SORKUN’UN HALK EDEBİYATI VE HALK BİLİMİ

Fatma Doğan

ÖN SÖZ

Halk bilimi ve halk edebiyatı, insan yaşamının doğumundan ölümüne kadar içerisinde yer alan maddi ve manevi bütün ögeleri kapsayan, araştıran, değerlendiren, insanlığın kültür tarihinin ve halk kültürünün gelişimi arasındaki farkları ortaya koyan bir bilim dalıdır. Yapmış olduğum bu derlemede geçmişten geleceğe kültürel zenginliği ortaya çıkarmak amaçlı tarihi süreç içindeki sözlü kültürün günümüze ulaşan mahsulleri araştırılmıştır. Folklorik unsurlar detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Bütün bunlardan hareketle Anadolu insanının dünya görüşünü, yaşama biçimini, bireysel-toplumsal sorunlarını görmekteyiz. Bir milletin kültürel kimliğinin oluşmasında halk kültürünün ve ürünlerinin önemi büyüktür.
Bu çalışma Bozkır-Sorkun Kasabasında yapılmış olup, ses kayıtlarının hepsi mahalle insanına aittir. Gezip görülen yerlerin fotoğrafları bu derlemede kaynak olarak kullanılmıştır. Bazı kaynak kişilerim ses ve görüntü almama izin vermediler. Ben de onlar anlatırken kendim not tuttum. Birkaç tanesi de anlattığı hikayelerin devamını unuttuklarını söylediler. Bazıları gerçekten unutmakla beraber bazıları ise bilmelerine rağmen unuttuklarını söylediler. Onları ne kadar ikna etmeye çalışşam da söylemediler. Bunun haricinde Sorkun’daki bazı etnografik malzemeleri bulmakta zorluk çektim. Kullanım alanı zayıfladıkça artık evlerde pek bulundurulmamaktadır. Kapı kapı dolaşarak zorda olsa bu malzemeleri buldum. Fotoğraflarını çektim ve derlememde kullandım. Bazı yöresel yemeklerimizi anneme yaptırıp, bazılarını ise denk geldiğim evlerde fotoğraflarını çekerek çalışmama koydum.
Çalışma konusunun belirlenmesinde ve çalışmanın hazırlama sürecinin aşamalarında bilgilerini, tecrübelerini ve değerli zamanını esirgemeyerek bana yardımcı olan değerli hocam Dr. Öğr. Üyesi Aziz AYVA’ya teşekkürü borç bilirim. Çalışmamda bana yardımcı olan başta kaynak kişilerime (Yusuf DOĞAN, Yusuf KARABACAK, Fatma DOĞAN, Arzu GÜNEY, Gülten ARSLAN, Miyase KOÇAK) şükranlarımı sunarım. Beni bu günlere sevgi, saygı ve merhamet kelimelerinin anlamlarını bilecek şekilde getiren, desteklerini bir an bile esirgemeyen, bana güvenen, her zaman arkamda duran aileme ise ne kadar teşekkür etsem azdır. Sorkun’un kalkınmasında ve gelişmesinde, birlik içinde olmamıza
IV
yardımcı olan Sayın Hüseyin Çetin’e minnetlerimi özellikle belirtmek istiyorum. Çalışmamın hazırlanması konusunda bana yardımcı olması sebebiyle de ayrıca kendisine teşekkür ederim. Son olarak şiirleriyle yapmış olduğum ödevi renklendiren, bir an olsun yardımcı olmakta tereddüt etmeyen kasabamız şairleri Kemal SEYYAHİ ve Celal Ünal’a çok teşekkür ederim.
Fatma DOĞAN
Konya/2020
V
İÇİNDEKİLER
BİLİMSEL ETİK SAYFASI………………………………………………………………………….. I
TEZ KABUL FORMU …………………………………………………………………………………. II
ÖN SÖZ …………………………………………………………………………………………………….. III
İÇİNDEKİLER ……………………………………………………………………………………………. V
GİRİŞ …………………………………………………………………………………………………………… 1
A. SORKUN’UN TARİHÇESİ ………………………………………………………………………. 1
A.1. Türklerden Önce Sorkun Yöresi …………………………………………………………….. 1
A.2. Türk İdaresinde Sorkun …………………………………………………………………………. 1
B. SORKUN’UN COĞRAFİ DURUMU ………………………………………………………… 1
BİRİNCİ BÖLÜM
SORKUN KASABASI HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİ
A. MENSUR TÜRLER ………………………………………………………………………………….. 3
1. Masallar ………………………………………………………………………………………………….. 3
1.1. Bir Gulp ……………………………………………………………………………………………. 3
1.2. Bismillah ………………………………………………………………………………………….. 3
1.3. Eğri Büğrü ………………………………………………………………………………………… 4
1.4. Garınca ve Develer …………………………………………………………………………….. 4
1.5. Goca Gurt …………………………………………………………………………………………. 5
1.6. Hileci Dilki ……………………………………………………………………………………….. 5
1.7. Güller Açan Gız …………………………………………………………………………………. 6
1.8. Küllükdeki Horaz ………………………………………………………………………………. 6
1.9. Barmak Yiyen Cadı ……………………………………………………………………………. 7
1.10. Mıddıcık …………………………………………………………………………………………. 7
1.11. Açıl Ağacım Açıl ……………………………………………………………………………… 9
1.12. Süslü Gadın …………………………………………………………………………………….. 9
2. Efsaneler ……………………………………………………………………………………………….. 11
2.1. Tazı Alanı ……………………………………………………………………………………….. 11
2.2. Dipsiz Göl Efsanesi ………………………………………………………………………….. 11
2.3. Delalı Gayası …………………………………………………………………………………… 12
3. Halk Hikayeleri ……………………………………………………………………………………… 14
3.1. Hurşit Bey ile Mahin ………………………………………………………………………… 14
3.2. Arzı ile Gamber ……………………………………………………………………………….. 15
3.3. Beğbeyra ile Mahmeyri …………………………………………………………………….. 16
4. Menkıbeler ……………………………………………………………………………………………. 19
4.1. Hz. Yusuf Kıssası …………………………………………………………………………….. 19
5. Fıkralar …………………………………………………………………………………………………. 22
5.1. Doğdu Öldü …………………………………………………………………………………….. 22
VI
5.2. Gurdun Guyruğu ………………………………………………………………………………. 22
5.3. Hoca Efendi İle Eşşek ………………………………………………………………………. 22
B. MANZUM TÜRLER ………………………………………………………………………………. 23
1. Maniler …………………………………………………………………………………………………. 23
2. Ninni …………………………………………………………………………………………………….. 26
3. Tekerlemeler …………………………………………………………………………………………. 27
4. Ağıtlar ………………………………………………………………………………………………….. 29
5. İlahiler ………………………………………………………………………………………………….. 31
C. KALIPLAŞMIŞ İFADELER …………………………………………………………………… 34
1. Atasözleri ve Deyimler …………………………………………………………………………… 34
2. Dua ve Beddualar …………………………………………………………………………………… 36
3. Bilmeceler …………………………………………………………………………………………….. 38
4. Sayışmacalar …………………………………………………………………………………………. 40
İKİNCİ BÖLÜM
SORKUN KASABASI HALK BİLİMİ ÜRÜNLERİ
A. GEÇİŞ DÖNEMİ UYGULAMALARI …………………………………………………….. 43
1. Doğum ………………………………………………………………………………………………….. 43
2. Ölüm …………………………………………………………………………………………………….. 45
3. Evlenme ………………………………………………………………………………………………… 46
B. SORKUN’ DA BAYRAM ………………………………………………………………………… 49
1. Ramazan Bayramı ………………………………………………………………………………….. 49
2. Kurban Bayramı …………………………………………………………………………………….. 50
C. SORKUN’ UN YÖRESEL YEMEKLERİ ……………………………………………….. 51
1. Garamlık Pilavı ……………………………………………………………………………………… 51
2. Etli Nohutlu Pilav …………………………………………………………………………………… 52
3. Kurutulmuş Bakla Yemeği ………………………………………………………………………. 53
4. Mıkla ……………………………………………………………………………………………………. 54
5. Yoğurtlu Çorba………………………………………………………………………………………. 55
6. Şalga Pilavı……………………………………………………………………………………………. 56
7. Ayran Aşı ……………………………………………………………………………………………… 57
8. Bancar Pürçüğü Pilavı …………………………………………………………………………….. 58
9. Etli Bamya Çorbası ………………………………………………………………………………… 59
10. Soğan Aşı ……………………………………………………………………………………………. 60
11. Keşli Ekmek ………………………………………………………………………………………… 61
12. Tarhana Çorbası …………………………………………………………………………………… 63
12.1. Tarhana Yapımı ……………………………………………………………………………… 63
13. Sobada Dilimlenmiş Gumpir ………………………………………………………………….. 66
14. Sini Dişi ………………………………………………………………………………………………. 67
15. Keşkek ………………………………………………………………………………………………… 68
VII
16. Bulgur Yapımı ……………………………………………………………………………………… 69
17. Keş Yapımı………………………………………………………………………………………….. 71
18. Salça Yapımı ……………………………………………………………………………………….. 73
19. Tahin Yapımı / Tahin Derğirmenleri ………………………………………………………. 74
D. SORKUN’ DA HALK HEKİMLİĞİ VE OCAKLAR ………………………………. 76
1. Halk Hekimliği ………………………………………………………………………………………. 76
2. Ocaklar …………………………………………………………………………………………………. 78
E. SORKUN’ DA HALK İNANIŞLARI ……………………………………………………….. 80
F. SORKUN’UN YÖRESEL KIYAFETLERİ ………………………………………………. 83
G. SORKUN’ DA ÇOCUK OYUNLARI ……………………………………………………… 84
1. Dombiş …………………………………………………………………………………………………. 84
2. Birdir Bir ………………………………………………………………………………………………. 84
3. Körebe ………………………………………………………………………………………………….. 85
4. Cıngırlık ……………………………………………………………………………………………….. 85
5. Oratada Sıçan ………………………………………………………………………………………… 86
6. Cehennem ……………………………………………………………………………………………… 86
7. Top Taş…………………………………………………………………………………………………. 87
8. Çarşıya Gittim ……………………………………………………………………………………….. 87
9. Mendil Kapmaca ……………………………………………………………………………………. 88
10. İp Atlama …………………………………………………………………………………………….. 89
11. Bilemedim Bulamadım …………………………………………………………………………. 90
12. İstop ……………………………………………………………………………………………………. 91
13. Bilya Oyunu ………………………………………………………………………………………… 91
14. Kipi …………………………………………………………………………………………………….. 92
15. Aşık Oyunu …………………………………………………………………………………………. 92
16. Yağ Satarım Bal Satarım ……………………………………………………………………….. 93
17. Çatlak Patlak ……………………………………………………………………………………….. 93
18. Saklambaç …………………………………………………………………………………………… 94
19. Vezirgan Başı ………………………………………………………………………………………. 95
H. SORKUN’UN YER ADLARI VE HALK AĞZI ………………………………………. 96
1. Sorkun’un Yer Adları ……………………………………………………………………………… 96
1.1. Domuz Tepesi ………………………………………………………………………………….. 96
1.2. Kelek Yeri ………………………………………………………………………………………. 96
1.3. Borluk …………………………………………………………………………………………….. 96
1.4. Apdal Yurdu ……………………………………………………………………………………. 96
1.5. Birevler …………………………………………………………………………………………… 96
1.6. Yaz Munarı ……………………………………………………………………………………… 97
1.7. Öylen Yeri ………………………………………………………………………………………. 97
1.8. Su Gözü ………………………………………………………………………………………….. 97
1.9. Yoğurdu Gara Dağı ………………………………………………………………………….. 97
1.10. Akmunar Dağı ……………………………………………………………………………….. 97
VIII
1.11. Yaylalar ………………………………………………………………………………………… 97
1.12. Daryası ………………………………………………………………………………………….. 99
1.13. Gatıran Burnu ………………………………………………………………………………… 99
1.14. Hacı Omar Depesi ………………………………………………………………………….. 99
2. Sorkun’un Halk Ağzı ……………………………………………………………………………. 100
I. SORKUN’UN ETNOGRAFİK MALZEMELERİ …………………………………… 102
1. Dibek ………………………………………………………………………………………………….. 102
2. Elek ……………………………………………………………………………………………………. 102
3. Saban ………………………………………………………………………………………………….. 102
4. Atkı …………………………………………………………………………………………………….. 102
5. Dirgen …………………………………………………………………………………………………. 102
6. Yuvak …………………………………………………………………………………………………. 102
7. Kile …………………………………………………………………………………………………….. 102
8. Dırmık ………………………………………………………………………………………………… 102
9. Senit……………………………………………………………………………………………………. 102
10. Sini …………………………………………………………………………………………………… 102
11. Gosa………………………………………………………………………………………………….. 103
12. Külünk ………………………………………………………………………………………………. 103
13. Bişşek ……………………………………………………………………………………………….. 103
14. Tuluk ………………………………………………………………………………………………… 103
15. Gazan ………………………………………………………………………………………………… 103
16. Eksiranı …………………………………………………………………………………………….. 103
17. Galbur ……………………………………………………………………………………………….. 103
18. Sâç ……………………………………………………………………………………………………. 103
19. Güğüm ………………………………………………………………………………………………. 103
20. Sayacak …………………………………………………………………………………………….. 103
21. Dığan ………………………………………………………………………………………………… 104
22. Tufran ……………………………………………………………………………………………….. 104
23. Orak ………………………………………………………………………………………………….. 104
24. Tağra ………………………………………………………………………………………………… 104
25. Nacak ………………………………………………………………………………………………… 104
26. Satır ………………………………………………………………………………………………….. 104
27. Eğef ………………………………………………………………………………………………….. 104
28. Yan Gayış ………………………………………………………………………………………….. 104
29. Şelek Gazma ………………………………………………………………………………………. 104
30. El Daşı ………………………………………………………………………………………………. 104
31. Çapa ………………………………………………………………………………………………….. 105
32. Irbık ………………………………………………………………………………………………….. 105
33. Bel ……………………………………………………………………………………………………. 105
34. Mıh …………………………………………………………………………………………………… 105
35. Balta …………………………………………………………………………………………………. 105
IX
36. Çilingir ……………………………………………………………………………………………… 105
37. Yağrık ……………………………………………………………………………………………….. 105
38. Sındı …………………………………………………………………………………………………. 105
39. Gıl Darağı ………………………………………………………………………………………….. 105
40. Örs ……………………………………………………………………………………………………. 105
41. Gosa Çekici ……………………………………………………………………………………….. 106
42. Dörpü………………………………………………………………………………………………… 106
43. Bakraç ………………………………………………………………………………………………. 106
44. Erende ………………………………………………………………………………………………. 106
45. Semer………………………………………………………………………………………………… 106
46. El Terezisi …………………………………………………………………………………………. 106
47. Küme ………………………………………………………………………………………………… 106
48. Maşrafa ……………………………………………………………………………………………… 106
49. At Arabası …………………………………………………………………………………………. 106
50. Eğe ……………………………………………………………………………………………………. 106
51. Beğlik Gazma …………………………………………………………………………………….. 106
52. Dağar ………………………………………………………………………………………………… 107
53. Gem ………………………………………………………………………………………………….. 107
54. Çizi Gazması ……………………………………………………………………………………… 107
55. Bişirgeç …………………………………………………………………………………………….. 107
56. Düğen ……………………………………………………………………………………………….. 107
İ. YAĞMUR DUASI ………………………………………………………………………………….. 108
J. KOÇ-TEKE KATIMI ……………………………………………………………………………. 109
K. KURT AĞZI BAĞLAMA ……………………………………………………………………… 111
L. KÜTÜK DÖKME ………………………………………………………………………………….. 112
M. HIDIRELLEZ ……………………………………………………………………………………… 113
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SORKUN KASABASI ŞAİRLERİ, OZANLARI, HALK ŞİİRLERİ ÖRTNEKLERİ
A. YURTTAŞ HÜSEYİN …………………………………………………………………………… 114
1. Hayatı …………………………………………………………………………………………………. 114
2. Şiirleri …………………………………………………………………………………………………. 115
2.1. Karasu …………………………………………………………………………………………… 115
2.2. Kendinle Söyleşmek ……………………………………………………………………….. 115
2.3. Çocukluğuma Bakıyorum Çocukluğumu Hatırlıyorum ……………………….. 116
2.4. Yurttaşca ……………………………………………………………………………………….. 117
2.5. Koca Çınar …………………………………………………………………………………….. 118
2.6. Hüseyin Nedir ………………………………………………………………………………… 118
2.7. Küs Gitmek ……………………………………………………………………………………. 119
X
B. CELAL ÜNAL ………………………………………………………………………………………. 120
1. Hayatı …………………………………………………………………………………………………. 120
2. Şiirleri …………………………………………………………………………………………………. 121
2.1. Hasretinle Üşüyorum ………………………………………………………………………. 121
2.2. Üşüyorum ……………………………………………………………………………………… 122
2.3. Öğrendim ………………………………………………………………………………………. 123
2.4. Silindi Tüm Renklerim ……………………………………………………………………. 123
2.5. Yolcu ……………………………………………………………………………………………. 123
2.6. Zaman Beni mi Ben Zamanı mı ……………………………………………………….. 124
2.7. Saldım …………………………………………………………………………………………… 125
2.8. Yüreğim Buzdu ……………………………………………………………………………… 125
2.9. Aldanma ……………………………………………………………………………………….. 126
2.10. Ben Bir Öğretmenim …………………………………………………………………….. 126
C. KEMAL SEYYAHİ ………………………………………………………………………………. 127
1. Hayatı …………………………………………………………………………………………………. 127
2. Şiirleri …………………………………………………………………………………………………. 127
2.1. Berna ile Ahmed’e Ağıt ………………………………………………………………….. 127
2.2. Çık ……………………………………………………………………………………………….. 128
2.3. Tesbih Eder Mevlayı… …………………………………………………………………… 129
2.4. Çanakkale ……………………………………………………………………………………… 130
2.5. Bir Hoş Oldum Be… ………………………………………………………………………. 131
2.6. Zalim ……………………………………………………………………………………………. 132
2.7. Muhammed Ali Aşkına …………………………………………………………………… 133
2.8. Yarıda Kaldı ………………………………………………………………………………….. 134
2.9. Özledim ………………………………………………………………………………………… 134
2.10. Sorkun’um …………………………………………………………………………………… 135
SONUÇ …………………………………………………………………………………………………….. 137
EKLER …………………………………………………………………………………………………….. 139
KAYNAK KİŞİLER ………………………………………………………………………………….. 149
KAYNAKÇA …………………………………………………………………………………………….. 153
BİBLİYOGRAFYA………………………………………………………………155
1
GİRİŞ
A. SORKUN’UN TARİHÇESİ
A.1. Türklerden Önce Sorkun Yöresi
Köyün çevresindeki antik kalıntılardan, sadece eski zamanlarda yerleşim bölgesi olduğu tespit edilmiştir. Kimlerin yaşadığına dair şimdilik hiçbir ize rastlanılmamıştır. Yaklaşık yüz yıl önce köyün Kızılçal mahallesi taraflarında Ermenilerin yaşadığı halk tarafından söylenmektedir.
A.2. Türk İdaresinde Sorkun
Çevresinde bulunan antik eserlerden anlaşılacağı gibi, bölgenin belirli noktalarının antik dönemlerden beri kullanım alanı olduğu görülmektedir.
Kuruçay yolu üzerindeki Dodurga mevkiindeki haberlerden de burasının daha önceden meskûn bir yer olduğu görülür. Dodurga, Oğuzların Bozok koluna mensup bir Türkmen boyudur. Muhtemelen burada yaşayıp ismini verenler bölgeye gelen ilk Müslüman Türklerdir. Bölgenin Türk unsurunun çekirdeğini oluşturanlar, burada yurt kuranlar da Dodurga Türkleridir.
B. SORKUN’UN COĞRAFİ DURUMU
Sorkun’un iklimi Bozkır ilçesi ve civar köylerdeki iklimle benzerlik göstermektedir. Akdeniz ve karasal iklim geçiş bölgesinde bulunmaktadır. Kışın kar yağışı oldukça fazladır. Sorkun Kasabası genel olarak serin bir havaya sahiptir.
Sorkun Kasabası kısa boylu ot topluluklarına ev sahipliği yapar. Dağ ve tepelerin yükseltisine göre iğne ve geniş yapraklı ormanlar mevcuttur. Sorkun Kasabası’nın ve Karacahisar Köyü’nün batısından doğan pınarların oluşturduğu Çarşamba Çayı, köyün en değerli su kaynağıdır. Karacahisar Köyü sınırları içerisinde bulunan Aygır Şelalesi de Sorkun için önemli bir yere sahiptir. Evlerde içme suyu olarak kullanılan sular Aygır Şelalesi’nden gelmektedir. Bunun haricinde bahçe suları da yine bu şelaleden sağlanmaktadır. Aygır Gediği, sık sık ziyaretçilerle
2
dolup taşar. Hafta sonları piknik yapmak için gelenlerin sayısı oldukça fazladır. Doğal bir ortam, temiz bir hava, muhteşem görselliği ile beğenileri üzerinde tutmuştur. Farklı illerden, ilçelerden gelen çoğu kişiye güzel bir gün geçirme olanağı sağlar. Bu yüzden mesire alanı olarak bilinir.
3
BİRİNCİ BÖLÜM
SORKUN KASABASI HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİ
A. MENSUR TÜRLER
1. Masallar
Esas itibarıyla sözlü anonim halk edebiyatı ürünü olan masal, kahramanları arasında olağanüstü şahıs veya yaratıkların bulunabildiği, anlatılan olayların tamamen gerçek dışı olduğu, yer ve zaman ögesinin ise daima belirsiz olduğu bir anlatı türüdür. Bu bölümde dört kaynak kişiden on iki tane masal derlenmiştir. Hayvan masalları biraz daha ağırlıklı olarak karşımıza çıkmaktadır. Her masalın sonunda ders verme amacı güdülmüştür.
1.1. Bir Gulp
Evveli Antalya gibi bi yerde adamın biri acıkmış, valiye çıkmış:
̶ “Ben acıktım, bana ekmek ver valim!” demiş. Vali:
̶ “Dünya yedi gulplu bi gazan. Get bi gulpunu bul sende gazan!” demiş. Adamı ordan göndermiş.
Adam böyük bi mezerliğin köşesine büfe gibi bi yer yapdırmış. Gelen cenaze sağıplarından üç beş lira alırımış. Bu paralarılarılada gendine bi apartuman yapdırmış. Millet dayanamayıp valiye şikayet etmiş. Vali, o adamın çağrılmasını emreder. Adam gelir. Vali: “Oğlum sen ne yapdın? Herkes senden acınıyor.” Adam:
̶ “Ben siz ne dediyseniz onu yapdım. Dünya yedi gulplu bi gazan, get bi gulpunu bul sende gazan dediniz. Bende getdim mezerliğin yanında bi gulpunu buldum gazandım.” demiş. (K.K. Yusuf DOĞAN)
1.2. Bismillah
Isıcakda dilkinin biri dereden geçeyorumuş. Yokardan bi keklik uçmuş, dilkinin önüne gelmiş. Dilki bunu fırsat bilip, kekliği yakalar ve yemeye galkar. Keklik:
4
̶ “Ula dilki gardeş, sen beni nağıl olsa yeyecen. Bi besmele çek barı da öyle ye!” demiş. Dilki:
̶ “Bismillaaaaaaahhh!” deriken ağzını açdığında keklik bu durumdan yararlanıp dilkinin elinden gaçar. Dilki de :
̶ “Bundan sonra garnını doyurmadan besmele çekenin vay halına!” demiş. (K.K. Yusuf DOĞAN)
1.3. Eğri Büğrü
Böyük bi ırmakda dilkiyle ilan arkadaş olmuş, gezerlerimiş. Irmağın diğer tarafına geçeceklerimiş. Dilki:
̶ “Ula ilan gardeş! Beni garşı tarafa götürüver. Ben yüzme bilmem.” demiş. İlan dilkinin sırtına sarmalanmış. Tam ırmağın ortalarına vardıklarında ilan dilkiyi sıkagoymuş. Dilki dabana doğru batmaya başlamış. Demiş ki :
̶ “İlan gardeş! Son kez yüzünü öpeyim, halallaşalım.” demiş. İlan hemen gafasını uzatmış ki dilki gafayı dutduğu gibi ikisi birden garşıya geçmişler. Dilki:
̶ “Eğri büğrü halt yeme, işini dürüs yap!” demiş. (K.K. Yusuf DOĞAN)
1.4. Garınca ve Develer
Garıncaların bi yuvası varımış. Padişahın develeri her gün gelir orada yatırlarımış. Garınca yuvalarının üstünde ağnarlarımış. Garıncalar dayanamayıp padaişaha şikayette bulunmuşlar. Padişah garıncaları güççük görmüş, onları hafife almış ve ilgilenmemiş. Garıncalar boyunlarını bükerek geri dönmüşler. Hınçlarını almak için toprağın altını boşaltmaya garar verirler. Uzun çabaların sonucu boşaltmışlar. Zabah develer geldiğinde hepsi bu çukurun içine düşmüşler. Garıncalarda deveyi yemeye başlamışlar. Padişahın veziri hemen durumu padişaha söyler. Padişah demiş ki :
̶ “Demek ki neymiş? Hasmın garınca dahı olsa merdane bil!” demiş. (K.K. Yusuf DOĞAN )
5
1.5. Goca Gurt
Eskiden yaşlı, goca bi gurt varımış. İki dene de genç gurt varımış. Goca gurt, genç gurtlara herşeyi öğretmiş. Benden bu gadar deyip onları hırsızlığa yollamış. Genç gurtlar artık hırsızlığa alışınca goca gurda selam vermemeye başlamışlar. Aradan biraz zaman geçmiş. Goca gurt :
̶ “Sizi dünyaya ben grtirdim. Alışdırdım, öğretdim. Yapdığınız nankörlük!” demiş.Onlarda tamam demişler.
Gölün kenarında bi adam eşşeğin üstünde gediyorumuş. İki genç gurt hemen bunları görür. Takip ederler. O sırada adam eşşekden inip bi yere getmiş. İki genç gurt fırsat bilip eşşeğin önünü kesmişler. Yere yatırmışlar, yemeye başlamışlar. Tabi adam da sonra eşşeğini aramaya başlamış. Yaşlı gurt gelmiş .Genç gurtlar ona :
̶ “Al! Senin yeyeceğini hazırladık. Bi daha bize çatma!” demiş. (K.K. Yusuf DOĞAN)
1.6. Hileci Dilki
Adamın biri yoldan geçerken bi ilan görmüş. İlanı hemen bi daşın altına basdırmış. Sonra ordan uzaklaşmış. İlan bağırmaya başlamış. Ordan geçen başka bi adam ilana nolduğunu sormuş. İlan: “Adamın biri beni bu daşın altına basdırdı. Onun için bagırıyın.” demiş. Adam ilanı gurtarmış. İlan anında adamı sarmalamış. Adam:
̶ “İlan gardeş! Başgalarına da soralım, beni ondan sonra sok.” demiş. Gırağının içinde bi merkeb varımış. Adam sormuş:
̶ “Ey merkeb gardeş! Bu ilan beni sokacak. Soksun mu sokmasın mı?” der. Merkeb:
̶ “Soksun! Siz insansınız. Beni altı ay gullandınız. Gışın salıverdiniz. Galdım gırda.” der. Sonra dilkiyi görürler. Hemen sorar:
̶ “Dilki gardeş! İlan beni sokacak. Bi çare bul!” demiş. Dilki:
̶ “Siz insan değil misiniz! Soksun. Amma sorunun ne olduğunu önce bana bi anlatın.” der. Adam anlatmaya başlamış. Dilki ilana der:
6
̶ “Önceki gibi kösül bakalım. Seni daşın üstüne ben basdırayım.” demiş. İlanın üstüne daşı gapatmış. Adama:
̶ “Sen oraya, ben buraya. Sizinile yola gidilmez!” demiş. (K.K. Yusuf DOĞAN)
1.7. Güller Açan Gız
Bir adamın hiç çocuğu olmazımış. Sonra Allah bi çocuk vermiş. Gapıya iki derviş gelmiş. Çocuğun adını sormuşlar. “Adı yok, yeni oldu.” demişler. Çocuğun goluna bilezik gibi bişey dakmışlar. Bu bilezik ne zaman çıkarsa o zaman ölsün demişler. Çocuk güldüğünde güller açacak, ağladığında inciler dökülecek demişler. Meğer bunlar Hızırımış. Çocuk güldüğünde güller bitermiş. Babassıda ona göre fakirimiş. Bi ağlarımış, gözünden inci mercan dökülürümüş. Öyle öyle adam lort olmuş. Sonra bu gız çocuğu bi yere gelin gitmiş. Orda bi cadı garısı varımış. Gızın gocası da zengin olmuş. Cadı garısı gızın ne olduğunu anlamış. Gızı gaçırmış. Cadı garısı, gızın gülleri açıldığında goparıymış, solarımış. Ağlarımış, incileri saçılmayıvermiş. Cadı garısı düşünmüş, ben bunu keseyim demiş. Bu bana daha neler yapar demiş. Gızı kesmiş. Gayrı ordan gızın anassı babassı gelmiş. Gızımızı niye kesdin diye sormuşlar. Cadı garısı kesmediğini söylemiş. Anassı babassı da inanmamış. Onlar da cadı garısını kesmişler. O da orda ölmüş. ( K.K. Arzu GÜNEY )
1.8. Küllükdeki Horaz
Bi horaz varımış. Küllüğü deşelerke ayağına diken batmış. Cadı garısına varmış. Ayağımdakı dikeni bi çıkarıver demiş. Cadı garısı ekmek eylerimiş. Dikeni çıkardığıyla ataşa atmış. Horaz:
̶ “Ya dikenimi ya ekmeğimi.” demiş. Horaz ekmeği omuzladığıyla gaçmış. Gederke bi çobana rastlamış. Çoban goyun güderimiş. Ondan yoğurt istemiş. Çobanda ekmeği verirsen yoğurdu veriyin demiş. Gayrı oda ekmeği veri, yoğurdu yer:
̶ “Ya ekmeğimi ya yoğurdu.” der. Çobandan gaçar. Gede gede bi düğün evine varmış. Yoğurdu yerlerike:
̶ “Ya yoğurdumu ya gelinimi.” demiş. Gelini aldığıyla gaçmış. (K.K.Gülten ARSLAN)
7
1.9. Barmak Yiyen Cadı
Bi yaşlı gadının iki oğlu varımış. Gızı yoğumuş. Oğulları niye gızımız yok diye diye söylenip durularımış. Bi gün analarına:
̶ “Eğer çocuk gız olursa; gız terliği, erkek olursa; erkek terliği dik. Gız olursa inip gelecez, oglan olursa çıkıp gedecez.” demişler. Evvel gün sonra bu gadının bi gızı olmuş. Ağacın başına bi gız terliği dikmiş. Oğlanlar bunu görür ve hemen gelirler. Gızlarını alırlar ve avlandıkları cebel dağın başına götürüler. Bi vakıt sonra gız böyür. Ağaları gıza avlanıp geleceklerini, burda onları beklemesini söylemiş. Evlerinde bi tazıları varımış. Gız ağalarına yemek yapmak için ataş yakmış. Ev süpürüken ağzına şurdan bi dene gatmış. Tazıları ağzına ne gattıysan bana da verecen diye dutturmuş. Gız şurdan öylesine bi dene aldığını söylesede inandıramamış. Tazı inada bükmüş. Gızın ataşına işemiş ve söndürmüş. Gız tekrar yakmak istemiş amma kirpit galmamış. Gız bakar ki öte yakadaki bi dağda duman tüter. Gide gide ora varmış. Orda bi cadı garısı varımış. Cadıdan kirpit istemiş. Cadı gızın habarı olmadan elbisesine bi iplik yumağı bırakmış. Gız kirpiti alıp dönerken; gız gedermiş, ipde gedermiş. Cadı, gızın yerini bulabilmek için onu takip etmiş. Gız eve gelince gapıyı kitlemiş. Cadı gapıyı çalmış:
̶ “Gızım sana hatun yüzüğü getirdim. Barmağını uzat da dakayım.” demiş. Gız açmam derken, o zaman barmağını uzat demiş. Gız barmağını uzatınca, cadı garısı gızın barmağını geve geve gevmiş. Gız orda kellenip düşmüş. Cadı garısı da hemen getmiş. Ağaları avdan gelmiş. Gapıyı açınca gardaşlarını görmüşler. Gız uyandığında herseyi ağalarına anlatmış. Ağaları bunun öcünü alacaklarını söylemişler. Evlerinin bir bölümünü deşerler ve guyu yaparlar. Cadı garısını davşan eti yiyelim diye evlerine çağırılar. Cadı garısı gelince onu o guyunun üstüne oturdurlar. Guyunun içine düşüveri. Oğlanlar sonra tazıyı da vurup, garadaşlarını alıp getmişler. (K.K. Fatma DOĞAN)
1.10. Mıddıcık
Bissürü gızlar çilpiye getmiş. Arkalarıyla çalı deşirmeye getmişler. Birisi yükünü bitirememiş. “Haydı” deyi çağırılarımış. “Yüküm bitmedi, yüküm bitmedi!” derimiş. Seni mi bekleyecez deyi onu goymuş getmişler. Dağın başında galmış.
8
Garanlığa galmış. Ağlaya ağlaya yollara düşmüş. Tabi yüküde yüklenmemiş. Bir ışık yanarımış, oraya gelmiş. Orada bi cadının evüymüş. Gapıyı döğmüş, bi garı çıkmış:
̶ “Benim arkadaşlarım beni goydu getdi. Ben galdım.” demiş. Garı da:
̶ “Gel get anam benile otur.” demiş. Gapıyı açmış. Oturmuşlar. Meğer garının niyeti kötüymüş. Gızı öldüreceğimiş. Neyse ağşam oturularıka:
̶ “A guzum yatsanıza gayrı!” derimiş. Yanlarında bi iki dağa varımış. Gerisi yatı getmiş. O çocuk:
̶ “Bana anam bi galbur üzüm çerez getiriveriydi. Onu yemeden yatman.” demiş. Maksat üyümeyeyim deyi evtüklerimiş. Onu öldüreceğini anlamış. Garı üzümü çerezi getiriymiş. Haydı gızım üyü derimiş.
̶ “Anam bana bi galbur fıstık getiriydi. Onu da yer öyle üyürüdüm .” demiş. Gasdandan onu öyle avudurumuş. Garı bunu da getirmiş. Baksa gene üyümezimiş. Haydı gızım üyü derimiş.
̶ “Bana anam bi galbur su getiriydi. Onu içerde öyle üyürüdüm.” demiş. Garı getmiş. Galburu almış. Dolduruymuş amma galburdan hep dökülürümüş:
̶ “Seni de yeyeyim de gurtulayım .” demiş. Gelmiş, canı gızmış:
̶ “Yok su! Getiremedim. Şimdi hepinizi kesecen.” demiş. O gızda gaçmış, gavağın başına çıkmış. Ötekkinleri kesmiş. Çocukların ölüsünü çuvala doldurmuş. Köpeğini, kedisini de bi çuvala doldurmuş. Mıddıcık da ağaçdan ona bakarımış. Köpek ürerimiş. Köpeğim gibi havladırım derimiş. Kedisi de “maav maav” derimiş. Kedi gibi miyavladırım seni derimiş. Gelmiş bi bakmış, deyneğin altında ne kedi galmış ne köpek. Çuvala Mıddıcık’ı da gatdım sanırımış. Bakmışımış köpeği de kedisi de ölmüş. “Mallarım” deyi ağlamaya goyulmuş. Mıddıcık onu gandırmış. Gavağın başından işemiş. Cadı garısı da:
̶ “ Hava da bulut da yok amma yağmur yağıyor.” demiş. Gız hemen gaçmaya başlamış. (K.K. Arzu GÜNEY)
9
1.11. Açıl Ağacım Açıl
Evvel zaman içinde, galbur saman içinde üç gız dağa getmiş. Birinin adı Fatma imiş. Çalıyı deşirmişler, yükü bitirmişler. Arkadaşları “Haydı Fatma gediveriyiz!” demişler. O yük yığarımış. Yükü yüklenirike altından gakamayvermiş. Meğere yükün üstüne ayı oturmuş. Arkasındaki çalıdan bir bir çeke çeke hiç çalı goymamış. Bir de baksa ayı. Ayı bunu yuvasına götürmüş:
̶ “Ava gedecem. Sen Hopam ile Çipem’i çimdir.” demiş. Gayrı gız ayının çimdirike gaynar suda bişirmiş. Ayı geldiğinde, çimdirdiğini sorduğunda çimdirdim demiş. Ayı bakmış, çocuklar ölmüş. Ayı gızı öldürmeye gakmış. Gız gaçmaya başlamış. Önüne bi daş gelmiş:
̶ “Açıl daşım açıl! Ben gireyim de örtül.” demiş. Sonra daş açılmış. Gaça gaça gaçarken bi ağaç görmüş:
̶ “Açıl ağacım açıl! Ben çıkayım da örtül.” demiş. Böyle ederike evlerine gelmiş. Anassı babassı nerdeydin derken ardından ayı çıkagelmiş. Gızı saklamışlar. Ayıyı pür çalılarının üstüne oturtmuşlar. Ayı demiş:
̶ “ Pat (…..) pat
Tağrana aşım döküldü
Daşdan evim yıkıldı
Galdır gayanana beni” dermiş. (K.K. Gülten ARSLAN)
1.12. Süslü Gadın
Evel bi fakir adam varımış. Adam dağa giderimiş. Garısı hep oturuymuş. Bi çirkci gelmiş. Çirkciden herşeyi almış. Süslenmiş püslenmiş oturuymuş. Süsüm bozulur deyi gakmazımış. Herifi de bi tavuk bişir ben gelessiye demiş. Avrat tencerenin altını yakmış. Çirkci girmiş içeriye. Tavuğu torbasına gatmış. Tencerenin içine de bi çirik goyvermiş. Avrat tavuk var deyi gaynadırımış. Herif gelip tencereye bakdığında çiriğin kokusundan düşmüş, bayılmış. Halbuysa çirikci gederike:
̶ “Senin tavuğun benim torbamda, benim çiriğim senin çorbanda.” demiş. Sonra:
10
̶ “Eğir eğir ellerim
Dert gonmasın, görmesin gollarım
Vırk çarkım vırk” deyi eğirmeci eğiriymiş. Bir guyunun başına varmış. Gurbağalar ötüşürümüş. Yumakları guyuya atmış. Ben gelessiye dokun demiş. Geder gelirimiş, hanı yok.
(Devamı var ancak kaynak şahıs unutmuş.) (K.K. Gülten ARSLAN)
11
2. Efsaneler
Bu bölümde; bir tane yer adları ile ilgili olan efsane, bir tane göllerin oluşumuyla ilgili ve bir tane de taş kesilme motifli olmak üzere toplam üç tane efsane bulunmaktadır. Aklın ve bilimin henüz gelişmemiş olduğu dönemlerde insanlar doğadaki birçok olayı anlamaya çalışır. Ancak o dönemin şartlarıyla olayların açıklığa kavuşması pek mümkün olmadığından insanlar bu olaylara kendi bakış açılarıyla olağanüstülük ekleyerek bakmaya çalışır. Tüm bu çabaların sonrasında bu öyküler ortaya çıkar ve gerçekmiş gibi yüzyıllar boyunca anlatılmaya devam eder.
2.1. Tazı Alanı
“Beyçukuru denilen bi mevkii vardır. Bi yanı Antalya’yı bi yanı Gonya’yı gösderi. Burası yüksek bi zirvedir. Adamın birisi çıkar, ben burda yaşarın der. Burda bide mağara vardır. Galırdı galamazdı deriken adamın biri, adama altı aylık yiyecek vereceğini ve galabileceğini söyler. Bu adam gışın ortasına gadar dayanmış. Tazısıysa burda ölmüş. Fığlalar çığırmaya başlamış. Adam: ‘Acıkmadım susamadım amma öldüm şu dağların iniltisinden!’ demiş. Aynı bu sözü mağaraya da yazmış.” (K.K. Yusuf DOĞAN )
2.2. Dipsiz Göl Efsanesi
Dipsiz Göl, Bozkır-Sorkun-Sarıot Yaylaları ve Akseki yaylalarının birleştiği bölgede 2800 m rakımda bulunan ve etrafı yörük obalarıyla çevrili bir göldür. Çok berrak, masmavi ve bir o kadar da temiz bir suya sahiptir. Gölün etrafında yörükler yaşamaktadır.
Dipsiz Göl, rivayetlere göre bir gecede oluşmuştur. Bugüne kadar gölde birçok kişi boğulmuş ve birkaçının cesedine ulaşılamamıştır. Sağlık ekipleri, AKUT, jandarmalar, dalgıçlar büyük çaba sarfetse de bir sonuca ulaşılamamıştır. Göl, bu cesetleri içine çekerek orada hapsetmiştir. Buda halk arasında çeşitli yorumların yapılmasına sebep olmuştur. Efsaneye göre; çok büyük bir su aygırı vardır ve sonbaharda çıkıp gölün kenarında kuzu, koyun, inek vb. ne varsa onları alıp göle
12
çekermiş. Göl, belli zamanlarda kabarır ve değişik sesler çıkarırmış. Yörük halkı da göl bizden kurban istiyor diyerek içine koyun atarlarmış.
Göl oluşum şekli itibari ile obruk gölüdür. 72 metre derinliği vardır. Vazo biçimindedir. Dibi karanlıktır. Kaybolan cesetler bu karanlık bölgelere takılıp yüzeye çıkamamışlardır.
2.3. Delalı Gayası
“Bu daş geriden bakıldığında cıplak bi adam var gibi gözükür. Bunu gören her insan uzakdan orda bi insan var sanır. Adını “ Delalı gayası” goymuşlar. Eski yaşlı insanların anlatdıklarına göre; çoban, ekmek gıyıklarının üsdüne basıp işediği için, Allah’ ın bi cezası olarak daş etdiğini söylerler.” (K.K. Yusuf DOĞAN)
Bir başka inanışa göre ise şöyle anlatılmaktadır. “Çoban dağda oğluyla beraber gezerken, çocuğunun karnı acıkır. Çocuğa yufka ekmek verir ama ekmek sert olduğu için çocuk yiyememiştir. Babası da su bulamadığı için ekmeği işeyerek sulamıştır. Bunun üzerine Allah onu taş etmiştir.”
13
(Delialı Kayası)
14
3. Halk Hikayeleri
Halk hikayelerinde genellikle aşk ve kahramanlık konuları işlenmektedir. Nazım ve nesir karışık olarak söylenmiştir. Çeşitli ve sayıları pek çok olan Anadolu halk hikayeleri çok değişik kaynaklardan gelmişlerdir. Bunlar arasında kökleri binlerce yıl önceki Türk tarihinin derinliklerinde olanlar bulunduğu gibi, yeni olaylardan doğanlar veya yabancı kültürlerden etkilenenler de vardır.
3.1. Hurşit Bey ile Mahin
Evel bi Hurşit Bey ile Mahin varımış. Hurşit Bey ile Mahin birbirine aşık olmuşlar. Ancak bi türlü bi araya gelememişler. Öyle derken böyle derken Mahin’i başkaları gaçırmış. Hurşit Bey dağlara yollara düşmüş. Mahin’i ararmış. Gede gede bi cebel dağın başına varmış. Orda öğeçler yatırımış:
“Sivrinin dibinde yatan öğeçler
Bende size geldim elvan ağaçlar
Burdan Mahin geçdi mi
Bana haber verin.” demiş.
Geçmedi demişler. Sonra gede gede bi deniz kenarına varmış. Deniz kenarında garılar çamaşır yıkarrnış. Hurşit Bey’de deniz kenarının bi geçesine yatmış, onlara bakarımış. Gızın birini Mahin’e benzetmiş. Söylemeye başlamış:
“Deniz kenarında apse yüyenler
Yüyüp yüyüp gül dalına serenler
Ay gız bende seni Mahin’e benzettim” demiş.
Ordaki gadınlar neci bu adam deyi Hurşit Bey’e girişmişler. Bulundukları yerden Hurşit Bey’ i aşırmışlar. Sonra burdan gede gede bi munarın başına varmış. Oraya yatmış:
“Ay doğar ağşamcadan ocadan
Şavku vurur pencereden bacadan
Uyan ey sevgilim uyan
Uykusuz mu galdın dünkü geceden” diye bi ses duymuş.
15
Mahin Arapların elinden gaçmış. Munarın başında Hurşit Bey’i görmüş. Onu uyandırmaya gıyamamış. Hurşit Bey bakar ki garşısındakı Mahin. Orda örmek sarmak olurlar. Haydı dut elini gederler. Gederke gederke bi köyün kenarına varmışlar. Bu köy Arap köyüymüş. Araplar tekrar Mahin’i burda Hurşit Bey’in elinden alırlar. Hurşit Bey’i de bi yere gapatmışlar. Araplar Mahin’i gelin edeceklermiş. Hurşit Bey’de bakarmış ve orda Mahin’e güzel deyişler söylerlermiş. Hurşit Bey’in yanına bi arkadaşı gelmiş. Orda düğün başlamış. Arkadaşı Hurşit Bey’e Mahin’i evlendireceklerini söyler. Hurşit Bey Mahin’in sevdalısı olduğunu ve onu gurtaracağını söyler. Hurşit Bey de engülü gayve varımış. Arkadaşından bu gayveyi düğündeki herkese vermesini istemiş. Bu gayveyi içen bayılacak demiş. Arkadaşı dediğini yapmış. Herkese gayveden içirmiş. İçen bayılmış. Bi düğün damı öylece serilmiş. Arkadaşı hemen Hurşit Bey’i gurtarı. Hurşit Bey’ de Mahin’i alır. Bi at Hurşit Bey’e bi at Mahin’e verilmiş. Onları böylelikle oğırlamışlar. Düğün alayı uyanmış. Bakmışlar ki Hurşit ile Mahin yok. Düğün alayı bunları aramaya başlamış. Bu arada Hurşit Bey ile Mahin bi köye varılar. Bu köy gendi köyleriymiş. Burda davullarla, zurnalarla dünyayı yıkmışlar. Dokuz tene geçi kesmişler. Gırk gün gırk gece Hurşit Bey ile Mahin’in düğününü yapmışlar. (K.K. Arzu GÜNEY)
3.2. Arzı ile Gamber
Bi Gamber varımış, bi de Arzu varımış. Birbirlerini sevmüşler. Siz gardaşşınız deyi alıvermezlermiş. Arzu’yu başka birine vermişler. Eveli araba olmadığına hayvanla gelin giderlerimiş. Arzu’nun hayvanının başını Gambur çekerimiş. Birbirlerine deyiş yakmaya başlamışlar. Gamber:
“Yel eser gum savrulur
Cihan başa çevrülür
Eğil Arzu’m öpeyim
Şimdi bizim yollarımız ayrılır.”
Arzu:
“Yel esip gum savrulmaz
Cihan başa çevrülmez
16
Merak etme Gamber’im
Yollarımız burda ayrılmaz”
Çeşmenin başına vardıklarında Gamber Arzu’ nun bileziğini çalmış. Arzu:
“Irbığımı daldırdım
Doldu diye galdırdım
Sana derim Gamber’im
Ben bileziğimi aldırdım” der.
Gamber:
“Evünüze varmadım
Güğümünüzü delmedim
Yemin ederim Arzu
Ben bileziğini görmedim” der.
