemde çoğu üye aidatlarından; Sorkunlu yüksekokul öğrencilerine 8.800.-TL. öğrenim yardımı/ burs vermiştir. Sorkun İlköğretim Okuluna da 1.605.- TL. ayni yardım yapmıştır. Bütçemiz elverdiğince de devam edeceğiz. Hemşehrilerimizinden öğrencilerimizi desteklemelerini istiyoruz.

10-   Üç yıllık gelirimiz 19.563.-TL dir. Gelecek üç yılda da 20.000.TL gelir beklenmektedir.

Sorkunluların birlik ve beraberliğini temsil eden Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneği SorkunDer’in, çalışmalarını destekleyen hemşehrilerimize, Yönetim Kurulu olarak gönülden teşekkür ediyoruz.

Genel Kurul çalışmalarımız, beldemize, belde insanlarımıza ve yararlı işlere vesile olmasını temenni eder; çalışma raporumuzu Genel Kurulun onayına arz ederiz. 16.06.2019

https://youtu.be/0vXVUTLnRLE

Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu

Hüseyin Çetin             Mehmet Başaran     Mustafa Sarıkaya     Mehmet Akgül     Necati Gevenli

Başkan                   Başkan Yardımcısı             Sayman                     Sekreter                   Üye

Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneği 4. Olağan Genel Kurulu Denetim Raporu
Değerli Genel Kurul Üyeleri,
Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneğimizin,
Dernek İşlemleri ve kayıtları yasalara,dernek tüzüğüne ve yönetim kuurulu kararlarına uygun bir şekilde
yapıldığı,kayıt defterleri, gelir-gider evrakları dosyalarında düzenli bir şekilde muhafaza edildiği;
Denetim Kurulumuzun Dernek Merkezimizdeki incelemelerimizden anlaşılmıştır.
Derneğimizin yıllar itibari ile gelir-gider kasa ve banka mevcutları aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir.
Yıllar Aidat Bağış Toplam Gelir Eğitim Gideri Genel Gider Toplam Giderler
2016 Mali Yılı 2.370,00 3.495,00 5.865,00 3.849,00 1.507,29 5.356,29
2017 Mali Yılı 2.800,00 1.440,00 4.240,00 0,00 1.508,89 1.508,89
2018 Mali Yılı 2.125,00 3.805,00 5.930,00 3.556,03 2.092,45 5.648,48
2019 Mali Yılı (09.06.2019) 790,00 1.635,00 2.425,00 3.000,00 581,51 3.581,51
Toplam 8.085,00 10.375,00 18.460,00 10.405,03 5.690,14 16.095,17
Devir Banka Mevcutları 2.981,75 4.167,00
Devir Kasa Mevcutları 456,59 1.636,17
Genel Toplam 21.898,34 21.898,34
Dernek Yönetim Kurulu üyelerini, titiz ve özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ederiz.
Denetim Kurulu Raporumuzu, Derneğimizin 4. Genel Kuruluna arz eder;
Dernek Yönetim Kurulunu ve hesaplarının ibra edilmesinden yana görüşlerimizi bildiririz. 09.06.2019
Denetim Kurulu
Hasan Hüseyin Öneği Süleyman Çetin Ali Osman Yılmaz
Denetim Kurulu Başkanı        Başkan Yardımcısı                                     Üye

Sorkun Kasabası Kalkınma Ve Dayanışma Derneği/SorkunDer 4. Olağan Genel Kurulunu 16,06,2019 tarihinde gerçekleştirdi.
Gündem maddeleri görüşülerek çalışmalarını tamamlamıştır.
Yönetim ve Denetim Kurulları seçimlerinde fazla bir değişikliğe gidilmemiştir.
Derneğimizin gelecek üç yılda da hayırlı işlere vesile olmasını temenni ederim.
https://youtu.be/0vXVUTLnRLE
Hüseyin Çetin/SorkunDer Başkanı