SorkunDer Başkanı

SorkunDer Başkanı

Dernek Yönetim Kurulumuz 15 Ocak 2013 günü Dernek Merkezinde toplanarak 2012 Mali Yılı hesaplarını görüşerek 15/01/01/2013 tarih ve 1 numaralı kararla bağladı ve 2013 yılına devretti.Dernek tüzüğü gereği Dernek Başkanımız Hüseyin Çetin,Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneğimizin 2012 Mali Yılı Hesapları Ek-21 Beyannamesini 17/01/2012 tarihinde Konya İl Dernekler Masası Müdürlüğü’ne vermiştir.
Gelirlerimiz aidat ve bağış olarak önceki yıla oranla çok küçük artışlar göstermiştir. Dernek üye sayı artışı olmasına karşılık aidatlarda yeterli artış olmamıştır.Üyelerimiz aidat ödeme konusunda biraz geri kalmıştır.Üyelerimizin giriş tarihlerine göre aidat borçları birikmeye başlamıştır.
Dernek giderlerimiz:Dernek donanımı için satın alınan eşyaların yanında burada en büyük pay dernek kirası ve bağlı giderleri olmuşturmaktadır.
Gelecek planlarımızı,etkinliklerimizi yerli yerinde yapabilmemiz için üye sayımızın artması ve buna bağlı olarak gelirlerimizin de çoğalması gerekmektedir.
Değerli Sorkunlu hemşehrilerimiz,Dernek Yönetimiyle iletişim kursunlar.Katkılarıyla,görüş ve önerileriyle desteklesinler.İletişim adreslerimizi bu sitede bulabilirler.
Hemşehrilerimizin,Derneğin gelir durumuna göre doğru ve iyi işler yaptığına inanmalarını istiyoruz.
Dernek Yönetimi olarak, Denetim Kurulumuza verdiğimiz hesapları,her isteyen üyemize de
istedikleri zaman verebiliriz.
Bu amaçla Derneğimizin 2012 Yılı Ek-21 Beyannamesindeki gelir gider tablosu aşağıya çıkarılmıştır.
Derneğimize maddi manevi her türlü desteği veren herkese teşekkür ederim.

Hüseyin Çetin,Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneği(SorkunDer) Başkanı

SORKUN KASABASI KALKINMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ DENETİM KURULU RAPORU

Sorkunder
Yönetim Kurulu Başkanlığına
Konya

Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneğinin 01/01/2012-31/12/2012 Dönemi Hesapları Denetim Kurulumuz tarafından denetlendi.
Derneğimizin hesap ve işlemleri denetim kurulunca dernekler kanunu, dernek tüzüğü, ilgili mevzuatlar ve genel kabul görmüş muhasebe standartları çerçevesinde incelenmiş ve aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
Saklanması gerekli evrakların titizlikle muhafaza edildiği, yapılan harcamaların belgelere dayalı olduğu, yönetim kurulu kararlarına uygun olduğu;
Yönetim kurulunun, üyelerin hak ve menfaatlerini titizlikle kurumak için çaba sarfettiği,
Defterlerin ve belgelerin düzenli olarak yazıldığı; hususlarını tespit etmiş ve aşağıdaki gelir gider tablosunun belgelere uygun ve doğru olduğu tespit edilmiştir.

01/01/2012-31/12/2012 Dönemi İşletme Hesabı Gelir –Gider Tablosu:

Genel giderler: : 4,549,65 Önceki yıldan devir kasa : 881,19
Federasyon Aidatı : 600,00 Önceki yıldan devir banka :1,965,00
Kasa : 1,028,54 Üye aidatları : 3,130,00
Banka : 1,155,00 Bağış ve yardımlar :1,357,00

Genel toplam : 7,333,19 Genel toplam : 7,333,19

DENETİM KURULU.15/01/2013

Mehmet Bingöl Metin Ertekin Hasan Hüseyin Öneği
Denetim Kurulu Üyesi Denetim KuruluÜyesi Denetim Kurulu Başkanı