Götürüleriken hem gonışup hem ağlarlarımış. Varmışlar gelini indirmişler. Erkeğe gatacaklarında cadı garısı gelmiş. Ötekki oğlanıla evlenmek üzereyken cadı garısı ortalarına bi gılıç vurmuş. Biri bi yere getmiş, biri bi yere. Arzu ile Gamber muratlarına erememiş. Cennetde düğünleri olup orada evleneceklerimiş. (K.K. Fatma DOĞAN )
3.3. Beğbeyra ile Mahmeyri
Bi adamın bi tek oğlu varımış. Bu oğlan bi gıza vurulmuş. Alıvermemişler. Beğbeyra’nın bi atı varımış. Gıza bi laf atmış ve bundan mapusa atmışlar. Mapusda yatırkan gız gelip duvara vuruymuş. İkisi gonuşurmış. Kimseye belli etmezlerimiş. Beğbeyra’nın atı mapusun gapısına vura vura bi delik açmış. İşde bu delikden gonuşurlarımış.
Gızı başgasına vermüşler. Beğbeyra’yı gardaşları bağlayagoymış. Gızı gaçırmışlar. Gızda ocaklığa bi kağıt goymuş, mektup yazmış:
17
“Gedin bulutlar gedin
Beğbeyrama selam edin
Beğbeyram uyuduysa
Hakkısını helal etsin
Akıtdım gözümden yaşı
Sel oldu dağların daşı
Mektubuma sağıb ol
Ben gidiyom ocak başı”
Mektubuna bunları yazmış. Beğbeyra gelmiş. O kağıdı bulmuş. Hapısdan çıkdığında Beğbeyra onun peşine düşmüş. Gederke gederke eşgıyalar dutmuş. Kesecez seni demişler. O da bi söyleyeyim de öyle kesin demiş:
“Arap! Öldürüysen öldür
Ganlarım akar
Ganlarımın yerinde
Miskamber kokar
Böğün bana etdiğin
Ahiretde çıkar
Mevlanın aşgına öldürme beni”
Arabın hoşuna getmiş. Söyle ağassı bida derimiş:
“Şu dağların garı erise gar olmaz
Benim Mahim sana dünyada yar olmaz
Etme Arap gıyma bana” derimiş.
Arap bıçağı sürterimiş. Bida söyle ağassı derimiş. Vaktında Beğbeyra bu Arap’ı çok beslemiş. Bi yerde kölelik yapmışlar.
18
“Arap öldürüsen öldür
Ganlarım akar
Akan ganlarımın yerinde
Miskamber kokar
Dünyada bunu edersen
Ahirette bu çıkar
Mevlam aşgına öldürme beni” der.
Sonra Mahmeyri’yi elleri bağlı getirmişler. Arap’a ben seni gattiyen almam demiş. Sonra salıvermişler. Beğbeyra ile ikisi gaçmışlar. Evlenmişler. (K.K. Arzu GÜNEY )
19
4. Menkıbeler
Menkıbe; din büyüklerinin, kahramanların ve tarihi şahsiyetlerin üstün vasıflarını, ahlaki meziyetlerini, davranışlarını destansı ve efsanevi bir üslupla anlatan hikayelerdir. Aşağıda Hz. Yusuf’ un başından geçen önemli olaylar efsanevi bir şekilde anlatılmıştır.
4.1. Hz. Yusuf Kıssası
Yusuf peygamberimiz on iki gardaşımış. Anassı öveyimiş. Yakub peygamberimiz Yusuf’u çok severimiş. Onu sevdüğü üçün ötekki gardaşları gısganırımış. “Bizim sevümüz yok da babam onu çok sever.” deyi gonuşurlarımış. Yusuf’u öldürmeye garar vermişler. Goyun güde gedelim, onu orda öldürelim deyi gavülleşmişler. Babalarına getmişler:
̶ “Baba böğün Yusuf’u bize verde goyun güdelim.” demiş. Yakub peygamber de:
̶ “Olmaz oğlum! Bi ziyan edersiniz.” demiş. Güvenememiş:
̶ “Hayır baba, sağ salim grtirecez Yusuf’u.” demiş. Sonra gocanın gönlünü ederler. Yusuf’u götürüler. Goyun güderler. Napalım biz bunu deyi düşünürler. Birisi keselim biz bunu demiş. Diğeri de kesmeyelim guyuya atalım demiş. Götürüler guyunun içine atarlar. Yusuf, Allah’a güvenir. Gulhüyü okumuş. Guyunun üstüne Allah bi daş atmış. Mübarek orda oturu, su içerimiş. Allah tarafından gıda verilirimiş. Bi vezirganbaşı gelmiş. Hayvanları şu guyuda sulayayım, gofayı içine atayım demiş. Gofayı içine attıklarında mübarek gofya yapışmış. Şaşgınlığıla gofayı yokarı çekdiklerinde dünya gözeli bi çocık çıkmış. “Sen nerelisin” dediklerinde beni gardaşlarım guyuya attı beni gurtarın demiş. Tamam deyerek bunu götürüler. Mısır’a götürmüşler. Yusuf’u satlığa çıkarmışlar. Mısır’ın padişahı onu satın almış. Gayrı onu böyütmüş. Yusuf ona hızmat ederimiş. Tam deliğanlılık üstüne gelmiş. Padişahın garısı Yusuf’un gözelliğine vurulmuş. Yusuf’a evlenelüm deyi teklif etmiş. Yusuf ben öyle şey gabul etmem deyi onu reddetmiş. Yusuf’u odasından govmuş. Yusuf tam gederken art eteğinden bi asılır, eteği yırtılır. Mübarek hemen ordan gaçar. Gancık, Firavun’a gelir der ki:
20
̶ “Beslediğin köpek bak bana işgence yapdı!” der. Ne yapdı deyi sorunca evlenmek isdediğini söylemiş. Gendi yediği haltı ona yüklemiş. Mübareğin yanına getmişler. Ne yapdın deyi sormuşlar. Bişey yapmadığını, herşeyi o garının yapdığını söyler. Garı yalan söyleyyor deyi çemkirmeye başlamış. Beşikde bi çocuk varımış. Allah u Teâla ona bi dil vermiş:
̶ “Zarar Züleyha’nın. Yusuf’un hiç suçu yok. Ön eteğinden yırtığısa zarar Yusuf’un, art eteğinden yırtığısa zarar Züleyha’nın.” demiş. Bakmışlar eteğin arkası yırtığımış. Gayrı Yusuf’u salıvermişler. Ortalığa bi gıtlık gelmiş. Buğdaylar, arpalar bitmeyivermiş.
Gelelim Yusuf’un babassına. Yusuf nerde deyi sorduğunda, gurtlar yedi demişler. Goyun kesmişler. Ganını gömleğe sürmüşler. Babalarına vermişler. Babaları gömleği evürmüş çevürmüş, ne yırtık var ne bişey.
̶ “Köpekler! Gurtlar sizden merhametliymiş. Bak yedikleri halda hiç gömleği yırtılmamış” der.
Yıllarca ağlamış ağlamış, gözleri ağlamaktan kör olmuş. Ortalığa gıtlık gelmiş. Mısır’da buğday satılır demişler. Oğullarını buğday almak için oraya yollamış. Bak Allah’ın işine! Kervanı düzerler, atları hazırlarlar, buğday almaya gederler. Buğday satan Yusuf imiş. Hemen gardaşlarını tanımış. Amma bildirmemiş. En güççük gardaşları Bünyamin varımış. Onu sormuş, başka gardaşları olup olmadığını sormuş. Ötekkini dağda gurtların yediğini söylemiş. Mübarek onlar öyle deyince gülmüş:
̶ “Bak! Yükünüzü gatıveriyin amma bi gelişine o Bünyamin’i getireceksiniz” der. Babalarına anlatmışlar. Babaları:
̶ “Birini götürdünüz, yitirdiniz. Bunu da götüründe gon gelin!” demiş. Yemin ederek gomayacaklarını söylemişler. Gayrı çocoğu götürmüşler. Mübarek yemek hazırlatmış. Bünyamin’le gendisinin ayrı odada yiyeceğini söylemiş. Mübarek Bünyamin’e:
̶ “Ben senin ağanım. Bunlar beni guyuya atdılar. Bunlar işe yaramaz. Babamın hatrı için ben seni alıgoyacam. Babamı da buraya getirecez. Onlar getsin, sen bağırıp çağırma. Plan düzecem. Seni alıgoyacam.” der. Altından bi tas varımış.
21
Bünyamin’in çuvalına onu goymuş. Çocuğa hırsız deyecek gayrı. Kervanları yükledip tam gediyorlarken, içinizde hırsız var deyi durdurmuş:
̶ “Benim altın tasımı çalmışsınız. Hangınızdaysa çıkarın!” demiş. Biz hırsız değiliz demeye başlamışlar. Çuvallarını aramışlar. Dökerke altın tas Bünyamin’in çuvalından çıkmış. Çocuğa galacan mı deyi sorarlar. Sizin hırsızlığınız yüzünüzden galacam der. Mübarek gömleğini çıkarır. Yakub (a.s.) vermelerini söyler. Gözlerine sürsün der.
Gayrı Yakub peygambere gederler. Olayı anlatırlar. Gömleği veriler. Yüzüne bi sürmüş, kör olan gözleri açılmış. Sonra Mübarek babasına bi de mektub yazmış. Bunu da verin demiş, mektubu okumuş:
̶ “Baba beni guyuya atdıkları Yusuf’um. Seni buraya getirmek isteyyoruyum.” demiş. Gayri Mübarek sevünür, ağlar. Oğlınun yanına geder, buluşurlar. Gayrı Yakub peygamber bütün oğlanlarını Mısır’a götürü. Orda zenginliğe gavuşurlar. Allah nelere gadir… (K.K. Arzu GÜNEY)
22
5. Fıkralar
Bu bölümde üç tane fıkra derlenmiştir. İkisi Nasrettin Hoca fıkrasıdır. Fıkra, güldürürken düşündüren bir türdür. Fıkraların konularını, o çevrelerin dikkatini çeken, iz bırakan olaylar, sorunlar, hareketler, sözler oluşturur. Bu tür fıkralar önce ağızdan ağıza dolaşır, sonra bazı yazarlar tarafından çeşitli münasebetlerle yazıya geçirilir.
5.1. Doğdu Öldü
Bi eşşeğile iki adam yolculuk yapuyorlarımış. Değiş tokuş biniyorlarımış. Merkebe binen adamın birisi babassının doğumundan, hastalığından, asgerliğinden bahsederken yolculuğu bitiresi olmuşlar. Arkadaki adam artık dayanamamış. Elinde bi cop varmış. Copu adama vurmuş. Adam eşşekden düşmüş. Adamı galdırıp tekrar eşşeğe bindirmiş:
̶ “Bi dağa anlat bakayın babayın hayatını!” demiş. Adam:
̶ “Doğdu, öldü!” demiş. (K.K. Yusuf DOĞAN)
5.2. Gurdun Guyruğu
Hoca Efendi bi gün gurt avuna çıkar. Kölesini bi inin içine gatuyoru. Gurt geldiğinde gurdun guyruğundan yapışıyor. Hoca çekiyor, gurt içeri doğru getmeye çalışıyor. Kölesi de ordan gözüne toz getdiğini söyler. Hoca da:
̶ “Gurdun guyruğu goparsa görürsün tozu dumanı!” demiş. (K.K. Yusuf KARABACAK )
5.3. Hoca Efendi İle Eşşek
Hoca Efendi’ye eşşek istemeye gelmişler. Eşşek yok demiş. Tam böyle derken de eşşek içerden anırıvermiş:
̶ “Ya Hocam! Sen eşşek yok diyorsun amma içerden anırıyor.” demiş. Hoca da:
̶ “Ulan oğlum! Ak sakalımıla benim sözüme inanman da eşşeğin sözüne mi inanın!” demiş. (K.K. Yusuf KARABACAK)
23
B. MANZUM TÜRLER
1. Maniler
Maniler, Anadolu halkının düşüncesini, yapısını, yaşayışını, duygularını, sıkıntılarını üzerine alarak yüzlerce yıldır yaşamını devam ettirmiştir. Maniler yüzyıllardır düğünlerde, tarlalarda çalışılırken, kahvehanelerde oturulurken ve kadınlar sohbet için toplandıklarında söylenegelmiştir. Aşağıdaki manilerin hepsi kaynak kişilerim tarafından üretilmiş olup kendilerine aittir.
a) Dünya bir gemi
Döner yelkeni
Gullan gafanı
Göreyim seni. (K.K. Yusuf DOĞAN)
b) Garının dolaşığı
Zabaha gor bulaşığı
Gargaya gapdırmış gaşığı
Havaya bakıp oturu. (K.K. Yusuf DOĞAN)
c) Gene akşam oldu
Güneş depeleri aşıyor
Aklım durdu, beynim şaşıyor
Tahda gaşık bellerimi gaşıyor
Gelsene goca gözlüm gelsene
Gel de şu hallarımı görsene. (K.K. Yusuf DOĞAN)
d) Yaylam
Gurban olam daşına toprağına
24
Gurban olam gölgelerine daşına
Gurban olam ebelerimin yapdığı yemeğine aşına
Yaylam, yaylam
Seninile ölür seninile dirilirim. (K.K. Yusuf DOĞAN)
e) Yatmaya gaya gölgesi
Akrep ilan olmasa
Sevmeye gözelin
Fitne fesat olmasa
Binmeye atın
Gulası, sepedi dar olmasa
Yağız der ki
Nacar oğlu nacarım
Eğer canım sıkılırsa
Dağı da geçerim
Doruyu da geçerim
En sonunda daralırsam
Sağıbımın ganını içerim. (K.K. Yusuf DOĞAN)
f) Govanda arının
Evde garının
Dağda çobanın
Bunların sırrına erilmez. (K.K. Yusuf KARABACAK)
g) Değirmen bir zindandır
Döner bildirmez
25
Garı gocanın düşmanıdır
Güler bildirmez
Köpekde çok sır vardır
Ürer bildirmez. (K.K. Yusuf KARABACAK)
h) Oğlum var deyi öğünme
El gızı goynuna girmeyince
Malım var deyi de sevinme
Yoksulluk görmeyince
Gomşum var deyi de güvenme
Başına bir hal gelmeyince. (K.K. Yusuf KARABACAK)
ı) Sorkun’ un horazı öyle öter anam
Sorkun boğazı bana neden öyle hor bakar anam
Dağların başında gar belik belik
Yandı ciğerlerim hep delik deşik. (K.K. Miyase KOÇAK)
i) Goyun meler guzu meler
Sular hendeğine dolar
Ağlayanlar birgün güler
Belki birgün bende gülerim Allah (K.K. Miyase KOÇAK)
26
2. Ninni
Ninni, çocuğun uyumasını sağlamak amacıyla sade ve ezgili bir biçimde söylenen bir türdür. Kim tarafından söylendiği belli değildir. Yapmış olduğum çalışmada bir tane ninni örneği derleyebildim.
a) Adalardan çıkdım yayan
Dayan dizlerim dayan
Ağam atlı bacım yayan
Nenni nenni nenni nenni
Bebeğin beşiği şamdan
Yovarlandı düşdü damdan
Hem anandan hem babandan
Nenni nenni nenni nenni (K.K. Yusuf DOĞAN)
27
3. Tekerlemeler
Tekerlemeler hoşça vakit geçirmek, çocuk oyunlarında ebe seçmek, uzun kış gecelerinde anneannelerin torunlarını eğlendirmek amacıyla söyledikleri bir türdür. Bu çalışmamda iki adet tekerleme derlenmiştir.
a) Öte yakada bi duman tüter
Davşancıklar başını üter
Yumuldum yumak oldum
Acıkdım geleb oldum
Ben gelebi tatara verdim
Tatar bana darı verdi
Ben darıyı guşlara verdim
Guşlar bana ganet verdi
Ben ganedi göğe verdim
Gök bana yağmır verdi
Ben yağmırı yere verdim
Yer bana çayır çimen verdi
Ben çayır çimeni goyuna verdim
Goyun bana guzu verdi
Ben guzuyu ağalara beğlere verdim
Bindim ala tazıya
Gitdim ulu yazıya
Ulu yazı daş bazar
İçinde bir ayı gezer
Ayı beni gorkuttdu
28
Gulacığımı sarkıtdı
Cicemin bi gızı var
Cebi dolu üzümü var
Sıyırdım yedim sıyırdım yedim
Vızzık vızzık dedim. (K.K. Fatma DOĞAN)
b) Metel metel metike
Oğlum gızım on iki
Bindim deve boynuna
Ayna getir atışalım
Ayna getir bakışalım
Çok kötü çölmek ( … )
Ak devenin şırlak ( … ) (K.K. Gülten ARSLAN)
29
4. Ağıtlar
Ağıt, ölen bir kimsenin değerini, iyiliklerini, ölümünden dolayı duyulan acıyı sayıp döken şiir ya da ezgili şiirdir. Doğal afetler, ölüm, hastalık, çaresizlikler karşısında korku, heyecan, üzüntü gibi duyguların dile getirilmesidir.
a) Yemen bizim neyümüze
Şivan düşdü evümüze
Bak yavruları yetim galdı
Şivan bizim neyümüze
Asger yolu beklerin
Günü güne eklerin
Sen get guuzm asgere de
Ben yolunu beklerin
Mendilimde gül oya
Gülmedim doya doya
Asger yolu beklerin deyi
Günleri saya saya
Pilav bişirdim yavan
Üsdüne goydum soğan
Yatağına uzandım da
Uyan asgerim uyan ( K.K. Miyase KOÇAK )
30
b) Yemen yolu çukurdandır
Garavanım bakırdandır
Zenginimiz bedel veri
Asgerimiz fakırdandır
Gara çadır is mi dutar
Yağlı mardin pas mı dutar
Ağlayalım anam bacım
Elin oğlu yas mı dutar
Gara çadır eğmeyilen
Üsdüne düşmeyilen
Adam gendini sele mi atar
Gayınpeder döğmeyile (K.K. Miyase KOÇAK)
31
5. İlahiler
İlahi söylemeyi seven Arzu Teyze’den derlenmiştir. Arzu Teyze eskiden bağda, bahçede çalışırken hep ilahiler söylermiş. Beni de kırmayıp birkaç tane ilahi söylemiştir.
a) Ben bir Yakub idim
Gendi halimde
Yusuf’u yitirdim
Kenan ilinde
Hiç getmez Mevlamın
Zikri dilimden
Ağlar Yakup ağlar
Yusuf’um deyu
Yusuf’um
Hocalar da okumaz oldu
Arnındakı nuru
Balgamaz oldu
Onun bülbül dili şakımaz oldu
Ağlar Yakup ağlar Yusuf’um deyu
Getdi de gelmedi
Gelirim deyu
Yusuf’u götürdüler
Bilmem ne etdiler
Onun gömleğini
Al gan etdiler.
32
Gurtlar yedi deyu bühtan etdiler
Ağlar Yakup ağlar Yusuf’um deyu
Getdi de gelmedi
Gelirim deyu
Hep birikdi geldi
Kenan’ın gurdu
Yemedik biz diyü
İçdiler andı
Yakub’un feryadı arşa dayandı
Ağlar Yakup ağlar Yusuf’um deyu
Getdi de gelmedi
Gelirim deyu ( K.K. Arzu GÜNEY )
b) Yatırsın yatırsın
Gakmaz olursun
Çevre yanlarına
Bakmaz olursun
Bir ince nalıla
Dutarlar seni
Urgansız, zencirsiz
Bağlarlar seni
İlk gecesi ilk gecesi
Ah gabrimin ilk gecesi
Gomşularım gelir
Gabrim gazarlar
Gara yetim san
Bir yer düzerler
33
İlk gecesi ilk gecesi
Ah gabrimin ilk gecesi
Gara yerler galın olur
Gezdiksire derin olur
Ora geden gelmez olur
Gabrimin ilk gecesi (K.K. Arzu GÜNEY)
c) Ol cennetin ırmakları
Akar Allah deyu deyu
Çıkmış İslam bülbülleri
Döner Allah deyu deyu
Sallanır tuba dalları
Gur’an okur hem dilleri
Cennet bağının gülleri
Kokar Allah deyu deyu
Cennetden bi ırmak akar
Gölde bir yerden çıkar
Ne bala benzer ne şeker
Akar Allah deyu deyu
Kimler yeyip kimler içer
Melekler hep rahmet saçar
İdris nebi hullem ister
Sübhanallah deyu deyu
Cennetden bi ırmak akar
Dördü de bi yerden akar
Ne bala benzer ne şeker
Akar Allah deyu deyu (K.K. Arzu GÜNEY)
34
C. KALIPLAŞMIŞ İFADELER
1. Atasözleri ve Deyimler
Atasözleri ve deyimler çok eski zamanlardan günümüze ulaştıkları için kim tarafından söylendikleri belli değildir. Kısa ve özlü sözlerdir. Az sözle çok şey anlatma amacı vardır. Kalıplaşmış sözlerdir ve herhangi bir değişikliğe uğratılamazlar. Bulunduğum sohbet ortamlarında konuşulurken söylenen atasözleri ve deyimleri not tutarak çalışmamda kullandım.
• Galdım oğlan eline, eyi söyle geline.
• Tavukdan gaçıp horaza gerdan açmak.
• Gomşuya bela geldi, hepimize bile geldi.
• Gatranı gaynatsam olur mu şeker, cinsi bozuk cinsine çeker.
• Büre itde, bit yiğitde olur.
• Dünyam misksiz galmasın deyi Allah neler yaratmış.
• Az yaşa, çok yaşa, akıbet gelir başa.
• Gelin ata binmiş, ya nasip demiş.
• Gadının en böyük silahı, gözünün yaşıdır.
• Kim bilir, kim bilir, başından geçen bilir.
• Atın ürkeği ile insanın gorkağı çok yaşar.
• Soğan yemedim ki içim acısa…
• İssiye gar mı dayanır.
• Goyununku bi gışlık, arınınkı bi guşluk.
• Bacamız eğriyse dumanı doğru çıkar.
• Tencere yuvarlanmış gapağını bulmuş.
• Gazan yanına varma gara bulaşır.
• Ekinin dibine anız derler, selam vermeden geçene donuz derler.
• Erkek goç bere götürmez.
• İtin ayağından diken çıkarır gibi.
• Baş; yazısını, diş; sızısını çeker.
• Maşa varken elimi neden yakayım?
35
• Atda arın, yiğitde burun…
• Öğündüğün yerde köylün olmasın.
• Tencere dibin gara, seninki benden gara.
• Gomşusundan huy gapan ayranına su döker.
• Pasaklı avrat başına, gendi doyar aşına.
• Üzüm üzüme baka baka gararır.
• Erinenenin oğlu gızı olmazımış.
• Gol gırılır, yen içinde galır.
• Denesiz aş, ağrısız baş yokdur.
• Topuğuma çıkamayan çaylar, çıkmış da başımda çağlar.
• Yokarı tükürsen bıyık, aşşağı tükürsen sakal.
• Oynayamayan gelin; yerim dar, yenim gısa derimiş.
• Dam engin, değnek gakmaz.
• Malım var deyi övünme bi gıvılcım yeter, gözelim deyi övünme bi fisilce yeter.
• Su desdisi su yolunda gırılır.
• Çok muabbet tez ayrılık getirir.
• İmecenin orağını elinden alırlar.
• Ayakkabı yol öğredir, para dil öğredir.
• Erken gelen yazdan, başına böyüyen gızdan gork.
• Daşıma suylan değirmen dönmez.
• Elti eltiyi sevmez, donuz çöltüyü sevmez.
• Ava gelmez guş olmaz, başa gelmeyen iş olmaz.
• Herkez küllüğünde horazlansın.
• Köpeğile harara girilmez.
• Öküz altında buzavı aramak.
• El elin eşşeğini türkü çağırarak arar.
• El eliyle ilan dut, ilana da yazık.
• İlanın ağzı öpülmez.
36
2. Dua ve Beddualar
Dua ve bedduaları da aynı şekilde sohbet ortamlarında derledim. Yapılan bir iyilik ve bir kötülük çok zor unutulduğu için gittiğim her sohbet meclislerinde bu iyilik ve kötülük yapan kimselere dualar ya da ağır beddualar edilmiştir. Aşağıda hepsine yer verilmiştir.
• Allah belanı versin.
• Boynu boğaz altında galsın
• Pisliğinde boğılsun.
• Canın cehenneme.
• Allah canını alsın.
• Allah yedirmeyi nasip etmesin.
• Cehennemin dibine gadar yolu var.
• Hayvan pisliğini yersin inşallah.
• Allah ömrünü tez vakitte alsın inşallah.
• Rahat yüzüne hasret galasın inşallah.
• Ciğerin yansın.
• Ganadın gırılsın.
• Adın batsın.
• Allah evine şifa vermesin.
• Acıdan köpük gusasın.
• Gözüne dizine dursun.
• Aldığı, gıldığı gabul olmasın.
• Gara yere giresice.
• Südüm haram olsun.
• Boyun posun devrilsin.
• Yere batasıca.
37
• Devre dönesice.
• Sürüm sürüm sürünesin.
• Gözlerin kör ola
• Naha ileşine gezginler dünesin.
• Allah gazadan beladan esirgesin.
• Allah ırazı olsun.
• Allah analı babalı büyütsün.
• Allah halil ibrahim bereketi versin.
• Allah gorusun.
• Allah ekmeğini yağlı etsin.
• Allah dutduğunu altın etsin.
• Allah iki cihan saadeti versin.
• Allah ne muradın varsa versin.
• Allah imanıla göçürsün.
• Allah uzun ömürler versin.
• Allah daş deyi gavradığını altın etsin.
• Allah sevdüğüne gavuşdursun.
• Allah esirgesin.
• Allah gecinden versin.
38
3. Bilmeceler
Çocukları eğlendirmek amacıyla birşeyin adını söylemeden, kimi belirgin özelliklerini belirterek o şeyin ne olduğunu bulmaya çalışılmasına bilmece denilmektedir. Aşağıda renkli bilmece örnekleri derlenmiştir.
• Bilmece bildirmece
El üsdünde gaydırmaca
(Sabın)
• Dal üsdünde kilitli sandık
(Ceviz)
• Dağdan gelir seke seke
Guru üzüm döke döke
(Geçi)
• Aldır abası
Yeşildir küpesi
Bunu bilemeyen eşşek sıpası
(Kirez)
• Mavi atlas
İğne batmaz
Makas kesmez
(Gökyüzü)
• Ey bulutlar bulutlar
Yusuf’ u yedi gurtlar
Ben bi şekil guş gördüm
Depesinden yumurtlar.
(Buğday)
• Benim bi gızım var
Gelip gedenin elini öper.
(Gapı)
39
• Can uyandı
Cana dayandı
Cam gırıldı
Gana boyandı.
(Nar)
• Bi eve vardım ağlarlar
Bi eve vardım gülerler
Ben bu işe çok şaşdım
İpsiz adam bağlarlar
(Nikah)
• Takır takır takraba
İçinde var akraba
(Beşik)
• Bi güççücük fıçıcık
İçi dolu turşucuk
(İlimon)
• Bit gibi burnu var
Küp gibi garnı var
(Nohut)
• Dam başında gadı gibi
Göğe bakar cadı gibi
(Baca)
• Bişirisen aş olur
Bişirmezsen guş olur.
(Yumurta)
• Hindi kümesde
Guyruğu dışarda
(Tava)
40
4. Sayışmacalar
Sayışmacalar, özellikle çocuk oyunlarında ebe seçmek için kullanılan bir türdür. Oyunlarda sürekli sayışmacalar söylenegelmiştir. Renkli ve zevkli olması sebebiyle çocuklar tarafından çok sevilmektedir. Sorkun’da her çocuk bu sayışmacaları ezbere bilmektedir.
• Portakalı soydum
Başucuma goydum
Ben bi yalan uydurdum
Duma duma dum
Gırmızı mum
Dolapda bekmez
Yala yala bitmez
Ayşecik cik cik cik
Fatmacık cık cık cık
Sen bu oyundan çık pis çocuk.
• Oooooo
İğne batdı
Canımı yakdı
Tombul guş
Arabaya goş
Arabanın tekeri
İstanbul’un şekeri
Hop hop altın top
Bundan başka oyun yok.
41
• Ooo piti piti
Karamela sepedi
Terazi lasdik cimnasdik
Biz size geldik bitlendik
Hamama getdik temizlendik
Dik dik dik.
• Çatlak patlak, yusyuvarlak
Kremalı börek, sütlü çörek
Çek dosdum çek
Arabanı yoldan çek
Çek çek amca
Burnu ganca
Al sana dabanca
Sakın beni vurma amca
• Fındık fıstık
Gadife yasdık
Vallahi yenge
Ben yapmadım
Horaz yapdı
Al çık bal çık
Sana dedim sen çık
• Bir, iki, üç, dört
Hanım gız eteğini ört
Beş, altı, yedi, sekiz
Çalışkanız hepimiz
42
Dokuz on
Güvercin ortaya gon.
• Ebeleme dedeleme
El guşu döl guşu
Demirdiken desde büken
Firfirinci firnarıncı
Gozağacı gatır gider
Arnı gara burnu garA
Çık ortadan burnu gara.
• Aldım verdim
Ben seni yendim
Sarı gızın saçını
Örmeye geldim
• Leylek leylek lekirdek
Hanı bana çekirdek
Çekirdeğin içi yok
Sarı gızın suçu yok.
43
İKİNCİ BÖLÜM
SORKUN KASABASI HALK BİLİMİ ÜRÜNLERİ
A. GEÇİŞ DÖNEMİ UYGULAMALARI
1. Doğum
Eskiden kadının doğum sancıları başladığı zaman, mahallenin ileri gelen kadınları toplanırdı. Bu kadınlar genelde doğumdan anlayan yaşlı kimselerdir. Hamile kadının yanında “ebe kadın” ve yardımcısı bulunurdu. Doğum eğer kolay olursa kendileri müdahale ederlerdi. Eğer bir terslik olursa ilçeden ebe hemşire getirtilirdi. Bebek doğduktan sonra tuzlanırdı. İki saat tuzda bekletilirdi. Bunun sebebi, bebeğin terinin kokmaması içindir. Daha sonra banyo yaptırılırdı. Bebeğin doğum haberini büyüklere iletmesi için “mücüdeci” adı verilen bir çocuk gönderilir. Ailenin büyüklerine bebeğin doğduğunu ve cinsiyetini söyler. Aile büyükleri de gönderilen bu çocuğa eğer kızsa entari, erkekse para verirlerdi. Ailenin en büyük üyesi daha sonra çocuğun bir kulağına eğilip kâmet, diğer kulağına eğilip ezân okurdu. Ayrıca çocuğun kulağına tekrar eğilip üç kere ismi söylenirdi. “Adıyla yaşasın, Allah analı babalı büyütsün” denilerek adı konulmuş olurdu.
44
Eskiden kadının lohusa döneminde kırk gün su içirmezlerdi. Çünkü kadının su içtikten sonra hasta olacağına inanıyorlardı. Lohusalı kadın hasta olursa kırk gün toprak ağzını açıp kapar diye bir inanışları vardı. Toprağın kadını kendine çekeceğini düşünüyorlardı.
Bebeği beşiğe belerlerdi. Bu beşik tahtadan yapılmıştır. Bebeğin altını kirletmemesi için beşiğin ortasında bir delik vardır. Bu deliğin içine topraktan yapılmış “zilbiç” adı verilen kap oturtulur. Bebeğe bez takılmazdı. Bebek onun içine yapardı. Hem anneye bir kolaylıktı, hem de bebeğin pişik olmasını engellerdi.
Bebek beşiğin içine dümdüz bir şekilde ayakları bağlanarak yatırtılırdı. Bunun sebebi ise ayaklarının eğri olmasını engellemek içindir.
Bebeğin göbek bağı düştüğünde, kimisi bu göbek bağını caminin bir kenarına koyardı. Dinine imanına bağlı olsun, camiye gitsin amacıyladır. Kimisi de bir evin bir kenarına koyardı, sebebi de evine bağlı olsun diyedir. Sorkun’da şimdilerde doğum hastanelerde yapılmaktadır. Gerekli müdahaleleri doktorlar yapmaktadır.
45
2. Ölüm
Bir kişi ölmeden önce “sekeret” haline girer. Köyün hocası çağırtılır. Hoca okur, şehadet getirttirir. Ölen kişi erkekse karısının namahrem olacağı düşünülerek odadan hemen çıkartılır. Karısı, kocasının cenazesine bir daha bakamaz. Daha sonra ölen kimsenin gözleri kapatılır. Çenesinden başına doğru ağzı açılmaması için beyaz bir bezle bağlanır. Ayak başparmakları da aynı şekilde ayrılmaması için birbirine bağlanır. Ölünün üzeri çıkartıldıktan sonra göbeğinin üzerine şişeceği düşünülerek metal bir bıçak bırakılır. Bu bıçak şişmesini önlemek içindir.
Ölü yıkanmadan önce kefeni biçilir. Kefenin içine varsa zemzem suyu koyulur. Ayrıca bir de “feslikan” adında güzel kokulu bir çiçek koyulur. Cennet gibi koksun diye düşünülmüştür. Sonra ölü yıkanır, kefenine koyulur. Bu kefenini de bir kilimin arasına sararlar, kilim daha sonra mezarlıkta çıkartılır. Ölü tahtadan yapılmış bir salın üzerine koyularak mezarlığa götürülür, defnedilir. Cemaat tekrar ölü evine gelerek Kur’an okur, ölünün ruhuna fatiha bağışlar. Bu ölü evine komşular yedi gün yemek getirirler. Bir sene içinde ölen kişi için “koksu” yapılır. Koksu, yağlı yani pişidir. Bu koksular köylüye dağıtılır. Durumu iyi olan kimseler köyde ölen kişinin ruhu için etli pilav pişirtip, bütün köylüyü davet ederler. Kimisi de yol, köprü, çeşme gibi yerlere hayır yaparlar.
46
3. Evlenme
Eskiden evlilikler çoğunlukla görücü usulü olurdu. Bazen kızla oğlan birbirlerini görmeden, ailelerin karşılıklı anlaşmasıyla yapılırdı. Aile büyükleri kızı istemeye giderler. Kız tarafı itiraz etmeden, kıza sormadan kabul ederlerdi. Erkek tarafı kız evine “boğ” düzerlerdi. Anne-babaya gömlek, çorap, havlu alınırdı. Kıza da entari gibi eşyalar alınırdı. Bir de yüzük alınıp kız evine gidilirdi. Kız, erkek tarafı geldiğinde büyüklerin ellerini öper ve aile büyüğü kimse “Hayırlı uğurlu olsun, Allah bile gocatsın bile garıtsın” diyerek yüzüğü takarlardı. Kıza mihr olarak eskiden inek, tarla vb. verilirdi. Şimdilerde altın takılıyor.
Düğün hazırlıklarına başlanırdı. Kızla oğlan birbirlerini ilk defa muhtarlıkta nikah kıyacakları zaman görürlerdi. Birbirlerinden utanırlardı. Bazen de vekalet olarak, yani kızı oğlanın yanına getirmeden kızın akrabalarından birisi getirtilerek kızdan vekalet istenirdi. Kıza “Vekaletini bana veriyor musun?” diyerek üç kez sorulur ve vekillik alınmış olurdu. Vekil alan kişi kızın yerine geçerek imam nikahı kıyılmış olurdu.
47
Bir top “pazem basma” alınırdı. Bunu üç metreye bölüp kız evinin akrabalarına düğünümüze buyrun gelin diyerek hediye edilirdi. Bu basmanın karşılığında davetliler kıza hediyeler alırdı.
Oğlan evinde yağlılar yapılır, toprak güveçlerde pideler basılırdı. Bunlar eğbeye katılır, düğüncüler de alınarak kız evine yapılan koksularla, pidelerle gidilirdi. Bunların yanında bohçalarda alınırdı. Kız evine vardıklarında düğün başlar ve bohça orta yerde çözülürdü. Bohçanın üstünde bir çift çorap, sabun, havlu olurdu. Bunlar bohçayı ilk kim çözerse o alırdı. Sonra bohça açılır ve içindekiler ortaya dökülürdü. Sayılmaya başlanırdı. Bu işlem bittikten sonra kıza sarı lira dedikleri beşibiyerdeler, yüzük takılırdı. Def ve kaşıklarla oynanırdı. Bu geleneğin adı “apsap biçimi” dir.
Bir hafta sonra çarşamba akşamı kınası olurdu. Kız paça ve entarisini giyer, eşarbını takardı. Sonra “dünürşü” denilen kınacılar gelirdi. Kınacıların üzerinde “üç en” adı verilen beyaz bir örtü bulunurdu. Kıza kınayı yakarlardı. Perşembe günü gelin alma günüdür. Oğlan evinde etli pilav, aşure pişirilirdi. Davetliler gelmeye başlardı.
48
Damadı hazırlarlar. Boynuna kırmızı bir “al” dolarlardı. Sadıçla beraber damat hazırdır. Büyük sinilere pilavlar dökülür, yufka ekmekle yenilirdi. Eskiden araba olmadığı için kız evine atlarla gidilirdi.
Kız evinde hazırlıklar tamamlanırdı. Gelin paça ve entarisini giyip beklemeye başlardı. Akşam ezanından sonra erkek evi, imam eşliğinde gelini almaya gelirdi. Damat evde beklerdi. Kız evi, oğlan evine ikramda bulunurdu. İmam, gelinin kırmızı alını salavat eşliğinde başına örterdi. Sonra dünürşüler gelir, onlarda gelinin başına beyaz örtüyü örterlerdi. Gelin evdeki büyüklerle helalleşirdi. Erkek kardeşi gelini evden çıkartırdı. Erkek kardeşi yoksa amcası da çıkarabilirdi. “Allah hayırlı geçimler versin, güle güle git. Baba evinden beyaz örtünle çıkıyorsun, gocan evinden kefeninle çıkacaksın” diyerek kızı ata bindirirlerdi. Atın başını kızın kardeşi çeker. Gelin, oğlan evine gelir ve attan indirirlerdi. Bu arada sadıçla damat bir avuç şeker ya da parayı yüksek bir yerden gelin eve gireceğinde üzerine atarlardı. Şeker; evde dili tatlı olsun diye, para da bereketli olsun diyedir. Kız evin içine girerken eline tereyağ tutuşturulur ve kapının üzerine uğurlu olsun denilerek sürdürülürdü.
Kız evinden gelen akrabalar, kıza tarla, inek, para vb. isterlerdi. Oğlanın babası da bunlardan birini kıza verirdi. Yatsı namazından sonra güveyi katılırdı. Sabah ezanından sonra kaynana, gelin ve oğlunu alarak akrabalarının elini öpmeye götürürdü.
49
B. SORKUN’ DA BAYRAM
1. Ramazan Bayramı
Bayramdan iki gün öncesine “geysi” denir. Geysi, temizlenmek anlamına gelir. Çamaşırlar yıkanır, evler süpürülür, badana yapılır. Bayramdan bir gün öncesine ise “arefe” denir. Arefe günü susamlı baklavalar, su börekleri yapılır.
Sorkun üç mahalleden oluşur. Kızılçal Mahallesi, bayram namazından sonra topluca mezarlığa gider. Aşağı Sorkun Mahallesi arefe günü, ikindi namazından sonra mezarlığa gider. İsali Mahallesi ise yine bayram namazından sonra giderler ve mezarlıktan sonra herkes birer kap yemek getirip caminin bahçesinde yerler ve sonra bayramlaşmaya durulur. Namazdan sonra tekrar aile büyükleri ile bayramlaşılır. Büyüklerin elleri öpülür. Büyükler küçüklere bayram harçlığı verir. Köydeki yaşlı kimseler sırayla bayramlanır. Bayramlaşmaya gelenlere şeker ve kolonya ikram edilir. Ayrıca meşhur susamlı baklava da olmazsa olmazlardandır.
Hüseyin Çetin başkanlığında kurulmuş olan Sorkunder, her bayramın ikinci ya da üçüncü günü bir bayramlaşma töreni düzenler. Bütün mahalle halkı davet edilir. Kur’an-ı Kerim okunur, dualar edilir, yağlılar ikram edilir. Birlik ve beraberlik bu sayede canlı tutulmaya çalışılmaktadır.
50
2. Kurban Bayramı
Sabah erkenden kalkılır. Bayram namazına gidilir. Namazdan sonra herkes sırayla bayramlaşır. Bayramlaşma bittikten sonra herkes evine gider. Kurban edilecek hayvanlar hazırlanır. Kesilecek yere getirilir. Tekbirler eşliğinde kurban kesilir. Kesme işlemi bittikten sonra ilk önce hayvanın ciğeri kavrulur. Bu Sorkun’da bir adettir. Bütün aile üyeleri toplanıp kavurmayı yerler. Sonra etlerin parçalanması işlemine geçilir. Yedi yoksul kimseye bu etlerin bir kısmı paylaştırılır. Onlar da “Allah kabul etsin” diyerek etleri alırlar. Kurban bayramında büyükleri ziyaret genelde ikinci gün başlar. Birinci gün kurban kesme işiyle uğraşılır.
51
C. SORKUN’ UN YÖRESEL YEMEKLERİ
1. Garamlık Pilavı
MALZEMELER
• Garamlık
• 1 kaşık tereyağ
• 1 adet soğan
• Yarım yemek kaşığı salça
• Nane
• Bulgur
Garamlık bir dağ bitkisidir. Genellikle yaylalarda bol bulunur. Bahar ayında açan yapraklarından pilav yapılır.
Tencereye bir kaşık tereyağ koyulur. Doğranan soğanlar üzerine atılır. Soğanlar pembeleştikten sonra yarım yemek kaşığı salça atılır. Üzerine göz kararı pul biber atılır. Garamlıklarda atılarak sotelenir. 10 dakika kavrulduktan sonra göz kararı bulgur atılır. Hepsi 2 ya da 3 dakika karıştırılır. Üzerine göz kararı sıcak su eklenir. Kaynamaya bırakılır. Pilav suyunu çekmeye yakın biraz nane doğranır. Karıştırılır ve ocaktan indirilir.
52
2. Etli Nohutlu Pilav
MALZEMELER
• Nohut
• Kemikli et
• Bulgur
• Tereyağ
Nohut akşamdan ıslatılır. Islatılan nohutlar haşlanır. Kemikli etler doğranır ve bunlar da haşlanır. Haşlanan nohut ve etler karıştırılır. Suda kaynamaya bırakılır. Kaynadıktan sonra bulguru ilave edilir. Suyunu çektikten sonra üzerine bol kızartılmış tereyağı dökülür. Kapağı kapatılıp beş dakika beklenir. Sonrasında servis edilir. Düğünlerde büyük geniş sinilere dökülür. Grup biçiminde oturan davetlilerin önüne koyulur. Yufka ekmekle “dıkım” şeklinde yenir.
53
3. Kurutulmuş Bakla Yemeği
MALZEMELER
• Kuru Bakla
• Patates
• 1 yemek kaşığı sıvı yağ
• Soğan
• 1 yemek kaşığı un
• 1 avuç dağ eriği
Yazın toplanan baklalar ince bir şekilde dilinir. Çatılara serilerek kurutulur. Kurutulan baklalardan kışın patatesle yemeği yapılır.
1 yemek kaşığı sıvı yağ ve biraz tereyağ tencerede kızartılır. Kızaran yağın içine soğan eklenir. Pembeleşen soğanın üzerine 1 yemek kaşığından biraz fazla salça atılır. Salçanın kokusu gidinceye kadar karıştırılır. Üzerine küp küp doğranan patatesler atılır. Patatesler pişerken kuru baklalar haşlanır. Patateslerin pişmesine yakın tencerenin içine atılır. Karıştırılır ve göz kararı su eklenir, kaynamaya bırakılır. Bu arada başka bir tencerede 1 yemek kaşığı un kavrulur ve yemeğin içine dökülür. Sonra pişen yemeğin içine dağdan toplanan bir avuç dağ eriği atılır. Ekşi bir tat verir. Kıvamını aldıktan sonra ocaktan indirilir ve dinlenmeye bırakılır.
54
4. Mıkla
MALZEMELER
• Patates
• 1 yemek kaşığı sıvı yağ
• Yumurta
• Biber
• Maydanoz
• Domates
Tencerenin içine biraz sıvı yağ ve tereyağ konulur. Yağ kızarırken içine soğanlar doğranır ve kavrulur. Kavrulan soğanın içine önceden doğranan domatesler ve biberler atılır. Sonra salçası ilave edilir. Biraz karıştırılır ve sonra içine yarım ay şeklinde doğranan patatesler atılır. Patatesler piştikten sonra düz bir tepsiye dökülür. Üzerine iki tane yumurta kırılır. Süs olarak maydanoz koyulabilir. Ayrıca kenarlarına biber döşeyerek de süslenebilir.
55
5. Yoğurtlu Çorba
MALZEMELER
• Pirinç
• 1 yumurta sarısı
• 2 su bardağı yoğurt
• Göz kararı un
Bir tencereye altı su bardağı su koyulur ve kaynatılır. Kaynayan suyun içine üç çorba kaşığı pirinç atılır. Pirinçler haşlanmaya bırakılır. Başka bir kapta bir yumurta sarısı, iki su bardağı yoğurt ve göz kararı un iyice karıştırılır. Pişen pirincin üzerine eklenir. 10 dakika piştikten sonra altı kapatılır ve tuz eklenir. Üzerine tereyağ eklenir ve yaylalardan toplanan kekikle süslenir.
56
6. Şalga Pilavı
MALZEMELER
• Şalga
• 2 yemek kaşığı sıvı yağ
• 1 kaşık salça
• 1 su bardağı bulgur
Şalga mor renkte olan bir bitkidir. Yazın söküldükten sonra tekrardan süymemesi ve bozulmaması için kuyulanır. Genellikle Bozkır yöresinde yetişir. Hazmı kolaylaştırdığı bilinir. Küçük şalgalar haşlanarak yenir ve bunlara “galle” denir.
Pişirilecek miktarda kışın kuyudan birkaç tane şalga çıkarılır. Küçük, ince bir şekilde doğranır. Bir tencereye iki yemek kaşığı yağ koyulur. Bir tane soğan doğranır ve kavrulur. Kavrulan soğana bir kaşık salça atılır. Hepsini biraz karıştırdıktan sonra artık doğranan şalgalar tenceredeki yerini alır. Pişmesi beklenir. Pişince içine 1 su bardağı bulgur ilave edilir. Tuzu, nanesi, biberi eklenip suyu çekilinceye kadar pişirilir. İsteğe göre içine kıymada konulabilir.
57
7. Ayran Aşı
MALZEMELER
• Döğme buğday
• Yoğurt
Döğme buğday haşlanır. Haşlandıktan sonra yoğurtla karıştırılır. Dolapta biraz bekletilir. Soğuk bir biçimde yenir.
58
8. Bancar Pürçüğü Pilavı
MALZEMELER
• Pancar pürçüğü
• Göz kararı bulgur
• Tereyağ
• Soğan
• Biber
Pancarlar tarladan söküldükten sonra derin bir kuyuda kuyulanır. Pancar kuyudayken; eğer kendisi kırmızıysa pürçüğü kırmızı, şeker pancarı olursa sarı olur. Bu pürçükler kesilir ve haşlanır. Tencerede soğan, yağ, biber hepsi kavrulur ve üzerine bulgur atılır. 2 bardak su ilave edilir. Kaynamaya koyulur. Kaynadıktan sonra pürçükler içine atılır. Biraz bekledikten sonra kıvamını alır ve ocaktan indirilir.
59
9. Etli Bamya Çorbası
MALZEMELER
• Bamya
• Yarım kg kıyma
• Yeşil biber
• Domates
• Salça
Bamyalar yıkanır, ikiye bölünür. Tencerenin içine biraz sıvı yağ ve tereyağ koyulur. Soğanlar doğranarak içine atılır. Kavrulan soğanın içine yarım kg kıyma atılır. Biraz pişirilir. Kıyması pişerken içine salça, domates ve yeşil biberi atılır. Sonra bamyalar ilave edilir. Hepsi birlikte biraz kavrulur. Ardından biraz limon suyu eklenir. Son olarak göz kararı biraz su dükülür ve kaynamaya bırakılır. Kıvamını alınca ocaktan indirilir.
60
10. Soğan Aşı
MALZEMELER
• Soğan
• Sıvı yağ
• Üç yumurta
Soğanlar jüliyen bir biçimde doğranır. Tereyağ ve sıvı yağda iyice kavrulur. İçine yarım bardak su dökülür. Biraz salça, biraz pul biber ilave edilir. Piştiken sonra bir tepsiye dökülür. Üzerine üç yumurta kırılır. Tekrar ocağa koyulur. Yumurtaları piştikten sonra ocaktan indirilir.
61
11. Keşli Ekmek
Sorkun’da ekmek olarak “yoka ekmek” (yufka) tüketilir. Komşular toplanarak sırayla birbirlerine yaz ekmeği ve kış ekmeği yaparlar. Ekmek ne kadar yapılacaksa o kadar hamur yoğurulur. Yoğrulan hamur biraz bekletilir. Komşular geldikten sonra iş bölümü yapılır. Birisi sacın başında pişirici olarak durur, birisi beze düzer, diğerleri de hamur açar.
Bir tane beze alınır, senidin üzerine koyulur ve üzerine hafif un atılır. Oklava yardımıyla o beze ince ve yuvarlak olacak biçimde açılır. Sonra saca atılır. Pişirilen ekmekler üst üste dizilir.
62
Ekmek eyleme işi bittikten sonra “ keşli ekmek” yapılır.
İç harcı için; pancar pürçüğü, nane, soğan, isteğe göre maydonoz, ıspanak doğranır. Bunların içine göz kararı keş (çökelek) koyulur. Keşli ekmek için ayrılan küçük bezeler açılır. Yarısına bu harçtan koyulur ve yarım ay olacak şekilde kapatılır. Sonra saca atılır. Sactan inen ekmek tereyağla yağlanır ve afiyetle yenir.
63
12. Tarhana Çorbası
12.1. Tarhana Yapımı
Büyük bir kazana 15 kg buğday ve 30 kg yoğurt veya ayran dökülür. Hepsi kaynayıncaya kadar “bişşek” yardımıyla karıştırılır. İçine biraz tuz atılır. Koyu bir kıvama geldiği zaman ateşten indirilir. Sonra soğuması için tepsilere çıkartılır. Bu arada komşulara birer tabak “komşu hakkı” tarhana dağıtılır. Bereketinin bu dağıtmada olduğu söylenir.
Soğuyan tarhana ne çok küçük ne çok büyük olması şartıyla top haline getirilir. Bu toplar yuvarlak bir kalıbın içinde yayılarak çıkartılır. Çıkartılan tarhana çatılara serilir. Bir hafta kuruması için beklenir. Kuruduktan sonra toplanır.
Ayrıca tarhana ocaktan indiği zaman bir tabağa birazı ayrılır. Sonra bu tarhana bol tereyağla yağlanır. Çok lezzetlidir. Her tarhana yapımında mutlaka yenilir.
64
65
MALZEMELER
• Eğey kemik eti
• Tarhana
• Tereyağ
• Pul biber
• Kekik
• Şeker pancarı
Kurbanda kesilen hayvanın eğey kemikleri kurutulur. Kışın bu çorbanın içine atılır. Çok sağlıklı olduğu söylenir.
Akşamdan, örneğin dört kişilik bir aile için iki adet tarhana ıslatılır. Islatılan tarhana ve kurutulan kemikler ateşte kaynatılır ve kıvam alıncaya kadar pişirilir. Pişen çorba taslara dökülür. Üzerine bol kızartılmış tereyağ ve karabiber, pul biber, kekik eklenir. İsteğe göre çorbanın içine uzun dilimlenmiş olan şeker pancarı da eklenir.
66
13. Sobada Dilimlenmiş Gumpir
MALZEMELER
• Büyük boy patates
• Tuz
• Pul biber
Kış aylarının kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetidir. Beş altı tane büyük boy patates ortadan ikiye bölünür. Bölünen patateslere üç ya da dört tane derin çizik atılır. Üzerine tuz ve pul biber atılır. Daha sonra sobanın fırınında pişmeye bırakılır. Patateslerin arasına soğan da atılabilir. Soğana da aynı şekilde tuz ve biber atılır. Piştikten sonra kahvaltıda afiyetle yenir.
67
14. Sini Dişi
MALZEMELER
• Susam
• Yarım kg ceviz
• 5 kg un
• 3 yumurta
• Yarım çay bardağı sıvı yağ
Değirmenden kavrulmuş susam alınır. Evde dibeklerde dövülür. Yarım kg ceviz de dibekte aynı şekilde dövülür. İkisi karıştırılır. 5 kg un, 3 yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ hepsi birlikte kulak memesi kıvamında yoğrulur. Yoğrulan hamurdan 24 tane ceviz büyüklüğünde beze yapılır. Yapılan bezeler incecik açılır. Büyük bir tepsiye açılan ilk hamur serilir. Üzerine yağ sürülür, ikinci açılan hamur da birinci hamurun üstüne serilir. Sonra ikinci açılan hamura susam ve ceviz karışımı eklenir. Aşamalar aynı bu şekilde devam eder. En sonunda tepsinin üstüne yağ dökülür. Dilim dilim kesilir. Kesilen dilimlerin arasına tereyağ eritilir. Sonra pişmesi için köy fırınına götürülür. Bu sırada evde şerbeti hazırlanır. 2 kg şeker, 2 litre su 20 dakika kaynatılır. Kaynadıktan sonra içine yarım limon sıkılır. Eğer pişen baklava soğuksa şerbet sıcak, eğer baklava sıcaksa şerbet soğuk dökülmelidir. Sonra dinlenmeye bırakılır.
68
15. Keşkek
MALZEMELER
• Döğme buğday
• Tereyağ
Döğme buğday iyice haşlanır, eritilir. Bol tereyağla yağlanır ve afiyetle yenir.
69
16. Bulgur Yapımı
Pazardan alınan bulgur önce kalburda elenir ve kırığı alınır. Sonra suda tertemiz, içinde ot parçacıkları kalmayacak şekilde yıkanır. Yıkanan bulgur kazanda kaynatılır. Kaynayan bulgur kazandan indirilip sinilere dökülerek dinlendirilir. Soğuyan bulgur temiz çarşaflar üzerine serilir. 3 gün kuruması için beklenir.
Kuruyan bulgur el taşında çekilir. Bu el taşı ise; ortası delik iki silindirik taş ve bu taşların ortasına yerleştirilen mille yapılan bir el değirmenidir. Üstteki taş üzerine takılan kolun elle çevrilmesi sonucunda döndürülüyor. İlk örnekleri tarım etkinliklerinin başladığı neolitik döneme kadar uzanır. Buğday, arpa, mısır, çavdar gibi tahıl ürünlerinin iki taş arasında ezilip un ve bulgura dönüştürülmesini sağlar.
70
71
17. Keş Yapımı
İneklerden sağılan süt süzülerek tencerede kaynatılır. Kaynayan süt soğumaya bırakılır. Soğuduktan sonra bir kaşık damızlık yoğurt ilave edilir. Beş saat içinde mayalanır ve yoğurt olur.
Hayvan derisinden yapılmış “tuluk” adında bir nesne vardır. Üç tane “dığan ağacı” uçlarından birleştirilir. Tuluğun iki arka ayakları ve kuyruğu bu sırıklara bağlanır. Boyun tarafı aşağıda kalır. Ön ayakları da iple aynı şekilde bağlanır. Bu tuluğun içine yoğurtlar dökülür. Bişşek yardımıyla dövülerek tereyağ elde edilir. Tereyağ tahta kepçeyle yüzünden toplanır. Ön ayağın birisi açılarak ayran oradan temiz bir kovaya alınır. Alınan ayran kazanda pişirilir. Piştiğinde “keş” halini alır.
72
Tulukla yayma işi genellikle yaylalarda yapılır. Komşular bir araya gelip yardımlaşarak yaparlar. Gelen komşulara lokum, bisküvi, kiraz, çekirdek, erik vb. evde ne varsa ikram edilir.
Sonra keş tuzlanıp bez keselere basılır. Üzerine suyu aksın diye büyük bir taş oturtulur. Otuz gün bu şekilde bekletilir. Keş kendine geldikten sonra keseden çıkartılıp taş yardımıyla övülür. Önceden kurutulmuş ve tuzlanmış koyun ya da keçi derisine basılır. Derinin arka ayakları iple ya da bir telle sıkıca bağlanır. Boyun kısmından da keşi içine dökülür. İyice sıkıştırarak, kenarlarında boşluk kalmayacak şekilde basılır. Basıldıktan sonra üzerine büyük bir taş oturtulur. Kış ayına kadar açılmaz. Kış geldiğinde bu deriden çıkartılarak kahvaltıda yenilir.
73
18. Salça Yapımı
Pazardan salçalık domatesler alınır. Temiz bir şekilde yıkanır. İnce ince doğranır ve büyük bidonların içine basılır. Üzerine tuz eklenir. Güneş gören yerde bir iki hafta bekletilir. İki üç güne bir karuştırılır.
İki haftanın sonunda demir süzgeç leğenlerden geçirilir ve pasası alınır. Büyük dığanılara dökülür. Sabah erkenden ateş yakılır ve kaynamaya bırakılır. Yedi saat boyunca karıştırılarak kaynatılır. Kıvamını aldıktan sonra ateşten indirilir. Soğumaya bırakılır. Soğuduktan sonra temiz kavanozlara katılır ve üzerine biraz yağ dökülür. Serin bir yerde muhafaza edilir. Böylelikle bir yıl boyunca salçada hiç küflenme görülmez.
74
19. Tahin Yapımı / Tahin Derğirmenleri
Sorkun’da Göktepeler, Karabacaklar ve Mehmet Çavuş olmak üzere üç tane tahin değirmeni bulunmaktadır.
Karabacaklar Değirmeni, Süleyman Karabacak’ın beşinci kuşak dedesi tarafından yaptırılmıştır. İlk kurulduğu zamandan bu yana orijinalliğini devam ettirmektedir. Bu değirmende iki adet tazyiklendirilmiş su ile çalışan bir metre çapında değirmen taşı bulunuyor. Kaynağından gelen akarsu 60 cm çapında, iki ayrı demir boru yardımıyla değirmene ulaşılıyor. Burada tazyik kazanması için küçük bir boruyla değirmen taşlarının altına yerleştirilmiş çarklara verilen su sayesinde hızla dönen değirmen taşları tahin öğütmeye elverişli hale getirilir. Öğütülen tahinin ham maddesi olan susam, Manavgat, Fethiye, Muğla gibi yerlerden temin edilir.
75
Çuvallarla değirmene gelen susamlar önce elekten geçiriliyor, ardından su havuzlarında 48 saat bekletilerek kabuğundan ayrılması için makineye atılıyor, daha sonra taş fırında kavrulan susamlar tekrar elekten geçiriliyor. Son olarak değirmene atılan susamlar market tarafından terini almak için ambalajlanır.
Göktepe Tahinleri’nin yaklaşık bir asırlık geçmişi vardır. Atalarından miras kalan değirmen 1986 yılında onarılmıştır. Orijinalliği bozulmadan bugüne kadar gelmiştir. Antalya- Manavgat susamı, odun fırınlarında kavrulup, tahin taşlarında öğütülüp modern tesislerinde el değmeden ambalajlanarak marketlerde yerini alır.
Mehmet Çavuş Tahinleri’nin de bir asırlık geçmişi vardır. Bu değirmen ilk imalata başladığı yıllarda tahin ve un değirmeni olarak kullanılmıştır. Sonraki zamanlarda una rağbet görülmediği için un öğütme işi kaldırılmıştır. Değirmen, elektriğin daha köye gelmediği yıllarda çay ile değirmene öğütme sistemi kurulmuştur.
76
D. SORKUN’ DA HALK HEKİMLİĞİ VE OCAKLAR
1. Halk Hekimliği
a) Göze herhangi bir cisim kaçtığı zaman, yumurtanın beyazı suda haşlanır. Haşlanan yumurtayı temiz bir bezin üzerine koyarlar. Üzerine hafif zeytinyağı koyarak gözün üzerine kapatırlar. Akşamdan sabaha kadar öylece kalır. Bunun adı “yumurta çeliği” dir.
b) Akrep sokmalarında, ayran pişirilir. Çökelek haline gelir. Akrebin soktuğu yerin üzerine sarılır. Sıtmayı kestiği söylenir.
c) Ellerde dolama hastalığı yani çıban olduğu zaman, soğan külde közlenir. Ladinlerdeki sakız toplanır. Soğan ezilip bu sakızlar üzerine koyulur. Bunlar da yaranın üzerine sarılır. İltihabı ortadan kaldırır.
d) Zeytinyağlı sabun, kaput bir bezin iplikleri ve sakız, üçü birlikte elde ovularak merhem yapılır. Yaranın ağzına sarılır. İltihabı önler.
e) Vücutta herhangi bir ezik olduğu zaman; kuru üzüm dibekte dövülür, tuzla ezilen yere sarılır. Bereyi aldığı söylenir.
f) Şişlikte, çivi batmaları vb. pirinç lapası sarılır. Çivinin battığı yeri bembeyaz koyar.
g) Çocukların karnı ağrıdığı zaman bese ve közlenmiş soğan sarılır. Altı saat bekletilir. Ağrı kesilir.
h) Arı sokmalarında, sokulan bölgeye ya soğan ya da çamur sürülür. Acıyı keser.
i) Kanı durdurmak için, deri bir kemeri bıçakla sıyırıp yaranın üzerine basarlar.Kanı durdurur.
j) İncinmelerde; tereyağ ve bal ısıtılır, içine temiz bir bez atılır. O bezi ağruyan yere sıcak olacak şekile dolarlar. Ağrıyı keser.
k) Diş ağrısında; kül ve bese top yapılarak ağrıyan dişin üzerine koyulur. Ağrıyı azaltır.
77
l) Gözde çıkan it dirseğinde (arpacık) köpeğin çanağından su alınıp göze masaj yapılır.
m) Baş ağrısı için, patatesler yuvarlak bir şekilde kesilerek alna dizilir.
n) Yaralanma sonucu moraran bölgeye yeni kesilmiş hayvan derisinden bir parça alınıp sarılır. Bereyi alır.
o) Eldeki çatlaklar için; tereyağ ve ladin sakızı kaynatılarak merhem yapılır. Çatlakların üzerine sürülür. Elleri yumuşatır. Sakız, antibiyotik yerine geçer.
78
2. Ocaklar
Sorkun’daki ocakların başında “İbrahim Hoca” ocağı gelir. Sakallı, yaşlı, yardımsever biri olduğu söylenir. Hoca, hastalıklara çare bulurdu. “Ocak temi” hastalığı eskiden çok görülen bir rahatsızlıktı. Kötü bir yere yani küllerin ya da pisliğin üzerine basılınca, cinlerin üstüne basılmış gibi olur. O kişinin içine cin girer. İçine cin giren kişiyi İbrahim Hoca’ya götürürlerdi. Hoca okur, üfler, dua ederdi. Nusha yapardı. Yaptığı nushayı su dolu bir bardağın içine koyar ve hastaya bir hafta boyunca o bardaktaki suyu içirmelerini söylerdi. Ayrıca boynuna bir başka nusha takar ve bunun onu koruyacağını söylerdi.
İbrahim Hoca öldükten sonra kızı Makbule’ye elini vermiştir. Makbule’de babasının elini aldığı için nushalar yapmış, hastaları iyileştirmiştir. “İlancık” hastalığı vardır. Bu hastalığa yakalanan kişinin elleri, kolları, ayakları sürekli ağrır. Makbule’ye bu hastalığın şifası için gelirler. Eline bir bıçak alır, vücudunun her yerini kıyarmış gibi yapar. Böylelikle ilancık kıyılmış olur. Sonra ilancık nüshası yapar ve boynuna taktırır.
Ağız yaraları için de ayrı bir yöntem vardır. Yufka ekmeği okur, üfler ve hastaya yedirir. Üzerine bir tas suyu tekrar okuyup, üfleyip hastaya içirir. Tüm bunlardan sonra hasta iyileşir. Hasta hocaya “arılık” verir. Gönlünden ne kadar geçerse bir miktar para verir. Hasta kalbini hocaya bağlar ve hastalığı geçer.
79
Çocuk bir ya da iki yaşına geldiği zaman sürekli ağlar. Zayıflamaya başlar. “Aydaş” hastalığına yakalanır. Ailesi bu çocuğu “emlersemi” ocağına götürür. Orada bir ağacın kökünden üç kere geçirirler. Sonra çocuk ağlamasını keser. İyileşmeye başlar. Yine emlersemi ocağında başka bir yöntem vardır. Dildeğmez ağacından bir dal kesilir ve o dal eve getirilir. İkindi güneş batmasına yakın o dal eğilir, uçları bir iple bağlanır. Çember şeklini alır. Çocuğu bu çemberin içinden üç kere geçirirler. Aynı zamanda dualar edilir, sureler okunurdu. Bu işlem bittikten sonra çocuk ağlamayı kesip oynamaya başlar.
Bir diğer ocak Şıyıh Dayı ocağıdır. Yine bu kişi kızı Halime’ye elini vermiştir. İnekler belli bir zaman sonra sağdırtmamaya, buzağılarını emzirmemeye başlarlar. Sütleri kesilir. Nazar değdiği düşünülerek ellerine bir paket yem alıp Halime teyzeye giderler. Halime teyze o yemi elleriyle karıştırır, okur, üfler. İneğin sahibi bu yemi ineğe yedirir. İnek yemeye başladıktan sonra iyileşir.
Öteki ocağımız “Musa Hocalar” ocağıdır. Sorkun’a bir kavim olarak gelmişlerdir. Zamanın birinde köylünün birinin ineği hastalanmıştır. İki gün yem saman hiçbir şey yememiştir. Sahibi ölmesinden korkmuş ve Musa Hoca’yı çağırmış. Hoca ilk önce tuz avsunlamış. İneğin samanının içine karıştırmış. Biraz tek başına kalsın bekleyelim diyerek yanından ayrılmışlar. Tekrar geldiklerinde ineğin tüm yemi yediğini ve iyileştiğini görürler.
Elin üstünde çıkan demreği için yukarıda verilen ocaklardan birine gidilirdi. Hoca elin üstündeki yarayı okur, üfler. O yaranın üstüne tükürür. Üzerine kül serpiştirir. Eğer bu yaranın ocağı burasıysa yara kurur, değilse yara sulanmaya başlar.
Vücutta herhangi bir yerde çıkan siğiller için yine ocağa gidilir. Hoca önce siğili okur. Eline bir bıçak alır. Bıçağın ucunu ateşte kızdırır. Dualar eşliğinde siğilin etrafında bıçağı gezdirir. Siğil yavaşca kurumaya başlar.
80
E. SORKUN’ DA HALK İNANIŞLARI
1) Sorkun- Karacahisar yolunda büyük bir ağaç vardır. İnsanlar buraya gelip bir dilek dilerler. Diledikten sonra ağaca çivi çakarlar. Böylece dileklerinin kabul olacağına inanırlar. Ağacın her tarafı çivilerle doludur.
2) Akşam sakız çiğnenmez. Çünkü ölü eti çiğnenmiş gibi olur.
3) Baykuşun ötmesi uğursuzluktur.
4) Köpeğin uluması, o evden bir cenazenin çıkacağına işarettir.
5) Ateş yanıyorken çıkan sesin, birilerinin onun dedikodusunu yaptığına işaret olduğu söylenir.
6) Akşam tırnak kesmek uğursuzluktur.
7) Kapı eşiğinde oturmak doğru değildir. Çünkü şeytan en çok buralarda bulunur. Şeytanın çarpacağına inanılır.
8) Çocuklara nazar değmesini önlemek için omuzlarına, boyunlarına iğde dalı takılır. İğde nazar değmesini engeller.
9) Uyuyan çocuğun üzerinden atlanmaz.
81
10) Gökkuşağının altından geçen kızsa erkek, erkekse kız olur.
11) Çocuklar, evde dizlerinin üstünde yürüdükleri zaman misafir geleceğine inanılır.
12) Hamur yoğururken hamur parçasının etrafa saçılmasının sonucu olarak misafir geleceğine inanılır.
13) Göz seyirdiği zaman kötü bir haber alınacağına inanılır.
14) Ayağın altı kaşındığı zaman, uzun yol yürüyüleceğine inanılır.
15) Kulak çınladığında birisinin onların dedikodusunu yaptığına inanılır.
16) Akşam küçük bir çocuğu aynaya baktırmazlar. Gece korkup uyanacağına inanılır.
17) Yılanı öldürdükten sonra başına un atılır. Yılanın eşi, bu ölen yılanı gördüğü zaman “ bir suç işlemiş ki un atılmış“ diyerek geri döner.
18) Yılanın canı gece yıldızları görene kadar çıkmaz.
19) Hayvanların memesindeki siğillerin düşmesi için yılanın kabuğu hayvana yedirilir. Faydası olduğuna inanılır.
20) Tencerenin dibini sıyıran kimselerin düğününde kar yağdığına inanılır.
21) Askere ya da gurbete giden kimselerin ardından su dökülür. Su gibi gelip gitsin diyedir.
22) Akşam gelinin yatağında bebek yuvarlarlar. Allah bebek nasip etsin diyedir.
82
23) Sağ avuç içi kaşındığında para geleceğine, sol avuç kaşındığında para çıkacağına inanılır.
24) Cuma günü yaş ağaç kesilmez. Cuma gününde bütün ağaçların, hayvanların ibadet yaptığına inanılır.
25) Leyleği havada görürsen nasibin havada, yerde görürsen yerde olurmuş.
26) Doğan çocuğun gözüne kömür sürülür. Gözü kara olsun derler.
27) Ele batan herhangi bir cisim akşam vakti çıkartılmaz. Dikenin gelin olacağına inanılır.
28) Rüyada ölen bir kişi görüldüyse, onun bu dünyadan birisini götüreceğine inanılır.
29) Bir kişide eğer alerji hastalığı varsa bunun şeytan kabarığı olduğu düşünülerek yıkık bir evin kenarına su, şeker, un kaynatılmasından oluşan “pelte” adı verilen yiyecek dökülür. Döküldükten sonra hiç arkasına bakmadan ve konuşmadan oradan uzaklaşır. Böylelikle hastanın iyileşeceğine inanılır.
30) Hamile iken annenin canı tatlı bir şeyler çekerse kızı, ekşi bir şeyler çekerse oğlu olacağına inanılır.
31) Elde siği varsa; birkaç tane taş alınır ve bunlar ele sürülür. Taşlar üç yolun kesiştiği yerde üst üste konur. Bu taşlar devrilince eldeki siğillerin geçeceğine inanılır.
83
F. SORKUN’UN YÖRESEL KIYAFETLERİ
Sorkun’da belli bir yöresel kıyafet yoktur. Ancak kadınlar genellikle şalvar giyerler. Ayakkabı olarak “mes lasdiği” giyerler. Kafalarına “dasdar” denilen eşarplar takılır.
Şalvar Sorkun’da vazgeçilmez bir kıyafettir. Kadınlar; tarlaya, işe, çalışmaya giderlerken hep şalvar giyerler. Günlük kıyafet olarak da kullanılır. Ayrıca yaşlı kesim, eteklerinin altına “basma paça” giyerler.
Erkekler genel olarak pantolon giyerler. Yaşlı amcalar kafalarına “kasket” takarlar. Onu kafalarından çıkarmazlar.
84
G. SORKUN’ DA ÇOCUK OYUNLARI
1. Dombiş
Yedi tane düz biçimde olan küçük taşlar üst üste dizilir. Başına bir ebe koyulur. Karşı tarafta en az beş kişi olur. O beş kişiden birisi topu taşın üzerine yuvarlar. Eğer taşlar yıkılırsa, ebe o taşları dizinceye kadar karşıdaki kişi topu alacaktır. Eğer ebe taşları dizemezse, topu ebeye vuracak ve elindeki topu diğer arkadaşına verecektir. Eğer karşıdaki kişi taşları yıkamazsa ebe kendisi olacaktır. Oyun böyle tekrar edilir.
2. Birdir Bir
Beş- altı çocuk toplanır. İki yüksek taşın üzerine ince bir sopa uzatılır. Sonra çocuklar ellerine uzun bir sopa alırlar. Taşın üzerindeki küçük sopayı uzun sopayla fırlatırlar. Diğer çocuklarda fırlatılan sopayı tutmaya çalışırlar. Sopayı tutan çocuğun yüz puanı olur.
85
3. Körebe
Uzun kış gecelerinde çocukların canları sıkıldığında oynadıkları bir oyundur. Kalabalık ortamda daha zevkli olur. Bir tane ebe seçilir. Gözüne bir bez parçası bağlanır. Gözleri görmeden etrafındakileri yakalamaya çalışır. Yakaladığı kişi bu sefer ebe olur. Oyun böyle devam eder.
4. Cıngırlık
Kısa bir direk dikilir. Uzun bir ağacın ortası oyularak kısa direğin üzerine takılır. Takıldıktan sonra ağacın bir ucuna çocuğun birisi, diğer ucuna da birisi oturarak dönmeye başlar. Bunun adı cıngırlık oyunudur.
86
5. Oratada Sıçan
Oyuncular karşılıklı gruplara ayrılır. İkişer kişi beş metre aralıklarla karşılıklı dururlar. Ortada da ilk hangi grup başlayacaksa onlar olur. Karşılıklı duran gruplar ortadaki oyunculara topla vurmaya çalışırlar. Vurulan oyuncu oyundan çıkar. Topu havada yakalayan oyuncunun “canı” olur. Havada kaç tane top yakalarsa o kadar canı olur. En sonunda tek başına ortada kalan oyuncu yedi kere ortada dolanır. Vurulmazsa oyunu o grup kazanmış olur.
6. Cehennem
Beş tane çukur açılır. Çukurun yaklaşık 5 mt ötesinde her çukurun karşında bir oyuncu gelecek şekilde durulur. Oyuncular ellerindeki taşları çukura doğru atarlar. Çukurun içine taşı atmayı başaran oyunu kazanır.
87
7. Top Taş
Beş tane küçük, yuvarlak taş toplanır. Oyuncu taşları yere attıktan sonra bir tanesini havaya fırlatıp o düşmeden yerdeki taşlardan birini ya da birkaçını toplamak ve tekrar taşı tutmak zorundadır. Havaya atılan taş, yere düşerse oyun sırası öteki oyuncuya geçer. Taşlar önce birer birer, sonra ikişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder gruplar halinde toplanır. Bundan sonra yere baş parmak ve işaret parmağıyla köprü yapıp öteki oyuncunun seçtiği taşa değdirmeden tüm taşlar bu köprüden geçirilir. Son aşamada taşların tümü havaya atılıp elinin tersiyle tutulur. Bunlarda fırlatılıp bu kez avuçla yakalanır. Avuçta ne kadar taş varsa o kadar sayı kazanır.
8. Çarşıya Gittim
Çocuklar daire kurarak yere çömelirler. İlk başlayan oyuncu “çarşıya gittim” le başlayarak neler satın aldığını söyler. Diğerleri de sırayla bir şeyler ekler. Aynı şeyleri sırayla tekrar ederek akışı devam ettirmesini sağlar. Sırada şaşıran veya kelimeyi söylemeyi unutan oyunu kaybeder.
88
9. Mendil Kapmaca
Eşit sayıda iki tane grup yapılır. Mendil kapmaca oyunu en az dört kişi ile oynanabilir. Ama oyuncular ne kadar çok olursa oyun da o kadar zevkli olur. Bir kişi mendili tutmak için görevlendirilir. Bu kişi hiçbir gruba dahil değildir. Tek görevi mendil tutmaktır. Gruplar mendilden yaklaşık olarak 20- 30 mt geriden geçer ve sıra halinde beklerler. Mendil tutan kişinin komutu ile birlikte grubun ilk sırasında olan oyuncular hızlıca koşarak mendili almaya çalışırlar. Mendili ilk tutan mendilini alır almaz diğer oyuncuya yakalanmadan kendi grubuna vardığı an kazanmış olur. Bunda strateji çok önemlidir. Özellikle mendili almak birinci görev olsa da bazen rakibin mendili alması beklenir. Mendili alamayan oyuncu mendili alan oyuncunun kendi grubuna ulaşmadan onu yakalar veya dokunur ise yakalanan kişi oyundan çıkmıştır. Hangi grubun oyuncusu önce bitirirse o grup oyunu kaybetmiş sayılır.
89
10. İp Atlama
İki kişi karşılıklı ipi tutar. Oyuncular sırayla ipten atlarlar. Her atlayışta farklı tekerlemeler söylerler. Birinci atlayışta:
“Tesbihim kırıldı
Suyum döküldü
Su parası
Bacak arası” deyip ayaklarının altına alır. İkinci atlayışta:
“Laleli sıfır
Annem yaptı kısır
Laleli belkız
İçeriye gir kız
İpten tut kız
Dışarıya çık kız” denir. Üçüncü atlayışta:
“ Denizde dalga
Hoş geldin abla
Eteğini topla
90
Rahat otur abla
Üç kere hopla
Bir, iki, üç…”
Dördüncü atlayışta:
“ Kedi damdan atladı
Apandisi patladi
Onu gören fareler
Dans etmeye başladı” diyerek atlarlar. Beşinci atlayışta:
“ Elma attım denize
Gidiyor yüze yüze
Ben vuruldum Filiz’ e
Filiz Akın evi yakın
Kın- kın- kın kına gecesi
Si- si- si simitçi
Çi- çi- çi çiğ köfte
Te- te- te televizyon
Yon- yon- yon Yonca Evcimik
Mik- mik- mik miki fare
Re- re- re reklamlar
Lar- lar- lar bizi izleyen koca karılar” söylenerek atlanılır.
11. Bilemedim Bulamadım
Genellikle kalabalıkta oynanır. Bir tane ebe seçilir. Ebe ortada dururken, diğer oyuncular karşıya dizilir. Ebe alfabeyi içinden hızlıca saymaya başlar. Birisi ona dur dediğinde kaldığı harfi söyler. O harfle şarkı türetilerek karşıya geçerler. Eğer şarkı türetemezlerse oyuncu ebeye yakalanmadan karşıya geçebilir. Eğer ebeye yakalanırsa elenmiş olur ve “ebe” kendisi olur.
91
12. İstop
Bütün oyuncular çember olacak şekilde dizilirler. Çocuklardan birisi ebe seçilir. Topu alıp çemberin içine geçer. Ebe olan çocuk topu havaya atarken arkadaşlarından birisinin ismini söyler. Eğer ismini söyleyen çocuk, top yere düşmeden tutarsa o çocuk ebe olur. Yine topu bir arkadaşının ismini söyleyerek havaya atar. İsmini söylediği kişi top yere düşmeden tutamazsa topu tuttuğu ilk anda “ istop” demesi gerekir. Ebe istop dediğinde bütün çocuklar hareketsiz kalırlar. Ebe o anda bir renk söyler. Çocuklar söylenen renkte bir nesneye dokunurlar. Rengi bulan çocuklar “tuttuğum elinde kalsın” derler. Söylenen renkte bir nesne tutamayan çocuklar ebe tarafından vurulabilir. Vurulan ilk çocuk ebe olur ve oyun bu şekilde devam eder.
13. Bilya Oyunu
Mahalle bakkalından alınan misketler dizilir ve bir misket vasıtasıyla belirli bir mesafeden vururlar. Kaç kişi oynuyorsa eşit miktarda bilya ortaya koyarlar. Hareket ettirilen bilyalar vuran kişinin olur. Buna “ ütmek” denir.
92
14. Kipi
Yere üst üste gelecek şekilde beş tane kutucuk çizilir. Bir tane küçük taş alınır. İlk önce birinci kutucuğa atılır. Oynayan kişi sekerek, çizgilere basmadan beşinci kutucuğa kadar gider. Beşinci kutucuktan tekrar sekerek birinci kutucuğa gelir ve o taşı ittirir. Taş daha sonra ikinci kutucuğa atılır. Aynı işlem tekrarlanır ve oyuncu ikinci kutucuğa geldiğinde taşı birinci kutucuğa iter. Taşın çizgilere gelmemesine dikkat edilir. Eğer çizgilere gelirse yanmış olur. Beşinci kutucuğu da bu şekilde bitirdikten sonra “tipi” bölümü başlar. Oyuncu gözlerini kapatarak, çizgilere basmadan beşinci kutucuğa kadar gider ve geri dönüp birinci kutucuğa gelir. İkinci bölümde “şipşak” tır. Bu bölümde de ayaklarını birbirine vurarak aynı işlem tekrar edilir. Üçüncü bölüm de “makas” tır. Burada da ayaklar birbirine ters bir şekilde geçirilerek, zıplayarak beşinci kutucuğa kadar gidilir. Birinci kutucuğa kadar çizgilere basmadan gelebilirse oyunun kazananı o olur.
15. Aşık Oyunu
Hayvanın aşık kemiğiyle oynanır. Kemik dik bir vaziyette yere konulur. Oyuncular ellerinde bulunan taşları uzaktan kemiğe doğru atarlar. Kim kemiği devirirse oyunu kazanır.
93
16. Yağ Satarım Bal Satarım
En az on kişi oturarak bir halka oluşturur. Ebe olan kişinin elinde bir mendil vardır. Elinde mendiliyle:
“Yağ satarım bal satarım
Ustam ölmüş ben satarım
Ustam kökü sarıdır
Satsam on beş liradır
Zambak zumbak
Dön arkana iyi bak” diyerek elindeki mendili birinin arkasına koyar. Ancak diğer oyuncular hiçbir şekilde ebeye bakmazlar. Mendilin kendi arkasında olduğunu farkeden kişi hemen mendili alıp ebeyi kovalar. Ebe de vurulmadan onun yerine oturmaya çalışır.
17. Çatlak Patlak
Oyuncular ellerini biri üstte diğeri altta kalacak şekilde birbirlerinin avuçlarına koyarlar. Her kelimede oyuncu yanındaki arkadaşının avucuna vurur ve şu tekerleme söylenir:
“Çatlak patlak
94
Yusyuvarlak
Kremalı börek sütlü çörek
Çek dostum çek
Arabayı yoldan çek
Çek çek amca
Burnu kanca
Al sana bulmaca
Kaç parça veriyorum
Bir, iki, üç, dört, beş….”
18. Saklambaç
Oyuncular toplanır. Bir tane ebe seçilir. Ebe arkasını dönerek gözleri kapalı bir şekilde, duvara yaslanmış bir biçimde ona kadar sayar. Ebe sayma işlemine devam ederken diğer oyuncular saklanır. Ebe ona kadar saydıktan sonra diğer oyuncuları aramaya başlar. Oyuncuları saklandıkları yerde bulan ebe hemen duvara gidip “sobe” diye bağırır. Ebe diğer oyuncuları ararken oyunculardan birisi ebeye görünmeden duvara gidip sobe diye bağırır. Bütün oyuncular bulunduktan sonra ebe olma sırası diğer oyuncuya geçer.
95
19. Vezirgan Başı
En az on kişi ve daha fazla kişiyle oynanan bir oyundur. İki ebe seçilir. Ebe olan kişiler, kendilerine isim seçerler. ( meyve adı, çiçek adı vb. ) Ebeler, karşılıklı bu oyunun şarkısını söylerler:
“ Aç kapıyı vezirgan başı vezirgan başı
Kapı hakkı ne verirsin ne verirsin
Arkamdaki yadigar olsun yadigar olsun”
Ebeler dışında kalan kişiler ebelerin kollarının altından sıra sıra geçerler. Şarkı bittiği zaman ebe olan kişiler diğer oyuncuları kollarının arasında sıkıştırarak “ bir sıçan, iki sıçan, üçüncüde deliğe kaçan” derler ve yakaladıkları üçüncü kişiye gizli bir şekilde seçtikleri isimlerin ne olduğunu sorarlar. Üçüncü kişi seçtiği varlık adına göre o ebenin arkasına geçer. Oynayan bütün oyuncular ebenin arkasına sıra olduğu zaman, oynanan yerdeki alana bir çizgi çizilir. Ebeler arkalarındaki oyuncularla birlikte çizilen çizginin sağına ve soluna dizilirler. İki grup oluşmuş olur ve bu oyuncular birbirlerini çekmeye çalışır. Çizgiyi hangi grup geçerse o oyunu kaybeder.
96
H. SORKUN’UN YER ADLARI VE HALK AĞZI
1. Sorkun’un Yer Adları
1.1. Domuz Tepesi
Domuzların mesken tuttuğu yer olduğundan bu isim ile adlandırılmıştır.
1.2. Kelek Yeri
Burada “kelek” adında, ceviz büyüklüğünde olan bir bitki vardır. Bu bitkinin burada çok olmasından dolayı bu isim verilmiştir.
1.3. Borluk
Buradaki boğazda çöğür otu çok olduğu için bu ismi almıştır.
1.4. Apdal Yurdu
Aptallar yaz aylarında gelip burada göçebe yaşarlarmış. Bu yüzden ismi “apdal yurdu” kalmıştır.
1.5. Birevler
Burada eskiden demir dövülürdü. Sadece iki ev vardır.
97
1.6. Yaz Munarı
Buradaki dağların arasında bir pınar vardır. Suyu sert ve soğuktur. İsmini buradan almıştır.
1.7. Öylen Yeri
Eskiden burada çift sürülürdü. Öğle vaktini bilemedikleri için ismi “öylen yeri” olarak kalmıştır.
1.8. Su Gözü
Dağların eteğinden sular çıkar. Pınarlar vardır. Suyu soğuk ve serttir. Kızılçal’da ve İsali’ de olmak üzere toplam iki tane su gözü vardır.
1.9. Yoğurdu Gara Dağı
Büyük bir dağdır. Adının neden bu olduğuna dair bir bigi yoktur.
1.10. Akmunar Dağı
Bu dağın olduğu yerde pınarlar çokluktadır.
1.11. Yaylalar
1.11.1. Keklicek Yaylası
Keklicek Yaylası’nda her dağın bir ismi vardır. “Yemlikli Goyak” yemlik otu çok bulunduğu için bu adı almıştır. “Böyük Çukur”da büyük bir çukur vardır. Çukurun içine develer girip çıkarmış. “Çıra Yolu” vardır. İnsanlar bu yoldan
98
ineklerini otlatmaya götürürler. “Ardıçlı Boğaz” da çok sayıda ardıç ağacı vardır. Bu yaylanın “Çalağan Tepesi” meşhurdur. Yüksek bir tepedir. İnsanlar buraya gelip yaylayı seyrederler. “Havaların Kepir” sivri bir dağdır. Bu dağda taşlar fazladır. “Yanık” ise; tarihte burada kocaman ardıç ağaçları varmış. Bu ağaçlar bilinmeyen kişiler tarafından yakılmış ve ismi yanık olarak kalmıştır. “Ufacık” yaylanın içindeki düz alana denir. Burada üç tane meşhur çeşme vardır. Bunlar; Yağlı Oluk, Efendiler Oluğu, Çatal Oluk’ tur.
1.11.2. Aşağı Sorkun Yaylası
Öküz Çukuru, Tazı Alanı, Goyun Daşı, Garıncalı, Çiçekli isminde önemli yerler vardır.
1.11.3. Heselli Yaylası
Heselli Yaylası’da İsali mahallesinin yaylasıdır.
99
1.12. Daryası
Düz bir mesire alanıdır. Bir tane çeşme vardır. İnsanlar hayvanlarını otlatmaya buraya getirirler. Eskiden ağaç çok iken piknik yapılmaya hep buraya gelinirdi
1.13. Gatıran Burnu
1.14. Hacı Omar Depesi
100
2. Sorkun’un Halk Ağzı
İşlik = Gömlek Ebe = Babaanne-Anneanne
Boduç = Testi Emmi = Amca
Şarpa = Eşarp Feslikan = Fesleğen
Ganevez = Domates Gızıl = Kırmızı
Hıyar = Salatalık Gök = Mavi
Velesbit = Bisiklet Empirme = Basma Elbise
Sicim = İp Küsüklemek = Kilitlemek
Hapam = Avuç Zoba = Soba
Kümbüz = Yumruk Külüçe = Pide
Çötüre = Sürahi Bitik = Ekmek
Nişlen = Ne yapıyorsun? Sağın = Tabak
Nörün = Ne yapıyorsun? Müfreze = Jandarma
Çerez = Leblebi Gayış = Kemer
Yemiş = İncir İledin = Ladin
Gumpir = Patates Çilemek = çisemek
Bakla = Fasülye Aş = Yemek
Yavuklu = Sevgili İt = Köpek
Dıngıldamak = Küsmek Kasket = Şapka
Bakraç = Kova Keşir = Havuç
Irbık = İbrik Badılcan = Patlıcan
Babıç = Ayakkabı Yoka Ekmek = Yufka
Zilifbasdı = Toka Getmek = Gitmek
Gafagoçanı = Nüfus Cüzdanı Pantul = Pantolon
Buynuz = Boynuz Ana = Anne
Buzavı = Buzağı Tokya = Terlik
Tana = Dana Gilik = Küçük
Sabın = Sabun Muallim = Öğretmen
Nediyi = Niçin Bellemek = Öğrenmek
Çanak = Anten Deşirmek = Toplamak
Nene = Nane Avrat = Kadın
101
Deyi = Diye Apıl = Pis
Hela = Tuvalet İlivanlı = Gösterişli, süslü
İleğen = Leğen Zellet = Lezzet
Mısırga = Hindi Datlı = Bal
Sıçan = Fare Gene = Yine
Tağın = Tahin Sümeye = Boşuna
Gofa = Kova Çit Motur = Traktör
Köş = Balkon Hırlı = Daha da
Abağan = Bilmeden Nemneşekil = Değişik
Eşik = Kapı Mahana = Bahane
Gicişmek = Kaşınmak Sofa = Koridor
Gakmak = Kalkmak Küpevi = Kiler
Görpe = Küçük Sındı = Makas
Ataş = Ateş Tavsur = Fotoğraf
Barabar = Beraber Çebiç = Keçi
Gözenek = Çiğdem Kel = Kötü
Birez = Biraz Enecek = Merdiven
Belik = Örgü Kilit = Anahtar
Öğmek = Övmek Pasaf atmak = Yalan
Gubuz = Kendini beğenmiş Alekdirik = Elektrik
Zıpbadak = Aniden Havas Olmak = Özlemek
Hapahap = Aniden Tığrınlık = Nemli Hava
Bayağı = Birçok Matıflamak = Saçmalamak
Bitecik = Bir tane Ubara = Numara
Holluk = Kümes Çimmek = Banyo Yapmak
Apdıl = Evin öününün altı Bülüç = Civciv
Gocamak = Yaşlanmak Deprenmek = Hareket etmek
102
I. SORKUN’UN ETNOGRAFİK MALZEMELERİ
1. Dibek
İçinde susam, sarımsak, kekik, nane, ceviz, fındık, fıstık vb. dövülür.
2. Elek
Bulgur kepeği, un vb. elenir.
3. Saban
Ata takılan yan gayışlara saban takılır. El yardımıyla tarla bu şekilde sürülür.
4. Atkı
Saman atmaya yarayan bir malzemedir.
5. Dirgen
Ot döndürülür. Atkının küçüğüdür.
6. Yuvak
Yağmur yağdığında toprak damlar akmasın diye yuvakla yuvulur. Toprağı sıkıştırır.
7. Kile
Buğday ölçmeye yarayan bir malzemedir.
8. Dırmık
Bahçedeki küçük yabancı cisimleri ( taş, çöp, ot ) toplamaya yarar.
9. Senit
Üzerinde hamur açılır.
10. Sini
Çok amaçlıdır. Genellikle üzerinde yemek yenilir.
103
11. Gosa
Ot biçmeye yarar.
12. Külünk
Taş kırmaya, demir çakmaya, odun kırmaya yarar.
13. Bişşek
Tulukla ayran dövmede kullanır.
14. Tuluk
Hayvanın derisi çıkartılır. Çıkartılan derinin tüyleri yolunur. Çam ağacının kabuğu dövülerek un haline getirilir. Tüyü yolunan deriye bu un serpilir. Kuruması beklenir. İçinde yayık yayılır.
15. Gazan
İçinde tarhana bulanır. Bulgur, salça kaynatılır. Ayrıca düğün pilavları büyük gazanlarda pişirilir.
16. Eksiranı
Hamur kesmeye yarar.
17. Galbur
İçinde buğday elenir.
18. Sâç
Üzerinde yufka ekmek pişirilir.
19. Güğüm
Bakır ve alüminyum güğümler vardır.
20. Sayacak
Köy evlerindeki ocaklıklarda bulunur. Üç ayaklıdır. Ateşin üzerine konulur. Bunun üstüne tencere, kazan vb. konulur.
104
21. Dığan
Külüçe püşirilir. İçine mayalı hamur konulur. Dığanın üstü sâçla kapatılır. Sâcın üstüne ateş yakılır.
22. Tufran
Toprak bir kaptır. Sağında ve solunda kolu vardır. İçine yoğurt konulur ve bu kollarından tutularak sallandırılır ve tereyağ elde edilir.
23. Orak
Ot biçmeye yarayan malzemedir.
24. Tağra
Çalı budamaya yarar.
25. Nacak
Odun kesmeye yarar.
26. Satır
Et doğranır.
27. Eğef
Atın boynuna takılır.
28. Yan Gayış
Sabanı bağlamaya yarar. Atın sağından ve solundan geçirilir.
29. Şelek Gazma
Hafif bir kazmadır. Genellikle yumuşak topraklar kazılır.
30. El Daşı
Ortası delik iki silindirik taş ve bu taşların ortasına mille yapılan bir el değirmenidir. Üstteki taş üzerine takılan kolun elle çevrilmesi sonucunda döndürülüyor. Buğday, arpa, mısır, arpa, çavdar gibi tahıl malzemeleri çekilir.
105
31. Çapa
Kazmanın küçüğüdür. Genellikle patates otu almada kullanılır.
32. Irbık
Güğümün küçüğüdür. Bir su kabıdır.
33. Bel
Toprağı alt üst eder.
34. Mıh
Kalın, büyük odunların arasına koyularak balyoz yardımıyla çakılır. Odun ayrılmış olur.
35. Balta
Keskin tarafıyla odun kesilir.
36. Çilingir
Kalburun büyüğüdür. Nohut, fasülye elenir.
37. Yağrık
Üstünde et doğranır.
38. Sındı
Makas
39. Gıl Darağı
Keçilerin kılları kırkılır. Kırkılan kıllar bu tarak yardımıyla inceltilir. İnceltilen kıllardan eğirmeçle ip yapılır.
40. Örs
Üzerinde demir dövülür, kosa çekiçlenir.
106
41. Gosa Çekici
Kosanın ağzına bu çekiç yardımıyla sürekli vurularak, inceltir ve keskinleştirir.
42. Dörpü
Kazma, kürek vb. sapları inceltilir.
43. Bakraç
Hayvanların sütleri bakraçların içine sağılır.
44. Erende
Tahta, saplık inceltir.
45. Semer
Eşeklerin üstüne yük taşıması için vurulan malzemedir.
46. El Terezisi
Tahtadan yapılmış bir tartıdır.
47. Küme
İçinde yoğurt muhafaza edilir.
48. Maşrafa
Su içilir.
49. At Arabası
Atın arkasına bağlanır. İçinde eşya, ot vb. taşınır.
50. Eğe
Bıçak, tahra vb. sürter.
51. Beğlik Gazma
Sert toprak kazılır.
107
52. Dağar
Topraktan yapılmıştır. İçinde un muhafaza edilir.
53. Gem
Atları zaptetmek için ağzına takılır.
54. Çizi Gazması
Patates çizileri açılır.
55. Bişirgeç
Tahtadan yapılmış olup uzun ve incedir. Sâcın üstündeki ekmek bişirgeçle pişirilir.
56. Düğen
Eşeğin arkasına takılır. Otu inceltmeye yarar
108
İ. YAĞMUR DUASI
Yaylalarda nisan yağmurları yağmaya başladığı zaman halk sevinir. Nisan yağmuru bereket getirir. 10-15 tane delikanlı toplanıp kapı kapı yağmurcuk gezerler. Yağmurcuk gezerken:
“Yağmurcuklar yağ ister
Kaşık kaşık bal ister
Gök geçiler gurban isder” tekerlemesi söylenir. Gidilen evlerden; yağ, bal, salatalık, yumurta, bulgur, şeker vb. alınır. Gençler bu malzemeleri hep birlikte toplanıp yerler. Hemen orada ateş yakıp yağda yumurta yaparlar.
109
J. KOÇ-TEKE KATIMI
Keçilerin çobanı olur. Çoban, tekeleri kasım ayında keçilerin içine katar. Teke katıldığı gün, köydeki bütün delikanlılar toplanırdı. Çobanla beraber ellerinde çanlarla mahalle mahalle dolaşırlardı. Evlerin kapısına geldiklerinde:
“Tek tekecik tekecik
Allı pullu tekecik
Teke gattım duydunuz mu
Selam verdiniz aldınız mı” tekerlemesini söylerlerdi. Ev sahipleri “tekecikler geldi” diye sevinirlerdi. Buğday, arpa verirlerdi. Aldığı buğday ve arpayı eğbesine koyup hemen evlerine yıkıp gelirlerdi. Ayrıca üzüm, çerez de verilirdi. Delikanlılar toplanıp bunları bir kenarda yerlerdi.
110
Bir de koç katımı vardır. Eylül ayı girdiğinde koyunun içinden koçlar ayrılır. 20 gün koçlar ayrı güdülür. Koçlar; allanır, pullanır, boyanır, güzelleştirilirdi. Bu yirmi günün sonunda mal sahipleri toplanırdı. Koçları okuyup, üfleyip koyunların içine tekrar salarlardı.
111
K. KURT AĞZI BAĞLAMA
Mal sahipleri, hayvanlarını otlatmak için meraya salarlar. Burada yayılırken hayvanın birisi kaybolur. Sahibi arar ama bulamaz. Mahallede bu işlerden anlayan bir kadın vardır. Hayvan sahibi bu kadının yanına gider. Hayvanının kaybolduğunu, canavar tarafından yenebileceğinden şüphelendiğini söyler. Kurt ağzı bakmasını ister.
Kadın ilk önce eline biraz buğday alıp onu yere serper. İki buğday tanesi yan yana geldiğinde, hayvanın nerede olduğunu ve canavar tarafından yenmediğini söyler. Sonra kurt ağzı bağlar. Okur, üfler ve artık canavarın o hayvana yaklaşamayacağını söyler.
112
L. KÜTÜK DÖKME
Düğün tamamlandıktan sonra akşam, sağdıç ve köyün gençleri birlikte çiftin evinin damına çıkarlardı. Ellerine bir urgan alırlar ve urganın ucuna bir kova bağlarlardı. Sonra bunu bacadan aşağı sallandırırlardı. Aşağıdan helkinin içine sinidişi koyarlardı ve yukarı çekerlerdi. Hepsi beraber yerlerdi.
Eskiden ilk oğlu olan kişinin arkadaşları, o kişinin evinin önüne kütük dökerlerdi. Bunu sevinçten yaparlardı. Baba olan kişi de sevinerek evinde ne varsa o kişilere verirdi.
113
M. HIDIRELLEZ
Hıdırellez yaza giriştir. Hıdırellez günü yaş ağaç kesilmez, dağa gidilmez, kötü söz söylenmez. Eve ilk kim misafir gelirse hızır bilinir.
Bundan 100 sene evvel Sorkun’da Abdullah isimli bir kişinin Hızır gördüğüne inanılır. Hızır, bu kişinin yolunu kesmiştir. “Dile benden ne dilersen” diye sorar. O da “Az verip şaşırma, çok verip taşırma” diyerek cevap vermiştir. Ancak çok korkmuştur. Hızır daha sonra kaybolmuştur. Adam eve geldiğinde kırk gün hasta yatmış ve daha sonra vefat etmiştir.
114
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SORKUN KASABASI ŞAİRLERİ, OZANLARI, HALK ŞİİRLERİ ÖRTNEKLERİ
A. YURTTAŞ HÜSEYİN
1. Hayatı
“Torosların kuzey eteklerinde, Çarşamba Çayı’nın çıktığı Bozkır ilçesinin Sorkun Köyü, Kızılçalı Mahallesi, Sugözü mevkiinde 1955 yılında ailenin yedinci bireyi olarak dünyaya gelmişim. Dağ köylerinin tüm zorluklarını yaşayan biri olarak ekonomik sıkıntılar içinde ilköğretimi Sorkun ve Kızılçal İlkokulu’nda, ortaöğretimi Cihanbeyli Ortaokulu’nda, liseyi Konya Karatay Lisesi’nde, yüksek okulu Konya Selçuk Enstitüsü Sosyal Bilgiler Bölümü’nde okudum. Lisansımı da Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Coğrafya Bölümü’nde tamamladım.
Vatani görevimi yedek subay olarak Konya’da yaptım. Bir kamu kuruluşunda yazıcı hesapçı olarak çalıştım. İşyerinde sendika temsilcisi olarak farklı kurullarda görev yaptım. İşyerinde faaliyet gösteren tüketim kooperatifi başkanlığı ve konut yapı kooperatifi başkanlığı yaptım. Aynı işyerinde 2003 yılında emekli oldum. Evliyim, üç çocuk babasıyım ve dört torun sahibiyim.
Amatörce şiir denemelerim bulunmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarında görev almamım sebebi ise; “Akıl ve bilimi rehber edinerek, insanlara yararlı bir insan olma çabamı da gücüm yettiğince sürdürmektir.”
Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneği’nin 1. Olağanüstü Kongresi’nde yönetime ve dernek başkanlığına seçildim. Dört dönemdir dernek
115
başkanlığı görevini yürütmekteyim. Bozkır ve çevresi dernekleriyle ve diğer sivil toplum kuruluşlsrı ile sosyal çalışmalar/salih hizmetler yapmaktan mutluluk duyuyorum…” (YURTTAŞ HÜSEYİN)
2. Şiirleri
2.1. Karasu
Baba yadigarı karlar içinde kalmış yalnız ve hüzünlü
Baharın habercisi karasu çıkmış
Köpük köpük bembeyaz coşmuş
Sanki beni çağırıyor hadi gel gayrı diye
Ata yurdum, heyecanla bekliyorum
Sana kavuşacağım günü
Bekle sevgilim, çok değil
İbibikler öter ötmez oradayım…
2.2. Kendinle Söyleşmek
Hüseyin, yaratılanların en güzelisin
Aklını kullanırsan, her şeyin üstesinden geleceksin
Zamanı gelince ele ayağa düşeceksin
Malın, mülkün bir şey ifade etmediğini göreceksin
Hayal edip zaman tünelinde gezeceksin
Nerede evladım, nerede eşim, dostum, akrabam diyeceksin
Ah edip gözyaşlarını dökeceksin
Tüm sırlarınla kara toprağına gireceksin
Hayırlıysan güzel, hayırsızsan çirkin yad edileceksin
Bu dünyaya ne ektiysen, öbür dünyada onu biçeceksin…
116
2.3. Çocukluğuma Bakıyorum Çocukluğumu Hatırlıyorum
Berber parası yoktu herhalde
Anam sındı ile keserdi saçımı
Haşhaş kozalağı gibi olurdu başım
Çocuklarıma bakıyorum, çocukluğumu hatırlıyorum
Banyomuz yoktu sıcak sulu
Leğende kirli çamaşırların üstüne oturup
Kalıp sabunla yıkardı anam beni
Çocukluğuma bakıyorum, çocukluğumu hatırlıyorum
Terzimiz yoktu takım elbise dikecek
Siyah şayak bez en iyi urbalıktı
Anamım diktiği askılı pantolon en güzel esvaptı
Çocukluğuma bakıyorum, çocukluğumu özlüyorum
Renk renk gazeteler yoktu okumak için
Yerde yazılı bir kağıt parçası görsem
Merakla kapar her tarafını okurdum
Çocukluğuma bakıyorum, çocukluğumu özlüyorum
Babamın akarları yoktu
Kesilecek bir ormanı
Odununu taşıyacak bir de boz eşeği vardı
Çocukluğuma bakıyorum, çocukluğumu hatırlıyorum
117
Keserdik meşe ağaçlarını ormandan
Yükleyip eşeğe, ekmek fırınlarına satar
Parasına da arpa, buğday, kalem, defter, kitap alırdım
Çocuklarıma bakıyorum, çocukluğumu özlüyorum
Taşlı tarlalardan orakla biçilen ekinleri
Deste deste denk edip yüklerdik eşeğe
Karınca gibi taşırdık evin damına
Çocuklarıma bakıyorum, çocukluğumu özlüyorum
Çakmak taşlı düvene koşardık eşekle ineği
Deh, ho deyip sürerdik sapı
Yel estikçe savururduk daneyi samandan ayırmak için
Çocuklarıma bakıyorum, çocukluğumu özlüyorum…
2.4. Yurttaşca
Gün battı yattık
Gün doğdu uyandık
Tüm yurttaşlar kenetlendik, halk olduk
Bu topraklarda boy attık
Kaderde, tasada, kıvançta bir olduk
Yollara düştük ülküdaş olduk
Halklarımız birleşti, millet olduk
Vatanımıza saldıranları perişan ettik
118
Kanımızla bayrağımıza renk verdik
Türkiye semalarına al bayrağı diktik
Vatan sana minnettarız dedik
Atatürk ile Cumhuriyeti kurduk
Sönmüş ateşin küllerinden ülkemizi var ettik
Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacak dedik
Mazlum milletlere, ulusumuzu gıpta ettirdik
Yurttaşlarım, vatanına sahip çık, bu son şans dedik…
2.5. Koca Çınar
Koca çınarın altında yatarken
Gökyüzüne şöyle bir bakarken
Koca kubbe üstüme bir şemsiye olurken
Tüm hüzünler kaplar içimi bu hayattan göçerken
2.6. Hüseyin Nedir
Her güzelliğin adısın
Üzerine söylenecek başka söz yok
Sen varlıkları tanıtacak ne hoş kavramsın
En yüce duyguları kaplarsın
Yükselen yedi kat göklere sığmazsın
İnsen dünyaya her yeri sararsın
Nice varlıklara olursun sıfat
Çok güzellikler var içinde görebilene
119
Evrenin derinliklerine yayılır gidersin
Tüm varlıkların içinde varsın
İlimle tanıtsan kendini yedi cihana
Neden kapladığını her güzelliği ancak yaratan bilir…
2.7. Küs Gitmek
Ölüm hayatın ürküten gerçeği
Gülerek geldiğimiz bu dünyadan
Yakın hissettiklerine küserek gitmek
Ne dersen de, koyuyor insana…
120
B. CELAL ÜNAL
1. Hayatı
“Doğum tarihimde bir karışıklık olmuş. Babam askerde olduğu için 1965 yılı soğuk bir kasım sabahı mı yoksa 1964 yılı bir kasım sabahı mı dünyaya gelmişim bilmiyorum. Tek odalı bir evde dünyaya gelmişim. Babamın işi dolayısıyla ilkokula İstanbul’da başladım. İki yıl burada okudum. Diğer sınıfları ise Sorkun Kızılçal İlkokulu’nda okudum. 1979 da Bozkır’da ortaokula başladım. 1985’te yine aynı okulun lisesinden mezun oldum. Aynı yıl Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni kazandım. 1991’de mezun oldum. 1992’de Bitlis Tatvan ilçesinde Karşıyaka Ortaokulu’nda göreve başladım. İki yıl zorunlu hizmetimi tamamladıktan sonra tayinim Karaman’ın Ermenek ilçesi Görmeli Köyü Ortaokulu’na çıktı. Yedi yıl orada çalıştıktan sonra İzmir’e tayin istedim. On bir yıldır da İzmir’de yaşamaktayım. Evli ve bir çocuk babasıyım. İlkokul beşinci sınıftan beri yazdıklarıma şiir denilirse birşeyler yazıp çiziyorum. Yazdıklarım çeşitli dergilerde yayımlandı. Bir de “Gül Akisini Gördü Su Damlasında” isimli amatörce basılmış bir şiir kitabım var. Kendime şair demedim demem de. Zaten ülkemizde sanatın yetim çocuğun ne zaman gerçek değerini bulursa şair olup olmadığımızı o zaman anlayacağız.” (Celal ÜNAL)
76 şiiri ve 4 yazısı bulunmaktadır. Aşağıda bu şiirlerden birkaç tanesi örnek olarak verilmiştir. Bunun haricinde “Gül Aksini Gördü Su Damlasında” isimli bir de şiir kitabı bulunmaktadır. Bu, ilk şiir kitabıdır.
121
2. Şiirleri
2.1. Hasretinle Üşüyorum
Hiç olmazsa bir bahar
Bir babalar günü kadar
Yanımda olsaydın
Sıcak gülüşünü öyle özledim ki Babam
Bak içimde zemheri ayazları ay haziran
Yurt tuttular anlıyor musun
Yokluğunda
Kimseler anlam veremiyor
Gözümdeki yaşlara
Erkekler ağlamaz ya
Hem de nasıl ağlar
Bilmezler ki yeri ısıtan
Zarif küçük bulutlar değil
Kara büyük bulutlar
122
Bazen erken yatıyorum erkenden
Yemek bile yemeden
Bir ümit işte benimki
Rüyamda gördüm diye seni
Belki de kırgınsın bana
Rüyalarıma bile gelmiyorsun baksana
Kırgınsan da haklısın
Oturup bir muhabbet demedik
Sarılamadım doya doya
Çıldırırdım doğan günüm
Kavuşma ümidim de olmasa
Sen rahat uyu Babam dualarımla
Gelinceye kadar yanına
2.2. Üşüyorum
Mevsim yaz
Yüreğimde zemheri
Yüreğim ayaz
Üşüyorum iliklerime kadar
Ayaklarım yorgun
Zaman göç zamanı değil
Gönlüm söz dinle
Asfaltta yumurta pişiyor
Taze dal yanıyor ağaçta da
Benim ellerim donuyor…
123
2.3. Öğrendim
Ben hiç böyle ağlamayı bilmezdim baba
Doya doya ağlamayı sen gidince öğrendim
Irmaklar imrenir oldu baharda bana
Çağlayıp coşmayı hasretinle öğrendim
Irmakların sesini şarkı türkü sanırdım
Oysa ayrılığa yanan ağıtmış
Ayrılığın yüreğimi dağlayınca öğrendim…
2.4. Silindi Tüm Renklerim
Gökkuşağı gibi her renkten vardı bende
Alımda vardı morumda kırmızım al bayrağın rengiydi
Mavime gökler yeşilime ırmaklar imrenirdi
Renklerimi gören gelincikler utanır başını eğerdi
Sildiler tüm renklerimi gri beyaza döndüm
Çaldılar sevinçlerimi, sevgimi, ümidimi
Susuz bir yaza döndüm
Ayazda ekin yaprağı gibi ne yeşilim ne sarı
Nazlı nazlı salınırken sazlıkta başımda tuğ
Kurudum yandım bir avuç toza döndüm…
2.5. Yolcu
Yolcu yola çıktın da azık aldın mı yanına
Yolcu hazırlığın var mı sonsuzluk yurduna
Ekmeğin suyun hatta alacak nefesin
124
Sözsüz konuşmaya mecalin
Yolcu yok mu yoksa yolda olduğundan haberin
Limana varıncaya kadar uykuda mısın
Geleceğin farkında mısın
Olmayacak sabahların gelmeyecek akşamın
Yolcu uykuda bitmesin yolun
Uyan kendini seviyorsan
Sonsuzluk limanına varmadan…
2.6. Zaman Beni mi Ben Zamanı mı
Güz yelleri eser gönül bağımda
Yapraklar savrulur dal secde eder
Başa almadı aklını gönül
Bu geç çağında
Göz pınarı çağlar dudak gülümser
Hey benim günüm, haftam, ayım, yıllarım
Ben sizleri bozuk para gibi harcadım
İpek tenim karardı
Ağardı kömür saçlarım
Anladım hem de tüm hücrelerimle
Zamanın biri de birmiş bini de
Anladım da tükenip gitti
Belli değil kaç günüm kaldı elimde
Bir gün ansızın oyun biter de
Perde kapanır gözlerinde…
125
2.7. Saldım
Ahımı karlı dağlara saldım
Gün olur bir gün bulurlar seni
Yüreğimi kızgın çöllere verdim
Gözyaşlarım sel olur alırlar seni
Bu yetim yüreğe reva mı ceza
Tövbe ettim türküye şarkıya saza
Bu sabırsız gönlüm çıkar mı yaza
Ben seni dönülmez yollara saldım…
2.8. Yüreğim Buzdu
Sen her mevsim ayrı tatda yaşarken
Haberin var mı kıştım ben
Sen renk renk çiçekler açarken
Bende kristallendi buzlar
Sen meyveye dururken yazda
Ben dondum hep ayazda
Zemheriydi bana hep vakit
Cemreler hiç gelmedi kapımdan
Anlayacağın söyleyeyim uzatmadan
Benim yüreğim buzdu
Sevgin ısıtmadan.
126
2.9. Aldanma
Bir hayalsin yeryüzünde
Sen kendini ter sanırsın
Ruhun bedende emanet
Sen kendini can sanırsın
Dört mevsim uzun değildir
Ömrüm dört mevsim dört güne bedeldir
Dört mevsimi dört bin yıllık yol sanırsın.
2.10. Ben Bir Öğretmenim
Ben bir öğretmenim
Cehaletin karşısında
Bükülmez kolum benim
Vurulsam da Erzurum’da, Batman’da
Gene kalkarım dimdik ayağa
Çünkü çocuklarım var benim
Nemrut’un eteklerinde, Ağrı’da
Işık gerek, bilgi gerek onlara
Ben bir öğretmenim
Bu yolda bakmayın
Ağardığına saçlarımın
Ağarsa da saçlarım benim
Bükülmez benim belim
Ben bir öğretmenim
Ovalar kadar geniş yüreğim
Denizler kadar derin sevgim
Mutluluğum, sevincim
Benim öğrencilerim
Ben onlarla ağlar, onlarla gülerim
127
C. KEMAL SEYYAHİ
1. Hayatı
“1971 Sorkun Köyü doğumluyum. İsmim Kemal Akyol (SEYYAHİ) İlköğretimi köyümde okuduktan sonra Sorkun Kur’an Kursu’nda okudum. Şiire merakım çocukluğumdan beri içimdeydi. Şimdilerde Seyyahi mahlasını kullandım. Bir süre sonra şairler, sanatçılar camiasında Kemal Seyyahi olarak tanınmaya başlandım. Kanal 34 televizyonunda “Seyyahi ile” isimli edebiyat, sanat, söyleşi ve derneklerle ilgili programlar yaptım. 2018 yılından itibaren 93.9 MEDYA FM’de “Seyyahi İle Mısraların Dili” programında şiir ve türkü içerikli program yapmaya devam ediyorum.” (Kemal SEYYAHİ)
2. Şiirleri
2.1. Berna ile Ahmed’e Ağıt
Hüzünlerle uyandık, bir bayram sabahında
Ne şekerin ne tuzun tadı yok damağımda…
İsyanım düzensize, sözüm yok kaderime
Her gün keder eklerim bitmeyen kaderime…
İki taze gül düştü Bozkır’ın mezerine
Toroslar kadar büyük kor düştü üzerime…
128
Cennete uçup gitti oğlumuz ve kızımız,
Asırlarca sürecek bizim yürek sızımız…
Açmadan soldu gtti, dallarında tomurcuk,
Ahmedim kara gözlü, Berna’mız boncuk boncuk…
Kapandı ceylan gözler, bir daha uyanır mı?
Kuzum yaktın içimi, bun can dayanır mı?
Bala’m kurban, yazık oldu Turna’ya
Allah rahmet eylesi, Ahmet ile Berna’ya
Cennet mekan olsun Ahmet ile Berna’ya…
2.2. Çık
Gitmek istiyorsan, beklemeden git,
Dayanmaz kalbim, teklemeden git,
Son sözüne, cümle eklemeden git,
Gitmek isteyene, kapı hep açık,
Gürültüyle gelmiştin, usul usul Çık…
Bırak güllerimi bırak, dalında solsun,
Yad eller koklasın, yad eller olsun
Ne diyeyeim başka, canın sağolsun,
Gül dedim, Gülistana olmadın layık,
Yaprağa dikene, yerinerek Çık…
129
Ektiğin rüzgarı, fırtına olarak biç,
Özünde yüzünde, gülmeyesin hiç,
Pişmanlık zehrini, kana kana iç,
Sarhoşlar yoldaşındır, yürüme ayık,
Koşarak gelmiştin, sürünerek Çık…
Harmanda hasadın, kurt ile kuşa,
Her seferde vurasın, baltayı taşa,
Kabuslarla uyan, korkuyla yaşa,
Günlerce hıçkır, yıllarca sayık,
Pürneşe gelmiştin, ağlayarak Çık…
2.3. Tesbih Eder Mevlayı…
Varoluş gayesini, akıl idrak edince
Her canlının lisanı var kendince
Yaratan ALLAH’ın ilmi adedince
Tesbih eder yüce Mevlayı Mevlayı…
Binlerce renk, armonidir nebatat,
İlahi kudrete ederken biat,
Her mevsimde cennet olur tabiat
Tesbih eder yüce Mevlayı Mevlayı…
Arıya ilmini kim öğretiyor?
Koskoca evreni kim yönetiyor?
Yüz bin kere atan yürek ne diyor?
Tesbih eder yüce Mevlayı Mevlayı…
130
Yılan fiziksel yerde sürünür,
Bu cahil kuluna öyle görünür,
Allah’u alem, secdelerle bürünür,
Tesbih eder yüce Mevlayı Mevlayı…
Dünya kainatta küçük bir zerre,
Rahman, hayır gizlermiş şerre
Arz-ı hal arş’ı ala dahi yer küre
Tesbih eder yüce Mevlayı Mevlayı…
2.4. Çanakkale
Saldırdılar vahşice, ecnebiler güruhu
Çanakkale’de yine, sahabenin o ruhu…
Bakın ne buyuruyor, Kur’anda Allah’ımız
Nebi’lerle haşrolunur, şehit olanlarımız…
Peygamber müjdeledi, ediyor şahitlikte
Her haneden bir nefer, yaşıyor şehitlikte…
Böyle asker var mı? Beşeride ahirde
Kan kusturdu düşmana, ecdad Kilitbahir’de…
Yüz binlerce şehit, kiminin kolu yok kiminin başı
İman kuvvetiyle topu, ateşledi Seyit Onbaşı…
Masmavi denize, ırmak gibi kan aktı
Yerde yalın kılıçlar, adeta şimşek çaktı…
131
Vatanın üzerine güneş, Çanakkale’den doğdu
Son nefesteydi Adem, atam küffarı boğdu…
Ülkemiz tek bütündür, hem doğusu hem batısı
Türkiye evimizdir, Çanakkale çatısı…
2.5. Bir Hoş Oldum Be…
Daldım gittim geçmişimin düşüne
Çoluk çocuk bağ bahçenin işine
Beş on kişi kör serçenin peşine
Düşündüm o günleri bir hoş oldum be…
Kazma kürek tutardık ellerde nasır
Fukaranın evinde el kadar hasır
Gumpir nohut bakla biraz da mısır
Düşündüm o günleri bir hoş oldum be…
Çarşı ekmeği bulurduk arada belki
Bayram eder sevinirdi hanenin halkı
Ciceler giderdi sağmaya ılkı
Düşündüm o günleri bir hoş oldum be…
İyiye sayılmazdı kapıyla eşik
Tahtaydı kaşıklar tahtaydı beşik
Çobanımız yoksa güderdik keşik
Düşündüm o günleri bir hoş oldum be…
132
Yalındı ayaklar başımız açık
Sen de sekiz dokuz hadi on buçuk
Yükümüz büyüktü de yaşımız küçük
Düşündüm o günleri bir hoş oldum be…
2.6. Zalim
Her mevsimde bahçemde baharım vardı
Bahçemi hazana terk ettin zalim
Benim kime ne zararım vardı
Hayatla bağımı koparttın zalim…
Yasemen gösterip yaban gülünü
Denizler kastedip umman çölünü
Kendi halindeki Hakk’ın kulunu
Mecnuna çevirip bunattın zalim…
Aşkın ile yandım gezdim fezayı
Meğerse ömrümü etmişim zayi
Mükafat yerine bunca cezayı
Ne yaptım da böyle hakettim zalim…
Mutluluk sırtını dönerek geçti
Günlerim ismini anarak geçti
O sahte sevgine kanarak geçti
Ne diye gönlümü kanattın zalim…
133
Sözlerin vurdu artık sussan da
Anlat ki öğrensin dostta düşmanda
Yüz bin kere af deyip pişman olsan da
Sen benim ömrümü tükettin zalim…
2.7. Muhammed Ali Aşkına
Gel eyleme yüzün asma ne olur
Gönlün kırdım senin döndüm şaşkına
Yaram derin tuzun basma ne olur
Muhammed Mustafa Ali aşkına…
Erenlerin dergahında küsmek olur mu
Yaradan selamın kesmek olur mu
Hakk için davette susmak olur mu
Muhammed Mustafa Ali aşkına
Pir sultanım dost yoluna serildim
Beytullahın örtüsüne sarıldım
Can Ali’yle Zülfikar’da dirildim
Muhammed Mustafa Ali aşkına…
Beşer oğlu beşerim bir hata ettim
Ayrılık zehrini mahzende yuttum
Dostun bahçesinden güller uzattım
Muhammed Mustafa Ali aşkına…
134
2.8. Yarıda Kaldı
Ne güzel yıllardı, masum ve nihad,
Bahşedilmiş ömürde, dolacak miad,
Biraz rahatladım, yaşamaktan tad,
Almaya başladım yarıda kaldı…
Canımdan bıktırdı, işvesi nazı
Baharı görmeden, geçti ilk yazı
Sandım ki felek, barışa razı
Mutlu olacaktım, yarıda kaldı…
Kurulmuş kapanlar, türlü hileler,
Yağmur gibi yağıyorken belalar,
Bitti derken ızdıraplar çileler,
Gülmeye başladım yarıda kaldı…
Karşımdaydı hedef, yol büküm büküm
Her adımda ağırlaştı can yüküm,
Kesindi kanaat, kesin bir hüküm,
Vermeye başladımyarıda kaldı…
2.9. Özledim
Asırlık sevdadır yanar bağrımda,
Köyümde yurdumda gezmeyi çok özledim,
Hasreti anlatırım size çağrımda
Çayların içinde yüzmeyi çok özledim…
135
Çiçekler yaprak açar dallarda,
Baharda yaylaya göçer yolarda,
Navruzlar çiğdemler açar dağlarda,
Navruzu çiğdemi kazmayı çok özledim…
İbibikler bülbüller hani kuşlarım?
Hani çimenlerim hani taşlarım?
Nerede çocukluk arkadaşlarım?
Dayıyı, emmiyi, teyzeyi çok özledim…
Mısırlar hıyarlar olurdu bostanda,
Buz gibi sular dolardı testimde,
Yağmurdan sonra damın üstünde
Yuvak ile damları ezmeyi çok özledim…
Her yanda tepe her yerde belen
Gitmek istemez Bozkır’a gelen,
Yanık yanık meleyip gelen,
Koyunun ardında kuzuyu çok özledim…
2.10. Sorkun’um
Seherin vaktinde esiyor yeller,
Menevşeler çiğdemler açıyor güller
Güllerin dalında öter bülbüller
Cennetin köşesi benim Sorkun’um…
136
Çarşamba çayı ortadan akar,
Ablalar oturmuş geysi yıkar,
Arefe gününde mis gibi kokar,
Cennetin köşesi benim Sorkun’um…
Odun ateşinde ülübüler pişiyor,
Tütüsü tepelerden ötelere aşıyor,
Sinesinde gül-i reyhan yaşıyor,
Cennetin köşesi benim Sorkun’um…
Soğuktur suların pınarlarında,
Gezerken bahçenin kenarlarında,
İlkbahar, sonbahar, yaz aylarında,
Cennetin köşesi benim Sorkun’um…
Bizim köyün ortası, tuzla tepesi,
Seyran olur cuma gününün ertesi,
Hayran olur gelenlerin hepisi,
Cennetin köşesi benim Sorkun’um…
Seyyahi unutmaz geldiği yeri,
Geldiğinde huzur bulduğu yeri,
Bugünden değil, ezelden beri,
Cennetin köşesi benim Sorkun’um…
137
SONUÇ
Folklor; bir ülkenin ya da bölge halkının maddi ve manevi alandaki kültürel ürünlerini konu edinen, bunları kendi yöntemleriyle araştıran, inceleyen, yorumlayan ve sentezleyen bir bilim dalıdır. Hangi kesimden olursa olsun her Türk genci manevi değerlerini, dinini, dilini, geçmişini, tarihini unutulmaya mahkum etmemelidir. Bunu halk bilimi ile birlikte yürütmelidir. Tıpkı benim bu çalışmamda olduğu gibi. Geniş çaplı bir alan araştırması yapılarak; mani, ninni, türkü, bilmece, sayışmaca, efsane, menkıbe, atasözleri ve deyim, dua ve beddualar, masallar, fıkralar, ilahiler üzerine çalışmalar yapıldı. Bu sayede bir yerlerde sıkışıp kalan, kurtarılmayı bekleyen mahsüller gün yüzüne çıkartıldı. Bu mülakatın sonunda; 12 masal, 3 efsane, 3 halk hikayesi, 1 menkıbe, 3 fıkra, 10 mani, 1 ninni, 2 tekerleme, 2 ağıt, 3 ilahi, 46 atasözü ve deyim, 38 dua ve beddua, 5 bilmece, 9 sayışmaca, 19 yöresel yemek, 15 halk hekimliği uygulamaları, 31 halk inanışı, 19 çocuk oyunu, 14 yer adı, 56 etnografik malzeme derlenmiştir. Kasaba şairlerinden Yurttaş Hüseyin’den 7 şiir, Celal ÜNAL’dan 10 şiir, Kemal SEYYAHİ’den 10 şiir toplanmıştır. Bu mahsüller hakkında, bu güne kadar kapsamlı bir çalışma yapılmadığı için her birisi kuytu köşelerde sıkışmış vaziyetteydi. Halk biliminin bütün unsurlarına göre incelendiği zaman aslında Sorkun Kasabası’nın çok zengin bir folklore sahip olduğu sonucuna vardık. Benim dahi bilmediğim âdetler kasabamızın incileriymiş. Gerçekten de kasabamızın böyle bir çalışmaya ihtiyacı varmış. Bakıldığı zaman çok renkli bir coğrafyada hüküm sürmekteyiz. Çoğu kişinin “Sorkun’da hayat mı var, orada ekmek mi bulabiliyoruz?” dediği kasabamız, bizlerin tek yaşam kaynağıdır. Bilseler, gerçek hayat aslında Sorkun’dadır! İnanıyorum ki bu çalışmam sayesinde çoğu şeyi değiştireceğim. Sorkun denildiği zaman küçümseyen bakışları, adı üstünde köy dedikleri kasabamın ne kadar değerli ve mucizevi olduğunu göstereceğim. Böyle bir çalışmada görev aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Öğrenmiş olduğum bu bilgileri, tüm kasaba halkına nakletmekten geri durmayacağım. Bu çalışmam sayesinde bilinmeyenlere ışık tutulmuş oldu. Değerlerimizi bir hiç uğruna görmezden gelmek, onları unutulmaya mahkum etmek, onlara yapılan en büyük kötülüktür. Bu değerlerimize sahip çıkalım ki tekrar eski güzelliklerine, zenginliklerine kavuşulmuş olsun.
138
Geçmişte gençler, geleneklerini kendi imkanlarıyla öğrenme çabasındaydılar. Eskiden adetlere bağlılık daha fazla idi. Kültürlerini gözlemleyerek, kendi hayatlarında uygulamaya çalışıyorlardı. Günümüzde ise çoğu gencimiz, kültürünü unutmuş hatta bilmiyorlar. Kültürünü kaybeden bir kimsenin de ülkesine yararlı olmayacağı âşikardır. Bu çalışma sayesinde gençlerimiz yeniden kültürlerini aramaya, keşfetmeye çalışacaklardır. Kaybolmaya yüz tutan birbirinden değerli mahsullere yeniden can verilecektir. Gençlerimize büyük görevler düşmektedir. Örneğin kasabaya ait bir geleneği kendi yaşamında uygulayarak, yeniden diriltmeye çalışabilir. Bunun en güzel örneği düğünlerdir diyebiliriz. Kasabadaki düğünlerde yapılan adetleri öğrenerek, kendi düğününde de uygulayabilir. Kültürümüzü, teknolojinin gelişmesiyle birlikte ölüme terk ettik. Onun yerine sosyal medyayı tercih ediyoruz. Kültürümüzden bu kadar uzaklaşmamak adına bu tür çalışmalarla onu kurtarma amacı içerisine giriyoruz. İnsanlarımızı kendi kültürleriyle tekrardan tanıştırmak için çabalamaktayız. Bu çalışmalar çoğu gencimize kaynak olacaktır. Bu anlamda kültürel yokluk var olacaktır. Kültürümüzü unutmamak dileğiyle…
139
EKLER
EK 1: Keklicek Yaylası
EK 2: Sorkun Kasabası
140
EK 3: Dibek
EK 6: Orak
EK 4: Semer
EK 7: Çilingir
EK 5: Kile
EK 8: Eksiranı
141
EK 9: Yan Gayış
EK 12: El Terezisi
EK 10: Bel
EK 14: Küme
EK 11: Erende
EK 15: Dığan
142
EK 17: Gıl Darağı
EK 20: Kepce
EK 18: Maşrafa
EK 21: Çivi
EK 19: Dirgen
EK 22: Pulluk
143
EK 23: Gosa
EK 26: Yuvak
EK 24: Garın Gayışı
EK 27: Löküs
EK 25: Senit
EK 28: Tufran
144
EK 29: Un Dağarı
EK 41: El Daşı
EK 30: Haranı
EK 42: Şelek Gazma
EK 40: Dırmık
EK 43: Külünk
145
EK 44: Irbık
EK 47: Gazan
EK 45: Yağrık
EK 48: Örs
EK 46: Sayacak
EK 49: Eğe
146
EK 50: Çekiç
EK 53: At Arabası
EK 51: Beğlik Gazma
EK 54: Sorkun’da Sonbahar
EK 52: Sorkun’da Kış
EK 55: Guru Keş
147
EK 56: Suğla Gölü
EK 59: Keklicek Yaylası
EK 57: Ufacık
EK 60: Haşlama Ülübü
EK 58: Kuru Keş
EK 61: Yarma Domates
148
EK 62: Yoka Ekmek Yapımı
EK 65: Tağın
EK 63: Şalga Guyulama
EK 66: Yağ Kürüğü
EK 64: Tağrana Yapımı
EK 67: Salça
149
KAYNAK KİŞİLER
BİRİNCİ KAYNAK KİŞİ
Ad-Soyad: Arzu GÜNEY
Doğım Yeri ve Tarihi: Sorkun / 1936
Mesleği: Ev Hanımı
Öğrenim Durumu: İlkokul mezunu
Ürünü Öğrendiği Kişi: Annesi
Verdiği Ürünler: Masal (7, 10, 11) Halk Hikayesi (2, 3), Menkıbeler (1), İlahiler (Hepsi)
150
İKİNCİ KAYNAK KİŞİ
Ad-Soyad: Yusuf DOĞAN
Doğum Yeri Ve Tarihi: Sorkun/1944
Mesleği: Emekli
Öğrenim Durumu: İlkokul Mezunu
Ürünü Öğrendiği Kişi: Manileri kendi üretmiştir. Masalları ise büyüklerinden öğrenmiştir.
Verdiği Ürünler: Maniler (a, b, c, d, e), Masallar (1, 2, 3, 4, 5, 6), Efsaneler (1,3)
ÜÇÜNCÜ KAYNAK KİŞİ
Ad-Soyad: Miyase KOÇAK
Doğum Yeri ve Tarihi: Sorkun/1954
Mesleği: Ev Hanımı
Öğrenim Durumu: İlkokul Mezunu
Ürünü Öğrendiği Kişi: Annesi
Verdiği Ürünler: Ağıt (Hepsi), Mani(ı, i)
151
DÖRDÜNCÜ KAYNAK KİŞİ
Ad-Soyadı: Fatma DOĞAN
Doğum Yeri ve Tarihi: Sorkun/1945
Mesleği: Ev Hanımı
Öğrenim Durumu: Okumamış
Ürünü Öğrendiği Kişi: Annesi
Verdiği Ürünler: Tekerleme (a), Masal (9), Halk Hikayesi (1)
152
BEŞİNCİ KAYNAK KİŞİ
Ad-Soyad: Yusuf KARABACAK
Doğum Yeri ve Tarihi: Sorkun/1945
Mesleği: Emekli
Öğrenim Durumu: İlkokul Mezunu
Ürünü Öğrendiği Kişi: Eskilerden
Verdiği Ürünler: Fıkra (1, 3), Mani (f, g, h)
ALTINCI KAYNAK KİŞİ
Ad-Soyad: Gülten ARSLAN
Doğum Yeri ve Tarihi: Sorkun/1965
Mesleği: Ev Hanımı
Öğrenim Durumu: İlkokul Mezunu
Ürünü Öğrendiği Kişi: Teyzesi
Verdiği Ürünler: Masal (8, 11, 12) Tekerleme (b)
153
KAYNAKÇA
1. ALPTEKİN, Ali Berat (2011). Halk Bilimi Araştırmaları: Akçağ Yyaınları, Ankara.
2. AYVA, Aziz. “Bozkır Ağzından Atasözleri”, Elit Bozkır 1(4), Ekim-Kasım-Aralık 2011.
3. AYVA, Aziz (2006). “Konya Dağ Köyleri Ağızlarından Derlenen Fiiller”, Selçuk Üniversitesi-Sosyal Bilimler Ensitüsü Dergisi, s. 15: 97-106.
4. ASLAN, Ensar (2003). Halk Bilimi Araştırmaları I, Diyarbakır, Dicle Üniversitesi.
5. BAYBURT, Şerif (1976). Türkiye’de Folklor, Ankara: Kalite Matbaası.
6. BORATAV, P. N. (2013). 100 Soruda Türk Folkloru, Gerçek Yayınevi, İstanbul.
7. ÇOBANOĞLU, Özkul (1999). Halk Bilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Ankara: Akçağ Yayınları.
8. ÇOBANOĞLU, Özkul (2003). Türk Halk Kültüründe Memoratlar ve Halk İnançları, Ankara: Akçağ Yayınları.
9. DİZDAROĞLU, Hikmet (1969). Halk Şiirinde Türler, Çeşitli Konular Dizisi 7, Ankara: TDK Yayınları.
10. ELÇİN, Şükrü (1997). Halk Edebiyatı Araştırmaları, Cilt 1, Ankara: Akçağ Yayınları.
11. ELÇİN, Şükrü (1997). Halk Edebiyatı Araştırmaları, Cilt 2, Ankara: Akçağ Yayınları.
12. ERGUN, Sadettin Nüzhet (1938). Halk Edebiyatı Antolojisi, İstanbul: Devlet Basımevi.
13. EVLİYAOĞLU, Sait (1988). Türk Halk Bilimi, Ankara.
14. GÜNEY, Eflatun Cem (1971). Folklor ve Halk Edebiyatı, İstanbul.
15. ÖRNEK, Sedat Veyis (1995). Türk Halk Bilimi, Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları, 2. basım, Ankara.
ELEKTRONİK KAYNAKLAR
http://sorkunder.com
154
BİBLİYOGRAFYA
A. MAKALELER
1. ALİAĞAOĞLU, A., YILMAZ AKÇAÖZOĞLU, E. (2019). Bozkır (Konya) İlçesinde Tahin Üretimi: Özellikler ve Sorunlar. Doğu Coğrafya Dergisi, 24(41), 1-14. 2. ALTUN, Özge, ALTUN, Savaş (2016). Isaura Antik Kentindeki Haç Temalı Mezar Stelleri, Sefad, s. 481-496.
3. AŞÇI, Ufuk Deniz (2016). Bozkır Ağzında Görülen Bazı Şekil Bilgisi (Morfoloji) Özelliklerine Dair. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S 40.
4. AYVA, Aziz. Bozkır (Konya) Efsanelerinden Örnekler. Folklor/Edebiyat, 36, 2003/4.
5. AYVA, Aziz (2004). Bilinmeyen Bir Ãşık: Bozkırlı (Konya) Ãşık Hüseyin, Erciyes, 27(313), Ocak, 14-17.
6. AYVA, Aziz (2007). Efsanelerin Kol Gezdiği Şehir: Bozkır. Erciyes, 30 (352).
7. AYVA, Aziz (2010). Yılan Oğlan / Bahtiyar. Elit Bozkır, 1(1).
8. AYVA, Aziz (2011). Bozkır Ağzından Atasözleri. Elit Bozkır 1(4), s. 60- 61.
9. AYVA, Aziz (2006). Konya Dağ Köyleri Ağızlarından Derlenen Fiiller. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü Dergisi, s. 15: 97-106
10. AYVA, Aziz . Bozkır (Konya) Halk Edebiyatından Örnekler: Efsaneler. Bozkır’ın Dünü ve Bugünü Sempozyumu, 12 Kasım 2006, Konya 2007.
11. DOĞANAY, Osman (2009). İsauria Bölgesi Kaya Mezarları ve Ölü Gömme Gelenekleri, Konya.
12. DOĞANAY, Osman (2012). Zengibar Kalesinin Keşif Öyküsü ve İngiliz Jeolog William J. Hamilton’un Anılarında Bozkır. Elit Bozkır II, Sayı: 5, Konya
13. DOĞANAY, Osman (2013). İsauria Bölgesinde Tanrılar ve Kültler Prof. Dr. Ahmet A. Tırpan Armağanı, İstanbul.
14. DOĞANAY, Osman (2009). İsauria Bölgesi Kaya Mezarları ve Ölü Gömme Gelenekleri, Konya,.
155
15. DOĞANAY, Osman (2010). Isauria Heykeltraşlık Sanatında Herakles’in Keryneia Geyiğini Yakalaması Sahnesi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 6, s. 51-60.
16. DOĞANAY, Osman (2007). Bozkır (Konya) Çevresi Arkeolojik Araştırmalarının Dünü ve Bugünü. s. 205-212.
17. KARTAL, Atilla (2017). Türk Kültürü İçinde Bozkır (Konya) Düğün Geleneğinin Değerlendirilmesi. Karadeniz Dergisi, 2017- (36)
18. KARACA, Taha Niyazi (2004). Milli Mücadele’de Bozkır İsyanları. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 16, s. 169-190.
19. “Konya Dağ Köyleri Ağızlarından Derlemeler”, Yeni İpek Yolu / Özel Sayı- Aralık 2003 (Türkiye Cumhuriyetinin 80. Yılına Armağan) Konya VI, 2003, 273-280.
20. KONYALI, İbrahim Hakkı (1938). Konya Bozkır Madenleri. Konya Dergisi, Sayı: 18-19, s. 1087-1089.
21. KONYALI, İbrahim Hakkı (1938). Üçüncü Selim Zamanında Bozkır ve Bereketli Madenleri Bir İdarede Birleştirildi. Konya Dergisi, Sayı: 22-23, s. 1233- 1235.
22. SÜMER, Faruk (1995). Bozkır Tarihi Hakkında Bilgiler. Türk Dünyası Tarih Dergisi, s. 102
23. ŞAFAKCI, Hamit (2013). Tarihi Süreçte Bir Yerleşim Yerinin İsimleri: Konya-Bozkır Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt. 6, Sayı: 28.
24. ŞAFAKCI, Hamit (2017). Bozkır Madeni Emaneti Kazalarının Yükümlülükleri. Tarihin Peşinde Dergisi, Sayı: 17, s. 163-191.
25. ŞAFAKCI, Hamit (2013). Bozkırlı Şeyh Bedrettin’in Hayatı, Türbesi ve Vakıfları Tarihçiliğe adanmış Bir Ömür Prof. Dr. Nejat Göyünç’e Armağan. s. 467-486.
26. ŞAFAKCI, Hamit (2014). Konya’nın Bozkır İlçesindeki Şeyh Mustafa Zaviyesi. Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı. 12, s. 237-255.
27. UYSAL, İdris Nebi (2017). Kuzuören (Konya-Bozkır) Köyü Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar. Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı. 14, s. 79-85.
28. YILMAZ, Mustafa (1996). Bozkır’ın Eskiçağ Tarihi. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 100, s. 85-87.
156
29. YILMAZ, Mustafa (2005). Bozkır Çevresinin (Hadim-Ahırlı-Yalıhüyük) Antik Tarihi ve Eserleri İsauria, Konya. 30. YILMAZ, Mustafa (2017). Bozkır ve Çevresindeki Eski Eser Tahribatı ve Alımacak Önlemler. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, S. 1.
B. TEZLER
1. AKAN, Naci (1994). Bozkır, Beyşehir ve Seydişehir’in Milli Kültür Tarihimizdeki Yeri. Konya, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
2. ALTUN, Savaş (2016). Isaura Nekropolleri ve Mezar Tipleri. Doktora Tezi. Konya: Selçuk Ü.
3. ATALAY, Ahmet, DOĞANAY, Osman, YILMAZ, Muastafa (2007). Bozkır’ın Dünü ve Bugünü Sempozyumu. Konya: Bozkır Kültür Derneği.
3. BAHAR, Hasan (1991). İsauria Bölgesi Tarihi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
4. HAMARAT, Niyazi (1997). Konya Bozkır Yöresinde Yetiştirilen Altınçekirdek Elmasının Pomolojik Özellikleri ve Döllenme Biyolojisi Üzerine Araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi, s. 58
5. KÖSE, Tuğba (2008). Karaman Ahkām Defterlerine Göre Tanzimat Döneminde Bozkır Kazası. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Karaman.
6. ŞAFAKCI, Hamit (2013). Bozkır’da Madencilik (1776-1839). Seçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya.
7. YANAR, Bayram (2015). Ilgın ilçesi Balkı ve Geçit Köyleri ile Bozkır İlçesi Yeniköy Ağzı Çalışması. Selçuk Ünüversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Lisans Bitirme Tezi, Konya.
8. TAŞPINAR, İbrahim (2000). Bozkır İlçesi Halk İnanışları. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ.
9. YAVUZER, İbrahim (1998). Bozkır Folklorundan Örnekler. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.
157
10. YILMAZ, Mustafa (1990). Bozkır ve Çevresinin Tarihi Coğrafyası. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.
11. YILMAZ, Mustafa (1995). Heykeltraşlık Açısından İsauria BölgesiFigürlü Mezar Anıtları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya.
12. YÜCEL, Mehmet (1972). Bozkır Yöresi Ağzı. AÜ DTCF Türk Dili Mezuniyet Tezi, Ankara.
13. YÜCEL, Mehmet (1972). Bozkır Yöresi Ağzı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Lisans Tezi.
C. KİTAPLAR
1. ATALAY, Ahmet, DOĞANAY, Osman, YILMAZ, Muastafa (2007). Bozkır’ın Dünü ve Bugünü Sempozyumu. Konya: Bozkır Kültür Derneği Yayınları.
2. ARI, Mithat (2017). Bozkır Dedikleri (1.Baskı). Konya: Tebeşir Yayınları.
3. AYVA, Aziz (2016). Yaşayan İnsan Hazinesi Bağlamında Bozkırlı Mithat Arı, Sözlü Kültür Geleneğine Katkısı ve Bir Öneri. Uluslararası Sempozyum: Geçmişten Günümüze Bozkır Bildiri Kitabı, s. 615- 642.
4. CERAN, Ahmet Şeref (1998). Tarihi ve Sosyo Kültürel Yönden Konya-Bozkır, Kuşça. Konya: Özel Baskı
5. GÜN, Mehmet (2018). Bozkır’dan Dünyaya Avukat Olmak (2. Baskı). İstanbul: Gravital Yapım.
6. KÜÇÜKBALLI, Fatih Numan (2016). Bozkır Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar. Uluslararası Sempozyum: Geçmişten Günümüze Bozkır Bildiri Kitabı, s. 643-658.
7. KÜÇÜKDAĞ, Yusuf (2008). Bozkır Armutlu Tarihçesi ve Sosyo-Ekonomik Yapısı. Konya: Çizgi Kitabevi
8. OĞUZ, Zeki (2003). Bir Bozkır Türküsü Konya. Konya: Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları.
9. ÖZKAN, Abdurrahman vd. (2016). Bozkır Ağzının Ses Özellikleri. Uluslararası Sempozyum: Geçmişten Günümüze Bozkır Bildiri Kitabı.
158
10. TOSUN, Bekir (2003). Tarihte Bozkır ve Çevresi Taşbası, İstanbul: Eren Yayın Dağıtım.
11. TOSUN, Ramazan (2015). 1256 Tarihli Temettüat Defterine Göre Bozkır’ın Köyleri. Konya: Palet Yayınları.
12. ÜLKER, Ali Ulvi (2003). Kültür Diliyle Bozkır. İstanbul: Bozkır Çevresi ve Köyleri Yardımlaşma Derneği, Kültür Serisi Yayınları.

T. C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİSOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜSORKUN (KONYA/BOZKIR) KASABASI HALK EDEBİYATI VE HALK BİLİMİ ÖRNEKLERİLİSANS TEZİHazırlayanFatma DOĞAN16020111053DanışmanDr. Öğr. Üyesi Aziz AYVAKONYA/2020IBİLİMSEL ETİK SAYFASIÖĞRENCİNİNAdı SoyadıFatma DOĞANNumarası16020111053Ana Bilim DalıTürk Halk EdebiyatıProgramLisans TeziTezin AdıSorkun (Konya/Bozkır) Kasabası Halk Edebiyatı ve Halk Bilimi ÖrnekleriBu tezin proje safhasından sonuçlarına kadarki bütün süreçlerde, bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel kurallara uygun olarak atıf yapıldığını bildiririm.…/…/20Öğrencinin;Adı-Soyadı-İmzasıFatma DOĞANIITEZ KABUL FORMUÖĞRENCİNİNAdı SoyadıFatma DOĞANNumarası16020111053Ana Bilim DalıTürk Halk EdebiyatıProgramLisans TeziTez DanışmanıDr. Öğr. Üyesi Aziz AYVATezin AdıSorkun (Konya/Bozkır) Kasabası Halk Edebiyatı ve Halk Bilimi ÖrnekleriYukarıda adı geçen öğrenci tarafından hazırlanan “Sorkun (Konya/Bozkır) Kasabası Halk Edebiyatı ve Halk Bilimi Örnekleri” başlıklı bu çalışma …./…/… tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda oybirliği/oy çokluğu ile başarılı bulunarak jürimiz tarafından lisans tezi olarak kabul edilmiştir.Ünvanı Adı SoyadıİmzaDanışmanDr. Öğr. Üyesi Aziz AYVAJüri ÜyesiJüri ÜyesiIIIÖN SÖZHalk bilimi ve halk edebiyatı, insan yaşamının doğumundan ölümüne kadar içerisinde yer alan maddi ve manevi bütün ögeleri kapsayan, araştıran, değerlendiren, insanlığın kültür tarihinin ve halk kültürünün gelişimi arasındaki farkları ortaya koyan bir bilim dalıdır. Yapmış olduğum bu derlemede geçmişten geleceğe kültürel zenginliği ortaya çıkarmak amaçlı tarihi süreç içindeki sözlü kültürün günümüze ulaşan mahsulleri araştırılmıştır. Folklorik unsurlar detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Bütün bunlardan hareketle Anadolu insanının dünya görüşünü, yaşama biçimini, bireysel-toplumsal sorunlarını görmekteyiz. Bir milletin kültürel kimliğinin oluşmasında halk kültürünün ve ürünlerinin önemi büyüktür.Bu çalışma Bozkır-Sorkun Kasabasında yapılmış olup, ses kayıtlarının hepsi mahalle insanına aittir. Gezip görülen yerlerin fotoğrafları bu derlemede kaynak olarak kullanılmıştır. Bazı kaynak kişilerim ses ve görüntü almama izin vermediler. Ben de onlar anlatırken kendim not tuttum. Birkaç tanesi de anlattığı hikayelerin devamını unuttuklarını söylediler. Bazıları gerçekten unutmakla beraber bazıları ise bilmelerine rağmen unuttuklarını söylediler. Onları ne kadar ikna etmeye çalışşam da söylemediler. Bunun haricinde Sorkun’daki bazı etnografik malzemeleri bulmakta zorluk çektim. Kullanım alanı zayıfladıkça artık evlerde pek bulundurulmamaktadır. Kapı kapı dolaşarak zorda olsa bu malzemeleri buldum. Fotoğraflarını çektim ve derlememde kullandım. Bazı yöresel yemeklerimizi anneme yaptırıp, bazılarını ise denk geldiğim evlerde fotoğraflarını çekerek çalışmama koydum.Çalışma konusunun belirlenmesinde ve çalışmanın hazırlama sürecinin aşamalarında bilgilerini, tecrübelerini ve değerli zamanını esirgemeyerek bana yardımcı olan değerli hocam Dr. Öğr. Üyesi Aziz AYVA’ya teşekkürü borç bilirim. Çalışmamda bana yardımcı olan başta kaynak kişilerime (Yusuf DOĞAN, Yusuf KARABACAK, Fatma DOĞAN, Arzu GÜNEY, Gülten ARSLAN, Miyase KOÇAK) şükranlarımı sunarım. Beni bu günlere sevgi, saygı ve merhamet kelimelerinin anlamlarını bilecek şekilde getiren, desteklerini bir an bile esirgemeyen, bana güvenen, her zaman arkamda duran aileme ise ne kadar teşekkür etsem azdır. Sorkun’un kalkınmasında ve gelişmesinde, birlik içinde olmamızaIVyardımcı olan Sayın Hüseyin Çetin’e minnetlerimi özellikle belirtmek istiyorum. Çalışmamın hazırlanması konusunda bana yardımcı olması sebebiyle de ayrıca kendisine teşekkür ederim. Son olarak şiirleriyle yapmış olduğum ödevi renklendiren, bir an olsun yardımcı olmakta tereddüt etmeyen kasabamız şairleri Kemal SEYYAHİ ve Celal Ünal’a çok teşekkür ederim.Fatma DOĞANKonya/2020VİÇİNDEKİLERBİLİMSEL ETİK SAYFASI………………………………………………………………………….. ITEZ KABUL FORMU …………………………………………………………………………………. IIÖN SÖZ …………………………………………………………………………………………………….. IIIİÇİNDEKİLER ……………………………………………………………………………………………. VGİRİŞ …………………………………………………………………………………………………………… 1A. SORKUN’UN TARİHÇESİ ………………………………………………………………………. 1A.1. Türklerden Önce Sorkun Yöresi …………………………………………………………….. 1A.2. Türk İdaresinde Sorkun …………………………………………………………………………. 1B. SORKUN’UN COĞRAFİ DURUMU ………………………………………………………… 1BİRİNCİ BÖLÜMSORKUN KASABASI HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİA. MENSUR TÜRLER ………………………………………………………………………………….. 31. Masallar ………………………………………………………………………………………………….. 31.1. Bir Gulp ……………………………………………………………………………………………. 31.2. Bismillah ………………………………………………………………………………………….. 31.3. Eğri Büğrü ………………………………………………………………………………………… 41.4. Garınca ve Develer …………………………………………………………………………….. 41.5. Goca Gurt …………………………………………………………………………………………. 51.6. Hileci Dilki ……………………………………………………………………………………….. 51.7. Güller Açan Gız …………………………………………………………………………………. 61.8. Küllükdeki Horaz ………………………………………………………………………………. 61.9. Barmak Yiyen Cadı ……………………………………………………………………………. 71.10. Mıddıcık …………………………………………………………………………………………. 71.11. Açıl Ağacım Açıl ……………………………………………………………………………… 91.12. Süslü Gadın …………………………………………………………………………………….. 92. Efsaneler ……………………………………………………………………………………………….. 112.1. Tazı Alanı ……………………………………………………………………………………….. 112.2. Dipsiz Göl Efsanesi ………………………………………………………………………….. 112.3. Delalı Gayası …………………………………………………………………………………… 123. Halk Hikayeleri ……………………………………………………………………………………… 143.1. Hurşit Bey ile Mahin ………………………………………………………………………… 143.2. Arzı ile Gamber ……………………………………………………………………………….. 153.3. Beğbeyra ile Mahmeyri …………………………………………………………………….. 164. Menkıbeler ……………………………………………………………………………………………. 194.1. Hz. Yusuf Kıssası …………………………………………………………………………….. 195. Fıkralar …………………………………………………………………………………………………. 225.1. Doğdu Öldü …………………………………………………………………………………….. 22VI5.2. Gurdun Guyruğu ………………………………………………………………………………. 225.3. Hoca Efendi İle Eşşek ………………………………………………………………………. 22B. MANZUM TÜRLER ………………………………………………………………………………. 231. Maniler …………………………………………………………………………………………………. 232. Ninni …………………………………………………………………………………………………….. 263. Tekerlemeler …………………………………………………………………………………………. 274. Ağıtlar ………………………………………………………………………………………………….. 295. İlahiler ………………………………………………………………………………………………….. 31C. KALIPLAŞMIŞ İFADELER …………………………………………………………………… 341. Atasözleri ve Deyimler …………………………………………………………………………… 342. Dua ve Beddualar …………………………………………………………………………………… 363. Bilmeceler …………………………………………………………………………………………….. 384. Sayışmacalar …………………………………………………………………………………………. 40İKİNCİ BÖLÜMSORKUN KASABASI HALK BİLİMİ ÜRÜNLERİA. GEÇİŞ DÖNEMİ UYGULAMALARI …………………………………………………….. 431. Doğum ………………………………………………………………………………………………….. 432. Ölüm …………………………………………………………………………………………………….. 453. Evlenme ………………………………………………………………………………………………… 46B. SORKUN’ DA BAYRAM ………………………………………………………………………… 491. Ramazan Bayramı ………………………………………………………………………………….. 492. Kurban Bayramı …………………………………………………………………………………….. 50C. SORKUN’ UN YÖRESEL YEMEKLERİ ……………………………………………….. 511. Garamlık Pilavı ……………………………………………………………………………………… 512. Etli Nohutlu Pilav …………………………………………………………………………………… 523. Kurutulmuş Bakla Yemeği ………………………………………………………………………. 534. Mıkla ……………………………………………………………………………………………………. 545. Yoğurtlu Çorba………………………………………………………………………………………. 556. Şalga Pilavı……………………………………………………………………………………………. 567. Ayran Aşı ……………………………………………………………………………………………… 578. Bancar Pürçüğü Pilavı …………………………………………………………………………….. 589. Etli Bamya Çorbası ………………………………………………………………………………… 5910. Soğan Aşı ……………………………………………………………………………………………. 6011. Keşli Ekmek ………………………………………………………………………………………… 6112. Tarhana Çorbası …………………………………………………………………………………… 6312.1. Tarhana Yapımı ……………………………………………………………………………… 6313. Sobada Dilimlenmiş Gumpir ………………………………………………………………….. 6614. Sini Dişi ………………………………………………………………………………………………. 6715. Keşkek ………………………………………………………………………………………………… 68VII16. Bulgur Yapımı ……………………………………………………………………………………… 6917. Keş Yapımı………………………………………………………………………………………….. 7118. Salça Yapımı ……………………………………………………………………………………….. 7319. Tahin Yapımı / Tahin Derğirmenleri ………………………………………………………. 74D. SORKUN’ DA HALK HEKİMLİĞİ VE OCAKLAR ………………………………. 761. Halk Hekimliği ………………………………………………………………………………………. 762. Ocaklar …………………………………………………………………………………………………. 78E. SORKUN’ DA HALK İNANIŞLARI ……………………………………………………….. 80F. SORKUN’UN YÖRESEL KIYAFETLERİ ………………………………………………. 83G. SORKUN’ DA ÇOCUK OYUNLARI ……………………………………………………… 841. Dombiş …………………………………………………………………………………………………. 842. Birdir Bir ………………………………………………………………………………………………. 843. Körebe ………………………………………………………………………………………………….. 854. Cıngırlık ……………………………………………………………………………………………….. 855. Oratada Sıçan ………………………………………………………………………………………… 866. Cehennem ……………………………………………………………………………………………… 867. Top Taş…………………………………………………………………………………………………. 878. Çarşıya Gittim ……………………………………………………………………………………….. 879. Mendil Kapmaca ……………………………………………………………………………………. 8810. İp Atlama …………………………………………………………………………………………….. 8911. Bilemedim Bulamadım …………………………………………………………………………. 9012. İstop ……………………………………………………………………………………………………. 9113. Bilya Oyunu ………………………………………………………………………………………… 9114. Kipi …………………………………………………………………………………………………….. 9215. Aşık Oyunu …………………………………………………………………………………………. 9216. Yağ Satarım Bal Satarım ……………………………………………………………………….. 9317. Çatlak Patlak ……………………………………………………………………………………….. 9318. Saklambaç …………………………………………………………………………………………… 9419. Vezirgan Başı ………………………………………………………………………………………. 95H. SORKUN’UN YER ADLARI VE HALK AĞZI ………………………………………. 961. Sorkun’un Yer Adları ……………………………………………………………………………… 961.1. Domuz Tepesi ………………………………………………………………………………….. 961.2. Kelek Yeri ………………………………………………………………………………………. 961.3. Borluk …………………………………………………………………………………………….. 961.4. Apdal Yurdu ……………………………………………………………………………………. 961.5. Birevler …………………………………………………………………………………………… 961.6. Yaz Munarı ……………………………………………………………………………………… 971.7. Öylen Yeri ………………………………………………………………………………………. 971.8. Su Gözü ………………………………………………………………………………………….. 971.9. Yoğurdu Gara Dağı ………………………………………………………………………….. 971.10. Akmunar Dağı ……………………………………………………………………………….. 97VIII1.11. Yaylalar ………………………………………………………………………………………… 971.12. Daryası ………………………………………………………………………………………….. 991.13. Gatıran Burnu ………………………………………………………………………………… 991.14. Hacı Omar Depesi ………………………………………………………………………….. 992. Sorkun’un Halk Ağzı ……………………………………………………………………………. 100I. SORKUN’UN ETNOGRAFİK MALZEMELERİ …………………………………… 1021. Dibek ………………………………………………………………………………………………….. 1022. Elek ……………………………………………………………………………………………………. 1023. Saban ………………………………………………………………………………………………….. 1024. Atkı …………………………………………………………………………………………………….. 1025. Dirgen …………………………………………………………………………………………………. 1026. Yuvak …………………………………………………………………………………………………. 1027. Kile …………………………………………………………………………………………………….. 1028. Dırmık ………………………………………………………………………………………………… 1029. Senit……………………………………………………………………………………………………. 10210. Sini …………………………………………………………………………………………………… 10211. Gosa………………………………………………………………………………………………….. 10312. Külünk ………………………………………………………………………………………………. 10313. Bişşek ……………………………………………………………………………………………….. 10314. Tuluk ………………………………………………………………………………………………… 10315. Gazan ………………………………………………………………………………………………… 10316. Eksiranı …………………………………………………………………………………………….. 10317. Galbur ……………………………………………………………………………………………….. 10318. Sâç ……………………………………………………………………………………………………. 10319. Güğüm ………………………………………………………………………………………………. 10320. Sayacak …………………………………………………………………………………………….. 10321. Dığan ………………………………………………………………………………………………… 10422. Tufran ……………………………………………………………………………………………….. 10423. Orak ………………………………………………………………………………………………….. 10424. Tağra ………………………………………………………………………………………………… 10425. Nacak ………………………………………………………………………………………………… 10426. Satır ………………………………………………………………………………………………….. 10427. Eğef ………………………………………………………………………………………………….. 10428. Yan Gayış ………………………………………………………………………………………….. 10429. Şelek Gazma ………………………………………………………………………………………. 10430. El Daşı ………………………………………………………………………………………………. 10431. Çapa ………………………………………………………………………………………………….. 10532. Irbık ………………………………………………………………………………………………….. 10533. Bel ……………………………………………………………………………………………………. 10534. Mıh …………………………………………………………………………………………………… 10535. Balta …………………………………………………………………………………………………. 105IX36. Çilingir ……………………………………………………………………………………………… 10537. Yağrık ……………………………………………………………………………………………….. 10538. Sındı …………………………………………………………………………………………………. 10539. Gıl Darağı ………………………………………………………………………………………….. 10540. Örs ……………………………………………………………………………………………………. 10541. Gosa Çekici ……………………………………………………………………………………….. 10642. Dörpü………………………………………………………………………………………………… 10643. Bakraç ………………………………………………………………………………………………. 10644. Erende ………………………………………………………………………………………………. 10645. Semer………………………………………………………………………………………………… 10646. El Terezisi …………………………………………………………………………………………. 10647. Küme ………………………………………………………………………………………………… 10648. Maşrafa ……………………………………………………………………………………………… 10649. At Arabası …………………………………………………………………………………………. 10650. Eğe ……………………………………………………………………………………………………. 10651. Beğlik Gazma …………………………………………………………………………………….. 10652. Dağar ………………………………………………………………………………………………… 10753. Gem ………………………………………………………………………………………………….. 10754. Çizi Gazması ……………………………………………………………………………………… 10755. Bişirgeç …………………………………………………………………………………………….. 10756. Düğen ……………………………………………………………………………………………….. 107İ. YAĞMUR DUASI ………………………………………………………………………………….. 108J. KOÇ-TEKE KATIMI ……………………………………………………………………………. 109K. KURT AĞZI BAĞLAMA ……………………………………………………………………… 111L. KÜTÜK DÖKME ………………………………………………………………………………….. 112M. HIDIRELLEZ ……………………………………………………………………………………… 113ÜÇÜNCÜ BÖLÜMSORKUN KASABASI ŞAİRLERİ, OZANLARI, HALK ŞİİRLERİ ÖRTNEKLERİA. YURTTAŞ HÜSEYİN …………………………………………………………………………… 1141. Hayatı …………………………………………………………………………………………………. 1142. Şiirleri …………………………………………………………………………………………………. 1152.1. Karasu …………………………………………………………………………………………… 1152.2. Kendinle Söyleşmek ……………………………………………………………………….. 1152.3. Çocukluğuma Bakıyorum Çocukluğumu Hatırlıyorum ……………………….. 1162.4. Yurttaşca ……………………………………………………………………………………….. 1172.5. Koca Çınar …………………………………………………………………………………….. 1182.6. Hüseyin Nedir ………………………………………………………………………………… 1182.7. Küs Gitmek ……………………………………………………………………………………. 119XB. CELAL ÜNAL ………………………………………………………………………………………. 1201. Hayatı …………………………………………………………………………………………………. 1202. Şiirleri …………………………………………………………………………………………………. 1212.1. Hasretinle Üşüyorum ………………………………………………………………………. 1212.2. Üşüyorum ……………………………………………………………………………………… 1222.3. Öğrendim ………………………………………………………………………………………. 1232.4. Silindi Tüm Renklerim ……………………………………………………………………. 1232.5. Yolcu ……………………………………………………………………………………………. 1232.6. Zaman Beni mi Ben Zamanı mı ……………………………………………………….. 1242.7. Saldım …………………………………………………………………………………………… 1252.8. Yüreğim Buzdu ……………………………………………………………………………… 1252.9. Aldanma ……………………………………………………………………………………….. 1262.10. Ben Bir Öğretmenim …………………………………………………………………….. 126C. KEMAL SEYYAHİ ………………………………………………………………………………. 1271. Hayatı …………………………………………………………………………………………………. 1272. Şiirleri …………………………………………………………………………………………………. 1272.1. Berna ile Ahmed’e Ağıt ………………………………………………………………….. 1272.2. Çık ……………………………………………………………………………………………….. 1282.3. Tesbih Eder Mevlayı… …………………………………………………………………… 1292.4. Çanakkale ……………………………………………………………………………………… 1302.5. Bir Hoş Oldum Be… ………………………………………………………………………. 1312.6. Zalim ……………………………………………………………………………………………. 1322.7. Muhammed Ali Aşkına …………………………………………………………………… 1332.8. Yarıda Kaldı ………………………………………………………………………………….. 1342.9. Özledim ………………………………………………………………………………………… 1342.10. Sorkun’um …………………………………………………………………………………… 135SONUÇ …………………………………………………………………………………………………….. 137EKLER …………………………………………………………………………………………………….. 139KAYNAK KİŞİLER ………………………………………………………………………………….. 149KAYNAKÇA …………………………………………………………………………………………….. 153BİBLİYOGRAFYA………………………………………………………………1551GİRİŞA. SORKUN’UN TARİHÇESİA.1. Türklerden Önce Sorkun YöresiKöyün çevresindeki antik kalıntılardan, sadece eski zamanlarda yerleşim bölgesi olduğu tespit edilmiştir. Kimlerin yaşadığına dair şimdilik hiçbir ize rastlanılmamıştır. Yaklaşık yüz yıl önce köyün Kızılçal mahallesi taraflarında Ermenilerin yaşadığı halk tarafından söylenmektedir.A.2. Türk İdaresinde SorkunÇevresinde bulunan antik eserlerden anlaşılacağı gibi, bölgenin belirli noktalarının antik dönemlerden beri kullanım alanı olduğu görülmektedir.Kuruçay yolu üzerindeki Dodurga mevkiindeki haberlerden de burasının daha önceden meskûn bir yer olduğu görülür. Dodurga, Oğuzların Bozok koluna mensup bir Türkmen boyudur. Muhtemelen burada yaşayıp ismini verenler bölgeye gelen ilk Müslüman Türklerdir. Bölgenin Türk unsurunun çekirdeğini oluşturanlar, burada yurt kuranlar da Dodurga Türkleridir.B. SORKUN’UN COĞRAFİ DURUMUSorkun’un iklimi Bozkır ilçesi ve civar köylerdeki iklimle benzerlik göstermektedir. Akdeniz ve karasal iklim geçiş bölgesinde bulunmaktadır. Kışın kar yağışı oldukça fazladır. Sorkun Kasabası genel olarak serin bir havaya sahiptir.Sorkun Kasabası kısa boylu ot topluluklarına ev sahipliği yapar. Dağ ve tepelerin yükseltisine göre iğne ve geniş yapraklı ormanlar mevcuttur. Sorkun Kasabası’nın ve Karacahisar Köyü’nün batısından doğan pınarların oluşturduğu Çarşamba Çayı, köyün en değerli su kaynağıdır. Karacahisar Köyü sınırları içerisinde bulunan Aygır Şelalesi de Sorkun için önemli bir yere sahiptir. Evlerde içme suyu olarak kullanılan sular Aygır Şelalesi’nden gelmektedir. Bunun haricinde bahçe suları da yine bu şelaleden sağlanmaktadır. Aygır Gediği, sık sık ziyaretçilerle2dolup taşar. Hafta sonları piknik yapmak için gelenlerin sayısı oldukça fazladır. Doğal bir ortam, temiz bir hava, muhteşem görselliği ile beğenileri üzerinde tutmuştur. Farklı illerden, ilçelerden gelen çoğu kişiye güzel bir gün geçirme olanağı sağlar. Bu yüzden mesire alanı olarak bilinir.3BİRİNCİ BÖLÜMSORKUN KASABASI HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİA. MENSUR TÜRLER1. MasallarEsas itibarıyla sözlü anonim halk edebiyatı ürünü olan masal, kahramanları arasında olağanüstü şahıs veya yaratıkların bulunabildiği, anlatılan olayların tamamen gerçek dışı olduğu, yer ve zaman ögesinin ise daima belirsiz olduğu bir anlatı türüdür. Bu bölümde dört kaynak kişiden on iki tane masal derlenmiştir. Hayvan masalları biraz daha ağırlıklı olarak karşımıza çıkmaktadır. Her masalın sonunda ders verme amacı güdülmüştür.1.1. Bir GulpEvveli Antalya gibi bi yerde adamın biri acıkmış, valiye çıkmış:̶ “Ben acıktım, bana ekmek ver valim!” demiş. Vali:̶ “Dünya yedi gulplu bi gazan. Get bi gulpunu bul sende gazan!” demiş. Adamı ordan göndermiş.Adam böyük bi mezerliğin köşesine büfe gibi bi yer yapdırmış. Gelen cenaze sağıplarından üç beş lira alırımış. Bu paralarılarılada gendine bi apartuman yapdırmış. Millet dayanamayıp valiye şikayet etmiş. Vali, o adamın çağrılmasını emreder. Adam gelir. Vali: “Oğlum sen ne yapdın? Herkes senden acınıyor.” Adam:̶ “Ben siz ne dediyseniz onu yapdım. Dünya yedi gulplu bi gazan, get bi gulpunu bul sende gazan dediniz. Bende getdim mezerliğin yanında bi gulpunu buldum gazandım.” demiş. (K.K. Yusuf DOĞAN)1.2. BismillahIsıcakda dilkinin biri dereden geçeyorumuş. Yokardan bi keklik uçmuş, dilkinin önüne gelmiş. Dilki bunu fırsat bilip, kekliği yakalar ve yemeye galkar. Keklik:4̶ “Ula dilki gardeş, sen beni nağıl olsa yeyecen. Bi besmele çek barı da öyle ye!” demiş. Dilki:̶ “Bismillaaaaaaahhh!” deriken ağzını açdığında keklik bu durumdan yararlanıp dilkinin elinden gaçar. Dilki de :̶ “Bundan sonra garnını doyurmadan besmele çekenin vay halına!” demiş. (K.K. Yusuf DOĞAN)1.3. Eğri BüğrüBöyük bi ırmakda dilkiyle ilan arkadaş olmuş, gezerlerimiş. Irmağın diğer tarafına geçeceklerimiş. Dilki:̶ “Ula ilan gardeş! Beni garşı tarafa götürüver. Ben yüzme bilmem.” demiş. İlan dilkinin sırtına sarmalanmış. Tam ırmağın ortalarına vardıklarında ilan dilkiyi sıkagoymuş. Dilki dabana doğru batmaya başlamış. Demiş ki :̶ “İlan gardeş! Son kez yüzünü öpeyim, halallaşalım.” demiş. İlan hemen gafasını uzatmış ki dilki gafayı dutduğu gibi ikisi birden garşıya geçmişler. Dilki:̶ “Eğri büğrü halt yeme, işini dürüs yap!” demiş. (K.K. Yusuf DOĞAN)1.4. Garınca ve DevelerGarıncaların bi yuvası varımış. Padişahın develeri her gün gelir orada yatırlarımış. Garınca yuvalarının üstünde ağnarlarımış. Garıncalar dayanamayıp padaişaha şikayette bulunmuşlar. Padişah garıncaları güççük görmüş, onları hafife almış ve ilgilenmemiş. Garıncalar boyunlarını bükerek geri dönmüşler. Hınçlarını almak için toprağın altını boşaltmaya garar verirler. Uzun çabaların sonucu boşaltmışlar. Zabah develer geldiğinde hepsi bu çukurun içine düşmüşler. Garıncalarda deveyi yemeye başlamışlar. Padişahın veziri hemen durumu padişaha söyler. Padişah demiş ki :̶ “Demek ki neymiş? Hasmın garınca dahı olsa merdane bil!” demiş. (K.K. Yusuf DOĞAN )51.5. Goca GurtEskiden yaşlı, goca bi gurt varımış. İki dene de genç gurt varımış. Goca gurt, genç gurtlara herşeyi öğretmiş. Benden bu gadar deyip onları hırsızlığa yollamış. Genç gurtlar artık hırsızlığa alışınca goca gurda selam vermemeye başlamışlar. Aradan biraz zaman geçmiş. Goca gurt :̶ “Sizi dünyaya ben grtirdim. Alışdırdım, öğretdim. Yapdığınız nankörlük!” demiş.Onlarda tamam demişler.Gölün kenarında bi adam eşşeğin üstünde gediyorumuş. İki genç gurt hemen bunları görür. Takip ederler. O sırada adam eşşekden inip bi yere getmiş. İki genç gurt fırsat bilip eşşeğin önünü kesmişler. Yere yatırmışlar, yemeye başlamışlar. Tabi adam da sonra eşşeğini aramaya başlamış. Yaşlı gurt gelmiş .Genç gurtlar ona :̶ “Al! Senin yeyeceğini hazırladık. Bi daha bize çatma!” demiş. (K.K. Yusuf DOĞAN)1.6. Hileci DilkiAdamın biri yoldan geçerken bi ilan görmüş. İlanı hemen bi daşın altına basdırmış. Sonra ordan uzaklaşmış. İlan bağırmaya başlamış. Ordan geçen başka bi adam ilana nolduğunu sormuş. İlan: “Adamın biri beni bu daşın altına basdırdı. Onun için bagırıyın.” demiş. Adam ilanı gurtarmış. İlan anında adamı sarmalamış. Adam:̶ “İlan gardeş! Başgalarına da soralım, beni ondan sonra sok.” demiş. Gırağının içinde bi merkeb varımış. Adam sormuş:̶ “Ey merkeb gardeş! Bu ilan beni sokacak. Soksun mu sokmasın mı?” der. Merkeb:̶ “Soksun! Siz insansınız. Beni altı ay gullandınız. Gışın salıverdiniz. Galdım gırda.” der. Sonra dilkiyi görürler. Hemen sorar:̶ “Dilki gardeş! İlan beni sokacak. Bi çare bul!” demiş. Dilki:̶ “Siz insan değil misiniz! Soksun. Amma sorunun ne olduğunu önce bana bi anlatın.” der. Adam anlatmaya başlamış. Dilki ilana der:6̶ “Önceki gibi kösül bakalım. Seni daşın üstüne ben basdırayım.” demiş. İlanın üstüne daşı gapatmış. Adama:̶ “Sen oraya, ben buraya. Sizinile yola gidilmez!” demiş. (K.K. Yusuf DOĞAN)1.7. Güller Açan GızBir adamın hiç çocuğu olmazımış. Sonra Allah bi çocuk vermiş. Gapıya iki derviş gelmiş. Çocuğun adını sormuşlar. “Adı yok, yeni oldu.” demişler. Çocuğun goluna bilezik gibi bişey dakmışlar. Bu bilezik ne zaman çıkarsa o zaman ölsün demişler. Çocuk güldüğünde güller açacak, ağladığında inciler dökülecek demişler. Meğer bunlar Hızırımış. Çocuk güldüğünde güller bitermiş. Babassıda ona göre fakirimiş. Bi ağlarımış, gözünden inci mercan dökülürümüş. Öyle öyle adam lort olmuş. Sonra bu gız çocuğu bi yere gelin gitmiş. Orda bi cadı garısı varımış. Gızın gocası da zengin olmuş. Cadı garısı gızın ne olduğunu anlamış. Gızı gaçırmış. Cadı garısı, gızın gülleri açıldığında goparıymış, solarımış. Ağlarımış, incileri saçılmayıvermiş. Cadı garısı düşünmüş, ben bunu keseyim demiş. Bu bana daha neler yapar demiş. Gızı kesmiş. Gayrı ordan gızın anassı babassı gelmiş. Gızımızı niye kesdin diye sormuşlar. Cadı garısı kesmediğini söylemiş. Anassı babassı da inanmamış. Onlar da cadı garısını kesmişler. O da orda ölmüş. ( K.K. Arzu GÜNEY )1.8. Küllükdeki HorazBi horaz varımış. Küllüğü deşelerke ayağına diken batmış. Cadı garısına varmış. Ayağımdakı dikeni bi çıkarıver demiş. Cadı garısı ekmek eylerimiş. Dikeni çıkardığıyla ataşa atmış. Horaz:̶ “Ya dikenimi ya ekmeğimi.” demiş. Horaz ekmeği omuzladığıyla gaçmış. Gederke bi çobana rastlamış. Çoban goyun güderimiş. Ondan yoğurt istemiş. Çobanda ekmeği verirsen yoğurdu veriyin demiş. Gayrı oda ekmeği veri, yoğurdu yer:̶ “Ya ekmeğimi ya yoğurdu.” der. Çobandan gaçar. Gede gede bi düğün evine varmış. Yoğurdu yerlerike:̶ “Ya yoğurdumu ya gelinimi.” demiş. Gelini aldığıyla gaçmış. (K.K.Gülten ARSLAN)71.9. Barmak Yiyen CadıBi yaşlı gadının iki oğlu varımış. Gızı yoğumuş. Oğulları niye gızımız yok diye diye söylenip durularımış. Bi gün analarına:̶ “Eğer çocuk gız olursa; gız terliği, erkek olursa; erkek terliği dik. Gız olursa inip gelecez, oglan olursa çıkıp gedecez.” demişler. Evvel gün sonra bu gadının bi gızı olmuş. Ağacın başına bi gız terliği dikmiş. Oğlanlar bunu görür ve hemen gelirler. Gızlarını alırlar ve avlandıkları cebel dağın başına götürüler. Bi vakıt sonra gız böyür. Ağaları gıza avlanıp geleceklerini, burda onları beklemesini söylemiş. Evlerinde bi tazıları varımış. Gız ağalarına yemek yapmak için ataş yakmış. Ev süpürüken ağzına şurdan bi dene gatmış. Tazıları ağzına ne gattıysan bana da verecen diye dutturmuş. Gız şurdan öylesine bi dene aldığını söylesede inandıramamış. Tazı inada bükmüş. Gızın ataşına işemiş ve söndürmüş. Gız tekrar yakmak istemiş amma kirpit galmamış. Gız bakar ki öte yakadaki bi dağda duman tüter. Gide gide ora varmış. Orda bi cadı garısı varımış. Cadıdan kirpit istemiş. Cadı gızın habarı olmadan elbisesine bi iplik yumağı bırakmış. Gız kirpiti alıp dönerken; gız gedermiş, ipde gedermiş. Cadı, gızın yerini bulabilmek için onu takip etmiş. Gız eve gelince gapıyı kitlemiş. Cadı gapıyı çalmış:̶ “Gızım sana hatun yüzüğü getirdim. Barmağını uzat da dakayım.” demiş. Gız açmam derken, o zaman barmağını uzat demiş. Gız barmağını uzatınca, cadı garısı gızın barmağını geve geve gevmiş. Gız orda kellenip düşmüş. Cadı garısı da hemen getmiş. Ağaları avdan gelmiş. Gapıyı açınca gardaşlarını görmüşler. Gız uyandığında herseyi ağalarına anlatmış. Ağaları bunun öcünü alacaklarını söylemişler. Evlerinin bir bölümünü deşerler ve guyu yaparlar. Cadı garısını davşan eti yiyelim diye evlerine çağırılar. Cadı garısı gelince onu o guyunun üstüne oturdurlar. Guyunun içine düşüveri. Oğlanlar sonra tazıyı da vurup, garadaşlarını alıp getmişler. (K.K. Fatma DOĞAN)1.10. MıddıcıkBissürü gızlar çilpiye getmiş. Arkalarıyla çalı deşirmeye getmişler. Birisi yükünü bitirememiş. “Haydı” deyi çağırılarımış. “Yüküm bitmedi, yüküm bitmedi!” derimiş. Seni mi bekleyecez deyi onu goymuş getmişler. Dağın başında galmış.8Garanlığa galmış. Ağlaya ağlaya yollara düşmüş. Tabi yüküde yüklenmemiş. Bir ışık yanarımış, oraya gelmiş. Orada bi cadının evüymüş. Gapıyı döğmüş, bi garı çıkmış:̶ “Benim arkadaşlarım beni goydu getdi. Ben galdım.” demiş. Garı da:̶ “Gel get anam benile otur.” demiş. Gapıyı açmış. Oturmuşlar. Meğer garının niyeti kötüymüş. Gızı öldüreceğimiş. Neyse ağşam oturularıka:̶ “A guzum yatsanıza gayrı!” derimiş. Yanlarında bi iki dağa varımış. Gerisi yatı getmiş. O çocuk:̶ “Bana anam bi galbur üzüm çerez getiriveriydi. Onu yemeden yatman.” demiş. Maksat üyümeyeyim deyi evtüklerimiş. Onu öldüreceğini anlamış. Garı üzümü çerezi getiriymiş. Haydı gızım üyü derimiş.̶ “Anam bana bi galbur fıstık getiriydi. Onu da yer öyle üyürüdüm .” demiş. Gasdandan onu öyle avudurumuş. Garı bunu da getirmiş. Baksa gene üyümezimiş. Haydı gızım üyü derimiş.̶ “Bana anam bi galbur su getiriydi. Onu içerde öyle üyürüdüm.” demiş. Garı getmiş. Galburu almış. Dolduruymuş amma galburdan hep dökülürümüş:̶ “Seni de yeyeyim de gurtulayım .” demiş. Gelmiş, canı gızmış:̶ “Yok su! Getiremedim. Şimdi hepinizi kesecen.” demiş. O gızda gaçmış, gavağın başına çıkmış. Ötekkinleri kesmiş. Çocukların ölüsünü çuvala doldurmuş. Köpeğini, kedisini de bi çuvala doldurmuş. Mıddıcık da ağaçdan ona bakarımış. Köpek ürerimiş. Köpeğim gibi havladırım derimiş. Kedisi de “maav maav” derimiş. Kedi gibi miyavladırım seni derimiş. Gelmiş bi bakmış, deyneğin altında ne kedi galmış ne köpek. Çuvala Mıddıcık’ı da gatdım sanırımış. Bakmışımış köpeği de kedisi de ölmüş. “Mallarım” deyi ağlamaya goyulmuş. Mıddıcık onu gandırmış. Gavağın başından işemiş. Cadı garısı da:̶ “ Hava da bulut da yok amma yağmur yağıyor.” demiş. Gız hemen gaçmaya başlamış. (K.K. Arzu GÜNEY)91.11. Açıl Ağacım AçılEvvel zaman içinde, galbur saman içinde üç gız dağa getmiş. Birinin adı Fatma imiş. Çalıyı deşirmişler, yükü bitirmişler. Arkadaşları “Haydı Fatma gediveriyiz!” demişler. O yük yığarımış. Yükü yüklenirike altından gakamayvermiş. Meğere yükün üstüne ayı oturmuş. Arkasındaki çalıdan bir bir çeke çeke hiç çalı goymamış. Bir de baksa ayı. Ayı bunu yuvasına götürmüş:̶ “Ava gedecem. Sen Hopam ile Çipem’i çimdir.” demiş. Gayrı gız ayının çimdirike gaynar suda bişirmiş. Ayı geldiğinde, çimdirdiğini sorduğunda çimdirdim demiş. Ayı bakmış, çocuklar ölmüş. Ayı gızı öldürmeye gakmış. Gız gaçmaya başlamış. Önüne bi daş gelmiş:̶ “Açıl daşım açıl! Ben gireyim de örtül.” demiş. Sonra daş açılmış. Gaça gaça gaçarken bi ağaç görmüş:̶ “Açıl ağacım açıl! Ben çıkayım da örtül.” demiş. Böyle ederike evlerine gelmiş. Anassı babassı nerdeydin derken ardından ayı çıkagelmiş. Gızı saklamışlar. Ayıyı pür çalılarının üstüne oturtmuşlar. Ayı demiş:̶ “ Pat (…..) patTağrana aşım döküldüDaşdan evim yıkıldıGaldır gayanana beni” dermiş. (K.K. Gülten ARSLAN)1.12. Süslü GadınEvel bi fakir adam varımış. Adam dağa giderimiş. Garısı hep oturuymuş. Bi çirkci gelmiş. Çirkciden herşeyi almış. Süslenmiş püslenmiş oturuymuş. Süsüm bozulur deyi gakmazımış. Herifi de bi tavuk bişir ben gelessiye demiş. Avrat tencerenin altını yakmış. Çirkci girmiş içeriye. Tavuğu torbasına gatmış. Tencerenin içine de bi çirik goyvermiş. Avrat tavuk var deyi gaynadırımış. Herif gelip tencereye bakdığında çiriğin kokusundan düşmüş, bayılmış. Halbuysa çirikci gederike:̶ “Senin tavuğun benim torbamda, benim çiriğim senin çorbanda.” demiş. Sonra:10̶ “Eğir eğir ellerimDert gonmasın, görmesin gollarımVırk çarkım vırk” deyi eğirmeci eğiriymiş. Bir guyunun başına varmış. Gurbağalar ötüşürümüş. Yumakları guyuya atmış. Ben gelessiye dokun demiş. Geder gelirimiş, hanı yok.(Devamı var ancak kaynak şahıs unutmuş.) (K.K. Gülten ARSLAN)112. EfsanelerBu bölümde; bir tane yer adları ile ilgili olan efsane, bir tane göllerin oluşumuyla ilgili ve bir tane de taş kesilme motifli olmak üzere toplam üç tane efsane bulunmaktadır. Aklın ve bilimin henüz gelişmemiş olduğu dönemlerde insanlar doğadaki birçok olayı anlamaya çalışır. Ancak o dönemin şartlarıyla olayların açıklığa kavuşması pek mümkün olmadığından insanlar bu olaylara kendi bakış açılarıyla olağanüstülük ekleyerek bakmaya çalışır. Tüm bu çabaların sonrasında bu öyküler ortaya çıkar ve gerçekmiş gibi yüzyıllar boyunca anlatılmaya devam eder.2.1. Tazı Alanı“Beyçukuru denilen bi mevkii vardır. Bi yanı Antalya’yı bi yanı Gonya’yı gösderi. Burası yüksek bi zirvedir. Adamın birisi çıkar, ben burda yaşarın der. Burda bide mağara vardır. Galırdı galamazdı deriken adamın biri, adama altı aylık yiyecek vereceğini ve galabileceğini söyler. Bu adam gışın ortasına gadar dayanmış. Tazısıysa burda ölmüş. Fığlalar çığırmaya başlamış. Adam: ‘Acıkmadım susamadım amma öldüm şu dağların iniltisinden!’ demiş. Aynı bu sözü mağaraya da yazmış.” (K.K. Yusuf DOĞAN )2.2. Dipsiz Göl EfsanesiDipsiz Göl, Bozkır-Sorkun-Sarıot Yaylaları ve Akseki yaylalarının birleştiği bölgede 2800 m rakımda bulunan ve etrafı yörük obalarıyla çevrili bir göldür. Çok berrak, masmavi ve bir o kadar da temiz bir suya sahiptir. Gölün etrafında yörükler yaşamaktadır.Dipsiz Göl, rivayetlere göre bir gecede oluşmuştur. Bugüne kadar gölde birçok kişi boğulmuş ve birkaçının cesedine ulaşılamamıştır. Sağlık ekipleri, AKUT, jandarmalar, dalgıçlar büyük çaba sarfetse de bir sonuca ulaşılamamıştır. Göl, bu cesetleri içine çekerek orada hapsetmiştir. Buda halk arasında çeşitli yorumların yapılmasına sebep olmuştur. Efsaneye göre; çok büyük bir su aygırı vardır ve sonbaharda çıkıp gölün kenarında kuzu, koyun, inek vb. ne varsa onları alıp göle12çekermiş. Göl, belli zamanlarda kabarır ve değişik sesler çıkarırmış. Yörük halkı da göl bizden kurban istiyor diyerek içine koyun atarlarmış.Göl oluşum şekli itibari ile obruk gölüdür. 72 metre derinliği vardır. Vazo biçimindedir. Dibi karanlıktır. Kaybolan cesetler bu karanlık bölgelere takılıp yüzeye çıkamamışlardır.2.3. Delalı Gayası“Bu daş geriden bakıldığında cıplak bi adam var gibi gözükür. Bunu gören her insan uzakdan orda bi insan var sanır. Adını “ Delalı gayası” goymuşlar. Eski yaşlı insanların anlatdıklarına göre; çoban, ekmek gıyıklarının üsdüne basıp işediği için, Allah’ ın bi cezası olarak daş etdiğini söylerler.” (K.K. Yusuf DOĞAN)Bir başka inanışa göre ise şöyle anlatılmaktadır. “Çoban dağda oğluyla beraber gezerken, çocuğunun karnı acıkır. Çocuğa yufka ekmek verir ama ekmek sert olduğu için çocuk yiyememiştir. Babası da su bulamadığı için ekmeği işeyerek sulamıştır. Bunun üzerine Allah onu taş etmiştir.”13(Delialı Kayası)143. Halk HikayeleriHalk hikayelerinde genellikle aşk ve kahramanlık konuları işlenmektedir. Nazım ve nesir karışık olarak söylenmiştir. Çeşitli ve sayıları pek çok olan Anadolu halk hikayeleri çok değişik kaynaklardan gelmişlerdir. Bunlar arasında kökleri binlerce yıl önceki Türk tarihinin derinliklerinde olanlar bulunduğu gibi, yeni olaylardan doğanlar veya yabancı kültürlerden etkilenenler de vardır.3.1. Hurşit Bey ile MahinEvel bi Hurşit Bey ile Mahin varımış. Hurşit Bey ile Mahin birbirine aşık olmuşlar. Ancak bi türlü bi araya gelememişler. Öyle derken böyle derken Mahin’i başkaları gaçırmış. Hurşit Bey dağlara yollara düşmüş. Mahin’i ararmış. Gede gede bi cebel dağın başına varmış. Orda öğeçler yatırımış:“Sivrinin dibinde yatan öğeçlerBende size geldim elvan ağaçlarBurdan Mahin geçdi miBana haber verin.” demiş.Geçmedi demişler. Sonra gede gede bi deniz kenarına varmış. Deniz kenarında garılar çamaşır yıkarrnış. Hurşit Bey’de deniz kenarının bi geçesine yatmış, onlara bakarımış. Gızın birini Mahin’e benzetmiş. Söylemeye başlamış:“Deniz kenarında apse yüyenlerYüyüp yüyüp gül dalına serenlerAy gız bende seni Mahin’e benzettim” demiş.Ordaki gadınlar neci bu adam deyi Hurşit Bey’e girişmişler. Bulundukları yerden Hurşit Bey’ i aşırmışlar. Sonra burdan gede gede bi munarın başına varmış. Oraya yatmış:“Ay doğar ağşamcadan ocadanŞavku vurur pencereden bacadanUyan ey sevgilim uyanUykusuz mu galdın dünkü geceden” diye bi ses duymuş.15Mahin Arapların elinden gaçmış. Munarın başında Hurşit Bey’i görmüş. Onu uyandırmaya gıyamamış. Hurşit Bey bakar ki garşısındakı Mahin. Orda örmek sarmak olurlar. Haydı dut elini gederler. Gederke gederke bi köyün kenarına varmışlar. Bu köy Arap köyüymüş. Araplar tekrar Mahin’i burda Hurşit Bey’in elinden alırlar. Hurşit Bey’i de bi yere gapatmışlar. Araplar Mahin’i gelin edeceklermiş. Hurşit Bey’de bakarmış ve orda Mahin’e güzel deyişler söylerlermiş. Hurşit Bey’in yanına bi arkadaşı gelmiş. Orda düğün başlamış. Arkadaşı Hurşit Bey’e Mahin’i evlendireceklerini söyler. Hurşit Bey Mahin’in sevdalısı olduğunu ve onu gurtaracağını söyler. Hurşit Bey de engülü gayve varımış. Arkadaşından bu gayveyi düğündeki herkese vermesini istemiş. Bu gayveyi içen bayılacak demiş. Arkadaşı dediğini yapmış. Herkese gayveden içirmiş. İçen bayılmış. Bi düğün damı öylece serilmiş. Arkadaşı hemen Hurşit Bey’i gurtarı. Hurşit Bey’ de Mahin’i alır. Bi at Hurşit Bey’e bi at Mahin’e verilmiş. Onları böylelikle oğırlamışlar. Düğün alayı uyanmış. Bakmışlar ki Hurşit ile Mahin yok. Düğün alayı bunları aramaya başlamış. Bu arada Hurşit Bey ile Mahin bi köye varılar. Bu köy gendi köyleriymiş. Burda davullarla, zurnalarla dünyayı yıkmışlar. Dokuz tene geçi kesmişler. Gırk gün gırk gece Hurşit Bey ile Mahin’in düğününü yapmışlar. (K.K. Arzu GÜNEY)3.2. Arzı ile GamberBi Gamber varımış, bi de Arzu varımış. Birbirlerini sevmüşler. Siz gardaşşınız deyi alıvermezlermiş. Arzu’yu başka birine vermişler. Eveli araba olmadığına hayvanla gelin giderlerimiş. Arzu’nun hayvanının başını Gambur çekerimiş. Birbirlerine deyiş yakmaya başlamışlar. Gamber:“Yel eser gum savrulurCihan başa çevrülürEğil Arzu’m öpeyimŞimdi bizim yollarımız ayrılır.”Arzu:“Yel esip gum savrulmazCihan başa çevrülmez16Merak etme Gamber’imYollarımız burda ayrılmaz”Çeşmenin başına vardıklarında Gamber Arzu’ nun bileziğini çalmış. Arzu:“Irbığımı daldırdımDoldu diye galdırdımSana derim Gamber’imBen bileziğimi aldırdım” der.Gamber:“Evünüze varmadımGüğümünüzü delmedimYemin ederim ArzuBen bileziğini görmedim” der.Götürüleriken hem gonışup hem ağlarlarımış. Varmışlar gelini indirmişler. Erkeğe gatacaklarında cadı garısı gelmiş. Ötekki oğlanıla evlenmek üzereyken cadı garısı ortalarına bi gılıç vurmuş. Biri bi yere getmiş, biri bi yere. Arzu ile Gamber muratlarına erememiş. Cennetde düğünleri olup orada evleneceklerimiş. (K.K. Fatma DOĞAN )3.3. Beğbeyra ile MahmeyriBi adamın bi tek oğlu varımış. Bu oğlan bi gıza vurulmuş. Alıvermemişler. Beğbeyra’nın bi atı varımış. Gıza bi laf atmış ve bundan mapusa atmışlar. Mapusda yatırkan gız gelip duvara vuruymuş. İkisi gonuşurmış. Kimseye belli etmezlerimiş. Beğbeyra’nın atı mapusun gapısına vura vura bi delik açmış. İşde bu delikden gonuşurlarımış.Gızı başgasına vermüşler. Beğbeyra’yı gardaşları bağlayagoymış. Gızı gaçırmışlar. Gızda ocaklığa bi kağıt goymuş, mektup yazmış:17“Gedin bulutlar gedinBeğbeyrama selam edinBeğbeyram uyuduysaHakkısını helal etsinAkıtdım gözümden yaşıSel oldu dağların daşıMektubuma sağıb olBen gidiyom ocak başı”Mektubuna bunları yazmış. Beğbeyra gelmiş. O kağıdı bulmuş. Hapısdan çıkdığında Beğbeyra onun peşine düşmüş. Gederke gederke eşgıyalar dutmuş. Kesecez seni demişler. O da bi söyleyeyim de öyle kesin demiş:“Arap! Öldürüysen öldürGanlarım akarGanlarımın yerindeMiskamber kokarBöğün bana etdiğinAhiretde çıkarMevlanın aşgına öldürme beni”Arabın hoşuna getmiş. Söyle ağassı bida derimiş:“Şu dağların garı erise gar olmazBenim Mahim sana dünyada yar olmazEtme Arap gıyma bana” derimiş.Arap bıçağı sürterimiş. Bida söyle ağassı derimiş. Vaktında Beğbeyra bu Arap’ı çok beslemiş. Bi yerde kölelik yapmışlar.18“Arap öldürüsen öldürGanlarım akarAkan ganlarımın yerindeMiskamber kokarDünyada bunu edersenAhirette bu çıkarMevlam aşgına öldürme beni” der.Sonra Mahmeyri’yi elleri bağlı getirmişler. Arap’a ben seni gattiyen almam demiş. Sonra salıvermişler. Beğbeyra ile ikisi gaçmışlar. Evlenmişler. (K.K. Arzu GÜNEY )194. MenkıbelerMenkıbe; din büyüklerinin, kahramanların ve tarihi şahsiyetlerin üstün vasıflarını, ahlaki meziyetlerini, davranışlarını destansı ve efsanevi bir üslupla anlatan hikayelerdir. Aşağıda Hz. Yusuf’ un başından geçen önemli olaylar efsanevi bir şekilde anlatılmıştır.4.1. Hz. Yusuf KıssasıYusuf peygamberimiz on iki gardaşımış. Anassı öveyimiş. Yakub peygamberimiz Yusuf’u çok severimiş. Onu sevdüğü üçün ötekki gardaşları gısganırımış. “Bizim sevümüz yok da babam onu çok sever.” deyi gonuşurlarımış. Yusuf’u öldürmeye garar vermişler. Goyun güde gedelim, onu orda öldürelim deyi gavülleşmişler. Babalarına getmişler:̶ “Baba böğün Yusuf’u bize verde goyun güdelim.” demiş. Yakub peygamber de:̶ “Olmaz oğlum! Bi ziyan edersiniz.” demiş. Güvenememiş:̶ “Hayır baba, sağ salim grtirecez Yusuf’u.” demiş. Sonra gocanın gönlünü ederler. Yusuf’u götürüler. Goyun güderler. Napalım biz bunu deyi düşünürler. Birisi keselim biz bunu demiş. Diğeri de kesmeyelim guyuya atalım demiş. Götürüler guyunun içine atarlar. Yusuf, Allah’a güvenir. Gulhüyü okumuş. Guyunun üstüne Allah bi daş atmış. Mübarek orda oturu, su içerimiş. Allah tarafından gıda verilirimiş. Bi vezirganbaşı gelmiş. Hayvanları şu guyuda sulayayım, gofayı içine atayım demiş. Gofayı içine attıklarında mübarek gofya yapışmış. Şaşgınlığıla gofayı yokarı çekdiklerinde dünya gözeli bi çocık çıkmış. “Sen nerelisin” dediklerinde beni gardaşlarım guyuya attı beni gurtarın demiş. Tamam deyerek bunu götürüler. Mısır’a götürmüşler. Yusuf’u satlığa çıkarmışlar. Mısır’ın padişahı onu satın almış. Gayrı onu böyütmüş. Yusuf ona hızmat ederimiş. Tam deliğanlılık üstüne gelmiş. Padişahın garısı Yusuf’un gözelliğine vurulmuş. Yusuf’a evlenelüm deyi teklif etmiş. Yusuf ben öyle şey gabul etmem deyi onu reddetmiş. Yusuf’u odasından govmuş. Yusuf tam gederken art eteğinden bi asılır, eteği yırtılır. Mübarek hemen ordan gaçar. Gancık, Firavun’a gelir der ki:20̶ “Beslediğin köpek bak bana işgence yapdı!” der. Ne yapdı deyi sorunca evlenmek isdediğini söylemiş. Gendi yediği haltı ona yüklemiş. Mübareğin yanına getmişler. Ne yapdın deyi sormuşlar. Bişey yapmadığını, herşeyi o garının yapdığını söyler. Garı yalan söyleyyor deyi çemkirmeye başlamış. Beşikde bi çocuk varımış. Allah u Teâla ona bi dil vermiş:̶ “Zarar Züleyha’nın. Yusuf’un hiç suçu yok. Ön eteğinden yırtığısa zarar Yusuf’un, art eteğinden yırtığısa zarar Züleyha’nın.” demiş. Bakmışlar eteğin arkası yırtığımış. Gayrı Yusuf’u salıvermişler. Ortalığa bi gıtlık gelmiş. Buğdaylar, arpalar bitmeyivermiş.Gelelim Yusuf’un babassına. Yusuf nerde deyi sorduğunda, gurtlar yedi demişler. Goyun kesmişler. Ganını gömleğe sürmüşler. Babalarına vermişler. Babaları gömleği evürmüş çevürmüş, ne yırtık var ne bişey.̶ “Köpekler! Gurtlar sizden merhametliymiş. Bak yedikleri halda hiç gömleği yırtılmamış” der.Yıllarca ağlamış ağlamış, gözleri ağlamaktan kör olmuş. Ortalığa gıtlık gelmiş. Mısır’da buğday satılır demişler. Oğullarını buğday almak için oraya yollamış. Bak Allah’ın işine! Kervanı düzerler, atları hazırlarlar, buğday almaya gederler. Buğday satan Yusuf imiş. Hemen gardaşlarını tanımış. Amma bildirmemiş. En güççük gardaşları Bünyamin varımış. Onu sormuş, başka gardaşları olup olmadığını sormuş. Ötekkini dağda gurtların yediğini söylemiş. Mübarek onlar öyle deyince gülmüş:̶ “Bak! Yükünüzü gatıveriyin amma bi gelişine o Bünyamin’i getireceksiniz” der. Babalarına anlatmışlar. Babaları:̶ “Birini götürdünüz, yitirdiniz. Bunu da götüründe gon gelin!” demiş. Yemin ederek gomayacaklarını söylemişler. Gayrı çocoğu götürmüşler. Mübarek yemek hazırlatmış. Bünyamin’le gendisinin ayrı odada yiyeceğini söylemiş. Mübarek Bünyamin’e:̶ “Ben senin ağanım. Bunlar beni guyuya atdılar. Bunlar işe yaramaz. Babamın hatrı için ben seni alıgoyacam. Babamı da buraya getirecez. Onlar getsin, sen bağırıp çağırma. Plan düzecem. Seni alıgoyacam.” der. Altından bi tas varımış.21Bünyamin’in çuvalına onu goymuş. Çocuğa hırsız deyecek gayrı. Kervanları yükledip tam gediyorlarken, içinizde hırsız var deyi durdurmuş:̶ “Benim altın tasımı çalmışsınız. Hangınızdaysa çıkarın!” demiş. Biz hırsız değiliz demeye başlamışlar. Çuvallarını aramışlar. Dökerke altın tas Bünyamin’in çuvalından çıkmış. Çocuğa galacan mı deyi sorarlar. Sizin hırsızlığınız yüzünüzden galacam der. Mübarek gömleğini çıkarır. Yakub (a.s.) vermelerini söyler. Gözlerine sürsün der.Gayrı Yakub peygambere gederler. Olayı anlatırlar. Gömleği veriler. Yüzüne bi sürmüş, kör olan gözleri açılmış. Sonra Mübarek babasına bi de mektub yazmış. Bunu da verin demiş, mektubu okumuş:̶ “Baba beni guyuya atdıkları Yusuf’um. Seni buraya getirmek isteyyoruyum.” demiş. Gayri Mübarek sevünür, ağlar. Oğlınun yanına geder, buluşurlar. Gayrı Yakub peygamber bütün oğlanlarını Mısır’a götürü. Orda zenginliğe gavuşurlar. Allah nelere gadir… (K.K. Arzu GÜNEY)225. FıkralarBu bölümde üç tane fıkra derlenmiştir. İkisi Nasrettin Hoca fıkrasıdır. Fıkra, güldürürken düşündüren bir türdür. Fıkraların konularını, o çevrelerin dikkatini çeken, iz bırakan olaylar, sorunlar, hareketler, sözler oluşturur. Bu tür fıkralar önce ağızdan ağıza dolaşır, sonra bazı yazarlar tarafından çeşitli münasebetlerle yazıya geçirilir.5.1. Doğdu ÖldüBi eşşeğile iki adam yolculuk yapuyorlarımış. Değiş tokuş biniyorlarımış. Merkebe binen adamın birisi babassının doğumundan, hastalığından, asgerliğinden bahsederken yolculuğu bitiresi olmuşlar. Arkadaki adam artık dayanamamış. Elinde bi cop varmış. Copu adama vurmuş. Adam eşşekden düşmüş. Adamı galdırıp tekrar eşşeğe bindirmiş:̶ “Bi dağa anlat bakayın babayın hayatını!” demiş. Adam:̶ “Doğdu, öldü!” demiş. (K.K. Yusuf DOĞAN)5.2. Gurdun GuyruğuHoca Efendi bi gün gurt avuna çıkar. Kölesini bi inin içine gatuyoru. Gurt geldiğinde gurdun guyruğundan yapışıyor. Hoca çekiyor, gurt içeri doğru getmeye çalışıyor. Kölesi de ordan gözüne toz getdiğini söyler. Hoca da:̶ “Gurdun guyruğu goparsa görürsün tozu dumanı!” demiş. (K.K. Yusuf KARABACAK )5.3. Hoca Efendi İle EşşekHoca Efendi’ye eşşek istemeye gelmişler. Eşşek yok demiş. Tam böyle derken de eşşek içerden anırıvermiş:̶ “Ya Hocam! Sen eşşek yok diyorsun amma içerden anırıyor.” demiş. Hoca da:̶ “Ulan oğlum! Ak sakalımıla benim sözüme inanman da eşşeğin sözüne mi inanın!” demiş. (K.K. Yusuf KARABACAK)23B. MANZUM TÜRLER1. ManilerManiler, Anadolu halkının düşüncesini, yapısını, yaşayışını, duygularını, sıkıntılarını üzerine alarak yüzlerce yıldır yaşamını devam ettirmiştir. Maniler yüzyıllardır düğünlerde, tarlalarda çalışılırken, kahvehanelerde oturulurken ve kadınlar sohbet için toplandıklarında söylenegelmiştir. Aşağıdaki manilerin hepsi kaynak kişilerim tarafından üretilmiş olup kendilerine aittir.a) Dünya bir gemiDöner yelkeniGullan gafanıGöreyim seni. (K.K. Yusuf DOĞAN)b) Garının dolaşığıZabaha gor bulaşığıGargaya gapdırmış gaşığıHavaya bakıp oturu. (K.K. Yusuf DOĞAN)c) Gene akşam olduGüneş depeleri aşıyorAklım durdu, beynim şaşıyorTahda gaşık bellerimi gaşıyorGelsene goca gözlüm gelseneGel de şu hallarımı görsene. (K.K. Yusuf DOĞAN)d) YaylamGurban olam daşına toprağına24Gurban olam gölgelerine daşınaGurban olam ebelerimin yapdığı yemeğine aşınaYaylam, yaylamSeninile ölür seninile dirilirim. (K.K. Yusuf DOĞAN)e) Yatmaya gaya gölgesiAkrep ilan olmasaSevmeye gözelinFitne fesat olmasaBinmeye atınGulası, sepedi dar olmasaYağız der kiNacar oğlu nacarımEğer canım sıkılırsaDağı da geçerimDoruyu da geçerimEn sonunda daralırsamSağıbımın ganını içerim. (K.K. Yusuf DOĞAN)f) Govanda arınınEvde garınınDağda çobanınBunların sırrına erilmez. (K.K. Yusuf KARABACAK)g) Değirmen bir zindandırDöner bildirmez25Garı gocanın düşmanıdırGüler bildirmezKöpekde çok sır vardırÜrer bildirmez. (K.K. Yusuf KARABACAK)h) Oğlum var deyi öğünmeEl gızı goynuna girmeyinceMalım var deyi de sevinmeYoksulluk görmeyinceGomşum var deyi de güvenmeBaşına bir hal gelmeyince. (K.K. Yusuf KARABACAK)ı) Sorkun’ un horazı öyle öter anamSorkun boğazı bana neden öyle hor bakar anamDağların başında gar belik belikYandı ciğerlerim hep delik deşik. (K.K. Miyase KOÇAK)i) Goyun meler guzu melerSular hendeğine dolarAğlayanlar birgün gülerBelki birgün bende gülerim Allah (K.K. Miyase KOÇAK)262. NinniNinni, çocuğun uyumasını sağlamak amacıyla sade ve ezgili bir biçimde söylenen bir türdür. Kim tarafından söylendiği belli değildir. Yapmış olduğum çalışmada bir tane ninni örneği derleyebildim.a) Adalardan çıkdım yayanDayan dizlerim dayanAğam atlı bacım yayanNenni nenni nenni nenniBebeğin beşiği şamdanYovarlandı düşdü damdanHem anandan hem babandanNenni nenni nenni nenni (K.K. Yusuf DOĞAN)273. TekerlemelerTekerlemeler hoşça vakit geçirmek, çocuk oyunlarında ebe seçmek, uzun kış gecelerinde anneannelerin torunlarını eğlendirmek amacıyla söyledikleri bir türdür. Bu çalışmamda iki adet tekerleme derlenmiştir.a) Öte yakada bi duman tüterDavşancıklar başını üterYumuldum yumak oldumAcıkdım geleb oldumBen gelebi tatara verdimTatar bana darı verdiBen darıyı guşlara verdimGuşlar bana ganet verdiBen ganedi göğe verdimGök bana yağmır verdiBen yağmırı yere verdimYer bana çayır çimen verdiBen çayır çimeni goyuna verdimGoyun bana guzu verdiBen guzuyu ağalara beğlere verdimBindim ala tazıyaGitdim ulu yazıyaUlu yazı daş bazarİçinde bir ayı gezerAyı beni gorkuttdu28Gulacığımı sarkıtdıCicemin bi gızı varCebi dolu üzümü varSıyırdım yedim sıyırdım yedimVızzık vızzık dedim. (K.K. Fatma DOĞAN)b) Metel metel metikeOğlum gızım on ikiBindim deve boynunaAyna getir atışalımAyna getir bakışalımÇok kötü çölmek ( … )Ak devenin şırlak ( … ) (K.K. Gülten ARSLAN)294. AğıtlarAğıt, ölen bir kimsenin değerini, iyiliklerini, ölümünden dolayı duyulan acıyı sayıp döken şiir ya da ezgili şiirdir. Doğal afetler, ölüm, hastalık, çaresizlikler karşısında korku, heyecan, üzüntü gibi duyguların dile getirilmesidir.a) Yemen bizim neyümüzeŞivan düşdü evümüzeBak yavruları yetim galdıŞivan bizim neyümüzeAsger yolu beklerinGünü güne eklerinSen get guuzm asgere deBen yolunu beklerinMendilimde gül oyaGülmedim doya doyaAsger yolu beklerin deyiGünleri saya sayaPilav bişirdim yavanÜsdüne goydum soğanYatağına uzandım daUyan asgerim uyan ( K.K. Miyase KOÇAK )30b) Yemen yolu çukurdandırGaravanım bakırdandırZenginimiz bedel veriAsgerimiz fakırdandırGara çadır is mi dutarYağlı mardin pas mı dutarAğlayalım anam bacımElin oğlu yas mı dutarGara çadır eğmeyilenÜsdüne düşmeyilenAdam gendini sele mi atarGayınpeder döğmeyile (K.K. Miyase KOÇAK)315. İlahilerİlahi söylemeyi seven Arzu Teyze’den derlenmiştir. Arzu Teyze eskiden bağda, bahçede çalışırken hep ilahiler söylermiş. Beni de kırmayıp birkaç tane ilahi söylemiştir.a) Ben bir Yakub idimGendi halimdeYusuf’u yitirdimKenan ilindeHiç getmez MevlamınZikri dilimdenAğlar Yakup ağlarYusuf’um deyuYusuf’umHocalar da okumaz olduArnındakı nuruBalgamaz olduOnun bülbül dili şakımaz olduAğlar Yakup ağlar Yusuf’um deyuGetdi de gelmediGelirim deyuYusuf’u götürdülerBilmem ne etdilerOnun gömleğiniAl gan etdiler.32Gurtlar yedi deyu bühtan etdilerAğlar Yakup ağlar Yusuf’um deyuGetdi de gelmediGelirim deyuHep birikdi geldiKenan’ın gurduYemedik biz diyüİçdiler andıYakub’un feryadı arşa dayandıAğlar Yakup ağlar Yusuf’um deyuGetdi de gelmediGelirim deyu ( K.K. Arzu GÜNEY )b) Yatırsın yatırsınGakmaz olursunÇevre yanlarınaBakmaz olursunBir ince nalılaDutarlar seniUrgansız, zencirsizBağlarlar seniİlk gecesi ilk gecesiAh gabrimin ilk gecesiGomşularım gelirGabrim gazarlarGara yetim sanBir yer düzerler33İlk gecesi ilk gecesiAh gabrimin ilk gecesiGara yerler galın olurGezdiksire derin olurOra geden gelmez olurGabrimin ilk gecesi (K.K. Arzu GÜNEY)c) Ol cennetin ırmaklarıAkar Allah deyu deyuÇıkmış İslam bülbülleriDöner Allah deyu deyuSallanır tuba dallarıGur’an okur hem dilleriCennet bağının gülleriKokar Allah deyu deyuCennetden bi ırmak akarGölde bir yerden çıkarNe bala benzer ne şekerAkar Allah deyu deyuKimler yeyip kimler içerMelekler hep rahmet saçarİdris nebi hullem isterSübhanallah deyu deyuCennetden bi ırmak akarDördü de bi yerden akarNe bala benzer ne şekerAkar Allah deyu deyu (K.K. Arzu GÜNEY)34C. KALIPLAŞMIŞ İFADELER1. Atasözleri ve DeyimlerAtasözleri ve deyimler çok eski zamanlardan günümüze ulaştıkları için kim tarafından söylendikleri belli değildir. Kısa ve özlü sözlerdir. Az sözle çok şey anlatma amacı vardır. Kalıplaşmış sözlerdir ve herhangi bir değişikliğe uğratılamazlar. Bulunduğum sohbet ortamlarında konuşulurken söylenen atasözleri ve deyimleri not tutarak çalışmamda kullandım.• Galdım oğlan eline, eyi söyle geline.• Tavukdan gaçıp horaza gerdan açmak.• Gomşuya bela geldi, hepimize bile geldi.• Gatranı gaynatsam olur mu şeker, cinsi bozuk cinsine çeker.• Büre itde, bit yiğitde olur.• Dünyam misksiz galmasın deyi Allah neler yaratmış.• Az yaşa, çok yaşa, akıbet gelir başa.• Gelin ata binmiş, ya nasip demiş.• Gadının en böyük silahı, gözünün yaşıdır.• Kim bilir, kim bilir, başından geçen bilir.• Atın ürkeği ile insanın gorkağı çok yaşar.• Soğan yemedim ki içim acısa…• İssiye gar mı dayanır.• Goyununku bi gışlık, arınınkı bi guşluk.• Bacamız eğriyse dumanı doğru çıkar.• Tencere yuvarlanmış gapağını bulmuş.• Gazan yanına varma gara bulaşır.• Ekinin dibine anız derler, selam vermeden geçene donuz derler.• Erkek goç bere götürmez.• İtin ayağından diken çıkarır gibi.• Baş; yazısını, diş; sızısını çeker.• Maşa varken elimi neden yakayım?35• Atda arın, yiğitde burun…• Öğündüğün yerde köylün olmasın.• Tencere dibin gara, seninki benden gara.• Gomşusundan huy gapan ayranına su döker.• Pasaklı avrat başına, gendi doyar aşına.• Üzüm üzüme baka baka gararır.• Erinenenin oğlu gızı olmazımış.• Gol gırılır, yen içinde galır.• Denesiz aş, ağrısız baş yokdur.• Topuğuma çıkamayan çaylar, çıkmış da başımda çağlar.• Yokarı tükürsen bıyık, aşşağı tükürsen sakal.• Oynayamayan gelin; yerim dar, yenim gısa derimiş.• Dam engin, değnek gakmaz.• Malım var deyi övünme bi gıvılcım yeter, gözelim deyi övünme bi fisilce yeter.• Su desdisi su yolunda gırılır.• Çok muabbet tez ayrılık getirir.• İmecenin orağını elinden alırlar.• Ayakkabı yol öğredir, para dil öğredir.• Erken gelen yazdan, başına böyüyen gızdan gork.• Daşıma suylan değirmen dönmez.• Elti eltiyi sevmez, donuz çöltüyü sevmez.• Ava gelmez guş olmaz, başa gelmeyen iş olmaz.• Herkez küllüğünde horazlansın.• Köpeğile harara girilmez.• Öküz altında buzavı aramak.• El elin eşşeğini türkü çağırarak arar.• El eliyle ilan dut, ilana da yazık.• İlanın ağzı öpülmez.362. Dua ve BeddualarDua ve bedduaları da aynı şekilde sohbet ortamlarında derledim. Yapılan bir iyilik ve bir kötülük çok zor unutulduğu için gittiğim her sohbet meclislerinde bu iyilik ve kötülük yapan kimselere dualar ya da ağır beddualar edilmiştir. Aşağıda hepsine yer verilmiştir.• Allah belanı versin.• Boynu boğaz altında galsın• Pisliğinde boğılsun.• Canın cehenneme.• Allah canını alsın.• Allah yedirmeyi nasip etmesin.• Cehennemin dibine gadar yolu var.• Hayvan pisliğini yersin inşallah.• Allah ömrünü tez vakitte alsın inşallah.• Rahat yüzüne hasret galasın inşallah.• Ciğerin yansın.• Ganadın gırılsın.• Adın batsın.• Allah evine şifa vermesin.• Acıdan köpük gusasın.• Gözüne dizine dursun.• Aldığı, gıldığı gabul olmasın.• Gara yere giresice.• Südüm haram olsun.• Boyun posun devrilsin.• Yere batasıca.37• Devre dönesice.• Sürüm sürüm sürünesin.• Gözlerin kör ola• Naha ileşine gezginler dünesin.• Allah gazadan beladan esirgesin.• Allah ırazı olsun.• Allah analı babalı büyütsün.• Allah halil ibrahim bereketi versin.• Allah gorusun.• Allah ekmeğini yağlı etsin.• Allah dutduğunu altın etsin.• Allah iki cihan saadeti versin.• Allah ne muradın varsa versin.• Allah imanıla göçürsün.• Allah uzun ömürler versin.• Allah daş deyi gavradığını altın etsin.• Allah sevdüğüne gavuşdursun.• Allah esirgesin.• Allah gecinden versin.383. BilmecelerÇocukları eğlendirmek amacıyla birşeyin adını söylemeden, kimi belirgin özelliklerini belirterek o şeyin ne olduğunu bulmaya çalışılmasına bilmece denilmektedir. Aşağıda renkli bilmece örnekleri derlenmiştir.• Bilmece bildirmeceEl üsdünde gaydırmaca(Sabın)• Dal üsdünde kilitli sandık(Ceviz)• Dağdan gelir seke sekeGuru üzüm döke döke(Geçi)• Aldır abasıYeşildir küpesiBunu bilemeyen eşşek sıpası(Kirez)• Mavi atlasİğne batmazMakas kesmez(Gökyüzü)• Ey bulutlar bulutlarYusuf’ u yedi gurtlarBen bi şekil guş gördümDepesinden yumurtlar.(Buğday)• Benim bi gızım varGelip gedenin elini öper.(Gapı)39• Can uyandıCana dayandıCam gırıldıGana boyandı.(Nar)• Bi eve vardım ağlarlarBi eve vardım gülerlerBen bu işe çok şaşdımİpsiz adam bağlarlar(Nikah)• Takır takır takrabaİçinde var akraba(Beşik)• Bi güççücük fıçıcıkİçi dolu turşucuk(İlimon)• Bit gibi burnu varKüp gibi garnı var(Nohut)• Dam başında gadı gibiGöğe bakar cadı gibi(Baca)• Bişirisen aş olurBişirmezsen guş olur.(Yumurta)• Hindi kümesdeGuyruğu dışarda(Tava)404. SayışmacalarSayışmacalar, özellikle çocuk oyunlarında ebe seçmek için kullanılan bir türdür. Oyunlarda sürekli sayışmacalar söylenegelmiştir. Renkli ve zevkli olması sebebiyle çocuklar tarafından çok sevilmektedir. Sorkun’da her çocuk bu sayışmacaları ezbere bilmektedir.• Portakalı soydumBaşucuma goydumBen bi yalan uydurdumDuma duma dumGırmızı mumDolapda bekmezYala yala bitmezAyşecik cik cik cikFatmacık cık cık cıkSen bu oyundan çık pis çocuk.• Ooooooİğne batdıCanımı yakdıTombul guşArabaya goşArabanın tekeriİstanbul’un şekeriHop hop altın topBundan başka oyun yok.41• Ooo piti pitiKaramela sepediTerazi lasdik cimnasdikBiz size geldik bitlendikHamama getdik temizlendikDik dik dik.• Çatlak patlak, yusyuvarlakKremalı börek, sütlü çörekÇek dosdum çekArabanı yoldan çekÇek çek amcaBurnu gancaAl sana dabancaSakın beni vurma amca• Fındık fıstıkGadife yasdıkVallahi yengeBen yapmadımHoraz yapdıAl çık bal çıkSana dedim sen çık• Bir, iki, üç, dörtHanım gız eteğini örtBeş, altı, yedi, sekizÇalışkanız hepimiz42Dokuz onGüvercin ortaya gon.• Ebeleme dedelemeEl guşu döl guşuDemirdiken desde bükenFirfirinci firnarıncıGozağacı gatır giderArnı gara burnu garAÇık ortadan burnu gara.• Aldım verdimBen seni yendimSarı gızın saçınıÖrmeye geldim• Leylek leylek lekirdekHanı bana çekirdekÇekirdeğin içi yokSarı gızın suçu yok.43İKİNCİ BÖLÜMSORKUN KASABASI HALK BİLİMİ ÜRÜNLERİA. GEÇİŞ DÖNEMİ UYGULAMALARI1. DoğumEskiden kadının doğum sancıları başladığı zaman, mahallenin ileri gelen kadınları toplanırdı. Bu kadınlar genelde doğumdan anlayan yaşlı kimselerdir. Hamile kadının yanında “ebe kadın” ve yardımcısı bulunurdu. Doğum eğer kolay olursa kendileri müdahale ederlerdi. Eğer bir terslik olursa ilçeden ebe hemşire getirtilirdi. Bebek doğduktan sonra tuzlanırdı. İki saat tuzda bekletilirdi. Bunun sebebi, bebeğin terinin kokmaması içindir. Daha sonra banyo yaptırılırdı. Bebeğin doğum haberini büyüklere iletmesi için “mücüdeci” adı verilen bir çocuk gönderilir. Ailenin büyüklerine bebeğin doğduğunu ve cinsiyetini söyler. Aile büyükleri de gönderilen bu çocuğa eğer kızsa entari, erkekse para verirlerdi. Ailenin en büyük üyesi daha sonra çocuğun bir kulağına eğilip kâmet, diğer kulağına eğilip ezân okurdu. Ayrıca çocuğun kulağına tekrar eğilip üç kere ismi söylenirdi. “Adıyla yaşasın, Allah analı babalı büyütsün” denilerek adı konulmuş olurdu.44Eskiden kadının lohusa döneminde kırk gün su içirmezlerdi. Çünkü kadının su içtikten sonra hasta olacağına inanıyorlardı. Lohusalı kadın hasta olursa kırk gün toprak ağzını açıp kapar diye bir inanışları vardı. Toprağın kadını kendine çekeceğini düşünüyorlardı.Bebeği beşiğe belerlerdi. Bu beşik tahtadan yapılmıştır. Bebeğin altını kirletmemesi için beşiğin ortasında bir delik vardır. Bu deliğin içine topraktan yapılmış “zilbiç” adı verilen kap oturtulur. Bebeğe bez takılmazdı. Bebek onun içine yapardı. Hem anneye bir kolaylıktı, hem de bebeğin pişik olmasını engellerdi.Bebek beşiğin içine dümdüz bir şekilde ayakları bağlanarak yatırtılırdı. Bunun sebebi ise ayaklarının eğri olmasını engellemek içindir.Bebeğin göbek bağı düştüğünde, kimisi bu göbek bağını caminin bir kenarına koyardı. Dinine imanına bağlı olsun, camiye gitsin amacıyladır. Kimisi de bir evin bir kenarına koyardı, sebebi de evine bağlı olsun diyedir. Sorkun’da şimdilerde doğum hastanelerde yapılmaktadır. Gerekli müdahaleleri doktorlar yapmaktadır.452. ÖlümBir kişi ölmeden önce “sekeret” haline girer. Köyün hocası çağırtılır. Hoca okur, şehadet getirttirir. Ölen kişi erkekse karısının namahrem olacağı düşünülerek odadan hemen çıkartılır. Karısı, kocasının cenazesine bir daha bakamaz. Daha sonra ölen kimsenin gözleri kapatılır. Çenesinden başına doğru ağzı açılmaması için beyaz bir bezle bağlanır. Ayak başparmakları da aynı şekilde ayrılmaması için birbirine bağlanır. Ölünün üzeri çıkartıldıktan sonra göbeğinin üzerine şişeceği düşünülerek metal bir bıçak bırakılır. Bu bıçak şişmesini önlemek içindir.Ölü yıkanmadan önce kefeni biçilir. Kefenin içine varsa zemzem suyu koyulur. Ayrıca bir de “feslikan” adında güzel kokulu bir çiçek koyulur. Cennet gibi koksun diye düşünülmüştür. Sonra ölü yıkanır, kefenine koyulur. Bu kefenini de bir kilimin arasına sararlar, kilim daha sonra mezarlıkta çıkartılır. Ölü tahtadan yapılmış bir salın üzerine koyularak mezarlığa götürülür, defnedilir. Cemaat tekrar ölü evine gelerek Kur’an okur, ölünün ruhuna fatiha bağışlar. Bu ölü evine komşular yedi gün yemek getirirler. Bir sene içinde ölen kişi için “koksu” yapılır. Koksu, yağlı yani pişidir. Bu koksular köylüye dağıtılır. Durumu iyi olan kimseler köyde ölen kişinin ruhu için etli pilav pişirtip, bütün köylüyü davet ederler. Kimisi de yol, köprü, çeşme gibi yerlere hayır yaparlar.463. EvlenmeEskiden evlilikler çoğunlukla görücü usulü olurdu. Bazen kızla oğlan birbirlerini görmeden, ailelerin karşılıklı anlaşmasıyla yapılırdı. Aile büyükleri kızı istemeye giderler. Kız tarafı itiraz etmeden, kıza sormadan kabul ederlerdi. Erkek tarafı kız evine “boğ” düzerlerdi. Anne-babaya gömlek, çorap, havlu alınırdı. Kıza da entari gibi eşyalar alınırdı. Bir de yüzük alınıp kız evine gidilirdi. Kız, erkek tarafı geldiğinde büyüklerin ellerini öper ve aile büyüğü kimse “Hayırlı uğurlu olsun, Allah bile gocatsın bile garıtsın” diyerek yüzüğü takarlardı. Kıza mihr olarak eskiden inek, tarla vb. verilirdi. Şimdilerde altın takılıyor.Düğün hazırlıklarına başlanırdı. Kızla oğlan birbirlerini ilk defa muhtarlıkta nikah kıyacakları zaman görürlerdi. Birbirlerinden utanırlardı. Bazen de vekalet olarak, yani kızı oğlanın yanına getirmeden kızın akrabalarından birisi getirtilerek kızdan vekalet istenirdi. Kıza “Vekaletini bana veriyor musun?” diyerek üç kez sorulur ve vekillik alınmış olurdu. Vekil alan kişi kızın yerine geçerek imam nikahı kıyılmış olurdu.47Bir top “pazem basma” alınırdı. Bunu üç metreye bölüp kız evinin akrabalarına düğünümüze buyrun gelin diyerek hediye edilirdi. Bu basmanın karşılığında davetliler kıza hediyeler alırdı.Oğlan evinde yağlılar yapılır, toprak güveçlerde pideler basılırdı. Bunlar eğbeye katılır, düğüncüler de alınarak kız evine yapılan koksularla, pidelerle gidilirdi. Bunların yanında bohçalarda alınırdı. Kız evine vardıklarında düğün başlar ve bohça orta yerde çözülürdü. Bohçanın üstünde bir çift çorap, sabun, havlu olurdu. Bunlar bohçayı ilk kim çözerse o alırdı. Sonra bohça açılır ve içindekiler ortaya dökülürdü. Sayılmaya başlanırdı. Bu işlem bittikten sonra kıza sarı lira dedikleri beşibiyerdeler, yüzük takılırdı. Def ve kaşıklarla oynanırdı. Bu geleneğin adı “apsap biçimi” dir.Bir hafta sonra çarşamba akşamı kınası olurdu. Kız paça ve entarisini giyer, eşarbını takardı. Sonra “dünürşü” denilen kınacılar gelirdi. Kınacıların üzerinde “üç en” adı verilen beyaz bir örtü bulunurdu. Kıza kınayı yakarlardı. Perşembe günü gelin alma günüdür. Oğlan evinde etli pilav, aşure pişirilirdi. Davetliler gelmeye başlardı.48Damadı hazırlarlar. Boynuna kırmızı bir “al” dolarlardı. Sadıçla beraber damat hazırdır. Büyük sinilere pilavlar dökülür, yufka ekmekle yenilirdi. Eskiden araba olmadığı için kız evine atlarla gidilirdi.Kız evinde hazırlıklar tamamlanırdı. Gelin paça ve entarisini giyip beklemeye başlardı. Akşam ezanından sonra erkek evi, imam eşliğinde gelini almaya gelirdi. Damat evde beklerdi. Kız evi, oğlan evine ikramda bulunurdu. İmam, gelinin kırmızı alını salavat eşliğinde başına örterdi. Sonra dünürşüler gelir, onlarda gelinin başına beyaz örtüyü örterlerdi. Gelin evdeki büyüklerle helalleşirdi. Erkek kardeşi gelini evden çıkartırdı. Erkek kardeşi yoksa amcası da çıkarabilirdi. “Allah hayırlı geçimler versin, güle güle git. Baba evinden beyaz örtünle çıkıyorsun, gocan evinden kefeninle çıkacaksın” diyerek kızı ata bindirirlerdi. Atın başını kızın kardeşi çeker. Gelin, oğlan evine gelir ve attan indirirlerdi. Bu arada sadıçla damat bir avuç şeker ya da parayı yüksek bir yerden gelin eve gireceğinde üzerine atarlardı. Şeker; evde dili tatlı olsun diye, para da bereketli olsun diyedir. Kız evin içine girerken eline tereyağ tutuşturulur ve kapının üzerine uğurlu olsun denilerek sürdürülürdü.Kız evinden gelen akrabalar, kıza tarla, inek, para vb. isterlerdi. Oğlanın babası da bunlardan birini kıza verirdi. Yatsı namazından sonra güveyi katılırdı. Sabah ezanından sonra kaynana, gelin ve oğlunu alarak akrabalarının elini öpmeye götürürdü.49B. SORKUN’ DA BAYRAM1. Ramazan BayramıBayramdan iki gün öncesine “geysi” denir. Geysi, temizlenmek anlamına gelir. Çamaşırlar yıkanır, evler süpürülür, badana yapılır. Bayramdan bir gün öncesine ise “arefe” denir. Arefe günü susamlı baklavalar, su börekleri yapılır.Sorkun üç mahalleden oluşur. Kızılçal Mahallesi, bayram namazından sonra topluca mezarlığa gider. Aşağı Sorkun Mahallesi arefe günü, ikindi namazından sonra mezarlığa gider. İsali Mahallesi ise yine bayram namazından sonra giderler ve mezarlıktan sonra herkes birer kap yemek getirip caminin bahçesinde yerler ve sonra bayramlaşmaya durulur. Namazdan sonra tekrar aile büyükleri ile bayramlaşılır. Büyüklerin elleri öpülür. Büyükler küçüklere bayram harçlığı verir. Köydeki yaşlı kimseler sırayla bayramlanır. Bayramlaşmaya gelenlere şeker ve kolonya ikram edilir. Ayrıca meşhur susamlı baklava da olmazsa olmazlardandır.Hüseyin Çetin başkanlığında kurulmuş olan Sorkunder, her bayramın ikinci ya da üçüncü günü bir bayramlaşma töreni düzenler. Bütün mahalle halkı davet edilir. Kur’an-ı Kerim okunur, dualar edilir, yağlılar ikram edilir. Birlik ve beraberlik bu sayede canlı tutulmaya çalışılmaktadır.502. Kurban BayramıSabah erkenden kalkılır. Bayram namazına gidilir. Namazdan sonra herkes sırayla bayramlaşır. Bayramlaşma bittikten sonra herkes evine gider. Kurban edilecek hayvanlar hazırlanır. Kesilecek yere getirilir. Tekbirler eşliğinde kurban kesilir. Kesme işlemi bittikten sonra ilk önce hayvanın ciğeri kavrulur. Bu Sorkun’da bir adettir. Bütün aile üyeleri toplanıp kavurmayı yerler. Sonra etlerin parçalanması işlemine geçilir. Yedi yoksul kimseye bu etlerin bir kısmı paylaştırılır. Onlar da “Allah kabul etsin” diyerek etleri alırlar. Kurban bayramında büyükleri ziyaret genelde ikinci gün başlar. Birinci gün kurban kesme işiyle uğraşılır.51C. SORKUN’ UN YÖRESEL YEMEKLERİ1. Garamlık PilavıMALZEMELER• Garamlık• 1 kaşık tereyağ• 1 adet soğan• Yarım yemek kaşığı salça• Nane• BulgurGaramlık bir dağ bitkisidir. Genellikle yaylalarda bol bulunur. Bahar ayında açan yapraklarından pilav yapılır.Tencereye bir kaşık tereyağ koyulur. Doğranan soğanlar üzerine atılır. Soğanlar pembeleştikten sonra yarım yemek kaşığı salça atılır. Üzerine göz kararı pul biber atılır. Garamlıklarda atılarak sotelenir. 10 dakika kavrulduktan sonra göz kararı bulgur atılır. Hepsi 2 ya da 3 dakika karıştırılır. Üzerine göz kararı sıcak su eklenir. Kaynamaya bırakılır. Pilav suyunu çekmeye yakın biraz nane doğranır. Karıştırılır ve ocaktan indirilir.522. Etli Nohutlu PilavMALZEMELER• Nohut• Kemikli et• Bulgur• TereyağNohut akşamdan ıslatılır. Islatılan nohutlar haşlanır. Kemikli etler doğranır ve bunlar da haşlanır. Haşlanan nohut ve etler karıştırılır. Suda kaynamaya bırakılır. Kaynadıktan sonra bulguru ilave edilir. Suyunu çektikten sonra üzerine bol kızartılmış tereyağı dökülür. Kapağı kapatılıp beş dakika beklenir. Sonrasında servis edilir. Düğünlerde büyük geniş sinilere dökülür. Grup biçiminde oturan davetlilerin önüne koyulur. Yufka ekmekle “dıkım” şeklinde yenir.533. Kurutulmuş Bakla YemeğiMALZEMELER• Kuru Bakla• Patates• 1 yemek kaşığı sıvı yağ• Soğan• 1 yemek kaşığı un• 1 avuç dağ eriğiYazın toplanan baklalar ince bir şekilde dilinir. Çatılara serilerek kurutulur. Kurutulan baklalardan kışın patatesle yemeği yapılır.1 yemek kaşığı sıvı yağ ve biraz tereyağ tencerede kızartılır. Kızaran yağın içine soğan eklenir. Pembeleşen soğanın üzerine 1 yemek kaşığından biraz fazla salça atılır. Salçanın kokusu gidinceye kadar karıştırılır. Üzerine küp küp doğranan patatesler atılır. Patatesler pişerken kuru baklalar haşlanır. Patateslerin pişmesine yakın tencerenin içine atılır. Karıştırılır ve göz kararı su eklenir, kaynamaya bırakılır. Bu arada başka bir tencerede 1 yemek kaşığı un kavrulur ve yemeğin içine dökülür. Sonra pişen yemeğin içine dağdan toplanan bir avuç dağ eriği atılır. Ekşi bir tat verir. Kıvamını aldıktan sonra ocaktan indirilir ve dinlenmeye bırakılır.544. MıklaMALZEMELER• Patates• 1 yemek kaşığı sıvı yağ• Yumurta• Biber• Maydanoz• DomatesTencerenin içine biraz sıvı yağ ve tereyağ konulur. Yağ kızarırken içine soğanlar doğranır ve kavrulur. Kavrulan soğanın içine önceden doğranan domatesler ve biberler atılır. Sonra salçası ilave edilir. Biraz karıştırılır ve sonra içine yarım ay şeklinde doğranan patatesler atılır. Patatesler piştikten sonra düz bir tepsiye dökülür. Üzerine iki tane yumurta kırılır. Süs olarak maydanoz koyulabilir. Ayrıca kenarlarına biber döşeyerek de süslenebilir.555. Yoğurtlu ÇorbaMALZEMELER• Pirinç• 1 yumurta sarısı• 2 su bardağı yoğurt• Göz kararı unBir tencereye altı su bardağı su koyulur ve kaynatılır. Kaynayan suyun içine üç çorba kaşığı pirinç atılır. Pirinçler haşlanmaya bırakılır. Başka bir kapta bir yumurta sarısı, iki su bardağı yoğurt ve göz kararı un iyice karıştırılır. Pişen pirincin üzerine eklenir. 10 dakika piştikten sonra altı kapatılır ve tuz eklenir. Üzerine tereyağ eklenir ve yaylalardan toplanan kekikle süslenir.566. Şalga PilavıMALZEMELER• Şalga• 2 yemek kaşığı sıvı yağ• 1 kaşık salça• 1 su bardağı bulgurŞalga mor renkte olan bir bitkidir. Yazın söküldükten sonra tekrardan süymemesi ve bozulmaması için kuyulanır. Genellikle Bozkır yöresinde yetişir. Hazmı kolaylaştırdığı bilinir. Küçük şalgalar haşlanarak yenir ve bunlara “galle” denir.Pişirilecek miktarda kışın kuyudan birkaç tane şalga çıkarılır. Küçük, ince bir şekilde doğranır. Bir tencereye iki yemek kaşığı yağ koyulur. Bir tane soğan doğranır ve kavrulur. Kavrulan soğana bir kaşık salça atılır. Hepsini biraz karıştırdıktan sonra artık doğranan şalgalar tenceredeki yerini alır. Pişmesi beklenir. Pişince içine 1 su bardağı bulgur ilave edilir. Tuzu, nanesi, biberi eklenip suyu çekilinceye kadar pişirilir. İsteğe göre içine kıymada konulabilir.577. Ayran AşıMALZEMELER• Döğme buğday• YoğurtDöğme buğday haşlanır. Haşlandıktan sonra yoğurtla karıştırılır. Dolapta biraz bekletilir. Soğuk bir biçimde yenir.588. Bancar Pürçüğü PilavıMALZEMELER• Pancar pürçüğü• Göz kararı bulgur• Tereyağ• Soğan• BiberPancarlar tarladan söküldükten sonra derin bir kuyuda kuyulanır. Pancar kuyudayken; eğer kendisi kırmızıysa pürçüğü kırmızı, şeker pancarı olursa sarı olur. Bu pürçükler kesilir ve haşlanır. Tencerede soğan, yağ, biber hepsi kavrulur ve üzerine bulgur atılır. 2 bardak su ilave edilir. Kaynamaya koyulur. Kaynadıktan sonra pürçükler içine atılır. Biraz bekledikten sonra kıvamını alır ve ocaktan indirilir.599. Etli Bamya ÇorbasıMALZEMELER• Bamya• Yarım kg kıyma• Yeşil biber• Domates• SalçaBamyalar yıkanır, ikiye bölünür. Tencerenin içine biraz sıvı yağ ve tereyağ koyulur. Soğanlar doğranarak içine atılır. Kavrulan soğanın içine yarım kg kıyma atılır. Biraz pişirilir. Kıyması pişerken içine salça, domates ve yeşil biberi atılır. Sonra bamyalar ilave edilir. Hepsi birlikte biraz kavrulur. Ardından biraz limon suyu eklenir. Son olarak göz kararı biraz su dükülür ve kaynamaya bırakılır. Kıvamını alınca ocaktan indirilir.6010. Soğan AşıMALZEMELER• Soğan• Sıvı yağ• Üç yumurtaSoğanlar jüliyen bir biçimde doğranır. Tereyağ ve sıvı yağda iyice kavrulur. İçine yarım bardak su dökülür. Biraz salça, biraz pul biber ilave edilir. Piştiken sonra bir tepsiye dökülür. Üzerine üç yumurta kırılır. Tekrar ocağa koyulur. Yumurtaları piştikten sonra ocaktan indirilir.6111. Keşli EkmekSorkun’da ekmek olarak “yoka ekmek” (yufka) tüketilir. Komşular toplanarak sırayla birbirlerine yaz ekmeği ve kış ekmeği yaparlar. Ekmek ne kadar yapılacaksa o kadar hamur yoğurulur. Yoğrulan hamur biraz bekletilir. Komşular geldikten sonra iş bölümü yapılır. Birisi sacın başında pişirici olarak durur, birisi beze düzer, diğerleri de hamur açar.Bir tane beze alınır, senidin üzerine koyulur ve üzerine hafif un atılır. Oklava yardımıyla o beze ince ve yuvarlak olacak biçimde açılır. Sonra saca atılır. Pişirilen ekmekler üst üste dizilir.62Ekmek eyleme işi bittikten sonra “ keşli ekmek” yapılır.İç harcı için; pancar pürçüğü, nane, soğan, isteğe göre maydonoz, ıspanak doğranır. Bunların içine göz kararı keş (çökelek) koyulur. Keşli ekmek için ayrılan küçük bezeler açılır. Yarısına bu harçtan koyulur ve yarım ay olacak şekilde kapatılır. Sonra saca atılır. Sactan inen ekmek tereyağla yağlanır ve afiyetle yenir.6312. Tarhana Çorbası12.1. Tarhana YapımıBüyük bir kazana 15 kg buğday ve 30 kg yoğurt veya ayran dökülür. Hepsi kaynayıncaya kadar “bişşek” yardımıyla karıştırılır. İçine biraz tuz atılır. Koyu bir kıvama geldiği zaman ateşten indirilir. Sonra soğuması için tepsilere çıkartılır. Bu arada komşulara birer tabak “komşu hakkı” tarhana dağıtılır. Bereketinin bu dağıtmada olduğu söylenir.Soğuyan tarhana ne çok küçük ne çok büyük olması şartıyla top haline getirilir. Bu toplar yuvarlak bir kalıbın içinde yayılarak çıkartılır. Çıkartılan tarhana çatılara serilir. Bir hafta kuruması için beklenir. Kuruduktan sonra toplanır.Ayrıca tarhana ocaktan indiği zaman bir tabağa birazı ayrılır. Sonra bu tarhana bol tereyağla yağlanır. Çok lezzetlidir. Her tarhana yapımında mutlaka yenilir.6465MALZEMELER• Eğey kemik eti• Tarhana• Tereyağ• Pul biber• Kekik• Şeker pancarıKurbanda kesilen hayvanın eğey kemikleri kurutulur. Kışın bu çorbanın içine atılır. Çok sağlıklı olduğu söylenir.Akşamdan, örneğin dört kişilik bir aile için iki adet tarhana ıslatılır. Islatılan tarhana ve kurutulan kemikler ateşte kaynatılır ve kıvam alıncaya kadar pişirilir. Pişen çorba taslara dökülür. Üzerine bol kızartılmış tereyağ ve karabiber, pul biber, kekik eklenir. İsteğe göre çorbanın içine uzun dilimlenmiş olan şeker pancarı da eklenir.6613. Sobada Dilimlenmiş GumpirMALZEMELER• Büyük boy patates• Tuz• Pul biberKış aylarının kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetidir. Beş altı tane büyük boy patates ortadan ikiye bölünür. Bölünen patateslere üç ya da dört tane derin çizik atılır. Üzerine tuz ve pul biber atılır. Daha sonra sobanın fırınında pişmeye bırakılır. Patateslerin arasına soğan da atılabilir. Soğana da aynı şekilde tuz ve biber atılır. Piştikten sonra kahvaltıda afiyetle yenir.6714. Sini DişiMALZEMELER• Susam• Yarım kg ceviz• 5 kg un• 3 yumurta• Yarım çay bardağı sıvı yağDeğirmenden kavrulmuş susam alınır. Evde dibeklerde dövülür. Yarım kg ceviz de dibekte aynı şekilde dövülür. İkisi karıştırılır. 5 kg un, 3 yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ hepsi birlikte kulak memesi kıvamında yoğrulur. Yoğrulan hamurdan 24 tane ceviz büyüklüğünde beze yapılır. Yapılan bezeler incecik açılır. Büyük bir tepsiye açılan ilk hamur serilir. Üzerine yağ sürülür, ikinci açılan hamur da birinci hamurun üstüne serilir. Sonra ikinci açılan hamura susam ve ceviz karışımı eklenir. Aşamalar aynı bu şekilde devam eder. En sonunda tepsinin üstüne yağ dökülür. Dilim dilim kesilir. Kesilen dilimlerin arasına tereyağ eritilir. Sonra pişmesi için köy fırınına götürülür. Bu sırada evde şerbeti hazırlanır. 2 kg şeker, 2 litre su 20 dakika kaynatılır. Kaynadıktan sonra içine yarım limon sıkılır. Eğer pişen baklava soğuksa şerbet sıcak, eğer baklava sıcaksa şerbet soğuk dökülmelidir. Sonra dinlenmeye bırakılır.6815. KeşkekMALZEMELER• Döğme buğday• TereyağDöğme buğday iyice haşlanır, eritilir. Bol tereyağla yağlanır ve afiyetle yenir.6916. Bulgur YapımıPazardan alınan bulgur önce kalburda elenir ve kırığı alınır. Sonra suda tertemiz, içinde ot parçacıkları kalmayacak şekilde yıkanır. Yıkanan bulgur kazanda kaynatılır. Kaynayan bulgur kazandan indirilip sinilere dökülerek dinlendirilir. Soğuyan bulgur temiz çarşaflar üzerine serilir. 3 gün kuruması için beklenir.Kuruyan bulgur el taşında çekilir. Bu el taşı ise; ortası delik iki silindirik taş ve bu taşların ortasına yerleştirilen mille yapılan bir el değirmenidir. Üstteki taş üzerine takılan kolun elle çevrilmesi sonucunda döndürülüyor. İlk örnekleri tarım etkinliklerinin başladığı neolitik döneme kadar uzanır. Buğday, arpa, mısır, çavdar gibi tahıl ürünlerinin iki taş arasında ezilip un ve bulgura dönüştürülmesini sağlar.707117. Keş Yapımıİneklerden sağılan süt süzülerek tencerede kaynatılır. Kaynayan süt soğumaya bırakılır. Soğuduktan sonra bir kaşık damızlık yoğurt ilave edilir. Beş saat içinde mayalanır ve yoğurt olur.Hayvan derisinden yapılmış “tuluk” adında bir nesne vardır. Üç tane “dığan ağacı” uçlarından birleştirilir. Tuluğun iki arka ayakları ve kuyruğu bu sırıklara bağlanır. Boyun tarafı aşağıda kalır. Ön ayakları da iple aynı şekilde bağlanır. Bu tuluğun içine yoğurtlar dökülür. Bişşek yardımıyla dövülerek tereyağ elde edilir. Tereyağ tahta kepçeyle yüzünden toplanır. Ön ayağın birisi açılarak ayran oradan temiz bir kovaya alınır. Alınan ayran kazanda pişirilir. Piştiğinde “keş” halini alır.72Tulukla yayma işi genellikle yaylalarda yapılır. Komşular bir araya gelip yardımlaşarak yaparlar. Gelen komşulara lokum, bisküvi, kiraz, çekirdek, erik vb. evde ne varsa ikram edilir.Sonra keş tuzlanıp bez keselere basılır. Üzerine suyu aksın diye büyük bir taş oturtulur. Otuz gün bu şekilde bekletilir. Keş kendine geldikten sonra keseden çıkartılıp taş yardımıyla övülür. Önceden kurutulmuş ve tuzlanmış koyun ya da keçi derisine basılır. Derinin arka ayakları iple ya da bir telle sıkıca bağlanır. Boyun kısmından da keşi içine dökülür. İyice sıkıştırarak, kenarlarında boşluk kalmayacak şekilde basılır. Basıldıktan sonra üzerine büyük bir taş oturtulur. Kış ayına kadar açılmaz. Kış geldiğinde bu deriden çıkartılarak kahvaltıda yenilir.7318. Salça YapımıPazardan salçalık domatesler alınır. Temiz bir şekilde yıkanır. İnce ince doğranır ve büyük bidonların içine basılır. Üzerine tuz eklenir. Güneş gören yerde bir iki hafta bekletilir. İki üç güne bir karuştırılır.İki haftanın sonunda demir süzgeç leğenlerden geçirilir ve pasası alınır. Büyük dığanılara dökülür. Sabah erkenden ateş yakılır ve kaynamaya bırakılır. Yedi saat boyunca karıştırılarak kaynatılır. Kıvamını aldıktan sonra ateşten indirilir. Soğumaya bırakılır. Soğuduktan sonra temiz kavanozlara katılır ve üzerine biraz yağ dökülür. Serin bir yerde muhafaza edilir. Böylelikle bir yıl boyunca salçada hiç küflenme görülmez.7419. Tahin Yapımı / Tahin DerğirmenleriSorkun’da Göktepeler, Karabacaklar ve Mehmet Çavuş olmak üzere üç tane tahin değirmeni bulunmaktadır.Karabacaklar Değirmeni, Süleyman Karabacak’ın beşinci kuşak dedesi tarafından yaptırılmıştır. İlk kurulduğu zamandan bu yana orijinalliğini devam ettirmektedir. Bu değirmende iki adet tazyiklendirilmiş su ile çalışan bir metre çapında değirmen taşı bulunuyor. Kaynağından gelen akarsu 60 cm çapında, iki ayrı demir boru yardımıyla değirmene ulaşılıyor. Burada tazyik kazanması için küçük bir boruyla değirmen taşlarının altına yerleştirilmiş çarklara verilen su sayesinde hızla dönen değirmen taşları tahin öğütmeye elverişli hale getirilir. Öğütülen tahinin ham maddesi olan susam, Manavgat, Fethiye, Muğla gibi yerlerden temin edilir.75Çuvallarla değirmene gelen susamlar önce elekten geçiriliyor, ardından su havuzlarında 48 saat bekletilerek kabuğundan ayrılması için makineye atılıyor, daha sonra taş fırında kavrulan susamlar tekrar elekten geçiriliyor. Son olarak değirmene atılan susamlar market tarafından terini almak için ambalajlanır.Göktepe Tahinleri’nin yaklaşık bir asırlık geçmişi vardır. Atalarından miras kalan değirmen 1986 yılında onarılmıştır. Orijinalliği bozulmadan bugüne kadar gelmiştir. Antalya- Manavgat susamı, odun fırınlarında kavrulup, tahin taşlarında öğütülüp modern tesislerinde el değmeden ambalajlanarak marketlerde yerini alır.Mehmet Çavuş Tahinleri’nin de bir asırlık geçmişi vardır. Bu değirmen ilk imalata başladığı yıllarda tahin ve un değirmeni olarak kullanılmıştır. Sonraki zamanlarda una rağbet görülmediği için un öğütme işi kaldırılmıştır. Değirmen, elektriğin daha köye gelmediği yıllarda çay ile değirmene öğütme sistemi kurulmuştur.76D. SORKUN’ DA HALK HEKİMLİĞİ VE OCAKLAR1. Halk Hekimliğia) Göze herhangi bir cisim kaçtığı zaman, yumurtanın beyazı suda haşlanır. Haşlanan yumurtayı temiz bir bezin üzerine koyarlar. Üzerine hafif zeytinyağı koyarak gözün üzerine kapatırlar. Akşamdan sabaha kadar öylece kalır. Bunun adı “yumurta çeliği” dir.b) Akrep sokmalarında, ayran pişirilir. Çökelek haline gelir. Akrebin soktuğu yerin üzerine sarılır. Sıtmayı kestiği söylenir.c) Ellerde dolama hastalığı yani çıban olduğu zaman, soğan külde közlenir. Ladinlerdeki sakız toplanır. Soğan ezilip bu sakızlar üzerine koyulur. Bunlar da yaranın üzerine sarılır. İltihabı ortadan kaldırır.d) Zeytinyağlı sabun, kaput bir bezin iplikleri ve sakız, üçü birlikte elde ovularak merhem yapılır. Yaranın ağzına sarılır. İltihabı önler.e) Vücutta herhangi bir ezik olduğu zaman; kuru üzüm dibekte dövülür, tuzla ezilen yere sarılır. Bereyi aldığı söylenir.f) Şişlikte, çivi batmaları vb. pirinç lapası sarılır. Çivinin battığı yeri bembeyaz koyar.g) Çocukların karnı ağrıdığı zaman bese ve közlenmiş soğan sarılır. Altı saat bekletilir. Ağrı kesilir.h) Arı sokmalarında, sokulan bölgeye ya soğan ya da çamur sürülür. Acıyı keser.i) Kanı durdurmak için, deri bir kemeri bıçakla sıyırıp yaranın üzerine basarlar.Kanı durdurur.j) İncinmelerde; tereyağ ve bal ısıtılır, içine temiz bir bez atılır. O bezi ağruyan yere sıcak olacak şekile dolarlar. Ağrıyı keser.k) Diş ağrısında; kül ve bese top yapılarak ağrıyan dişin üzerine koyulur. Ağrıyı azaltır.77l) Gözde çıkan it dirseğinde (arpacık) köpeğin çanağından su alınıp göze masaj yapılır.m) Baş ağrısı için, patatesler yuvarlak bir şekilde kesilerek alna dizilir.n) Yaralanma sonucu moraran bölgeye yeni kesilmiş hayvan derisinden bir parça alınıp sarılır. Bereyi alır.o) Eldeki çatlaklar için; tereyağ ve ladin sakızı kaynatılarak merhem yapılır. Çatlakların üzerine sürülür. Elleri yumuşatır. Sakız, antibiyotik yerine geçer.782. OcaklarSorkun’daki ocakların başında “İbrahim Hoca” ocağı gelir. Sakallı, yaşlı, yardımsever biri olduğu söylenir. Hoca, hastalıklara çare bulurdu. “Ocak temi” hastalığı eskiden çok görülen bir rahatsızlıktı. Kötü bir yere yani küllerin ya da pisliğin üzerine basılınca, cinlerin üstüne basılmış gibi olur. O kişinin içine cin girer. İçine cin giren kişiyi İbrahim Hoca’ya götürürlerdi. Hoca okur, üfler, dua ederdi. Nusha yapardı. Yaptığı nushayı su dolu bir bardağın içine koyar ve hastaya bir hafta boyunca o bardaktaki suyu içirmelerini söylerdi. Ayrıca boynuna bir başka nusha takar ve bunun onu koruyacağını söylerdi.İbrahim Hoca öldükten sonra kızı Makbule’ye elini vermiştir. Makbule’de babasının elini aldığı için nushalar yapmış, hastaları iyileştirmiştir. “İlancık” hastalığı vardır. Bu hastalığa yakalanan kişinin elleri, kolları, ayakları sürekli ağrır. Makbule’ye bu hastalığın şifası için gelirler. Eline bir bıçak alır, vücudunun her yerini kıyarmış gibi yapar. Böylelikle ilancık kıyılmış olur. Sonra ilancık nüshası yapar ve boynuna taktırır.Ağız yaraları için de ayrı bir yöntem vardır. Yufka ekmeği okur, üfler ve hastaya yedirir. Üzerine bir tas suyu tekrar okuyup, üfleyip hastaya içirir. Tüm bunlardan sonra hasta iyileşir. Hasta hocaya “arılık” verir. Gönlünden ne kadar geçerse bir miktar para verir. Hasta kalbini hocaya bağlar ve hastalığı geçer.79Çocuk bir ya da iki yaşına geldiği zaman sürekli ağlar. Zayıflamaya başlar. “Aydaş” hastalığına yakalanır. Ailesi bu çocuğu “emlersemi” ocağına götürür. Orada bir ağacın kökünden üç kere geçirirler. Sonra çocuk ağlamasını keser. İyileşmeye başlar. Yine emlersemi ocağında başka bir yöntem vardır. Dildeğmez ağacından bir dal kesilir ve o dal eve getirilir. İkindi güneş batmasına yakın o dal eğilir, uçları bir iple bağlanır. Çember şeklini alır. Çocuğu bu çemberin içinden üç kere geçirirler. Aynı zamanda dualar edilir, sureler okunurdu. Bu işlem bittikten sonra çocuk ağlamayı kesip oynamaya başlar.Bir diğer ocak Şıyıh Dayı ocağıdır. Yine bu kişi kızı Halime’ye elini vermiştir. İnekler belli bir zaman sonra sağdırtmamaya, buzağılarını emzirmemeye başlarlar. Sütleri kesilir. Nazar değdiği düşünülerek ellerine bir paket yem alıp Halime teyzeye giderler. Halime teyze o yemi elleriyle karıştırır, okur, üfler. İneğin sahibi bu yemi ineğe yedirir. İnek yemeye başladıktan sonra iyileşir.Öteki ocağımız “Musa Hocalar” ocağıdır. Sorkun’a bir kavim olarak gelmişlerdir. Zamanın birinde köylünün birinin ineği hastalanmıştır. İki gün yem saman hiçbir şey yememiştir. Sahibi ölmesinden korkmuş ve Musa Hoca’yı çağırmış. Hoca ilk önce tuz avsunlamış. İneğin samanının içine karıştırmış. Biraz tek başına kalsın bekleyelim diyerek yanından ayrılmışlar. Tekrar geldiklerinde ineğin tüm yemi yediğini ve iyileştiğini görürler.Elin üstünde çıkan demreği için yukarıda verilen ocaklardan birine gidilirdi. Hoca elin üstündeki yarayı okur, üfler. O yaranın üstüne tükürür. Üzerine kül serpiştirir. Eğer bu yaranın ocağı burasıysa yara kurur, değilse yara sulanmaya başlar.Vücutta herhangi bir yerde çıkan siğiller için yine ocağa gidilir. Hoca önce siğili okur. Eline bir bıçak alır. Bıçağın ucunu ateşte kızdırır. Dualar eşliğinde siğilin etrafında bıçağı gezdirir. Siğil yavaşca kurumaya başlar.80E. SORKUN’ DA HALK İNANIŞLARI1) Sorkun- Karacahisar yolunda büyük bir ağaç vardır. İnsanlar buraya gelip bir dilek dilerler. Diledikten sonra ağaca çivi çakarlar. Böylece dileklerinin kabul olacağına inanırlar. Ağacın her tarafı çivilerle doludur.2) Akşam sakız çiğnenmez. Çünkü ölü eti çiğnenmiş gibi olur.3) Baykuşun ötmesi uğursuzluktur.4) Köpeğin uluması, o evden bir cenazenin çıkacağına işarettir.5) Ateş yanıyorken çıkan sesin, birilerinin onun dedikodusunu yaptığına işaret olduğu söylenir.6) Akşam tırnak kesmek uğursuzluktur.7) Kapı eşiğinde oturmak doğru değildir. Çünkü şeytan en çok buralarda bulunur. Şeytanın çarpacağına inanılır.8) Çocuklara nazar değmesini önlemek için omuzlarına, boyunlarına iğde dalı takılır. İğde nazar değmesini engeller.9) Uyuyan çocuğun üzerinden atlanmaz.8110) Gökkuşağının altından geçen kızsa erkek, erkekse kız olur.11) Çocuklar, evde dizlerinin üstünde yürüdükleri zaman misafir geleceğine inanılır.12) Hamur yoğururken hamur parçasının etrafa saçılmasının sonucu olarak misafir geleceğine inanılır.13) Göz seyirdiği zaman kötü bir haber alınacağına inanılır.14) Ayağın altı kaşındığı zaman, uzun yol yürüyüleceğine inanılır.15) Kulak çınladığında birisinin onların dedikodusunu yaptığına inanılır.16) Akşam küçük bir çocuğu aynaya baktırmazlar. Gece korkup uyanacağına inanılır.17) Yılanı öldürdükten sonra başına un atılır. Yılanın eşi, bu ölen yılanı gördüğü zaman “ bir suç işlemiş ki un atılmış“ diyerek geri döner.18) Yılanın canı gece yıldızları görene kadar çıkmaz.19) Hayvanların memesindeki siğillerin düşmesi için yılanın kabuğu hayvana yedirilir. Faydası olduğuna inanılır.20) Tencerenin dibini sıyıran kimselerin düğününde kar yağdığına inanılır.21) Askere ya da gurbete giden kimselerin ardından su dökülür. Su gibi gelip gitsin diyedir.22) Akşam gelinin yatağında bebek yuvarlarlar. Allah bebek nasip etsin diyedir.8223) Sağ avuç içi kaşındığında para geleceğine, sol avuç kaşındığında para çıkacağına inanılır.24) Cuma günü yaş ağaç kesilmez. Cuma gününde bütün ağaçların, hayvanların ibadet yaptığına inanılır.25) Leyleği havada görürsen nasibin havada, yerde görürsen yerde olurmuş.26) Doğan çocuğun gözüne kömür sürülür. Gözü kara olsun derler.27) Ele batan herhangi bir cisim akşam vakti çıkartılmaz. Dikenin gelin olacağına inanılır.28) Rüyada ölen bir kişi görüldüyse, onun bu dünyadan birisini götüreceğine inanılır.29) Bir kişide eğer alerji hastalığı varsa bunun şeytan kabarığı olduğu düşünülerek yıkık bir evin kenarına su, şeker, un kaynatılmasından oluşan “pelte” adı verilen yiyecek dökülür. Döküldükten sonra hiç arkasına bakmadan ve konuşmadan oradan uzaklaşır. Böylelikle hastanın iyileşeceğine inanılır.30) Hamile iken annenin canı tatlı bir şeyler çekerse kızı, ekşi bir şeyler çekerse oğlu olacağına inanılır.31) Elde siği varsa; birkaç tane taş alınır ve bunlar ele sürülür. Taşlar üç yolun kesiştiği yerde üst üste konur. Bu taşlar devrilince eldeki siğillerin geçeceğine inanılır.83F. SORKUN’UN YÖRESEL KIYAFETLERİSorkun’da belli bir yöresel kıyafet yoktur. Ancak kadınlar genellikle şalvar giyerler. Ayakkabı olarak “mes lasdiği” giyerler. Kafalarına “dasdar” denilen eşarplar takılır.Şalvar Sorkun’da vazgeçilmez bir kıyafettir. Kadınlar; tarlaya, işe, çalışmaya giderlerken hep şalvar giyerler. Günlük kıyafet olarak da kullanılır. Ayrıca yaşlı kesim, eteklerinin altına “basma paça” giyerler.Erkekler genel olarak pantolon giyerler. Yaşlı amcalar kafalarına “kasket” takarlar. Onu kafalarından çıkarmazlar.84G. SORKUN’ DA ÇOCUK OYUNLARI1. DombişYedi tane düz biçimde olan küçük taşlar üst üste dizilir. Başına bir ebe koyulur. Karşı tarafta en az beş kişi olur. O beş kişiden birisi topu taşın üzerine yuvarlar. Eğer taşlar yıkılırsa, ebe o taşları dizinceye kadar karşıdaki kişi topu alacaktır. Eğer ebe taşları dizemezse, topu ebeye vuracak ve elindeki topu diğer arkadaşına verecektir. Eğer karşıdaki kişi taşları yıkamazsa ebe kendisi olacaktır. Oyun böyle tekrar edilir.2. Birdir BirBeş- altı çocuk toplanır. İki yüksek taşın üzerine ince bir sopa uzatılır. Sonra çocuklar ellerine uzun bir sopa alırlar. Taşın üzerindeki küçük sopayı uzun sopayla fırlatırlar. Diğer çocuklarda fırlatılan sopayı tutmaya çalışırlar. Sopayı tutan çocuğun yüz puanı olur.853. KörebeUzun kış gecelerinde çocukların canları sıkıldığında oynadıkları bir oyundur. Kalabalık ortamda daha zevkli olur. Bir tane ebe seçilir. Gözüne bir bez parçası bağlanır. Gözleri görmeden etrafındakileri yakalamaya çalışır. Yakaladığı kişi bu sefer ebe olur. Oyun böyle devam eder.4. CıngırlıkKısa bir direk dikilir. Uzun bir ağacın ortası oyularak kısa direğin üzerine takılır. Takıldıktan sonra ağacın bir ucuna çocuğun birisi, diğer ucuna da birisi oturarak dönmeye başlar. Bunun adı cıngırlık oyunudur.865. Oratada SıçanOyuncular karşılıklı gruplara ayrılır. İkişer kişi beş metre aralıklarla karşılıklı dururlar. Ortada da ilk hangi grup başlayacaksa onlar olur. Karşılıklı duran gruplar ortadaki oyunculara topla vurmaya çalışırlar. Vurulan oyuncu oyundan çıkar. Topu havada yakalayan oyuncunun “canı” olur. Havada kaç tane top yakalarsa o kadar canı olur. En sonunda tek başına ortada kalan oyuncu yedi kere ortada dolanır. Vurulmazsa oyunu o grup kazanmış olur.6. CehennemBeş tane çukur açılır. Çukurun yaklaşık 5 mt ötesinde her çukurun karşında bir oyuncu gelecek şekilde durulur. Oyuncular ellerindeki taşları çukura doğru atarlar. Çukurun içine taşı atmayı başaran oyunu kazanır.877. Top TaşBeş tane küçük, yuvarlak taş toplanır. Oyuncu taşları yere attıktan sonra bir tanesini havaya fırlatıp o düşmeden yerdeki taşlardan birini ya da birkaçını toplamak ve tekrar taşı tutmak zorundadır. Havaya atılan taş, yere düşerse oyun sırası öteki oyuncuya geçer. Taşlar önce birer birer, sonra ikişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder gruplar halinde toplanır. Bundan sonra yere baş parmak ve işaret parmağıyla köprü yapıp öteki oyuncunun seçtiği taşa değdirmeden tüm taşlar bu köprüden geçirilir. Son aşamada taşların tümü havaya atılıp elinin tersiyle tutulur. Bunlarda fırlatılıp bu kez avuçla yakalanır. Avuçta ne kadar taş varsa o kadar sayı kazanır.8. Çarşıya GittimÇocuklar daire kurarak yere çömelirler. İlk başlayan oyuncu “çarşıya gittim” le başlayarak neler satın aldığını söyler. Diğerleri de sırayla bir şeyler ekler. Aynı şeyleri sırayla tekrar ederek akışı devam ettirmesini sağlar. Sırada şaşıran veya kelimeyi söylemeyi unutan oyunu kaybeder.889. Mendil KapmacaEşit sayıda iki tane grup yapılır. Mendil kapmaca oyunu en az dört kişi ile oynanabilir. Ama oyuncular ne kadar çok olursa oyun da o kadar zevkli olur. Bir kişi mendili tutmak için görevlendirilir. Bu kişi hiçbir gruba dahil değildir. Tek görevi mendil tutmaktır. Gruplar mendilden yaklaşık olarak 20- 30 mt geriden geçer ve sıra halinde beklerler. Mendil tutan kişinin komutu ile birlikte grubun ilk sırasında olan oyuncular hızlıca koşarak mendili almaya çalışırlar. Mendili ilk tutan mendilini alır almaz diğer oyuncuya yakalanmadan kendi grubuna vardığı an kazanmış olur. Bunda strateji çok önemlidir. Özellikle mendili almak birinci görev olsa da bazen rakibin mendili alması beklenir. Mendili alamayan oyuncu mendili alan oyuncunun kendi grubuna ulaşmadan onu yakalar veya dokunur ise yakalanan kişi oyundan çıkmıştır. Hangi grubun oyuncusu önce bitirirse o grup oyunu kaybetmiş sayılır.8910. İp Atlamaİki kişi karşılıklı ipi tutar. Oyuncular sırayla ipten atlarlar. Her atlayışta farklı tekerlemeler söylerler. Birinci atlayışta:“Tesbihim kırıldıSuyum döküldüSu parasıBacak arası” deyip ayaklarının altına alır. İkinci atlayışta:“Laleli sıfırAnnem yaptı kısırLaleli belkızİçeriye gir kızİpten tut kızDışarıya çık kız” denir. Üçüncü atlayışta:“ Denizde dalgaHoş geldin ablaEteğini topla90Rahat otur ablaÜç kere hoplaBir, iki, üç…”Dördüncü atlayışta:“ Kedi damdan atladıApandisi patladiOnu gören farelerDans etmeye başladı” diyerek atlarlar. Beşinci atlayışta:“ Elma attım denizeGidiyor yüze yüzeBen vuruldum Filiz’ eFiliz Akın evi yakınKın- kın- kın kına gecesiSi- si- si simitçiÇi- çi- çi çiğ köfteTe- te- te televizyonYon- yon- yon Yonca EvcimikMik- mik- mik miki fareRe- re- re reklamlarLar- lar- lar bizi izleyen koca karılar” söylenerek atlanılır.11. Bilemedim BulamadımGenellikle kalabalıkta oynanır. Bir tane ebe seçilir. Ebe ortada dururken, diğer oyuncular karşıya dizilir. Ebe alfabeyi içinden hızlıca saymaya başlar. Birisi ona dur dediğinde kaldığı harfi söyler. O harfle şarkı türetilerek karşıya geçerler. Eğer şarkı türetemezlerse oyuncu ebeye yakalanmadan karşıya geçebilir. Eğer ebeye yakalanırsa elenmiş olur ve “ebe” kendisi olur.9112. İstopBütün oyuncular çember olacak şekilde dizilirler. Çocuklardan birisi ebe seçilir. Topu alıp çemberin içine geçer. Ebe olan çocuk topu havaya atarken arkadaşlarından birisinin ismini söyler. Eğer ismini söyleyen çocuk, top yere düşmeden tutarsa o çocuk ebe olur. Yine topu bir arkadaşının ismini söyleyerek havaya atar. İsmini söylediği kişi top yere düşmeden tutamazsa topu tuttuğu ilk anda “ istop” demesi gerekir. Ebe istop dediğinde bütün çocuklar hareketsiz kalırlar. Ebe o anda bir renk söyler. Çocuklar söylenen renkte bir nesneye dokunurlar. Rengi bulan çocuklar “tuttuğum elinde kalsın” derler. Söylenen renkte bir nesne tutamayan çocuklar ebe tarafından vurulabilir. Vurulan ilk çocuk ebe olur ve oyun bu şekilde devam eder.13. Bilya OyunuMahalle bakkalından alınan misketler dizilir ve bir misket vasıtasıyla belirli bir mesafeden vururlar. Kaç kişi oynuyorsa eşit miktarda bilya ortaya koyarlar. Hareket ettirilen bilyalar vuran kişinin olur. Buna “ ütmek” denir.9214. KipiYere üst üste gelecek şekilde beş tane kutucuk çizilir. Bir tane küçük taş alınır. İlk önce birinci kutucuğa atılır. Oynayan kişi sekerek, çizgilere basmadan beşinci kutucuğa kadar gider. Beşinci kutucuktan tekrar sekerek birinci kutucuğa gelir ve o taşı ittirir. Taş daha sonra ikinci kutucuğa atılır. Aynı işlem tekrarlanır ve oyuncu ikinci kutucuğa geldiğinde taşı birinci kutucuğa iter. Taşın çizgilere gelmemesine dikkat edilir. Eğer çizgilere gelirse yanmış olur. Beşinci kutucuğu da bu şekilde bitirdikten sonra “tipi” bölümü başlar. Oyuncu gözlerini kapatarak, çizgilere basmadan beşinci kutucuğa kadar gider ve geri dönüp birinci kutucuğa gelir. İkinci bölümde “şipşak” tır. Bu bölümde de ayaklarını birbirine vurarak aynı işlem tekrar edilir. Üçüncü bölüm de “makas” tır. Burada da ayaklar birbirine ters bir şekilde geçirilerek, zıplayarak beşinci kutucuğa kadar gidilir. Birinci kutucuğa kadar çizgilere basmadan gelebilirse oyunun kazananı o olur.15. Aşık OyunuHayvanın aşık kemiğiyle oynanır. Kemik dik bir vaziyette yere konulur. Oyuncular ellerinde bulunan taşları uzaktan kemiğe doğru atarlar. Kim kemiği devirirse oyunu kazanır.9316. Yağ Satarım Bal SatarımEn az on kişi oturarak bir halka oluşturur. Ebe olan kişinin elinde bir mendil vardır. Elinde mendiliyle:“Yağ satarım bal satarımUstam ölmüş ben satarımUstam kökü sarıdırSatsam on beş liradırZambak zumbakDön arkana iyi bak” diyerek elindeki mendili birinin arkasına koyar. Ancak diğer oyuncular hiçbir şekilde ebeye bakmazlar. Mendilin kendi arkasında olduğunu farkeden kişi hemen mendili alıp ebeyi kovalar. Ebe de vurulmadan onun yerine oturmaya çalışır.17. Çatlak PatlakOyuncular ellerini biri üstte diğeri altta kalacak şekilde birbirlerinin avuçlarına koyarlar. Her kelimede oyuncu yanındaki arkadaşının avucuna vurur ve şu tekerleme söylenir:“Çatlak patlak94YusyuvarlakKremalı börek sütlü çörekÇek dostum çekArabayı yoldan çekÇek çek amcaBurnu kancaAl sana bulmacaKaç parça veriyorumBir, iki, üç, dört, beş….”18. SaklambaçOyuncular toplanır. Bir tane ebe seçilir. Ebe arkasını dönerek gözleri kapalı bir şekilde, duvara yaslanmış bir biçimde ona kadar sayar. Ebe sayma işlemine devam ederken diğer oyuncular saklanır. Ebe ona kadar saydıktan sonra diğer oyuncuları aramaya başlar. Oyuncuları saklandıkları yerde bulan ebe hemen duvara gidip “sobe” diye bağırır. Ebe diğer oyuncuları ararken oyunculardan birisi ebeye görünmeden duvara gidip sobe diye bağırır. Bütün oyuncular bulunduktan sonra ebe olma sırası diğer oyuncuya geçer.9519. Vezirgan BaşıEn az on kişi ve daha fazla kişiyle oynanan bir oyundur. İki ebe seçilir. Ebe olan kişiler, kendilerine isim seçerler. ( meyve adı, çiçek adı vb. ) Ebeler, karşılıklı bu oyunun şarkısını söylerler:“ Aç kapıyı vezirgan başı vezirgan başıKapı hakkı ne verirsin ne verirsinArkamdaki yadigar olsun yadigar olsun”Ebeler dışında kalan kişiler ebelerin kollarının altından sıra sıra geçerler. Şarkı bittiği zaman ebe olan kişiler diğer oyuncuları kollarının arasında sıkıştırarak “ bir sıçan, iki sıçan, üçüncüde deliğe kaçan” derler ve yakaladıkları üçüncü kişiye gizli bir şekilde seçtikleri isimlerin ne olduğunu sorarlar. Üçüncü kişi seçtiği varlık adına göre o ebenin arkasına geçer. Oynayan bütün oyuncular ebenin arkasına sıra olduğu zaman, oynanan yerdeki alana bir çizgi çizilir. Ebeler arkalarındaki oyuncularla birlikte çizilen çizginin sağına ve soluna dizilirler. İki grup oluşmuş olur ve bu oyuncular birbirlerini çekmeye çalışır. Çizgiyi hangi grup geçerse o oyunu kaybeder.96H. SORKUN’UN YER ADLARI VE HALK AĞZI1. Sorkun’un Yer Adları1.1. Domuz TepesiDomuzların mesken tuttuğu yer olduğundan bu isim ile adlandırılmıştır.1.2. Kelek YeriBurada “kelek” adında, ceviz büyüklüğünde olan bir bitki vardır. Bu bitkinin burada çok olmasından dolayı bu isim verilmiştir.1.3. BorlukBuradaki boğazda çöğür otu çok olduğu için bu ismi almıştır.1.4. Apdal YurduAptallar yaz aylarında gelip burada göçebe yaşarlarmış. Bu yüzden ismi “apdal yurdu” kalmıştır.1.5. BirevlerBurada eskiden demir dövülürdü. Sadece iki ev vardır.971.6. Yaz MunarıBuradaki dağların arasında bir pınar vardır. Suyu sert ve soğuktur. İsmini buradan almıştır.1.7. Öylen YeriEskiden burada çift sürülürdü. Öğle vaktini bilemedikleri için ismi “öylen yeri” olarak kalmıştır.1.8. Su GözüDağların eteğinden sular çıkar. Pınarlar vardır. Suyu soğuk ve serttir. Kızılçal’da ve İsali’ de olmak üzere toplam iki tane su gözü vardır.1.9. Yoğurdu Gara DağıBüyük bir dağdır. Adının neden bu olduğuna dair bir bigi yoktur.1.10. Akmunar DağıBu dağın olduğu yerde pınarlar çokluktadır.1.11. Yaylalar1.11.1. Keklicek YaylasıKeklicek Yaylası’nda her dağın bir ismi vardır. “Yemlikli Goyak” yemlik otu çok bulunduğu için bu adı almıştır. “Böyük Çukur”da büyük bir çukur vardır. Çukurun içine develer girip çıkarmış. “Çıra Yolu” vardır. İnsanlar bu yoldan98ineklerini otlatmaya götürürler. “Ardıçlı Boğaz” da çok sayıda ardıç ağacı vardır. Bu yaylanın “Çalağan Tepesi” meşhurdur. Yüksek bir tepedir. İnsanlar buraya gelip yaylayı seyrederler. “Havaların Kepir” sivri bir dağdır. Bu dağda taşlar fazladır. “Yanık” ise; tarihte burada kocaman ardıç ağaçları varmış. Bu ağaçlar bilinmeyen kişiler tarafından yakılmış ve ismi yanık olarak kalmıştır. “Ufacık” yaylanın içindeki düz alana denir. Burada üç tane meşhur çeşme vardır. Bunlar; Yağlı Oluk, Efendiler Oluğu, Çatal Oluk’ tur.1.11.2. Aşağı Sorkun YaylasıÖküz Çukuru, Tazı Alanı, Goyun Daşı, Garıncalı, Çiçekli isminde önemli yerler vardır.1.11.3. Heselli YaylasıHeselli Yaylası’da İsali mahallesinin yaylasıdır.991.12. DaryasıDüz bir mesire alanıdır. Bir tane çeşme vardır. İnsanlar hayvanlarını otlatmaya buraya getirirler. Eskiden ağaç çok iken piknik yapılmaya hep buraya gelinirdi1.13. Gatıran Burnu1.14. Hacı Omar Depesi1002. Sorkun’un Halk Ağzıİşlik = Gömlek Ebe = Babaanne-AnneanneBoduç = Testi Emmi = AmcaŞarpa = Eşarp Feslikan = FesleğenGanevez = Domates Gızıl = KırmızıHıyar = Salatalık Gök = MaviVelesbit = Bisiklet Empirme = Basma ElbiseSicim = İp Küsüklemek = KilitlemekHapam = Avuç Zoba = SobaKümbüz = Yumruk Külüçe = PideÇötüre = Sürahi Bitik = EkmekNişlen = Ne yapıyorsun? Sağın = TabakNörün = Ne yapıyorsun? Müfreze = JandarmaÇerez = Leblebi Gayış = KemerYemiş = İncir İledin = LadinGumpir = Patates Çilemek = çisemekBakla = Fasülye Aş = YemekYavuklu = Sevgili İt = KöpekDıngıldamak = Küsmek Kasket = ŞapkaBakraç = Kova Keşir = HavuçIrbık = İbrik Badılcan = PatlıcanBabıç = Ayakkabı Yoka Ekmek = YufkaZilifbasdı = Toka Getmek = GitmekGafagoçanı = Nüfus Cüzdanı Pantul = PantolonBuynuz = Boynuz Ana = AnneBuzavı = Buzağı Tokya = TerlikTana = Dana Gilik = KüçükSabın = Sabun Muallim = ÖğretmenNediyi = Niçin Bellemek = ÖğrenmekÇanak = Anten Deşirmek = ToplamakNene = Nane Avrat = Kadın101Deyi = Diye Apıl = PisHela = Tuvalet İlivanlı = Gösterişli, süslüİleğen = Leğen Zellet = LezzetMısırga = Hindi Datlı = BalSıçan = Fare Gene = YineTağın = Tahin Sümeye = BoşunaGofa = Kova Çit Motur = TraktörKöş = Balkon Hırlı = Daha daAbağan = Bilmeden Nemneşekil = DeğişikEşik = Kapı Mahana = BahaneGicişmek = Kaşınmak Sofa = KoridorGakmak = Kalkmak Küpevi = KilerGörpe = Küçük Sındı = MakasAtaş = Ateş Tavsur = FotoğrafBarabar = Beraber Çebiç = KeçiGözenek = Çiğdem Kel = KötüBirez = Biraz Enecek = MerdivenBelik = Örgü Kilit = AnahtarÖğmek = Övmek Pasaf atmak = YalanGubuz = Kendini beğenmiş Alekdirik = ElektrikZıpbadak = Aniden Havas Olmak = ÖzlemekHapahap = Aniden Tığrınlık = Nemli HavaBayağı = Birçok Matıflamak = SaçmalamakBitecik = Bir tane Ubara = NumaraHolluk = Kümes Çimmek = Banyo YapmakApdıl = Evin öününün altı Bülüç = CivcivGocamak = Yaşlanmak Deprenmek = Hareket etmek102I. SORKUN’UN ETNOGRAFİK MALZEMELERİ1. Dibekİçinde susam, sarımsak, kekik, nane, ceviz, fındık, fıstık vb. dövülür.2. ElekBulgur kepeği, un vb. elenir.3. SabanAta takılan yan gayışlara saban takılır. El yardımıyla tarla bu şekilde sürülür.4. AtkıSaman atmaya yarayan bir malzemedir.5. DirgenOt döndürülür. Atkının küçüğüdür.6. YuvakYağmur yağdığında toprak damlar akmasın diye yuvakla yuvulur. Toprağı sıkıştırır.7. KileBuğday ölçmeye yarayan bir malzemedir.8. DırmıkBahçedeki küçük yabancı cisimleri ( taş, çöp, ot ) toplamaya yarar.9. SenitÜzerinde hamur açılır.10. SiniÇok amaçlıdır. Genellikle üzerinde yemek yenilir.10311. GosaOt biçmeye yarar.12. KülünkTaş kırmaya, demir çakmaya, odun kırmaya yarar.13. BişşekTulukla ayran dövmede kullanır.14. TulukHayvanın derisi çıkartılır. Çıkartılan derinin tüyleri yolunur. Çam ağacının kabuğu dövülerek un haline getirilir. Tüyü yolunan deriye bu un serpilir. Kuruması beklenir. İçinde yayık yayılır.15. Gazanİçinde tarhana bulanır. Bulgur, salça kaynatılır. Ayrıca düğün pilavları büyük gazanlarda pişirilir.16. EksiranıHamur kesmeye yarar.17. Galburİçinde buğday elenir.18. SâçÜzerinde yufka ekmek pişirilir.19. GüğümBakır ve alüminyum güğümler vardır.20. SayacakKöy evlerindeki ocaklıklarda bulunur. Üç ayaklıdır. Ateşin üzerine konulur. Bunun üstüne tencere, kazan vb. konulur.10421. DığanKülüçe püşirilir. İçine mayalı hamur konulur. Dığanın üstü sâçla kapatılır. Sâcın üstüne ateş yakılır.22. TufranToprak bir kaptır. Sağında ve solunda kolu vardır. İçine yoğurt konulur ve bu kollarından tutularak sallandırılır ve tereyağ elde edilir.23. OrakOt biçmeye yarayan malzemedir.24. TağraÇalı budamaya yarar.25. NacakOdun kesmeye yarar.26. SatırEt doğranır.27. EğefAtın boynuna takılır.28. Yan GayışSabanı bağlamaya yarar. Atın sağından ve solundan geçirilir.29. Şelek GazmaHafif bir kazmadır. Genellikle yumuşak topraklar kazılır.30. El DaşıOrtası delik iki silindirik taş ve bu taşların ortasına mille yapılan bir el değirmenidir. Üstteki taş üzerine takılan kolun elle çevrilmesi sonucunda döndürülüyor. Buğday, arpa, mısır, arpa, çavdar gibi tahıl malzemeleri çekilir.10531. ÇapaKazmanın küçüğüdür. Genellikle patates otu almada kullanılır.32. IrbıkGüğümün küçüğüdür. Bir su kabıdır.33. BelToprağı alt üst eder.34. MıhKalın, büyük odunların arasına koyularak balyoz yardımıyla çakılır. Odun ayrılmış olur.35. BaltaKeskin tarafıyla odun kesilir.36. ÇilingirKalburun büyüğüdür. Nohut, fasülye elenir.37. YağrıkÜstünde et doğranır.38. SındıMakas39. Gıl DarağıKeçilerin kılları kırkılır. Kırkılan kıllar bu tarak yardımıyla inceltilir. İnceltilen kıllardan eğirmeçle ip yapılır.40. ÖrsÜzerinde demir dövülür, kosa çekiçlenir.10641. Gosa ÇekiciKosanın ağzına bu çekiç yardımıyla sürekli vurularak, inceltir ve keskinleştirir.42. DörpüKazma, kürek vb. sapları inceltilir.43. BakraçHayvanların sütleri bakraçların içine sağılır.44. ErendeTahta, saplık inceltir.45. SemerEşeklerin üstüne yük taşıması için vurulan malzemedir.46. El TerezisiTahtadan yapılmış bir tartıdır.47. Kümeİçinde yoğurt muhafaza edilir.48. MaşrafaSu içilir.49. At ArabasıAtın arkasına bağlanır. İçinde eşya, ot vb. taşınır.50. EğeBıçak, tahra vb. sürter.51. Beğlik GazmaSert toprak kazılır.10752. DağarTopraktan yapılmıştır. İçinde un muhafaza edilir.53. GemAtları zaptetmek için ağzına takılır.54. Çizi GazmasıPatates çizileri açılır.55. BişirgeçTahtadan yapılmış olup uzun ve incedir. Sâcın üstündeki ekmek bişirgeçle pişirilir.56. DüğenEşeğin arkasına takılır. Otu inceltmeye yarar108İ. YAĞMUR DUASIYaylalarda nisan yağmurları yağmaya başladığı zaman halk sevinir. Nisan yağmuru bereket getirir. 10-15 tane delikanlı toplanıp kapı kapı yağmurcuk gezerler. Yağmurcuk gezerken:“Yağmurcuklar yağ isterKaşık kaşık bal isterGök geçiler gurban isder” tekerlemesi söylenir. Gidilen evlerden; yağ, bal, salatalık, yumurta, bulgur, şeker vb. alınır. Gençler bu malzemeleri hep birlikte toplanıp yerler. Hemen orada ateş yakıp yağda yumurta yaparlar.109J. KOÇ-TEKE KATIMIKeçilerin çobanı olur. Çoban, tekeleri kasım ayında keçilerin içine katar. Teke katıldığı gün, köydeki bütün delikanlılar toplanırdı. Çobanla beraber ellerinde çanlarla mahalle mahalle dolaşırlardı. Evlerin kapısına geldiklerinde:“Tek tekecik tekecikAllı pullu tekecikTeke gattım duydunuz muSelam verdiniz aldınız mı” tekerlemesini söylerlerdi. Ev sahipleri “tekecikler geldi” diye sevinirlerdi. Buğday, arpa verirlerdi. Aldığı buğday ve arpayı eğbesine koyup hemen evlerine yıkıp gelirlerdi. Ayrıca üzüm, çerez de verilirdi. Delikanlılar toplanıp bunları bir kenarda yerlerdi.110Bir de koç katımı vardır. Eylül ayı girdiğinde koyunun içinden koçlar ayrılır. 20 gün koçlar ayrı güdülür. Koçlar; allanır, pullanır, boyanır, güzelleştirilirdi. Bu yirmi günün sonunda mal sahipleri toplanırdı. Koçları okuyup, üfleyip koyunların içine tekrar salarlardı.111K. KURT AĞZI BAĞLAMAMal sahipleri, hayvanlarını otlatmak için meraya salarlar. Burada yayılırken hayvanın birisi kaybolur. Sahibi arar ama bulamaz. Mahallede bu işlerden anlayan bir kadın vardır. Hayvan sahibi bu kadının yanına gider. Hayvanının kaybolduğunu, canavar tarafından yenebileceğinden şüphelendiğini söyler. Kurt ağzı bakmasını ister.Kadın ilk önce eline biraz buğday alıp onu yere serper. İki buğday tanesi yan yana geldiğinde, hayvanın nerede olduğunu ve canavar tarafından yenmediğini söyler. Sonra kurt ağzı bağlar. Okur, üfler ve artık canavarın o hayvana yaklaşamayacağını söyler.112L. KÜTÜK DÖKMEDüğün tamamlandıktan sonra akşam, sağdıç ve köyün gençleri birlikte çiftin evinin damına çıkarlardı. Ellerine bir urgan alırlar ve urganın ucuna bir kova bağlarlardı. Sonra bunu bacadan aşağı sallandırırlardı. Aşağıdan helkinin içine sinidişi koyarlardı ve yukarı çekerlerdi. Hepsi beraber yerlerdi.Eskiden ilk oğlu olan kişinin arkadaşları, o kişinin evinin önüne kütük dökerlerdi. Bunu sevinçten yaparlardı. Baba olan kişi de sevinerek evinde ne varsa o kişilere verirdi.113M. HIDIRELLEZHıdırellez yaza giriştir. Hıdırellez günü yaş ağaç kesilmez, dağa gidilmez, kötü söz söylenmez. Eve ilk kim misafir gelirse hızır bilinir.Bundan 100 sene evvel Sorkun’da Abdullah isimli bir kişinin Hızır gördüğüne inanılır. Hızır, bu kişinin yolunu kesmiştir. “Dile benden ne dilersen” diye sorar. O da “Az verip şaşırma, çok verip taşırma” diyerek cevap vermiştir. Ancak çok korkmuştur. Hızır daha sonra kaybolmuştur. Adam eve geldiğinde kırk gün hasta yatmış ve daha sonra vefat etmiştir.114ÜÇÜNCÜ BÖLÜMSORKUN KASABASI ŞAİRLERİ, OZANLARI, HALK ŞİİRLERİ ÖRTNEKLERİA. YURTTAŞ HÜSEYİN1. Hayatı“Torosların kuzey eteklerinde, Çarşamba Çayı’nın çıktığı Bozkır ilçesinin Sorkun Köyü, Kızılçalı Mahallesi, Sugözü mevkiinde 1955 yılında ailenin yedinci bireyi olarak dünyaya gelmişim. Dağ köylerinin tüm zorluklarını yaşayan biri olarak ekonomik sıkıntılar içinde ilköğretimi Sorkun ve Kızılçal İlkokulu’nda, ortaöğretimi Cihanbeyli Ortaokulu’nda, liseyi Konya Karatay Lisesi’nde, yüksek okulu Konya Selçuk Enstitüsü Sosyal Bilgiler Bölümü’nde okudum. Lisansımı da Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Coğrafya Bölümü’nde tamamladım.Vatani görevimi yedek subay olarak Konya’da yaptım. Bir kamu kuruluşunda yazıcı hesapçı olarak çalıştım. İşyerinde sendika temsilcisi olarak farklı kurullarda görev yaptım. İşyerinde faaliyet gösteren tüketim kooperatifi başkanlığı ve konut yapı kooperatifi başkanlığı yaptım. Aynı işyerinde 2003 yılında emekli oldum. Evliyim, üç çocuk babasıyım ve dört torun sahibiyim.Amatörce şiir denemelerim bulunmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarında görev almamım sebebi ise; “Akıl ve bilimi rehber edinerek, insanlara yararlı bir insan olma çabamı da gücüm yettiğince sürdürmektir.”Sorkun Kasabası Kalkınma ve Dayanışma Derneği’nin 1. Olağanüstü Kongresi’nde yönetime ve dernek başkanlığına seçildim. Dört dönemdir dernek115başkanlığı görevini yürütmekteyim. Bozkır ve çevresi dernekleriyle ve diğer sivil toplum kuruluşlsrı ile sosyal çalışmalar/salih hizmetler yapmaktan mutluluk duyuyorum…” (YURTTAŞ HÜSEYİN)2. Şiirleri2.1. KarasuBaba yadigarı karlar içinde kalmış yalnız ve hüzünlüBaharın habercisi karasu çıkmışKöpük köpük bembeyaz coşmuşSanki beni çağırıyor hadi gel gayrı diyeAta yurdum, heyecanla bekliyorumSana kavuşacağım günüBekle sevgilim, çok değilİbibikler öter ötmez oradayım…2.2. Kendinle SöyleşmekHüseyin, yaratılanların en güzelisinAklını kullanırsan, her şeyin üstesinden geleceksinZamanı gelince ele ayağa düşeceksinMalın, mülkün bir şey ifade etmediğini göreceksinHayal edip zaman tünelinde gezeceksinNerede evladım, nerede eşim, dostum, akrabam diyeceksinAh edip gözyaşlarını dökeceksinTüm sırlarınla kara toprağına gireceksinHayırlıysan güzel, hayırsızsan çirkin yad edileceksinBu dünyaya ne ektiysen, öbür dünyada onu biçeceksin…1162.3. Çocukluğuma Bakıyorum Çocukluğumu HatırlıyorumBerber parası yoktu herhaldeAnam sındı ile keserdi saçımıHaşhaş kozalağı gibi olurdu başımÇocuklarıma bakıyorum, çocukluğumu hatırlıyorumBanyomuz yoktu sıcak suluLeğende kirli çamaşırların üstüne oturupKalıp sabunla yıkardı anam beniÇocukluğuma bakıyorum, çocukluğumu hatırlıyorumTerzimiz yoktu takım elbise dikecekSiyah şayak bez en iyi urbalıktıAnamım diktiği askılı pantolon en güzel esvaptıÇocukluğuma bakıyorum, çocukluğumu özlüyorumRenk renk gazeteler yoktu okumak içinYerde yazılı bir kağıt parçası görsemMerakla kapar her tarafını okurdumÇocukluğuma bakıyorum, çocukluğumu özlüyorumBabamın akarları yoktuKesilecek bir ormanıOdununu taşıyacak bir de boz eşeği vardıÇocukluğuma bakıyorum, çocukluğumu hatırlıyorum117Keserdik meşe ağaçlarını ormandanYükleyip eşeğe, ekmek fırınlarına satarParasına da arpa, buğday, kalem, defter, kitap alırdımÇocuklarıma bakıyorum, çocukluğumu özlüyorumTaşlı tarlalardan orakla biçilen ekinleriDeste deste denk edip yüklerdik eşeğeKarınca gibi taşırdık evin damınaÇocuklarıma bakıyorum, çocukluğumu özlüyorumÇakmak taşlı düvene koşardık eşekle ineğiDeh, ho deyip sürerdik sapıYel estikçe savururduk daneyi samandan ayırmak içinÇocuklarıma bakıyorum, çocukluğumu özlüyorum…2.4. YurttaşcaGün battı yattıkGün doğdu uyandıkTüm yurttaşlar kenetlendik, halk oldukBu topraklarda boy attıkKaderde, tasada, kıvançta bir oldukYollara düştük ülküdaş oldukHalklarımız birleşti, millet oldukVatanımıza saldıranları perişan ettik118Kanımızla bayrağımıza renk verdikTürkiye semalarına al bayrağı diktikVatan sana minnettarız dedikAtatürk ile Cumhuriyeti kurdukSönmüş ateşin küllerinden ülkemizi var ettikTürkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacak dedikMazlum milletlere, ulusumuzu gıpta ettirdikYurttaşlarım, vatanına sahip çık, bu son şans dedik…2.5. Koca ÇınarKoca çınarın altında yatarkenGökyüzüne şöyle bir bakarkenKoca kubbe üstüme bir şemsiye olurkenTüm hüzünler kaplar içimi bu hayattan göçerken2.6. Hüseyin NedirHer güzelliğin adısınÜzerine söylenecek başka söz yokSen varlıkları tanıtacak ne hoş kavramsınEn yüce duyguları kaplarsınYükselen yedi kat göklere sığmazsınİnsen dünyaya her yeri sararsınNice varlıklara olursun sıfatÇok güzellikler var içinde görebilene119Evrenin derinliklerine yayılır gidersinTüm varlıkların içinde varsınİlimle tanıtsan kendini yedi cihanaNeden kapladığını her güzelliği ancak yaratan bilir…2.7. Küs GitmekÖlüm hayatın ürküten gerçeğiGülerek geldiğimiz bu dünyadanYakın hissettiklerine küserek gitmekNe dersen de, koyuyor insana…120B. CELAL ÜNAL1. Hayatı“Doğum tarihimde bir karışıklık olmuş. Babam askerde olduğu için 1965 yılı soğuk bir kasım sabahı mı yoksa 1964 yılı bir kasım sabahı mı dünyaya gelmişim bilmiyorum. Tek odalı bir evde dünyaya gelmişim. Babamın işi dolayısıyla ilkokula İstanbul’da başladım. İki yıl burada okudum. Diğer sınıfları ise Sorkun Kızılçal İlkokulu’nda okudum. 1979 da Bozkır’da ortaokula başladım. 1985’te yine aynı okulun lisesinden mezun oldum. Aynı yıl Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni kazandım. 1991’de mezun oldum. 1992’de Bitlis Tatvan ilçesinde Karşıyaka Ortaokulu’nda göreve başladım. İki yıl zorunlu hizmetimi tamamladıktan sonra tayinim Karaman’ın Ermenek ilçesi Görmeli Köyü Ortaokulu’na çıktı. Yedi yıl orada çalıştıktan sonra İzmir’e tayin istedim. On bir yıldır da İzmir’de yaşamaktayım. Evli ve bir çocuk babasıyım. İlkokul beşinci sınıftan beri yazdıklarıma şiir denilirse birşeyler yazıp çiziyorum. Yazdıklarım çeşitli dergilerde yayımlandı. Bir de “Gül Akisini Gördü Su Damlasında” isimli amatörce basılmış bir şiir kitabım var. Kendime şair demedim demem de. Zaten ülkemizde sanatın yetim çocuğun ne zaman gerçek değerini bulursa şair olup olmadığımızı o zaman anlayacağız.” (Celal ÜNAL)76 şiiri ve 4 yazısı bulunmaktadır. Aşağıda bu şiirlerden birkaç tanesi örnek olarak verilmiştir. Bunun haricinde “Gül Aksini Gördü Su Damlasında” isimli bir de şiir kitabı bulunmaktadır. Bu, ilk şiir kitabıdır.1212. Şiirleri2.1. Hasretinle ÜşüyorumHiç olmazsa bir baharBir babalar günü kadarYanımda olsaydınSıcak gülüşünü öyle özledim ki BabamBak içimde zemheri ayazları ay haziranYurt tuttular anlıyor musunYokluğundaKimseler anlam veremiyorGözümdeki yaşlaraErkekler ağlamaz yaHem de nasıl ağlarBilmezler ki yeri ısıtanZarif küçük bulutlar değilKara büyük bulutlar122Bazen erken yatıyorum erkendenYemek bile yemedenBir ümit işte benimkiRüyamda gördüm diye seniBelki de kırgınsın banaRüyalarıma bile gelmiyorsun baksanaKırgınsan da haklısınOturup bir muhabbet demedikSarılamadım doya doyaÇıldırırdım doğan günümKavuşma ümidim de olmasaSen rahat uyu Babam dualarımlaGelinceye kadar yanına2.2. ÜşüyorumMevsim yazYüreğimde zemheriYüreğim ayazÜşüyorum iliklerime kadarAyaklarım yorgunZaman göç zamanı değilGönlüm söz dinleAsfaltta yumurta pişiyorTaze dal yanıyor ağaçta daBenim ellerim donuyor…1232.3. ÖğrendimBen hiç böyle ağlamayı bilmezdim babaDoya doya ağlamayı sen gidince öğrendimIrmaklar imrenir oldu baharda banaÇağlayıp coşmayı hasretinle öğrendimIrmakların sesini şarkı türkü sanırdımOysa ayrılığa yanan ağıtmışAyrılığın yüreğimi dağlayınca öğrendim…2.4. Silindi Tüm RenklerimGökkuşağı gibi her renkten vardı bendeAlımda vardı morumda kırmızım al bayrağın rengiydiMavime gökler yeşilime ırmaklar imrenirdiRenklerimi gören gelincikler utanır başını eğerdiSildiler tüm renklerimi gri beyaza döndümÇaldılar sevinçlerimi, sevgimi, ümidimiSusuz bir yaza döndümAyazda ekin yaprağı gibi ne yeşilim ne sarıNazlı nazlı salınırken sazlıkta başımda tuğKurudum yandım bir avuç toza döndüm…2.5. YolcuYolcu yola çıktın da azık aldın mı yanınaYolcu hazırlığın var mı sonsuzluk yurdunaEkmeğin suyun hatta alacak nefesin124Sözsüz konuşmaya mecalinYolcu yok mu yoksa yolda olduğundan haberinLimana varıncaya kadar uykuda mısınGeleceğin farkında mısınOlmayacak sabahların gelmeyecek akşamınYolcu uykuda bitmesin yolunUyan kendini seviyorsanSonsuzluk limanına varmadan…2.6. Zaman Beni mi Ben Zamanı mıGüz yelleri eser gönül bağımdaYapraklar savrulur dal secde ederBaşa almadı aklını gönülBu geç çağındaGöz pınarı çağlar dudak gülümserHey benim günüm, haftam, ayım, yıllarımBen sizleri bozuk para gibi harcadımİpek tenim karardıAğardı kömür saçlarımAnladım hem de tüm hücrelerimleZamanın biri de birmiş bini deAnladım da tükenip gittiBelli değil kaç günüm kaldı elimdeBir gün ansızın oyun biter dePerde kapanır gözlerinde…1252.7. SaldımAhımı karlı dağlara saldımGün olur bir gün bulurlar seniYüreğimi kızgın çöllere verdimGözyaşlarım sel olur alırlar seniBu yetim yüreğe reva mı cezaTövbe ettim türküye şarkıya sazaBu sabırsız gönlüm çıkar mı yazaBen seni dönülmez yollara saldım…2.8. Yüreğim BuzduSen her mevsim ayrı tatda yaşarkenHaberin var mı kıştım benSen renk renk çiçekler açarkenBende kristallendi buzlarSen meyveye dururken yazdaBen dondum hep ayazdaZemheriydi bana hep vakitCemreler hiç gelmedi kapımdanAnlayacağın söyleyeyim uzatmadanBenim yüreğim buzduSevgin ısıtmadan.1262.9. AldanmaBir hayalsin yeryüzündeSen kendini ter sanırsınRuhun bedende emanetSen kendini can sanırsınDört mevsim uzun değildirÖmrüm dört mevsim dört güne bedeldirDört mevsimi dört bin yıllık yol sanırsın.2.10. Ben Bir ÖğretmenimBen bir öğretmenimCehaletin karşısındaBükülmez kolum benimVurulsam da Erzurum’da, Batman’daGene kalkarım dimdik ayağaÇünkü çocuklarım var benimNemrut’un eteklerinde, Ağrı’daIşık gerek, bilgi gerek onlaraBen bir öğretmenimBu yolda bakmayınAğardığına saçlarımınAğarsa da saçlarım benimBükülmez benim belimBen bir öğretmenimOvalar kadar geniş yüreğimDenizler kadar derin sevgimMutluluğum, sevincimBenim öğrencilerimBen onlarla ağlar, onlarla gülerim127C. KEMAL SEYYAHİ1. Hayatı“1971 Sorkun Köyü doğumluyum. İsmim Kemal Akyol (SEYYAHİ) İlköğretimi köyümde okuduktan sonra Sorkun Kur’an Kursu’nda okudum. Şiire merakım çocukluğumdan beri içimdeydi. Şimdilerde Seyyahi mahlasını kullandım. Bir süre sonra şairler, sanatçılar camiasında Kemal Seyyahi olarak tanınmaya başlandım. Kanal 34 televizyonunda “Seyyahi ile” isimli edebiyat, sanat, söyleşi ve derneklerle ilgili programlar yaptım. 2018 yılından itibaren 93.9 MEDYA FM’de “Seyyahi İle Mısraların Dili” programında şiir ve türkü içerikli program yapmaya devam ediyorum.” (Kemal SEYYAHİ)2. Şiirleri2.1. Berna ile Ahmed’e AğıtHüzünlerle uyandık, bir bayram sabahındaNe şekerin ne tuzun tadı yok damağımda…İsyanım düzensize, sözüm yok kaderimeHer gün keder eklerim bitmeyen kaderime…İki taze gül düştü Bozkır’ın mezerineToroslar kadar büyük kor düştü üzerime…128Cennete uçup gitti oğlumuz ve kızımız,Asırlarca sürecek bizim yürek sızımız…Açmadan soldu gtti, dallarında tomurcuk,Ahmedim kara gözlü, Berna’mız boncuk boncuk…Kapandı ceylan gözler, bir daha uyanır mı?Kuzum yaktın içimi, bun can dayanır mı?Bala’m kurban, yazık oldu Turna’yaAllah rahmet eylesi, Ahmet ile Berna’yaCennet mekan olsun Ahmet ile Berna’ya…2.2. ÇıkGitmek istiyorsan, beklemeden git,Dayanmaz kalbim, teklemeden git,Son sözüne, cümle eklemeden git,Gitmek isteyene, kapı hep açık,Gürültüyle gelmiştin, usul usul Çık…Bırak güllerimi bırak, dalında solsun,Yad eller koklasın, yad eller olsunNe diyeyeim başka, canın sağolsun,Gül dedim, Gülistana olmadın layık,Yaprağa dikene, yerinerek Çık…129Ektiğin rüzgarı, fırtına olarak biç,Özünde yüzünde, gülmeyesin hiç,Pişmanlık zehrini, kana kana iç,Sarhoşlar yoldaşındır, yürüme ayık,Koşarak gelmiştin, sürünerek Çık…Harmanda hasadın, kurt ile kuşa,Her seferde vurasın, baltayı taşa,Kabuslarla uyan, korkuyla yaşa,Günlerce hıçkır, yıllarca sayık,Pürneşe gelmiştin, ağlayarak Çık…2.3. Tesbih Eder Mevlayı…Varoluş gayesini, akıl idrak edinceHer canlının lisanı var kendinceYaratan ALLAH’ın ilmi adedinceTesbih eder yüce Mevlayı Mevlayı…Binlerce renk, armonidir nebatat,İlahi kudrete ederken biat,Her mevsimde cennet olur tabiatTesbih eder yüce Mevlayı Mevlayı…Arıya ilmini kim öğretiyor?Koskoca evreni kim yönetiyor?Yüz bin kere atan yürek ne diyor?Tesbih eder yüce Mevlayı Mevlayı…130Yılan fiziksel yerde sürünür,Bu cahil kuluna öyle görünür,Allah’u alem, secdelerle bürünür,Tesbih eder yüce Mevlayı Mevlayı…Dünya kainatta küçük bir zerre,Rahman, hayır gizlermiş şerreArz-ı hal arş’ı ala dahi yer küreTesbih eder yüce Mevlayı Mevlayı…2.4. ÇanakkaleSaldırdılar vahşice, ecnebiler güruhuÇanakkale’de yine, sahabenin o ruhu…Bakın ne buyuruyor, Kur’anda Allah’ımızNebi’lerle haşrolunur, şehit olanlarımız…Peygamber müjdeledi, ediyor şahitlikteHer haneden bir nefer, yaşıyor şehitlikte…Böyle asker var mı? Beşeride ahirdeKan kusturdu düşmana, ecdad Kilitbahir’de…Yüz binlerce şehit, kiminin kolu yok kiminin başıİman kuvvetiyle topu, ateşledi Seyit Onbaşı…Masmavi denize, ırmak gibi kan aktıYerde yalın kılıçlar, adeta şimşek çaktı…131Vatanın üzerine güneş, Çanakkale’den doğduSon nefesteydi Adem, atam küffarı boğdu…Ülkemiz tek bütündür, hem doğusu hem batısıTürkiye evimizdir, Çanakkale çatısı…2.5. Bir Hoş Oldum Be…Daldım gittim geçmişimin düşüneÇoluk çocuk bağ bahçenin işineBeş on kişi kör serçenin peşineDüşündüm o günleri bir hoş oldum be…Kazma kürek tutardık ellerde nasırFukaranın evinde el kadar hasırGumpir nohut bakla biraz da mısırDüşündüm o günleri bir hoş oldum be…Çarşı ekmeği bulurduk arada belkiBayram eder sevinirdi hanenin halkıCiceler giderdi sağmaya ılkıDüşündüm o günleri bir hoş oldum be…İyiye sayılmazdı kapıyla eşikTahtaydı kaşıklar tahtaydı beşikÇobanımız yoksa güderdik keşikDüşündüm o günleri bir hoş oldum be…132Yalındı ayaklar başımız açıkSen de sekiz dokuz hadi on buçukYükümüz büyüktü de yaşımız küçükDüşündüm o günleri bir hoş oldum be…2.6. ZalimHer mevsimde bahçemde baharım vardıBahçemi hazana terk ettin zalimBenim kime ne zararım vardıHayatla bağımı koparttın zalim…Yasemen gösterip yaban gülünüDenizler kastedip umman çölünüKendi halindeki Hakk’ın kulunuMecnuna çevirip bunattın zalim…Aşkın ile yandım gezdim fezayıMeğerse ömrümü etmişim zayiMükafat yerine bunca cezayıNe yaptım da böyle hakettim zalim…Mutluluk sırtını dönerek geçtiGünlerim ismini anarak geçtiO sahte sevgine kanarak geçtiNe diye gönlümü kanattın zalim…133Sözlerin vurdu artık sussan daAnlat ki öğrensin dostta düşmandaYüz bin kere af deyip pişman olsan daSen benim ömrümü tükettin zalim…2.7. Muhammed Ali AşkınaGel eyleme yüzün asma ne olurGönlün kırdım senin döndüm şaşkınaYaram derin tuzun basma ne olurMuhammed Mustafa Ali aşkına…Erenlerin dergahında küsmek olur muYaradan selamın kesmek olur muHakk için davette susmak olur muMuhammed Mustafa Ali aşkınaPir sultanım dost yoluna serildimBeytullahın örtüsüne sarıldımCan Ali’yle Zülfikar’da dirildimMuhammed Mustafa Ali aşkına…Beşer oğlu beşerim bir hata ettimAyrılık zehrini mahzende yuttumDostun bahçesinden güller uzattımMuhammed Mustafa Ali aşkına…1342.8. Yarıda KaldıNe güzel yıllardı, masum ve nihad,Bahşedilmiş ömürde, dolacak miad,Biraz rahatladım, yaşamaktan tad,Almaya başladım yarıda kaldı…Canımdan bıktırdı, işvesi nazıBaharı görmeden, geçti ilk yazıSandım ki felek, barışa razıMutlu olacaktım, yarıda kaldı…Kurulmuş kapanlar, türlü hileler,Yağmur gibi yağıyorken belalar,Bitti derken ızdıraplar çileler,Gülmeye başladım yarıda kaldı…Karşımdaydı hedef, yol büküm bükümHer adımda ağırlaştı can yüküm,Kesindi kanaat, kesin bir hüküm,Vermeye başladımyarıda kaldı…2.9. ÖzledimAsırlık sevdadır yanar bağrımda,Köyümde yurdumda gezmeyi çok özledim,Hasreti anlatırım size çağrımdaÇayların içinde yüzmeyi çok özledim…135Çiçekler yaprak açar dallarda,Baharda yaylaya göçer yolarda,Navruzlar çiğdemler açar dağlarda,Navruzu çiğdemi kazmayı çok özledim…İbibikler bülbüller hani kuşlarım?Hani çimenlerim hani taşlarım?Nerede çocukluk arkadaşlarım?Dayıyı, emmiyi, teyzeyi çok özledim…Mısırlar hıyarlar olurdu bostanda,Buz gibi sular dolardı testimde,Yağmurdan sonra damın üstündeYuvak ile damları ezmeyi çok özledim…Her yanda tepe her yerde belenGitmek istemez Bozkır’a gelen,Yanık yanık meleyip gelen,Koyunun ardında kuzuyu çok özledim…2.10. Sorkun’umSeherin vaktinde esiyor yeller,Menevşeler çiğdemler açıyor güllerGüllerin dalında öter bülbüllerCennetin köşesi benim Sorkun’um…136Çarşamba çayı ortadan akar,Ablalar oturmuş geysi yıkar,Arefe gününde mis gibi kokar,Cennetin köşesi benim Sorkun’um…Odun ateşinde ülübüler pişiyor,Tütüsü tepelerden ötelere aşıyor,Sinesinde gül-i reyhan yaşıyor,Cennetin köşesi benim Sorkun’um…Soğuktur suların pınarlarında,Gezerken bahçenin kenarlarında,İlkbahar, sonbahar, yaz aylarında,Cennetin köşesi benim Sorkun’um…Bizim köyün ortası, tuzla tepesi,Seyran olur cuma gününün ertesi,Hayran olur gelenlerin hepisi,Cennetin köşesi benim Sorkun’um…Seyyahi unutmaz geldiği yeri,Geldiğinde huzur bulduğu yeri,Bugünden değil, ezelden beri,Cennetin köşesi benim Sorkun’um…137SONUÇFolklor; bir ülkenin ya da bölge halkının maddi ve manevi alandaki kültürel ürünlerini konu edinen, bunları kendi yöntemleriyle araştıran, inceleyen, yorumlayan ve sentezleyen bir bilim dalıdır. Hangi kesimden olursa olsun her Türk genci manevi değerlerini, dinini, dilini, geçmişini, tarihini unutulmaya mahkum etmemelidir. Bunu halk bilimi ile birlikte yürütmelidir. Tıpkı benim bu çalışmamda olduğu gibi. Geniş çaplı bir alan araştırması yapılarak; mani, ninni, türkü, bilmece, sayışmaca, efsane, menkıbe, atasözleri ve deyim, dua ve beddualar, masallar, fıkralar, ilahiler üzerine çalışmalar yapıldı. Bu sayede bir yerlerde sıkışıp kalan, kurtarılmayı bekleyen mahsüller gün yüzüne çıkartıldı. Bu mülakatın sonunda; 12 masal, 3 efsane, 3 halk hikayesi, 1 menkıbe, 3 fıkra, 10 mani, 1 ninni, 2 tekerleme, 2 ağıt, 3 ilahi, 46 atasözü ve deyim, 38 dua ve beddua, 5 bilmece, 9 sayışmaca, 19 yöresel yemek, 15 halk hekimliği uygulamaları, 31 halk inanışı, 19 çocuk oyunu, 14 yer adı, 56 etnografik malzeme derlenmiştir. Kasaba şairlerinden Yurttaş Hüseyin’den 7 şiir, Celal ÜNAL’dan 10 şiir, Kemal SEYYAHİ’den 10 şiir toplanmıştır. Bu mahsüller hakkında, bu güne kadar kapsamlı bir çalışma yapılmadığı için her birisi kuytu köşelerde sıkışmış vaziyetteydi. Halk biliminin bütün unsurlarına göre incelendiği zaman aslında Sorkun Kasabası’nın çok zengin bir folklore sahip olduğu sonucuna vardık. Benim dahi bilmediğim âdetler kasabamızın incileriymiş. Gerçekten de kasabamızın böyle bir çalışmaya ihtiyacı varmış. Bakıldığı zaman çok renkli bir coğrafyada hüküm sürmekteyiz. Çoğu kişinin “Sorkun’da hayat mı var, orada ekmek mi bulabiliyoruz?” dediği kasabamız, bizlerin tek yaşam kaynağıdır. Bilseler, gerçek hayat aslında Sorkun’dadır! İnanıyorum ki bu çalışmam sayesinde çoğu şeyi değiştireceğim. Sorkun denildiği zaman küçümseyen bakışları, adı üstünde köy dedikleri kasabamın ne kadar değerli ve mucizevi olduğunu göstereceğim. Böyle bir çalışmada görev aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Öğrenmiş olduğum bu bilgileri, tüm kasaba halkına nakletmekten geri durmayacağım. Bu çalışmam sayesinde bilinmeyenlere ışık tutulmuş oldu. Değerlerimizi bir hiç uğruna görmezden gelmek, onları unutulmaya mahkum etmek, onlara yapılan en büyük kötülüktür. Bu değerlerimize sahip çıkalım ki tekrar eski güzelliklerine, zenginliklerine kavuşulmuş olsun.138Geçmişte gençler, geleneklerini kendi imkanlarıyla öğrenme çabasındaydılar. Eskiden adetlere bağlılık daha fazla idi. Kültürlerini gözlemleyerek, kendi hayatlarında uygulamaya çalışıyorlardı. Günümüzde ise çoğu gencimiz, kültürünü unutmuş hatta bilmiyorlar. Kültürünü kaybeden bir kimsenin de ülkesine yararlı olmayacağı âşikardır. Bu çalışma sayesinde gençlerimiz yeniden kültürlerini aramaya, keşfetmeye çalışacaklardır. Kaybolmaya yüz tutan birbirinden değerli mahsullere yeniden can verilecektir. Gençlerimize büyük görevler düşmektedir. Örneğin kasabaya ait bir geleneği kendi yaşamında uygulayarak, yeniden diriltmeye çalışabilir. Bunun en güzel örneği düğünlerdir diyebiliriz. Kasabadaki düğünlerde yapılan adetleri öğrenerek, kendi düğününde de uygulayabilir. Kültürümüzü, teknolojinin gelişmesiyle birlikte ölüme terk ettik. Onun yerine sosyal medyayı tercih ediyoruz. Kültürümüzden bu kadar uzaklaşmamak adına bu tür çalışmalarla onu kurtarma amacı içerisine giriyoruz. İnsanlarımızı kendi kültürleriyle tekrardan tanıştırmak için çabalamaktayız. Bu çalışmalar çoğu gencimize kaynak olacaktır. Bu anlamda kültürel yokluk var olacaktır. Kültürümüzü unutmamak dileğiyle…139EKLEREK 1: Keklicek YaylasıEK 2: Sorkun Kasabası140EK 3: DibekEK 6: OrakEK 4: SemerEK 7: ÇilingirEK 5: KileEK 8: Eksiranı141EK 9: Yan GayışEK 12: El TerezisiEK 10: BelEK 14: KümeEK 11: ErendeEK 15: Dığan142EK 17: Gıl DarağıEK 20: KepceEK 18: MaşrafaEK 21: ÇiviEK 19: DirgenEK 22: Pulluk143EK 23: GosaEK 26: YuvakEK 24: Garın GayışıEK 27: LöküsEK 25: SenitEK 28: Tufran144EK 29: Un DağarıEK 41: El DaşıEK 30: HaranıEK 42: Şelek GazmaEK 40: DırmıkEK 43: Külünk145EK 44: IrbıkEK 47: GazanEK 45: YağrıkEK 48: ÖrsEK 46: SayacakEK 49: Eğe146EK 50: ÇekiçEK 53: At ArabasıEK 51: Beğlik GazmaEK 54: Sorkun’da SonbaharEK 52: Sorkun’da KışEK 55: Guru Keş147EK 56: Suğla GölüEK 59: Keklicek YaylasıEK 57: UfacıkEK 60: Haşlama ÜlübüEK 58: Kuru KeşEK 61: Yarma Domates148EK 62: Yoka Ekmek YapımıEK 65: TağınEK 63: Şalga GuyulamaEK 66: Yağ KürüğüEK 64: Tağrana YapımıEK 67: Salça149KAYNAK KİŞİLERBİRİNCİ KAYNAK KİŞİAd-Soyad: Arzu GÜNEYDoğım Yeri ve Tarihi: Sorkun / 1936Mesleği: Ev HanımıÖğrenim Durumu: İlkokul mezunuÜrünü Öğrendiği Kişi: AnnesiVerdiği Ürünler: Masal (7, 10, 11) Halk Hikayesi (2, 3), Menkıbeler (1), İlahiler (Hepsi)150İKİNCİ KAYNAK KİŞİAd-Soyad: Yusuf DOĞANDoğum Yeri Ve Tarihi: Sorkun/1944Mesleği: EmekliÖğrenim Durumu: İlkokul MezunuÜrünü Öğrendiği Kişi: Manileri kendi üretmiştir. Masalları ise büyüklerinden öğrenmiştir.Verdiği Ürünler: Maniler (a, b, c, d, e), Masallar (1, 2, 3, 4, 5, 6), Efsaneler (1,3)ÜÇÜNCÜ KAYNAK KİŞİAd-Soyad: Miyase KOÇAKDoğum Yeri ve Tarihi: Sorkun/1954Mesleği: Ev HanımıÖğrenim Durumu: İlkokul MezunuÜrünü Öğrendiği Kişi: AnnesiVerdiği Ürünler: Ağıt (Hepsi), Mani(ı, i)151DÖRDÜNCÜ KAYNAK KİŞİAd-Soyadı: Fatma DOĞANDoğum Yeri ve Tarihi: Sorkun/1945Mesleği: Ev HanımıÖğrenim Durumu: OkumamışÜrünü Öğrendiği Kişi: AnnesiVerdiği Ürünler: Tekerleme (a), Masal (9), Halk Hikayesi (1)152BEŞİNCİ KAYNAK KİŞİAd-Soyad: Yusuf KARABACAKDoğum Yeri ve Tarihi: Sorkun/1945Mesleği: EmekliÖğrenim Durumu: İlkokul MezunuÜrünü Öğrendiği Kişi: EskilerdenVerdiği Ürünler: Fıkra (1, 3), Mani (f, g, h)ALTINCI KAYNAK KİŞİAd-Soyad: Gülten ARSLANDoğum Yeri ve Tarihi: Sorkun/1965Mesleği: Ev HanımıÖğrenim Durumu: İlkokul MezunuÜrünü Öğrendiği Kişi: TeyzesiVerdiği Ürünler: Masal (8, 11, 12) Tekerleme (b)153KAYNAKÇA1. ALPTEKİN, Ali Berat (2011). Halk Bilimi Araştırmaları: Akçağ Yyaınları, Ankara.2. AYVA, Aziz. “Bozkır Ağzından Atasözleri”, Elit Bozkır 1(4), Ekim-Kasım-Aralık 2011.3. AYVA, Aziz (2006). “Konya Dağ Köyleri Ağızlarından Derlenen Fiiller”, Selçuk Üniversitesi-Sosyal Bilimler Ensitüsü Dergisi, s. 15: 97-106.4. ASLAN, Ensar (2003). Halk Bilimi Araştırmaları I, Diyarbakır, Dicle Üniversitesi.5. BAYBURT, Şerif (1976). Türkiye’de Folklor, Ankara: Kalite Matbaası.6. BORATAV, P. N. (2013). 100 Soruda Türk Folkloru, Gerçek Yayınevi, İstanbul.7. ÇOBANOĞLU, Özkul (1999). Halk Bilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Ankara: Akçağ Yayınları.8. ÇOBANOĞLU, Özkul (2003). Türk Halk Kültüründe Memoratlar ve Halk İnançları, Ankara: Akçağ Yayınları.9. DİZDAROĞLU, Hikmet (1969). Halk Şiirinde Türler, Çeşitli Konular Dizisi 7, Ankara: TDK Yayınları.10. ELÇİN, Şükrü (1997). Halk Edebiyatı Araştırmaları, Cilt 1, Ankara: Akçağ Yayınları.11. ELÇİN, Şükrü (1997). Halk Edebiyatı Araştırmaları, Cilt 2, Ankara: Akçağ Yayınları.12. ERGUN, Sadettin Nüzhet (1938). Halk Edebiyatı Antolojisi, İstanbul: Devlet Basımevi.13. EVLİYAOĞLU, Sait (1988). Türk Halk Bilimi, Ankara.14. GÜNEY, Eflatun Cem (1971). Folklor ve Halk Edebiyatı, İstanbul.15. ÖRNEK, Sedat Veyis (1995). Türk Halk Bilimi, Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları, 2. basım, Ankara.ELEKTRONİK KAYNAKLARhttp://sorkunder.com154BİBLİYOGRAFYAA. MAKALELER1. ALİAĞAOĞLU, A., YILMAZ AKÇAÖZOĞLU, E. (2019). Bozkır (Konya) İlçesinde Tahin Üretimi: Özellikler ve Sorunlar. Doğu Coğrafya Dergisi, 24(41), 1-14. 2. ALTUN, Özge, ALTUN, Savaş (2016). Isaura Antik Kentindeki Haç Temalı Mezar Stelleri, Sefad, s. 481-496.3. AŞÇI, Ufuk Deniz (2016). Bozkır Ağzında Görülen Bazı Şekil Bilgisi (Morfoloji) Özelliklerine Dair. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S 40.4. AYVA, Aziz. Bozkır (Konya) Efsanelerinden Örnekler. Folklor/Edebiyat, 36, 2003/4.5. AYVA, Aziz (2004). Bilinmeyen Bir Ãşık: Bozkırlı (Konya) Ãşık Hüseyin, Erciyes, 27(313), Ocak, 14-17.6. AYVA, Aziz (2007). Efsanelerin Kol Gezdiği Şehir: Bozkır. Erciyes, 30 (352).7. AYVA, Aziz (2010). Yılan Oğlan / Bahtiyar. Elit Bozkır, 1(1).8. AYVA, Aziz (2011). Bozkır Ağzından Atasözleri. Elit Bozkır 1(4), s. 60- 61.9. AYVA, Aziz (2006). Konya Dağ Köyleri Ağızlarından Derlenen Fiiller. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü Dergisi, s. 15: 97-10610. AYVA, Aziz . Bozkır (Konya) Halk Edebiyatından Örnekler: Efsaneler. Bozkır’ın Dünü ve Bugünü Sempozyumu, 12 Kasım 2006, Konya 2007.11. DOĞANAY, Osman (2009). İsauria Bölgesi Kaya Mezarları ve Ölü Gömme Gelenekleri, Konya.12. DOĞANAY, Osman (2012). Zengibar Kalesinin Keşif Öyküsü ve İngiliz Jeolog William J. Hamilton’un Anılarında Bozkır. Elit Bozkır II, Sayı: 5, Konya13. DOĞANAY, Osman (2013). İsauria Bölgesinde Tanrılar ve Kültler Prof. Dr. Ahmet A. Tırpan Armağanı, İstanbul.14. DOĞANAY, Osman (2009). İsauria Bölgesi Kaya Mezarları ve Ölü Gömme Gelenekleri, Konya,.15515. DOĞANAY, Osman (2010). Isauria Heykeltraşlık Sanatında Herakles’in Keryneia Geyiğini Yakalaması Sahnesi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 6, s. 51-60.16. DOĞANAY, Osman (2007). Bozkır (Konya) Çevresi Arkeolojik Araştırmalarının Dünü ve Bugünü. s. 205-212.17. KARTAL, Atilla (2017). Türk Kültürü İçinde Bozkır (Konya) Düğün Geleneğinin Değerlendirilmesi. Karadeniz Dergisi, 2017- (36)18. KARACA, Taha Niyazi (2004). Milli Mücadele’de Bozkır İsyanları. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 16, s. 169-190.19. “Konya Dağ Köyleri Ağızlarından Derlemeler”, Yeni İpek Yolu / Özel Sayı- Aralık 2003 (Türkiye Cumhuriyetinin 80. Yılına Armağan) Konya VI, 2003, 273-280.20. KONYALI, İbrahim Hakkı (1938). Konya Bozkır Madenleri. Konya Dergisi, Sayı: 18-19, s. 1087-1089.21. KONYALI, İbrahim Hakkı (1938). Üçüncü Selim Zamanında Bozkır ve Bereketli Madenleri Bir İdarede Birleştirildi. Konya Dergisi, Sayı: 22-23, s. 1233- 1235.22. SÜMER, Faruk (1995). Bozkır Tarihi Hakkında Bilgiler. Türk Dünyası Tarih Dergisi, s. 10223. ŞAFAKCI, Hamit (2013). Tarihi Süreçte Bir Yerleşim Yerinin İsimleri: Konya-Bozkır Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt. 6, Sayı: 28.24. ŞAFAKCI, Hamit (2017). Bozkır Madeni Emaneti Kazalarının Yükümlülükleri. Tarihin Peşinde Dergisi, Sayı: 17, s. 163-191.25. ŞAFAKCI, Hamit (2013). Bozkırlı Şeyh Bedrettin’in Hayatı, Türbesi ve Vakıfları Tarihçiliğe adanmış Bir Ömür Prof. Dr. Nejat Göyünç’e Armağan. s. 467-486.26. ŞAFAKCI, Hamit (2014). Konya’nın Bozkır İlçesindeki Şeyh Mustafa Zaviyesi. Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı. 12, s. 237-255.27. UYSAL, İdris Nebi (2017). Kuzuören (Konya-Bozkır) Köyü Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar. Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı. 14, s. 79-85.28. YILMAZ, Mustafa (1996). Bozkır’ın Eskiçağ Tarihi. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 100, s. 85-87.15629. YILMAZ, Mustafa (2005). Bozkır Çevresinin (Hadim-Ahırlı-Yalıhüyük) Antik Tarihi ve Eserleri İsauria, Konya. 30. YILMAZ, Mustafa (2017). Bozkır ve Çevresindeki Eski Eser Tahribatı ve Alımacak Önlemler. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, S. 1.B. TEZLER1. AKAN, Naci (1994). Bozkır, Beyşehir ve Seydişehir’in Milli Kültür Tarihimizdeki Yeri. Konya, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.2. ALTUN, Savaş (2016). Isaura Nekropolleri ve Mezar Tipleri. Doktora Tezi. Konya: Selçuk Ü.3. ATALAY, Ahmet, DOĞANAY, Osman, YILMAZ, Muastafa (2007). Bozkır’ın Dünü ve Bugünü Sempozyumu. Konya: Bozkır Kültür Derneği.3. BAHAR, Hasan (1991). İsauria Bölgesi Tarihi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.4. HAMARAT, Niyazi (1997). Konya Bozkır Yöresinde Yetiştirilen Altınçekirdek Elmasının Pomolojik Özellikleri ve Döllenme Biyolojisi Üzerine Araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi, s. 585. KÖSE, Tuğba (2008). Karaman Ahkām Defterlerine Göre Tanzimat Döneminde Bozkır Kazası. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Karaman.6. ŞAFAKCI, Hamit (2013). Bozkır’da Madencilik (1776-1839). Seçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya.7. YANAR, Bayram (2015). Ilgın ilçesi Balkı ve Geçit Köyleri ile Bozkır İlçesi Yeniköy Ağzı Çalışması. Selçuk Ünüversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Lisans Bitirme Tezi, Konya.8. TAŞPINAR, İbrahim (2000). Bozkır İlçesi Halk İnanışları. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ.9. YAVUZER, İbrahim (1998). Bozkır Folklorundan Örnekler. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.15710. YILMAZ, Mustafa (1990). Bozkır ve Çevresinin Tarihi Coğrafyası. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.11. YILMAZ, Mustafa (1995). Heykeltraşlık Açısından İsauria BölgesiFigürlü Mezar Anıtları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya.12. YÜCEL, Mehmet (1972). Bozkır Yöresi Ağzı. AÜ DTCF Türk Dili Mezuniyet Tezi, Ankara.13. YÜCEL, Mehmet (1972). Bozkır Yöresi Ağzı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Lisans Tezi.C. KİTAPLAR1. ATALAY, Ahmet, DOĞANAY, Osman, YILMAZ, Muastafa (2007). Bozkır’ın Dünü ve Bugünü Sempozyumu. Konya: Bozkır Kültür Derneği Yayınları.2. ARI, Mithat (2017). Bozkır Dedikleri (1.Baskı). Konya: Tebeşir Yayınları.3. AYVA, Aziz (2016). Yaşayan İnsan Hazinesi Bağlamında Bozkırlı Mithat Arı, Sözlü Kültür Geleneğine Katkısı ve Bir Öneri. Uluslararası Sempozyum: Geçmişten Günümüze Bozkır Bildiri Kitabı, s. 615- 642.4. CERAN, Ahmet Şeref (1998). Tarihi ve Sosyo Kültürel Yönden Konya-Bozkır, Kuşça. Konya: Özel Baskı5. GÜN, Mehmet (2018). Bozkır’dan Dünyaya Avukat Olmak (2. Baskı). İstanbul: Gravital Yapım.6. KÜÇÜKBALLI, Fatih Numan (2016). Bozkır Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar. Uluslararası Sempozyum: Geçmişten Günümüze Bozkır Bildiri Kitabı, s. 643-658.7. KÜÇÜKDAĞ, Yusuf (2008). Bozkır Armutlu Tarihçesi ve Sosyo-Ekonomik Yapısı. Konya: Çizgi Kitabevi8. OĞUZ, Zeki (2003). Bir Bozkır Türküsü Konya. Konya: Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları.9. ÖZKAN, Abdurrahman vd. (2016). Bozkır Ağzının Ses Özellikleri. Uluslararası Sempozyum: Geçmişten Günümüze Bozkır Bildiri Kitabı.15810. TOSUN, Bekir (2003). Tarihte Bozkır ve Çevresi Taşbası, İstanbul: Eren Yayın Dağıtım.11. TOSUN, Ramazan (2015). 1256 Tarihli Temettüat Defterine Göre Bozkır’ın Köyleri. Konya: Palet Yayınları.12. ÜLKER, Ali Ulvi (2003). Kültür Diliyle Bozkır. İstanbul: Bozkır Çevresi ve Köyleri Yardımlaşma Derneği, Kültür Serisi Yayınları.

Bir Cevap Yazın

Go to Top